Муртйирин кьимат ис апIбак пай кивра

Гюльнара Мягьямедова

Аьхиримжи вазари шюхъярин йиккун ва муртйирин кьиматар за хьувалин месэла мялуматарин дакьатариъ кми-кмиди гъитIибккура. ГъитIрибккди гъитузра шуладар: 30 мурта айи кьутдин кьимат 500 манат дубхьна. Дагъустандин гъулан мяишатдин министерствойин гъуллугъчйир, зегьметкешар думу месэла гьял апIбахъ ижмишнаан хъюгъна.

 

РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министрин сарпи заместитель Шарип Шарипов ва Федеральный гъулан мяишатдин илимдин центрин профессор Мягьямед Баратов Тарумовский райондин Калиновка кIуру гъулаз гъушну. Душваъ «Къизлярин Урицкий йиккун комбинат» ООО-йи йиккун шюхъяр уьрхбан проект уьмриз кечирмиш апIура. Проектдин тешкилатчи Нурудин Уьмаровди ктибтиганси, аьхиримжи вахтнаъ шюхъярин йикк, муртйир гъадагърударин кьадар артухъ дубхьна.

«Учу аукциондиан Калиновка гъулан улихьна айи шюхъярин фабрикайин лихури адру корпусар гъадагъунча. Дурар къайдайиз хпан, рас апIбан зиин, цIийи алаъбиин хайлин зегьмет гъизигунча. Хьуб корпусдиъ шюхъяр уьрхюз хъюгънача. Хусуси сурсат гъадабгъурача. 25 агъзур кIул шюхъяр уьрхюз мумкинвал айи цIийи корпус тикмиш гъапIунча. Кьюбпи корпусра тикмиш дапIну ккудубкIурача. Гьацдар 12 корпус апIбанди вуча. Гьамци ляхин апIуз хъюгъяйиз, ихь республикайин, жара регионарин шюхъярин гизаф фабрикйириз гъилигунза. Гъи учу дюз рякъюъ айивалиин умудлу вуза. Учуз айидар вари 60 агъзур шюхъ ву», – къайд гъапIну Нурудин Уьмаровди. Дугъан гафариинди, шюхъяриз ккабхьрайибра карханайиъ гьясил апIура.

«Шюхъярин йикк ич йиккун комбинатдиз хътапIурача. Саб сменайин арайиъ 3 агъзур шюхъ урккру цехра тикмиш дапIнача. Гьаму проектдин тIалаблувалиинра умудлу вуча. ЦIийиди артмиш шулайи ич проектдин багарихьди шюхъярин бицIи мяишатарра арайиз гъюра. Дурарира учухъди аьлакьа уьбхюра. Карханайиъ 25-тIан артухъ кас лихру йишвар ачмиш дапIнача», – гъапнийи дугъу.
Нурудин Уьмаровди, гьюкуматдин терефнаан чан проект уьмриз кечирмиш апIуз кюмек туву Дагъустандин улихь-кIулихь хьайидариз чухсагъул мялум гъапIну, фицики гьюкуматдин терефнаан кюмек дарди, думу жюре проектар уьмриз кечирмиш апIуз гъагъиди алабхъуру.

Чан терефнаан Шарип Шариповди гъапиганси, гъулан мяишатдин зегьметнаъ пишекрари аьхю роль уйнамиш апIура. «Жюрбежюр проектар уьмриз кечирмиш гъапIу Нурудин Уьмаров, дюгю гьясил апIбахъра хъюгъну. Дугъан кархана дюгю убзурайи чIатху 5 карханайикан саб ву. Гъубшу йисан думу мяишатдиъ никк тартиб апIру деврин тIалабариз жаваб тувру комбинатра либхуз хъюбгъну. Гьацира роботари ляхин апIру никдин сурсатарин ферма тикмиш апIбан месэлара улихь дийибгъна; мяишатдиз тахил уьбхру, дяхин ебццру йишварра а.
Нурудин Уьмаров гъулан зегьметнан дериндиан гъавриъ айи инсан ву. Дугъу ляхин апIуз хъюгъяйиз проектар гьязур апIуру ва Дагъустандиъра аграрный бизнесдикан мянфяаьт гъадабгъуз шлувал тасдикь апIура», — къайд гъапIну Шарип Шариповди. Дугъан гафариинди, гьамцир инвесторин чешнейиз заан кьимат дивувал ва жарадар дугъан тажрубайихъди таниш апIувал лазим ву.

«Чпин пишейиъ гьамцдар жавабдар ва дирбаш касари гъулан мяишатдин циркил уьбхюра. Ухьуз рябкъюрахьуз, шюхъяр артмиш апIувалин программайиъ Дагъустан жанлуди иштирак шула. «КУМК» ООО-йин улупбари республикайира шюхъярин сурсат гьясил апIуз мумкинвалар айивал улупура. Дагъустандин улихь-кIулихь хьайидарин къарарниинди, 2024-пи йисан шюхъяр артмиш апIбан цирклиз жара апIурайи пулин дакьатарин кьадар 4 ражари за гъапIну. РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министерствойин табшуругъниинди гьаму жюрейин проектар гьюкуматдин терефнаан кюмек тувру АПК-йин госпрограммйириз гъадагъура», – къайд гъапIнийи Шарип Шариповди.
Думу жюре проектари республикайин базрариъ айи шюхъярин сурсатарин кьиматар ис апIур кIури, умуд кивурхьа.