«Урусатдин йигъ» къайд гъапIну

Гюльнара Мягьямедова

Гьар йисан 12-пи июнди Урусатдин йигъ къайд апIура. Думу машквар 1990-пи йисан 12-пи июнди РСФСР-ин халкьлдин депутатарин сабпи Съезддиъ гьюкуматдин суверенитетдин гьякьнаан Декларация кьабул апIбахъди аьлакьалу ву. Декларацияйиъ уьлкейин вари ругариин Урусатдин Конституция ва дидин къанунар кьувватнаъ айиваликан дибикIна. Гьаддиз думу йигълан хъюгъну, гьюкуматдин цIийи тарих ккебгъра.

 

1994-пи йисан 12-пи июнь «Урусатдин гьюкуматдин суверенитетдин гьякьнаан Декларация кьабул гъапIу йигъ» кIури, гьюкуматдин машккварди мялум гъапIнийи. Хъа 1998-пи йисан гьюкуматдин кIулиъ айи Борис Ельцинди телевидениейихъан Урусатдин агьалйирикан машквраз «Урусатдин йигъ» кIуру ччвур тувбан теклиф дивнийи. 2002-пи йисан думу теклиф кьабул гъапIнийи.

Урусатдин Йигъан вари уьлкейиъ машквран серенжемар кIули гъушну. Думу машкквран асас майдан Москвайин Красная площадь гъабхьну. Душв’ин, уьлкейин машгьур артистарра иштирак духьну, концерт улупну, салютар деетну. Машквран программайик гьацира саб пай Кремлиъ гьюкуматдин наградйир тувубра кайи.Гьадму жюре серенжемар уьлкейин дахилднаъ айи республикйириъра, чIатху шагьрариъра кIули гъягъиди.
11-пи июнди Мягьячгъалайиъ «Урусат — йиз тарих» кIуру тарихи паркдиъ Урусатдин йигъаз бахш дапIнайи серенжем кIули гъубшну. Серенжем ачмиш апIури, Сергей Меликовди гьамци гъапну: «Гъи уьлкейиз гьар терефариан гучIар ккаърайи вахтна, Урусатдин агьалйириз ихь уьлке хъана мюгькам вуди рябкъюз ккунду, ухьу гележегдин наслариз уьлке чан маракьар уьрхюз удукьру Ватан вуди гъибтурхьа.

Урусатдин тарихдин гьарсаб йис хъуркьувалинуб вушра-даршра, думу уьлке гъюбхю ва цIийи алапIу, хъуркьувалар артухъ гъапIу ва наслариз ирсди гъибту, Ватан ккун апIуз улупу миллионариинди абйирин ва ихь уьмуми кьисмат ву. Гьаддиз ухьуз, аку ва пашман йигъарра кади, уьлкейин тарих гьархуз ихтияр адархьуз».
Дагъустан Республикайин Глава Сергей Меликовди республикайин лишанлу гъахьи ватандашариз: гьюкуматдин гъуллугъчйириз, дявдин иштиракчйириз, культурайин вакилари, мялимариз, гизаф бицIидар хъайи дадйириз, волонтерариз, меценатариз кьюкуматдин наградйир тувну.
11-пи июнди республикайин Главайи наградйир тувдарин арайиъ Хив райондин Глава Ярмет Ярметовра айи. Дугъаз «2024-пи йисан Урусатдин Президент ктагъбан сечкйирин кампанияйин серенжемар тешкил апIбак ва гъахбак чан лайикьлу пай кивбаз, жанлуди иштирак хьпаз» чухсагъул мялум апIру кагъаз тувну.
Дагъустандин Главайи къайд гъапIганси, дагъустанлуйир, Карелия-йихъан гъадабгъну, Приморский крайдихънакьан вуйи уьлкейин жара регионарин вакилрарихъди сабси Урусатди гъабхурайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ Ватан бадали женг гъабхура.

«Магьа Дагъустандин 11 эскриз уьлкейин варитIан заан Урусатдин Игит кIуру ччвур тувна. Дурарин игитвали ухьу гизаф шад апIура, дурариинди вари уьлкейи дамагъ апIура. Гьяйиф, бязи вахтари игитвалин кьимат эскрин уьмур шула…», — гъапнийи республикайин кIулиъ айири ва саб дакьикьайиъ ккебехъну гъузувал ккун гъапIнийи.
Сергей Меликовди Табасаран райондиан СВО-йин зонайиъ лишанлу гъахьи дявдин гъуллугъчи Закир Гьяжимягьямедовдин адашдизна дадайизра чухсагъул мялум апIру кагъаз тувну. Думу кагъзиъ гьамци дибикIна: «Гьюрматлу Гьяжимягьямед Шябанович ва Насибет Межидовна! Эскервалин буржи тамам апIбаъ чан дирбаш’вал улупу бай вердиш апIбаз учвуз чухсагъул! Чан улихь дивнайи месэла тамам апIруган, ичв бали Ватандихьна вуйи чан ккунивал улупну, кьягьялвалин гьунар гъапIну. Гьамцир халис эскер, ватанпервер, фунуб дакьикьайиъра чаина хъугъ’вал апIуз шлу инсан вердиш апIбаз учвуз хъанара чухсагъул!» — дупна кагъзиъ.

Улихьнаси Республикайин Главайин ччвурнахъ Табасаран райондин вакил Закир Гьяжимягьямедовди гъуллугъ гъабхурайи дявдин частнан командованиейиан кагъаз гъафнийи. Дидиъ СВО-йин иштиракчийин игитваликан дибикIнайи. «Душмандин беспилотникди ипу минайи улихьди гъябгъюрайи машин гъутIубкIнийи. Гьяракат дапIну зийнар духьнайи чан юлдаш эскрарихьна дажаргъну, Закири дурариз кюмек дапIну, багахь хьайи медпунктдиз гъухнийи. Сержантдиз «ЙикIурайидар уьрхбаз» кIуру медаль тувнийи.
Газатдин редакцияйин коллективди наградйир гъадагъу ихь ватанагьлийир мубарак апIури, дурариз жандин сагъвал ва Урусат, Дагъустан бадали зигурайи зегьметнаъ заан хъуркьувал ккун апIура.