Версия для печати

Аварши, аварши гъапну кIури, ушвниъ меълишин шулдар

Автор Шихмягьямад Гьямидов Суббота, 20 июня 2020, 11:20 220
Аварши, аварши гъапну кIури, ушвниъ меълишин шулдар
||| ||| |||

 

Ихь чIалнан аьхю устад, профессор Велибег Загьировдин «Годекандик» (29.05.2020г, 05.06.2020, 12.06.2020) чап дапIнайи яркьу ва дерин макьала «Исследование табасаранского языка» лап мугъаятди гъурхунза. Ав, мициб макьала дикъатлу илимдин макьала ву. Автори чан терефнаан грамматика-йиин дилихнайидариз ва лихурайидариз ужуб кьимат тувра. Аьхириъ хъана бикIура: «ЧIал ахтармиш апIуз хъана хайлин ляхнар дапIну ккунду».

 

Ав, ихь литературайин чIал арайиз дуфну, варж йискьан дубхьнадар. ЧIал йислан-йисаз артмиш шулайиб ву. Эгер дидик ктудукьиш, артмиш’валра хьибдар. Гьамци вуйиган, Левсет Дарчевдик тахсрар кирчну ккундар. Дугъу чIал артмиш апIбаз кюмек апIура.

Жин апIудархьа, литературайин чIал гъира къайдайиз дуфну адар. Узу «Мил» передачайихъ лап аьшкьниинди хъпехъури шулза. БицIи мисал: «ихь», «ич» кIуру гафарикан арайиз гъюра «ихьу» ва «ичу», хъа кьабул дапIна «ухьу» ва «учу». «Мил» передачайин улхрудари гизафси «ихьу» ва «ичу» кIура. Йиз фикриан, кьюб саягъ гъитну ккунду. Гьамци, гафнан улихь «г» вая «кк» бикIбазра кьюб саягъ дапIну ккунду. Месела: «ккундузуз» ва «гундузуз»; «ккуккум» ва «гуккум» ва жарадар. Хъа «никк ккайи хюндиз» «никк гайи хюни» кIуру табасаранар, йиз аьгъювалариан, адар. Урус чIалнииндира цифра 0-лиз кьюб къайда а: «ноль» ва «нуль». Мицдар гафар хъана гизаф а: «кизил» ва «кизиль»; «бриллиант» ва «брильянт» ва жарадар. В.Загьировдин «Русско-табасаранский словарик» урус чIалнан гаф «окно» ихь чIалназ кьюб саягъ илтIибкIна: «унчIв» ва «улд». Му дюз ляхин ву. Мицдар гафар ухьуз гизаф а: «ччил» ва «ччал», «адаш» ва «даха»; «ими» ва «эм» ва жарадар.

Гизафдари, табасаран чIалнан тярифар апIури, бикIура: «ЧIал ихь рюгь ву». Хъа табасаран чIал аьгъдру табасаранлуйириз рюгь адарин? Ухьуз аьгъяди ккунду, урус литературайин классик А.С.Пушкинди урус чIалнан тярифар гъапIундар. Дугъу хайлин эсерар француз чIалниинди гъидикIну.

«Табасарандин нурар» газатдин машарик, гизафси «Годекандик», бязи авторари, артухъ фикир дарапIди, дюз дару мялуматар дикIура. «Годекандик» (22.05.2020) дибикIна: «Хив гъулаъ яшамиш шула лезгйир ва табасаранар, Хючнаъ – табасаранарна азербайжнар. Мурарин лап жа-жара аьдатар вушра, аьсрариинди мясляаьтниинди яшамиш шула. Саб гъапиб, аьсрариинди Хив гъулаъ лезгйир гъахьундар!

Хив район арайиз гъяйиз (1935-пи йис) Хив гъулаъ лезгйир зат ади гъахьундар. 1951-пи йисан узу Хив мектебдин 8-пи классдиз гъафиган, Хив гъулаъ хусуси хал-хизан айи гъурабйирикан сар агъулжви ШябукIай вуйи. Фици аьсрариинди Хив гъулаъ лезг-йир гъахьну? Кьюб гъапиб, му гъунши миллетарин аьдатарин артухъ жаравал адар. Гьамци ву табасаранарин ва ду-шван азербайжанарин аьдатарра. Гьаму макьалайик З.Загьировди чIатхуди дибикIна: «Язык есть – народ есть, языка нет – народа нет» (чIал а – халкь а, чIал адар – халкь адар). Мурар мянасуз гафар ву. Саб гъапиб, чIал арайиз гъюра халкь арайиз гъюбахъди. Хъа чIал гъудубгишра (амдаршра), халкь гъубзра. Мисалар гизаф а: Африкайин хайлин халкьарин чIалар гъудургну ва дургура, хъа халкьар гъузна ва инг-лиш ва француз чIалариинди улхура. Кьибла Америкайин хайлин халкьарин чIал – испан чIал дубхьна.

Ухдисира мялим ва аьлим З.Загьировди лап мянасуз ва илимдиз къаршу вуйи гафар дидикIна. «Годекандик» (13.05.2016) дибикIна: «Сар кас амишра, чIал дубгруб дар». Му гафар аьлимди дупну ккундар. Аристотели (IV-пи аьсир мидиз улихьна) дюзмиш гъапIу логикайин къанунар вари илмарин къанунар ву. Му къанунариинди, гьякьикьат А арайиз гъюбан бадали, чарасуз лазим ву гьякьикьат В. Хъа гьякьикьат В адарш, гьякьикьат А арайиз гъюрдар. Гьамци, чIал арайиз гъюбан бадали – гьякьикьат А, гафар апIру кьюр кас чарасуз лазим ву – гьякьикьат В. Сар кастIан амдарш, амдар гьякьикьат В, хъа гьякьикьат В амдруган, гьякикьат А-ра адар, яна чIал амдар.

Хъана гьамцдар кучIлар, хъа мумкин ву аьгъдрувалар, З.Загьировди гизаф деетура. «Табасарандин нурарик» (26.07.2019) педагогди бикIура: «Улихьди 25 выпускникдикан 15-18 касди вуз уьру дипломариинди ккудубкIуйи». 25 кас айи группайиан 15-18 касди уьру дипломар гъадагъувал гьич саб вуздиъра гъабши ляхин дар. Му аьхю кучIал ву. Хъа аьлимарикан халкьдиз ккундайиб дюзвал ву. Хъана бикIура: «Аьхиримжи йисари, гьюрматлу дустар, узу 3-пи, 6-пи, 7-пи, 8-пи, 9-пи, 10-пи, 11-пи классариз вуйи литературайин учебникар гьязур апIбиин лихураза». Фужар ву мугъан дустар? Мугъахъди гьамкьан китабар гьязур апIбаан йикьрар гъийитIу идара айин? Му ляхнар вари пул (гонорар) бадали апIурайдар ву. Мицикьан гъаних духьну ккундар. Му кас ихь чIалнан ва литературайин кеспичи дар, аьхир.

Магьа хъанара шекер ктру аварши: «Ихь чIалнаъ аьнтIикьа табасаран гафар 40%-тIан адар». Дици вуш, 60% гафар жара чIалариан дуфна. Фуж ву му ляхин ахтармиш гъапIур? Му лап читин месэла ву. Мици бикIбан бадали, табасаран чIалнаъ вари швнуб гаф аш аьгъюди ккунду. Суалар гъюра: лезги чIалнаъ фукьан аьнтIикьа лезги гафар ашул? Хъа лезги ва табасаран чIаларикан арайиз дуфнайи агъул чIалназ аьнтIикьа агъул гафар зат адарин?

Ав, ихь чIалназ аьраб ва тюрк чIаларин хайлин гафар дуфна. Узу 30 йис улихьна, ухьухь ислам диндиз гьюрмат абхъиган, аьраб чIал аьгъю апIуз хъюгъюнза. ГьацI йисан хябяхъдин курсаризра гъушунза. Гьадмуган «Русско-арабский словарик» 450 табасаран гафар гъидихъунзуз. Дюзди гъапиш, ихь чIалназ дуфнайи аьраб чIалнан гафар. Амма хъюгъю ляхин кIулиз адабгъуз гъабхьундарзухьан. БикIуз, урхуз аьгъю дапIну, чIал аьгъю апIбан ляхин дебккунза. Яшра дубхьнайиган, читинди вуйи. Узухъди курсариъ гъахьи пединститутдин математик, жигьил лезгижви Тажудинди лап марцциди аьраб чIал аьгъю гъапIну. Гьамус думу Мягьячгъалайин саб мистан имамди лихура. Алахъиган Тажудиндихъди сюгьбатар апIури шулза. Дугъан гафариинди, лезги чIалнаъ агъзуркьан аьраб гафар а.

Табасаран чIалнаъ тахминан 12% урус чIалнан гафар а кIури, фила-вуш гъурхунза. Му процентарихъ узура хъугъраза, хъа 60% жара чIаларин гафар айивалихъ хъугъуз шулдар. Процентарин ляхин узуз математикдиз ужуди аьгъязуз. Гьамшвахъди саб мисал кIваин апIурза: 1970-пи йисари писатель Александр Грач йиз гъунши вуди гъахьну. Дугъу «Дагъправдайиз» фельетонар дикIури шуйи. Сад йигъан дугъу узхьан гьерхну: «Шагьрин кючйирин варитIан заан марццивал швнуб процент хьуз мумкин ву?». Узу жаваб тувунза – 100%. Хъа шагьрин мэрияин гьякь-гьисабарик 115% дибинкIнади гъабхьну. Гьякьикьат узхъан аьгъю гъапIу А.Грачди цIийи фельетон гъибикIнийи.

«Табасарандин нурар» газатдик (05.06.2020) профессор М.Гьясановдин «Халкьдин гъуллугънаъ сарф гъабхьи уьмур» кIуру Темирхан Шалбузовдикан вуйи яркьу макьала гъурхунза. Автори Т.Шалбузовдин уьмрин хусуси жилгъа хайлин ачухъ дапIна. Йиз фикриан, дугъан веледариканра сакьюдар гафар гъидикIнийиш, харжи даршлийи. Темирхандин аьхюрнур риш Шагьпери табасаран дишагьлийирикан заан образование айи сарпи кас вуйиб гизафдариз аьгъдар. Дугъу 1980-пи йисаризкьан Мягьячгъалайин 2-пи нумрайин мектебдиъ тарихдин дарсар киври гъахьну.

Газатдин машарик дюзвал, дюзвал, хъана дюзвал дубхьну ккунду.

 

Гьаму темайиан урхай:

Табасаран чIал сифккан гъапIиш, харжи даршул

Оцените материал
(3 голосов)
Последнее изменение Среда, 17 февраля 2021 15:21

Похожие материалы (по тегу)