Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Создать пользователя

Поля, помеченные звездочкой (*) обязательны.
Ф.И.О*
Логин*
Пароль*
Повторить пароль*
E-mail*
Повторить E-mail*
Captcha *
Reload Captcha

Мялимдин Йигъ мубарак ибшри!

Автор Зори Табасарана Вторник, 13 октября 2020, 13:49 219
  • Печать
  • Эл. почта
Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри! Мялимдин Йигъ мубарак ибшри!
||||||||||||| ||||||||||||| |||||||||||||

 

 

Мялимдин пише – дюн'яйиин али варитIан кюгьне пишйирикан саб ву. Мидихъди сабси, му пише варитIан важиблудариканра саб ву. Ухькан гьарсар касдин уьмриъ сарпи мялим ади гъахьнийихь. Дугъу ухьуз урхуз, бикIуз, гьисаб апIуз улупну. Мидланра гъайри, думу ихь гьарсарин дустра, тербиячира, аьхюну юлдашра вуйи. Гьятта лап улихьна вахтари мектеб ккудубкIу касарира кмиди, гизаф йисар гъушнушра, чпин мялимар кIваинди гъитри шулу, гьаз гъапиш дурари чпин уьмрин хайлин йисар мялимарихъди сабси адаъну.

Ухьуз варидариз мялум вуйиганси, 5-пи октябриъ вари дюн’яйиъ мялимдин Йигъ къайд апIура. Гьаму йигъахъди аьлакьалу вуди, ихь халкьдин улихь-кIулихь хьайидарихьна, жюрбежюр заан гъуллугъариъ айи ихь ватанагьлийирихьна, дурариз чпин сарпи мялимар, чпи мектебдиз гъушу йигъ кIваинди миш аьгъю апIбан ва дурари ихь мялимар му йигъахъди тебрик апIбан метлеб ади, илтIикIнийча. Дурарикан сасдар гъуллугъчйири учуз туву жавабар ва тебрикнан гафар жикъиди исихъ чап апIурача.

 

Сефер Аьлиев, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат

– Дюзди кIурзачвуз, сарпи мялимар кIваълан гьархудар. Сабпи ва кьюбпи классдиъ урхурайган, учуз Лобанова Валентина Николаевнайи дарсар киври гъахьнийи. Гьамусяаьт думу Дербент шагьриъ яшамиш шула ва 19-пи мектебдиъ лихура. Валентина Николаевна гьадмукьан успагьи машнан кIалбарин, ярхи куш хъайи, сабурлу урус дишагьли вуйики, думу гъира гьаци марцци гьиссариинди кIваин илмийиз. Узуз мумкинвал гъабхьиган, дугъ’ин улукьури шулза. Йиз сарпи мялимди гъира ужудар насягьятар туврузуз.

Юкьубпи классдиан 10-пи классдизкьан ич классдин руководитель Гьяжиев Мегъдат Гьяжиевич вуйи. Дугъу тарихдин дарсар киври гъахьнийчуз. Мигъдат мялимдиз мектебдин мялимарин, урхурайидарин ва вари гъулан жямяаьтдин терефнаан аьхю гьюрмат айи. Думу мялим вари райондиз машгьур, гьюрматлу кас ву. Гьацира урус чIал кивру лайикьлу мялим Гьюсейнов Гьюсейн Гьясановичра кIваин дарапIди гъитуз шуладарзухьан. Гьяйифки, йиз тмуну вари мялимар кечмиш гъахьну. Дурарин аьхиратдин хал ужуб ибшри. Пуз ккундузузки, математикайиан, химияйиан, физикайиан варитIан зигьимлу, заан дережайин пишекарвал айи мялимар Табасаран райондиъ лихури гъахьнийи.

 

Гьацдар мялимарикан сар ич адашра вуйи. Дугъу математика киври гъахьну. Ич адашди учкан мектебдиз вари дарсарихьна гьязурди гъягъювал тIалаб апIуйи. Узу хулан ляхин тамам дапIнаш, хъа асас вуди математикайихьна гьязур духьнаш, ахтармиш апIуйи. Белки, гьаддиз узкан матема-тикра гъахьуншул.

Ухьу лихурахьа, гележегдиз планар диврахьа, хъа уьмур сабпну хътабтIуз мумкин вуйиваликан фикирра гъюрдархьуз. Ихь арайиан ихь дустар, бажаранлу мялимар, ужудар тербиячйир, ватанпервер насягьятчйир, лайикьлу зегьметкешар вахт хьайиз улихьна гъягъюра. Магьа гьаму йигъари ДГУ-йин аьлим, ихь ватанагьли Гьябид Шябанович Аьбдуллаевра рягьматдиз гъушну. Думу гьадмукьан зигьимлу бай, ужур мялим вуйи. Узу ктуху мялимар вари ученикариз ккунидар, пишекарвалин заан дережа айидар, бицIидарихъди саб гаф абгуз аьгъюдар, сабур ва инсанвал айи халис мялимар ву. Дурар гъийин образованиейин гъурулушдин дамагъ ву. Вари мялимар пишекарвалин йигъахъди тебрик апIураза. Дурариз сагъ’вал, ярхи ва бахтлу уьмур ибшри.

 

 

Алавудин Мирзабалаев, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат

– Гьюрматлу мялимар ва мялимвалин цирклин ветеранар!

Марцци кIваан учву пишекарвалин машкврахъди – мялимдин Йигъахъди тебрик апIураза!

Мялимвалин пише – дегьзаманйирихъан мина жилиин али варитIан асас пише ву.

Къадим заманйирилан мина гъийин йигъазкьан вуйи инсаниятдин цивилизацияйин армиш’вал – му швнуб-саб насларин мялимари гъизигу гъагъи зегьметнан натижа ву. БицIидариз ва живанариз урхуз – бикIуз улупуб, агъю- валар тувуб – му гъюзимбу наслариз рябкъру лап заан жавабдарвалин ляхин ву. Улихьдин насларин гъийин деврин ва гележегдин хъуркьувалар, ляхнар давам апIрудар, ихь ужудар планар уьмриз кечирмиш, хъуркьувалар мюгькам апIрудар ва ухькан ктахьу тахсрар дюз алаърудар, мялимди кIурайибдихъ дикъатлуди хъпехъури, гьамусяаьтна партйирихъ деъна. Закур дурари фици тикмиш, яратмиш, рас апIуруш, хъуркьуваларихьна рякъ ккивувал, Ватан уьбхювал, илим аьгъю апIувал – вари гъи учвкан асиллу ву, гьюрматлу мялимар!

Учву бицIидариз ужубна харжиб жара апIуз, гюрчегуб рябкъуз ва дидиз кьимат тувуз, чпин фикрар ва гьиссар шикиллу апIуз, жандиъ айи кьувват яратмиш апIбан гьевес кади уьмриъ кечирмиш апIуз вая искусствойиина жалб апIуз улупурачва. ЮкIв убгувалин, уртагъ'валин, кюмек дапIну ккунивалин, жвув'ин али ляхин апIувалин, сабпи гъалибваларикан, гъахьи тахсрарикан жвуваз мянфяаьтлу дарс ктабгъбан сабпи тажруба ихь бицIидари ва худлари анжагъ мектебдиътIан дубгъурадар. Мектебдиъ дурари фикир апIуз, жвуван кьувватнахъ хъугъуз ва жавабдарвалихьан гучI дарапIуз дубгъура. Анжагъ мялимарин хиликкди мектебдиътIан аьгъюваларин ижми шибритI ккивуз, бицIидарин яратмиш апIбан бажаранвалар ачмиш апIуз шулдар. Гьацира мекдебдиъ урхури имиди баяр-шубари чпин уьмрин рякъ ктабгъура. Гъулан, райондин, республикайин ва уьлкейин гележег учву намуслувалиинди апIурайи ляхникан ва ичв сабурлуваликан асиллу шула.

Ичв гизаф эдеблу, лайикьлу ляхниз лап кIваантIан чухсагъул мялум апIуз ккундузуз. Учвуз уьмрин сагъ’вал, бахт, архаинвал, девлет, заан хъуркьувалар, ужудар, яратмиш'валин бажаранвал кайи урхурайидар ва ккудудубкIру кьувват ккун апIураза! Учвуз ва ичв багахьлуйириз ислягьвал ва уж’вал ибшри!

 

Нариман Асваров, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат

– Гьар йисан октябрин 5-пи йигъан мялимдин Йигъ къайд апIруган, узура йиз мялимариз зенгар апIури, дурар пишекарвалин машкврахъди тебрик апIури шуйза. Гьяйифки, ухьуз дарсар киври, ужуб тербия, насигьят туври гъахьи багъри мялимарра яваш-явашди ихь уьмриан аьхиратдиз гъягъюра. Хайлиндар гъи ихь арайиъ амдаршра, ихь юкIвариъ дурари гьаммишандиз йишв гъибисну.

Узу мектебдиз 6 йисаъ айиган гъушнийза. Йиз сарпи мялим Мягьямед Ламазов вуйи. БицIи вахтналан узу Мюгьюмед Мягьямедов мялимдин хиликкна гъушнийза. Гъвандикк гъулан мектебдиъ вари райондиз машгьур, гьюрматлу, пишекарвал кайи хайлин мялимар лихури гъахьну. Дурарин цIарнаъ тарихдин дарсар кивру Багьаудин Вердиевра айи. Дугъу учуз гьадмукьан маракьлуди тарихдин дарсар кивуйи, дарс ктибтруган думу учв гьадму ролиъ учIври гъахьну. ВаритIан гизафси учу дугъан дарсариз ккилигури шуйча. Узу университетдин тарихдин факультетдиз гъягъювалра Багьаудин мялимдихъди аьлакьалу апIураза.

Мялимар варибдиз чешне ва нумуна вухьуз. Мялим жямяаьтлугъдин терефнаан гьюрмат айир, интеллигент кас, чан ляхин бинайиан мюгькамди аьгъю, зигьимлу пишекар духьну ккунду. Гъи мектебариъ, бицIи маважибдиз дилигди, чпин ляхин вафалуди кIули гъабхурайи бажаранлу мялимар хайлин а. Иллагьки гьадму мялимариз, жямяаьтлугъдинси, гьюкуматдин терефнаанра кюмек тувуб лазим ву.

Мялимарикан гьам чпин гъулан, райондин образованиейин, яшайишдин циркларин месэлйириъ иштирак хьуз жягьтлувал улупуб, ученикарин ватанпервервалин гьиссар, жвуван абйир-бабарихьна, багъри гъулахьна, ватандихьна ккунивалин манишнан гьиссар артухъ апIуб, деврин вари тIалабариз жаваб тувуз гьязур пишекрар хьуб ккун апIураза. Сабур ва сагъ'вал тувричвуз, гъит багахь гележегдиъ ичв кIваъ айи мурадар тамам ишри.

 

Марат Асланов, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат

 

– Гьар йисан октябрин 5-пи йигъан вари дюн’яйиъ мялимlин Йигъ къайд апIури шулу. Узуз ич мектебдин вари мялимар кIваинди имизуз. Дурар, гъулаъси, вари райондиъра гьюрматназ лайикьлу инсанар ву. Учуз тарихдин дарсар киври гъахьи мялим Аьлибег Гьяжизейналович Гьяжиевдикан жаради пуз ккундузуз. Думу, бажаранлу мялимси, гизаф ужур инсанра ву. Аьлибег мялимдин дарс кивбан, цIийи дарс ктибтбан къайда, дугъан уьмриз, жара гьюкуматарин политикайиз лигувал узуз лап кьабулди вуйзуз. Дюзди гъапиш, тарихдихъ, политикайихъ йиз юкIв хъайивалра дугъан гьунарси гьисаб апIураза. Гьацира Гъибадуллагь Шамсович Аьбдуллаевдиз ва ич классдин руководитель Бейдуллагь Мазатаевич Мазатаевдизра чухсагъул пуз ккундузуз. Хъа, икибаштIан, сарпи мялим, учуз мектебдин ккергъбан классариъ урхуз-бикIуз улупу Инаят Нежефовна Гюльмягьямедова затра кIваълан душнадариз. Дугъу учкан аьгъювалар сацIиб ижмиди ккун апIури шуйи. Дугъан мюгькам хасиятназ ва тIалаблувализ лигну, учу дарсар аьгъю апIбаан ва аьгъювалар гъадагъбаан улихьра хьайча. Думу мялимар, дурари киву дарсар ва туву насигьятар гьаргандиз йиз кIваъ гъузди. Гъи думу дарсар йиз уьмур ккабалгуз ужуб, мюгькам шибритI гъабхьну. Йиз багъри мектебдин мялимарихъди сабси, вари уьлкейин мялимарра пишекарвалин йигъахъди тебрик апIураза. Гъит дурариз сагъ’вал, хулариъ манишин, мектебдиъ дарсарихьна аьшкьлу бицIидар артухъ ишри.

 

Къазимягьямед Сефикъурбанов, РД-йин юстицияйин министр

– Гьелбетда, йиз сарпи мялим Софья Къазиевна, узу му дюн'яйиъ яшамиш шули имиди, гьаммишан йиз кIваинди гъузди. Думу табасаран дишагьли ву. Мектебдиъ урхурайи йисарикан вуйи варитIан мани кIваина гъюбар гьаммишан гьадму мялимдихъди аьлакьалудар вуйиз. Думу гизаф гужал, чан ляхин ужуди аьгъю, баяр-шубарин гъавриъ айи, инсанвал кайи мялим ву. 1-пи классдиан 4-пи классдизкьан узу Мягьячгъала шагьрин 9-пи нумрайин мектебдиъ гъурхнийза.

Ккергъбан классар ккудукIбалан кьяляхъ, узу Мягьячгъалайин, 10-пи нумрайин мектебдиз гъягъюз хъюгънийза. Сад-кьюд йислан йиз сарпи мялим Софья Казиевнара 9-пи нумрайин мектебдиан удучIвну, 10-пи нумрайин мектебдиъ урхурайи бицIидариз дарсар кивуз гъафнийи. Думу мектебдиъра учу кми-кмиди алахъури шуйча.

Му мялимди узуз туву аьгъювалариз лигну, узу гьаргандиз дугъаз буржлу вуза. Гьарсаб вахтна дугъаз чухсагъул мялум апIураза, фицики йиз уьмриз рякъ ккиву касарикан сар Софья Къазиевна ву. Му касди узуз гьярф фу вуш, думу фици бикIуруш, цифрйир фйир вуш, дурар ктухуз, иливуз, ктагъуз улупунзуз. Думу гизаф ужур кас ву. Софья Къазиевна мялимарин Йигъахъди тебрик апIури, дугъаз узуз урхуз-бикIуз улупбаз лап кIваантIан чухсагъул кIураза, сагъ'вал, ярхи уьмур ва хъуркьувалар ккун апIураза. Мидланра гъайри, вари мялимар чпин пишекарвалин йигъахъди тебрик апIури, гьарсар мялимдин кIваъ айи хиялар кIулиз удучIвувал ккун апIураза.

 

Раиса Шагьсинова, РД-йин сагъламвал уьбхбан министрин заместитель

– Йиз сарпи мялимди йиз ва узухъди урхури гъахьи баяр-шубарин кьисматнак ва гележегдик аьхю пай кивну, дугъу ич уьмрихьна вуйи жавабдарвалин, къайдалувалин ва савадлувалин мюгькам шибритI ккивну, учуз ужубдихьан харжиб жара апIуз улупну. Думу кIваин апIруган, гьар ражари ужудар хиялар арайиз гъюру. Багъри дадайи чан веледдин уьмрин эвел фици ккебгъруш, аку дюн’яйиз гъювалин шадвал фици тувруш, лап бицIиди имиди дадайихъди сабпи ликар фици алдагъуруш, йиз сарпи мялим Татьяна Ивановна Ивакинайира узуз коллективдиъ, жямяаьтлугъ уьмриъ, илим аьгъю апIбаъ сабпи ликар алдагъуз улупну. Ич мялим учу тамам апIру ляхниз дадаси лигуйи, учухъди хажалатра зигуйи, хъуркьуваларихъан ва удудукьру ляхнарихъан дадайиси юкIв убгуйи. Узу жара республикайиъ мектебдиъ урхури гъахьунза, вушра гьамусра йиз сарпи мялимдихъди аьлакьа дудубгнадарза, телефондиан машкврарихъди тебрик апIури шулза, узухъди мектебдиъ урхури гъахьи баяр-шубарихъди гюрюшмиш гъахьи вахтна дугъахьна хяларди гъягъюри шулча.

 

Ярмет Ярметов, Хив райондин глава

 

– Мялим ихь гьарсарин уьмриъ асас инсан ву. Фицики ухькан гьарсариз дурари мектебдиъ абйир-бабар эвез гъапIну.

Сарпи мялим, аьдат вуйиси, гьаргандиз кIваъ гъузру. Хъа узуз сарпи мялим гъахьиб дарзуз: ич мялимар бязи себебариан кми-кмиди гьюдюхюри гъахьнийи. Дурар кIваина хури, йиз фикриъ анжагъ шаду геренар уягъ шулайиз. Дугъриданна, мектебдиъ урхурайи йисар гьарсарин уьмриъ варитIан гъулай вахт ву. Гьаддиз думу йисар мянфяаьтлуди ккадауз зегьмет дизигну ккунду.

Гьамусяаьтна Хив райондин мектебариъ 800-тIан артухъ мялимар баяр-шубариз аьгъювалар ва тербия тувбиин машгъул ву. Дурарикан гьарсар мялимдин Йигъахъди тебрик апIураза!

Йисар гъушишра, мялим гьарсариз уьмрин нумунади гъузру. Халис мялимди, урхурайидариз аьгъювалар тувбалан савайи, дурарикан халис инсанар ктаъбаз кьувватар сарф апIура. ВаритIан асасуб – живанариз уьмриъ чпин йишв бихъувал ву. Машгьур шаир Н. Некрасовди гъапиганси, «шаир дархьузра шулвухьан, хъа халис ватандаш хьуз мажбур вува». Му гафариз дерин мяна а. Гъит гьарсар мялимди тербия туву касдикан ихь райондиз, республикайиз, Урусатдиз халис ватандаш ишри. Вари терефариан COVID-19 вирусдин хатIа арайиз дуфнайи вахтна му баркаллу ва читин рякъюъ гьарсар мялимдиз мюгькам сагъ'вал ккун апIураза!

 

Мягьямед Къурбанов, Табасаран райондин глава

– Гьюрматлу мялимар, Табасаран райондин образованиейин цирклин гъуллугъчйир, мялимвалин зегьметнан ветеранар!

Учву мялимарин пишекарвалин йигъахъди кIваантIан мубарак апIураза! Ичв ляхин халкьдиз варитIан лазимуб ву. Ихь гьарсар касдин уьмриъ чан мялим а. Дугъу чан ачухъвалиинди, аьгъювалариинди ухьуз гьарсариз дюн'я аьгъю апIуз кюмек тувну, ухьуз айи аьгъювалар девлетлу гъапIну. БицIидарин уьмур, гьюкуматдин закурин йигъ мялимдикан асиллу ву. Учву образованиейин гъурулушдин варитIан аьхю девлет вучва. Ичв сабурлували, ичв ляхнихьна ва бицIидарихьна вуйи ккунивали дурарин бажаранвалар ачмиш апIуз мумкинвал тувра.

Образование артмиш апIбаз ухьу аьхю фикир туврахьа. Образованиейин тешкилатариз лазим вуйи вари алатар, шей’ар масу гъадагъурахьа. Мектебарин техникайинна материалин, китабарихъди тямин апIбан месэл-йир гьар вахтна гюзчиваликк ккайихь. Гьаму улихьна йисари саб хайлин мектебар, бицIидарин багъар рас дапIна. 2020-пи йисан «100 мектеб» кIуру проектдиинди Табасаран райондиъ 18 мектеб рас гъапIну. Ягъдигъарин сабпи нумрайин мектебдиъ «Точка роста» кIуру образованиейин центр абццна. Хюрик ва Туриф гъулариъ цIийи мектебар дивуз проектар гьязур дапIна, думу ляхин гъюзимбу йисари уьмриз кечирмиш апIидихьа.

Ав, йислан-йисаз мялимарихьна вуйи тIалабарра артухъ шула. Гьамус цIийи программайиинди ляхин апIуз лап читин дубхьна. Дупну ккундуки, ихь мялимарихьан чпин улихь дивнайи месэлйир гьял, тIалабар тамам апIуз удукьура. Саб жерге чиркин-валарихъди абцIнайи девриъ баяр-шубар гьякьлу жилгъайиъ тIаъбаъ мялимди аьхю роль уйнамиш апIура. Жавабдарвал аьхюб ву, амма гьелелиг гьюкуматдин терефнаан мялимдин ихтиярар ва маракьар лазим вуйи дережайиъди уьрхру къанунар адрували хайлин бажаранлу мялимар сефил апIура. Хъа гьаци вушра, халис мялимди, рюгьлувалин савкьатар зади дерккну, читинваларикк кIул ккиврадар. Мялимдин рюгьлували гьарган баяр-шубарихъан юкIв убгура. Учвуз гьамусдихъан тина заан маважибар, апIурайи ляхниъ аьхю хъуркьувалар ишричвуз.

Учвуз ичв хиликк урхурайидари аьхю гьюрмат апIруганси ибшри, дурари чпин хъуркьувалариинди ичв юкIвар гьаммишан шад апIри.

 

Загьирбег ТIайибов, Каспийск шагьрин главайин вазифйир тамам апIурайир

 

– Узу сабпи ражну мектебдиз гъягъруган алдагъу сабпи гамар кIваинди имийиз. Узу 1966-пи йисан 1-пи сентябриъ Заан Яракк ккергъбан классарин мектебдиз гъушунза. Йиз сарпи мялим Аскер Юсуфович Сяидовра кIваинди имийиз. Думу дюн'яйиъ имдар, Аллагьдин рягьматдикк ишри чав. Аскер Юсуфовичди учуз гьязур апIбан классдиъ дарсар кивнийи. Хъа думу классдин кьяляхъ учуз Гьяжи Рамазанович Мусаевди, Гъадирбег Кюрабегович Кюрабеговди, Сяидягьмад Аьлимурадович Аьлимурадовди дарсар кивнийи. Гьадму вахтна ич гъулажви Зиявудин Сяидовди цIийиди Дербентдин педучилище ккудубкIнайи жигьил мялим Гюлселем Сяидова чаз хпирди гъахнийи, ва дугъу учуз дарсар кивуз хъюгънийи. Думу вахт учу жвувлан илтIикIнайи аьтрафар, учуз киврайи дарсар ужуди аннамиш апIуз хъюгърайи вахт вуйи, гьаддиз цIийи мялимди киврайи дарсар учуз лап маракьлуди вуйчуз. Гюлселем халайи гьамусяаьтра Дербент шагьрин мектебдиъ дарсар киври ими. Узу думу лап кIваантIан мялимарин пишекарвалин йигъахъди тебрик апIураза, дугъаз ярхи уьмур, сагъ'вал ва хъуркьувалар ккун апIураза.

Гъи, вари дюн'яйин мялимарин Йигъан, узуз дарсар киву гьам Заан Ярккарин, гьам Асккан Ярккарин мектебарин мялимарси, гьамусяаьт баяр-шубариз дарсар киврайи вари мялимар му йигъахъди тебрик апIуз ккундузуз. Мялимвал – фукьан вушра гъагъи ляхин ву. Мялим, йиз фикриан, гьацир кас вуки, думу мектебдиъ урхурайирин тербиясузвалин дережайиз ис шулу, хъасин дугъахъди сабси варитIан ягъал кIакIариз удучIвуру. Ари гьамцир кас гьякьикьи мялимра ву.

Гъи ихь уьмрин вари цирклариз, гьадму гьисабнаан идара апIбан цирк-лизра, гьязур апIурайи вари гъуллугъч-йир партайихъан гъудужвдар ву. Хъа партайихъ деънайи баяр-шубариз зурба фикир тувну, дурар тербияламиш апIурайи, чIурубдихьан ярхла апIури, ужубдихъ хъаърайи мялимарин ляхинтIан я Аллагьди, я инсанари ужуб кьимат тувру ляхин, йиз фикриинди, дюн'яйиъ адар. Мялимди дарс кивдарикан космонавтарра, духтрарра, президентарра, трактористарра, экономистарра, юристарра, гъийин деврин IT-технологйирин сяняаьткрарра шула. Дурарин варидарин эвел мектебдиан ккебгъра. Гьаддиз узуз, илимдинна образование тувбан цирклариъ зегьмет зигурайидарихьинди илтIикIну, пуз ккундузуз: гъит ичв уьмриъ гьарсаб йигъ гъийинубсиб машкврануб ибшри ва гьарсар мялимди чан хиликк урхурайидарин хъуркьувалариинди дамагъ апIри.

 

Нюсрет Уьмаров, РД-йин Главайинна Правительствойин администрацияйин аьхюрин заместитель

 

– Мялум вуйиси, октябрин эвелариъ вари уьлкейиъ мялимдин Йигъ къайд апIура. Мициб дережайиъди серенжемар гъахували улупнайи пишекрарин важиблувал субут апIура.
Дугъриданра, мялим живанарин аку уьмриз жилгъа ккабалгбаъ асас ишигъ ву. Узуз уьмрин рякъюъ сифте мектебдиъ, кьяляхъна университетдиъ девлетлу рюгьнан тербиячйир кьисмат гъахьунзуз. Узу Хив райондин ГъуштIларин уьмуми мектеб ккудубкIунза. Йиз сарпи мялим Рамалдан Агъамягьямедов рягьимлу, фагьумлу, кьувватлу касси йиз гьаргандиз кIваин гъузди. Гьяйифки, думу гъи ихь арайиъ имдар.

Думу, фукьан читинвалар алахьишра, баяр-шубарин терефнаан вуйи жинжалвал гъябкъишра, зяиф шлур дайи, аьксина вуди, дугъу учу чан саламатвалиинди ва дурумлувалиинди дарснахьна рюгьламиш апIуйи. Мялим абйир-бабартIанна артухъди чан хиликк урхурайидарин хъуркьувалариин рази шулу. Ужудар аьгъювалар улупури, мялимди ужуб гъиллигънан баяр-шубар гьарсаб вахтна илимдихьна маракьлу апIуз зегьмет зигуру. Аьгъювалар гъадагъуз зегьмет зигру бицIидар фунур мялимдира имбубсана аьшкьламиш апIуру. Узу мектебдиъ саки вари дарсариан ужудар аьгъювалар улупнийза.

Ухьу уьмрихьна гьязур гъапIу мялимариз, мектебдиз уьмурлугъ буржлу вухьа. Узу гьамусра гъулаз гъушиган, багъри мектебдиз хялижв духьну, узхьан шлу кюмек тувуз чалишмиш шулза. Гьаци дубхьнура ккунду.

Узу мектебдиъ урхурайи йисарихь тевиш, гъи мектебарин гьякьикьат хайлин улихьна дубшна: гъулариъ цIийи мектебар тикмиш дапIна, образованиейин цирклиъ модернизация гъабхбан натижайиъ, ляхин деврин тIалабариз жаваб тувруси ккабалгбан бадали, ужудар шартIар яратмиш дапIна, мялимарин маважибар за апIбан жигьатнаан ужудар дигиш’валар духьна. Гъи наслариз вари терефарихъанди ужуб илим тувбан бадали, гьюкуматдин терефнаан лазим вуйи уьлчмйир кьабул апIура. Анжагъ йишвариин ляхин жавабдарвалиинди гъабхувал чарасуз лазим ву.

Фици вушра, узу йиз уьмур ккабалгбаъ натижалу шил гъибту йиз мялимариз чухсагъул мялум апIураза. Гъит дурариз баркаллуди аьгъювалар гъадагъру наслар кьисмат ишри! Гъит дурарикан гьарсар уьмриъ халис инсан ишри!

Оцените материал
(1 Голосовать)
Последнее изменение Вторник, 13 октября 2020 14:08

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Читайте также

Глава Минздрава Дагестана прокомментировал указ о ношении масок

окт 26, 2020 Общество

...................................................................................................

В Дагестане выявлены пятеро зараженных сибирской язвой

окт 26, 2020 Происшествия

...................................................................................................

Житель Буйнакска ответит в суде за продажу палёной водки

окт 26, 2020 Общество

...................................................................................................

В Москве прошло возложение цветов к памятнику Амет-Хану Султану

окт 26, 2020 Общество

...................................................................................................

В Махачкале открылась выставка к 100-летию Амет-Хана Султана

окт 26, 2020 Общество

...................................................................................................

В Симферополе открыли памятник летчику-испытателю Амет-Хану Султану

окт 26, 2020 Общество

...................................................................................................

Сергей Меликов рассказал о мерах по сокращению объектов незавершенного…

окт 26, 2020 Политика

...................................................................................................

Оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию

окт 26, 2020 Экономика

...................................................................................................

В Дагестане объявлена пожароопасность 5 класса

окт 26, 2020 Происшествия

...................................................................................................

В Каякентской СОШ №1 завершен ремонт по проекту "100 школ"

окт 26, 2020 Общество

...................................................................................................

Информация

Стартовала выдача персональных цифровых сертификатов

окт 16, 2020 Информация

...................................................................................................

14 октября - Памятная дата военной истории России

окт 14, 2020 Информация

...................................................................................................

14 октября - Памятная дата военной истории России

окт 14, 2020 Информация

...................................................................................................

Дагестанцы приглашаются к участию в Международной олимпиаде по истори…

окт 14, 2020 Информация

...................................................................................................

Порядок проведения конкурса журналистских работ «Будни дагестанской п…

окт 13, 2020 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 07 марта 2017 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-68946. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич