Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Табасаранари чпин сабвал улупура

Автор Зубайдат Шябанова Пятница, 06 ноября 2020, 09:37 387
Табасаранари чпин сабвал улупура
||| ||| |||

 

Урусатдин кафари меркез Санкт-Петербург шагьриъ яшамиш шулайи, Табасаран ва Хив районариан вуйи ватандашари уьмрин гъагъи аьгьвалатнаъ ахънайи вая уьзур сагъ апIуз мумкинвал дибрихърайи, лап касиб гьялнаъ айи хизанариз кюмек тувбан, вузарик вая ссузарик урхуз кучIвру вахтна, жигьилариз юридический, медицинайин вая жара циркларин месэлйирианра кюмек апIбан, гьацира ватандашарин арайиъ диндин, культурайин, халкьдин аьдатарин, багъри чIал артмиш апIбан цирклариан серенжмар гъахувал метлеб вуди, рягьимлувалин фонд тешкил дапIна.

 

Дициб рягьимлувалин майдан ачмиш дапIнайи-валикан Санкт-Петербург шагьриъ ва Ленинградский областдиъ яшамиш шулайи саки вари табасаранариз хабар а. Фонд тешкил дапIну, гьеле бицIи вахттIан дар, хъа диди чан ляхин жанлуди ккебгъну. Магьа гьаму йигъари Санкт-Петербург шагьриъ ва Ленинградский областдиъ яшамиш шулайи табасаранари диндин ва жямяаьтлугъ гьяракатчйирин иштирак’вал ади Мевлюд ан-Наби тешкил гъапIну.

Серенжем Мягьяммад пайгъамбар (с.аь.с.) бабкан гъахьи вазлиз бахш дапIнайиб вуйи. Мевлюддиъ РД-йин муфтийдин заместитель ва кюмекчи Мягьяммад Мягьяммадов, Табасаран ва Хив районарин имамар – Ансар Рамазанов ва Шябан Салигьов, Дербент шагьрин Мягьяммед Ярагъийин ччвурнахъ хъайи жвумийин гъудган апIру мистан имам Ризван Гьябибов, Псков шагьрин ва Псковский областдин дагъустанлуйирин элугъливалин тешкилатдин председатель Руслан Мурадялиев, ислам диндин илмарин доктор Рашид Аьлимурадов, Табасаран райондин жигьиларин жямяаьтлугъ тешкилатдин регьбер Муса Гьябибов, Хив райондин жигьиларин жямяаьтлугъ тешкилатдин кIулиъ айи Мустафа Сеферов, мевлюдар ва нашидар урхру Мягьяммед-Шафи Аьшуров, гьацира Санкт-Петербург ва Москва шагьрарин ислам диндихъди аьлакьалу жямяаьтлугъ тешкилатарин вакилар, дилаварчйир, аьдати ватандашар иштирак гъахьнийи.

Мевлюд Мягьяммед-Шафи Аьшуровди Кьур’анан-диан аятар урхбалан ккебгънийи.

Дидин кьяляхъ, мажлис ачмиш апIури, Мягьяммад Мягьяммадовди Дагъустан Республикайин муфтий, шейх Аьгьмад Аьбдуллаевдин ччвурнахъан тебрикнан гафар ва мани саламар гъапну.

«Гьюрматлу мусурман гъардшар! Ислам диндиъ гьацдар рякъяр аки – саб дюшюшди швнуб-саб ужуб рякъ арайиз хуру. Мисалназ, ухьуз, гъи саб флану мистаъ мевлюд а кIури, хабар гъабхьнийиш, гьамина уч духьнайидарикан гьацIарра дина дурушуб мумкин вуйи.

Хъа гъи ихь гъардаш миллетдин, табасаранарин, мевлюд а кIури гъеебхьиган, дурарин тереф ва сабвал уьбхюри, жара халкьарин вакиларра уч гъахьну. Ухьу Аллагьдин ва Мягьяммад пайгъамбрин (с.аь.с.) ччвур тувну тешкил апIру гьарсаб серенжемдиъ иштирак духьну ккунду. Ухьу ихь гирами Пайгъамбрикан (с.аь.с.) улхруган, варитIан гьюрматлу гафар агури шулхьа, бязиган жвуван кIваъ айи-ганси ачухъ апIуз, Аллагьди ихь Пайгъамбриз (с.аь.с.) туву заан мумкинваларикан ктибтуз гафар дихъурира шулдархьуз. Гъи дюн’яйин бязи уьлкйириъ ислам диндихьна вуйи янашмиш’вал фициб вуш, рябкъюрачвуз. Му къаршувал гъи ккебгънайиб дар. Гьеле Мягьяммад пайгъамбар (с.аь.с.) сагъди айи вахтарихъан мина дугъан кьяляхъ футнакрар, пис кьастну ацIну, думу йивну йикIуз ккуни душмнар хъади гъахьну. Гьаддиз ихь терефназ гъюрайи гьарсаб къаршу ляхниз, гафназ варитIан кьувватлу жаваб – ихь сабвал ва ихь диндин Гирами китабдиъ улупнайи къанунар урхювал ву. Ухьуз гиран ктапIурайи инсанар кьанди гъавриъ хьиди – мусурмнарин хасият, сабур, иман, тербия марцци диндиан дуфна. Гьарсар мусурман касдин кIваъ, ифдиъ, фагьмиъ Мягьяммад пайгъамбрихьна (с.аь.с.) гьюрмат а. Гъи ухьу гьаму мажлис гъабхуз сатIи хьувалра ухьуз къаршу вуйидариз жаваб вуйихь»,

– гъапну муфтийдин заместители.

Серенжемдиъ Дагъустандиан дуфнайи вари хялари Мягьяммад пайгъамбрин (с.аь.с.) уьмрикан, ислам диндикан, ислам дин тарагъбаъ алахьури гъахьи читинваларикан ктибтнийи.

Чан удучIвну улхбаъ Ансар Рамазановди инсанарин арайиъ кьюб маш гъяйидар алахьурайиваликан, дурариз аьхиратдиъ улупнайи жазйирикан, уьмрин гъагъи аьгьвалатнаъ ахънайи хизанариз рягьимлувалин хил гьачIабккну ккуниваликан, абйирин ва веледарин чиб-чпихъди вуйи янашмиш’валикан ктибтну.

«Гьар йигъан ухьу алдатмиш апIури, Иблис ихь улихьди либцура, хъа гъияматдин йигъан диди, узуз учву аьгъдарзуз, пиди. Гьаддиз гьаму гирами вазли, шлубкьан артухъди ихь Мягьяммад пайгъамбар (с.аь.с.) кIваин хури, дугъан тяриф апIури ккунду»,

– гъапну Ансар Рамазановди.

Мевлюд ан-Наби мажлисдин тешкилатчйир дилаварчи Нефтуллагь Гьяжиев, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Марат Асланов, жямяаьтлугъ касар Нюсрет Аьбдуллаев, Аьбдурягьман Аьбдулгьямидов ва жарадар вуйи.

«Ич метлеб, вазифа – гьаму гирами вазли Санкт-Петербург шагьриъ ва Ленинградский областдиъ айи ихь мусурман халкьар сатIи апIувал, багъри ватандихьан ярхлади яшамиш шулайи ватандашар ужуб рякъюъди гъягъюз гъитувал, чIуру гъиллигъарихьан ярхла апIувал, ихь бабан чIал, культура милли аьдатар уьрхювал вуйич. Гьаму жюрейин серенжемари ич кIваъ айи хиялар кьувватлу апIуз кюмек тувра. Рягьимлувалин фонд яратмиш апIбак, мевлюд гъабхбак ва гъагъи гьялнаъ айи табасаран хизанариз кюмек, багъри чIал артмиш апIбак ихь хайлин баяри чпин пай кивну ва кивра. Дурариз варидариз чухсагъул кIурача, гьарсар касдин садакьа Аллагьди кьабул апIри. Дагъустандиан ва Урусатдин жюрбежюр шагьрариан ихь мевлюддиз гъафи имамариз ва диндин жара вакилариз Санкт-Петербург шагьриъ ва Ленинградский областдиъ яшамиш шулайи вари табасаранарин терефнаан чухсагъул кIурача. Гъит дурари Аллагь ва Мягьяммад пайгъамбар (с.аь.с.) кIваин алди апIурайи ляхин мянфяаьтлуб ибшри ва гьаммишан улихь гъарабхри»,

– гъапну Марат Аслановди.

Мевлюддин тешкилатчйирикан сар, рягьимлувалин фонддин ляхин кIули гъабхурайи Нефтуллагь Гьяжиевди къайд гъапIганси, Санкт-Петербургдиъ айи табасаранар гьаму серенжем гъабхбакан гизаф рази гъахьну.

«Дишди гъапиш, мевлюддиъ иштирак хьуз мукьан кьадар инсанар гъюр кIури, фикир дайич. Ихь ватанагьлийирин Дагъустандиан дуфнайи имамарихьна диндихъди аьлакьалу хайлин суалар айи. Му, саб терефнаан, диндин цирклиан аьхю мажлисси, аьдати ватандашарин ва диндин вакиларин арайиъ мянфяаьтлу гюрюшра гъабхьну. Имамариз чухсагъул. Дурарин ужуб гаф гьарсар касдиз ебхьри. Му аьдат учу гележегдиъра давам апIбанди вуча.

Мидланра гъайри, багарихьди Санкт-Петербург шагьриъ ва Ленинградский областдиъ урхурайи студентарихъди ва жюрбежюр цирклариъ заан хъуркьувалар улупурайи, чпин багъри гъуларин, ихь районарин, гьацира респуб-ликайин ад яркьу апIурайи ватандашарин арайиъ Табасаранарин жигьиларин форум тешкил апIуз планарик кайич. Форум тешкил апIбан проектдин тереф ихь халкьдин депутат Марат Аслановди, Нюсрет Аьбдуллаевди ва жара баяри уьбхюра. Фицики Санкт-Петербургдиъ ва Ленинградский областдиъ ихь баярин ва шубарин арайиъ заан хъуркьувалар улупури зегьмет зигурайидар хайлин а. Ич метлеб – дурарин вафалувал, лайикьлу зегьмет, агъювалар гъадагъбахьна вуйи аьшкь багъри ватандиъ айи абйир-бабариз, дурарин дустариз, аргъаж шулайи наслиз улупуб вуйич.

Мевлюд тешкил ва фонддин рягьимлувалин ляхин давам апIбак баркаллу пай киврайи йиз дустариз, багъри ватандашариз жа-жаради баркаллагь ва чухсагъул пуз ккундузуз. Дурарин кIваантIан апIурайи марцци ляхнин кюмекниинди хайлин гъагъи гьялнаъ айи табасаран хизанариз кюмек тувуз хьибди кIури, фикир вуйиз. Дурарин садакьйир Аллагьди кьабул апIри. Ужуб ляхин саб вахтнара зяяди гъюдубчIвудар»,

– гъапну Нефтуллагь Гьяжиевди.

Аьлавади къайд апIуз ккундузузки, Санкт-Петербургдиъ тешкил дапIнайи табасаранарин рягьимлувалин фонднаан му шагьриъ яшайиш жигьатнаан гъагъи аьгьвалатнаъ айи кьюб табасаран хизандиз кюмек гъапIну (саб – Дагъустандиъ, сабсан – Санкт-Петербургдиъ яшамиш шулайидариз). Му ляхин гележегдиъра давам хьибди. Мидланра гъайри, шагьрин Берингдин ччвурнахъ хъайи кючейиъ ерлешмиш дубхьнайи культурайинна аьгъювалар тувбан «Дагъустан» центриъ гьар султ йигъан баяр-шубариз табасаран чIалнаан дарсар кивра.

Оцените материал
(2 голосов)
Последнее изменение Пятница, 06 ноября 2020 10:00

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестане эпидобстановка заболеваемости корью по-прежнему остается с…

апр 18, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Султанай Омарова: «Вакцинация вырабатывает иммунитет против кори»

апр 16, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Цунтинском районе проведут второй тур иммунизацию против полиомиелит…

март 10, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане более 160 тысяч детей привиты от полиомиелита

март 06, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

Масштабный праздник для детей прошел на "Анжи-арене"

июнь 01, 2023 Общество

...................................................................................................

Ко Дню защиты детей в Дагестане открыли новые детсады

июнь 01, 2023 Образование

...................................................................................................

В Буйнакске торжественно открыли новый детский сад

июнь 01, 2023 Образование

...................................................................................................

В Табасаранском районе отметили Международный день защиты детей

июнь 01, 2023 Общество

...................................................................................................

В Дагестане одиннадцатиклассники сдали ЕГЭ по математике

июнь 01, 2023 Образование

...................................................................................................

Информация

Сохранение здоровья детей – главная задача семьи, государства и общест…

мая 31, 2023 Информация

...................................................................................................

Соблюдайте правила безопасного поведения на воде

мая 30, 2023 Информация

...................................................................................................

Правила сжигания мусора

мая 29, 2023 Информация

...................................................................................................

Военная служба по контракту: денежное довольствие и льготы

мая 26, 2023 Информация

...................................................................................................

Безопасность детей – в наших руках

мая 19, 2023 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич