Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Создать пользователя

Поля, помеченные звездочкой (*) обязательны.
Ф.И.О*
Логин*
Пароль*
Повторить пароль*
E-mail*
Повторить E-mail*
Captcha *
Reload Captcha

Аь. Шихмягьямедов: «Ватандиз хътакбиин швумал дарза»

Автор Умгьанат Сулейманова Понедельник, 25 января 2021, 11:57 410
  • Печать
  • Эл. почта
Аь. Шихмягьямедов: «Ватандиз хътакбиин швумал дарза»
||| ||| |||

 

Дербент шагьрин кьялан больницайиъ аьхиримжи шубуд йисандин арайиъ хайлин дигиш’валар арайиз дуфна. Дурар больницайин кIулин духтир Аьбдулгъафар Шихмягьямедовдин ччвурнахъди аьлакьалу апIуз шулу. Улихьна йисари аьзарлу касар, чпин сагъ'вал мюгькам апIуз жара регионариз ва харижи уьлкйириз гъягъюри, гизаф инжик шули. Больницайиз му кас гъювали варидариз гизаф гъулайвалар яратмиш гъапIну. Аьбдулгъафар Шихмягьямедовдихьна, дугъриданра, умудлувал кади багахь хьайи шагьрарианра кмиди аьзарлу касар илтIикIура.

 

Узу улихьна йигъари Аьбдулгъафар Шихмягьямедовдихъди гюрюшмиш гъахьунза ва дугъахъди Дербент шагьрин больницайин ляхниъ гъахьи дигиш'валарикан, COVID-19 уьзрихъди гъабхурайи женгнакан ва жара темйириан сюгьбат гъубхунза.

– Аьбдулгъафар Аьбдуллаевич, уву Дербентдин ЦГБ-йин кIулин духтир духьну фукьан вахт ву?

– Дербентдиъ узу 2018-пи йисхъан мина лихураза. Мина узу сарди гъафундарза. Санкт-Петербургдиан узухъди Дагъустандиз заан пишекарвал айи саб десте жара духтрарра гъафну. Санкт-Петербургдиъ айи Дагъустандин вакилвалин гъуллугъну му месэлайиз – ватандихьан ярхлаъ яшамиш шули, чпи уч гъапIу ляхнин тажруба ва кIван кьувват багъри республика бадали харж апIуз гьязур вуйи инсанар сатIи апIбаз – аьхю фикир тувра.

– Келимайиъ кIурайиганси, наан бабкан гъахьнуш, гьадушваъ лазимра гъахьну. Уву Табасаран райондиъ бабкан гъахьиваликан аьгъячуз. Санкт-Петербургдиъ лихури, душваъ ужуб ад айи духтир вуди гъахьунва. Багъри юрдариз гъювалин себеб фу гъабхьну?

– Узу йиз ватандихъди саб вахтнара аьлакьйир гъудургундарза, узу наан бабкан гъахьнуш, зат кIваълан гьапIундарза. Санкт-Петербургдиъ бабкан гъахьи йиз веледари хизандиъ табасаран чIал апIура. Аьхюну шуран жилир лезги миллетдикан вуйиз, думу хялижвди гъафиган, икибаштIан, сар-сарихъди урус чIалниинди улхурача. Амма йиз хизандин чIал – ихь багъри табасаран чIал вуйиз. Ва му девлет уьбхювал ихь гьарсарин асас буржйирикан саб вуди гьисаб апIураза.

Хъа узу Дербентдиз ляхниз гъюваликан улхуруш, гьамци кIурза. Ватандихьан ярхлаъ ашра, узу гьар йисан багъри инсанар рякъюз йиз бицIи ватандиз хялижвди гъюри гъахьунза. Ва, гьар ражари гъафири, Мягьячгъалайиъ ва Дербентдиъ больницйириз гъягъюри, духтраризра, аьзарлуйиризра узхьан шлу кюмек апIури гъахьунза. Узу С.-Петербургдиъ Вредендин ччвурнахъ хъайи НИИ-йиъ лихурайиганра, ихь ватанагьлийир кюмек ккунди кми-кмиди узухьна илтIикIури гъахьну.

Узуз Дербентдиъ ляхин апIуз теклиф гъапIиган, вари терефарихъанди фикир гъапIунза. Узуз асасуб саб вуйзуз – йиз ляхникан инсанариз кюмек хьувал. Санкт-Петербургдиъ узу вари лазим вуйибдихъди тямин дапIнайи ужуб клиникайиъ лихури гъахьунза, хъа Дербентдиъ ляхин апIуз дицисдар шартIар адруваликанра аьгъяйзуз. Хъа, фици-вушра, жвуван багъри ватандиъ сагъламвал уьбхбан ляхниъ тIаъну ккуни, ужуб терефнахъинди вуйи цIийи дигиш’валарик йизра пай кивуз кьаст ади, мина гъафунза. Ва швумалра гъахьундарза. Гьаз гъапиш, Дербентдин больницайиъ фуну ляхин вушра кIулиз адабгъуз удукьру ужуб коллектив айиб гъябкъюнзуз. Анжагъ ляхниз лазим вуйи шартIар яратмиш дапIну ккунду. Гьадму ляхниин гъи лихурира ача.

– Уву больницайин кIулиъ дийигъхъанмина, дидин ляхниъ фицдар дигиш'валар гъахьну? Гележегдиз фицдар планар айив?

– Жвуван улихь аьхю метлебар дидривди, ляхинра шлуб дар, амма… Узу Дербентдиз гъафиган, фицдар-вуш аьхю метлебарикан улхуз ляхин адайи, инсанариз лазим вуйи сагъламвалин кюмек тувувал лап аьжуз гьялнаъ айи. Сифте узу больницайиъ чарасуз духьну ккуни шартIар яратмиш апIувалин ляхнихъ хъюгъюнза: больницайин отделенйирин арайиъ дубхьну ккуни телефондин аьлакьайилан гъадабгъну, рентгендин аппаратдиина. Хъугъузра читин ву, амма 2018-пи йисан сентяб-рин вазлиъ Дербентдин больницайиъ ляхин апIурайи рентгендин аппарат адайи. Хъа буржар ккунибкьан айи. Узу гъафихъан мина ляхин гизаф дапIна, дидкан варибдикан кIуруш, лап ярхи шулу. Хъа жикъиди кIуруси гъабхьиш, гьамус ихь аьзарлуйир химиотерапия апIуз Мягьячгъалайиз гъягъюз мажбур шуладар, думу ич больницайиъ апIура. Гурдмарин уьзур кайидар сагъ апIру гемодиализдин отделение абццунча, хирургияйин, травматологияйин отделенйир цIийи технологйирихъди лихура ва хайлин жара ляхнар тамам гъапIунча.

Гъи ухьу апIурайи ихь гьарсад йигъандин ляхникан ихь гележегра асиллу ву. Жвуван бахт ккабалгрур учв инсан ву. Гьамусяаьт учу Дербентдин больницайиъ заан технологйирин операцйир апIурача. Сифтена-сифте – травматологияйин ва ортопедияйин операцйир. Аьхиримжи кьюд йисандин арайиъ операцйир апIбан ляхин 88,1% за гъабхьну, янаки юкьуб ражаритIан артухъ. Му ляхни Дербентдин больница Урусатдин гьамцдар жара больницйирихъди саб дережайиъ дебккра. 2019-пи йисан больницайиъ 382 федералин ва региондин ВМП-квотйир ишлетмиш дапIна. 2020-пи йисан 421 ВМП-йин квотйирин 80% ишлетмиш дапIна. Ва му ляхин, коронавирусдин тIягъюн мялум дапIнашра, ужуди кIули гъубшну.

Дербент шагьриъ гьамус хирургияйин лап читин операцйирра кIули гъахура. Гьамусдиз адруб, шагьрин кьялаъ травматологияйин пункт ачмиш дапIна.

Саспиган тягьнйир йиврударра шулу, больницайин кIулин духтир травматолог ву, гьаддиз дугъу анжагъ травматология артмиш хьпаз фикир тувра, кIури. Амма думу дици дар. КIван уьзрарин хирургийияйин ляхинра хайлин улихь дубшна, гемодиализдин отделение, операцйир апIру ва аьзарлуйир кьабул апIру цIийи отделенйир тIаунча. Жара терефарианра ляхин ужуди гъябгъюра.

Инсанариз сагъламвал мюгькам апIуз кюмек тувувал, фунуб больницайиъ, поликлиникайиъ вушра, заан дережайинуб дубхьну ккунду. Дербентдин ЦГБ – вари терефариан гьациб кюмек туврайи больница ву. Гьякьлуди дупну ккунду, больницайин буржарра ктирчури (йиз улихьна лихури гъахьи кIулин духтри узуз 200 миллиондин бурж гъибтну), больницайин ляхнин дережара вари терефариан за апIувал рягьят ляхин дар. Вари ляхнар сабишв’инди апIури гъахьунча – айи читин гьялнаанра удучIвури, буржарра ктирчури, ляхинра лазим саягъниинди ккабалгури. Ва, икибаштIан, узуз ужуди таниш вуйи терефнахъан хъюгъюнза – травматологияйихъан. Хъа гьамус вари терефариан ляхин улихь гъябгъюра, ва думу ляхин давам хьпан бадали, узу узхьан шлуб вари апIуруза. Йиз гъийин асас вазифа гьадму ву. Гележегдиъ больницайиъ таза отделенйир ачмиш апIуз ва инсанар заан технологйириинди сагъ апIбан ляхин ккабалгуз планарик кайич.

– Варидаризси, увузра, больницайин вари коллективдизра 2020-пи йис читинуб гъабхьну. Гьаддикан сабкьюб гаф гъапнийиш, ккундийзуз.

– Дугъриданра, 2020-пи йис учуз лап гъагъиб гъабхьну. Вари дюн’яйин духтрар гьамусдиз дархьибсиб аьхю ва читин уьзрихъди женг гъабхуз мажбур гъахьну. Гизаф инсанар думу уьзри уьмрианра гъурхну. Ич коллективдиан диди кьюр гьюрматлу ва ужудар духтрар адагъну: терапевт Аьли Юсуфович ва кардиолог Ямудин Шамсудинович. Хайлин жара ич духтрарикра думу уьзур кубчIвну, амма дурар сагъ гъахьну. Гизаф читин шартIариъ ляхин апIуб алабхъунчуз.

Гьаму читин месэлайин улихь учуз кюмек гъапIдариз варидариз аьхю чухсагъул пуз ккундузуз, иллагьки сенатор Сулейман Керимовдиз ва гьадму вахтна Дербент шагьрин кIулиъ ади гъахьи Хизри Абакаровдиз. Сулейман Керимовди ихь республикайиз саб миллиардна гьацI манатдин дармнар ва жара авадлугъар хътаъну. Му зат дархьибсиб аьхю кюмекнан ляхин ву. Алверчивалин ляхнихъ хъайи жара касарира ич больницайиз ипIрубдин ва жара алатарин кюмек апIури гъахьну. Чухсагъул чпиз.

Май вазлин кIулариъ Дербентдиъ 289 йишв ади госпиталь ачмиш гъапIунча, 200 йишв айи госпиталь Дагъ. Огни шагьриъра, 60 аьзарлу кьабул апIуз шлу госпиталь Белижи поселокдиъра, 50 йишв айи госпиталь Падар гъулаъра. Дурарин варидарин арайиъ аьлакьа уьбхювал ЦГБ-йин вазифа гъабхьну. Дербентдин Пушкиндин ччвурнахъ хъайи кючейиъ айи полик-линикайиъ «уьру зона» ади гъабхьнич, думу гьамусра либхура. Ва гьаму узу ктуху йишвариъ ЮТО-йин агьалйириз сагъламвал уьбхбан кюмек гъапIну ва апIура. Коронавирусдин аьзарлуйирихъди сабси жара аьзарлуйирра сагъ апIувал ич больницайиъ яваш гъабхьундар.

– Хъа гьамусяаьт больницайиъ фициб аьгьвалат ву? Аьзарлуйир фукьан а? Коронавирусдиан аьзарлу касар цIиб гъахьнийин?

– Гъи коронавирусдин уьзур кайидарин кьадар, мичIал хьувалин уьзрар себеб вуди, сацIиб артухъ дубхьна. Амма хьадукра айи аьгьвалатна гъийин гьял саб дар. Думуган му уьзур тазади арайиз дуфнайиб вуйи, хъа гъи духтрариз думу сагъ апIбан, бицIиб вушра, тажруба а. Эгер хьадукра коронавирус уьзур кубчIвдар вари «уьру зонайиъ» ккауйиш, гьамус аьзарлуйир чпин хулариъ имиди сагъ апIурача. Ва дурариз лазим вуйи дармнарра гьавайиди тувра. Ихь республикайин Главайин вазифйир тамам апIурайи Сергей Меликовдин табшуругъниинди, думу аьзарлуйирихьна дармнар шагьрин таксистарин кюмекниинди хулаз рукьура. Дурарихьна гъягъру духтрар шагьрин транспортди гьавайиди гъахура. Коронавирусдиз аьксиди адабгънайи вакцинайикра аьхю умуд киврача. Узу думу вакцинайин руб узуз гъивунза, ва йиз ярашугъаризра гьаци апIуб теклиф вуйиз.

Гъи Дербентдин ЦГБ-йиъ вари лазим вуйибдихъди тямин дапIнайи, гизаф гъуллугъар гьуркIру тарагъру уьз-рарин центр (халкьди дидиз госпиталь кIура) ачмиш дапIна. Думу Урусатдин оборонайин министерствойи тикмиш дапIнайи центр ву. 90 йишв, коронавирусдин аьзарлуйириз кIури, уьрхюрача. Имбу госпиталар, дезинфекцияйин вари лазим вуйи ляхнар гъахбалан кьяляхъ, яваш-явашди чпин аьдати ляхнихъна дуфна, душвариъ гьаммишан кьабул апIурайи аьдати аьзарлуйир сагъ апIуз хъюгъна. Ич больницайиъ лихурайи 145 медсестрайи ва 45 духтри коронавирусдин уьзур сагъ апIбаан аьгъювалар гъадагъну, гьадму гьисабнаан йиз багъри Санкт-Петербургдиъ С.М. Кировдин ччвурнахъ хъайи Дявдинна медицинайин академияйиъ. Думу читин уьзур кайидарин кьадар артухъ хьувалихьна учу гьязурди гъахьунча.

– Ихь багъри газат урхрудариз фу ккун апIурува?

– Гьарсар касдиз, гьарсаб хизандиз ислягьвал ва хушбахтвал ккун апIураза. Гъит варидарин умудар тамам, жандин мюгькам сагъ’вал ишри! Узу улихьна йигъари Аьбдулгъафар Шихмягьямедовдихъди гюрюшмиш гъахьунза ва дугъахъди Дербент шагьрин больницайин ляхниъ гъахьи дигиш'валарикан, COVID-19 уьзрихъди гъабхурайи женгнакан ва жара темйириан сюгьбат гъубхунза.

– Аьбдулгъафар Аьбдуллаевич, уву Дербентдин ЦГБ-йин кIулин духтир духьну фукьан вахт ву?

– Дербентдиъ узу 2018-пи йисхъан мина лихураза. Мина узу сарди гъафундарза. Санкт-Петербургдиан узухъди Дагъустандиз заан пишекарвал айи саб десте жара духтрарра гъафну. Санкт-Петербургдиъ айи Дагъустандин вакилвалин гъуллугъну му месэлайиз – ватандихьан ярхлаъ яшамиш шули, чпи уч гъапIу ляхнин тажруба ва кIван кьувват багъри республика бадали харж апIуз гьязур вуйи инсанар сатIи апIбаз – аьхю фикир тувра.

– Келимайиъ кIурайиганси, наан бабкан гъахьнуш, гьадушваъ лазимра гъахьну. Уву Табасаран райондиъ бабкан гъахьиваликан аьгъячуз. Санкт-Петербургдиъ лихури, душваъ ужуб ад айи духтир вуди гъахьунва. Багъри юрдариз гъювалин себеб фу гъабхьну?

– Узу йиз ватандихъди саб вахтнара аьлакьйир гъудургундарза, узу наан бабкан гъахьнуш, зат кIваълан гьапIундарза. Санкт-Петербургдиъ бабкан гъахьи йиз веледари хизандиъ табасаран чIал апIура. Аьхюну шуран жилир лезги миллетдикан вуйиз, думу хялижвди гъафиган, икибаштIан, сар-сарихъди урус чIалниинди улхурача. Амма йиз хизандин чIал – ихь багъри табасаран чIал вуйиз. Ва му девлет уьбхювал ихь гьарсарин асас буржйирикан саб вуди гьисаб апIураза.

Хъа узу Дербентдиз ляхниз гъюваликан улхуруш, гьамци кIурза. Ватандихьан ярхлаъ ашра, узу гьар йисан багъри инсанар рякъюз йиз бицIи ватандиз хялижвди гъюри гъахьунза. Ва, гьар ражари гъафири, Мягьячгъалайиъ ва Дербентдиъ больницйириз гъягъюри, духтраризра, аьзарлуйиризра узхьан шлу кюмек апIури гъахьунза. Узу С.-Петербургдиъ Вредендин ччвурнахъ хъайи НИИ-йиъ лихурайиганра, ихь ватанагьлийир кюмек ккунди кми-кмиди узухьна илтIикIури гъахьну.

Узуз Дербентдиъ ляхин апIуз тек-лиф гъапIиган, вари терефарихъанди фикир гъапIунза. Узуз асасуб саб вуйзуз – йиз ляхникан инсанариз кюмек хьувал. Санкт-Петербургдиъ узу вари лазим вуйибдихъди тямин дапIнайи ужуб клиникайиъ лихури гъахьунза, хъа Дербентдиъ ляхин апIуз дицисдар шартIар адруваликанра аьгъяйзуз. Хъа, фици-вушра, жвуван багъри ватандиъ сагъламвал уьбхбан ляхниъ тIаъну ккуни, ужуб терефнахъинди вуйи цIийи дигиш’валарик йизра пай кивуз кьаст ади, мина гъафунза. Ва швумалра гъахьундарза. Гьаз гъапиш, Дербентдин больницайиъ фуну ляхин вушра кIулиз адабгъуз удукьру ужуб коллектив айиб гъябкъюнзуз. Анжагъ ляхниз лазим вуйи шартIар яратмиш дапIну ккунду. Гьадму ляхниин гъи лихурира ача.

Уву больницайин кIулиъ дийигъхъанмина, дидин ляхниъ фицдар дигиш'валар гъахьну? Гележегдиз фицдар планар айив?

– Жвуван улихь аьхю метлебар дидривди, ляхинра шлуб дар, амма… Узу Дербентдиз гъафиган, фицдар-вуш аьхю метлебарикан улхуз ляхин адайи, инсанариз лазим вуйи сагъламвалин кюмек тувувал лап аьжуз гьялнаъ айи. Сифте узу больницайиъ чарасуз духьну ккуни шартIар яратмиш апIувалин ляхнихъ хъюгъюнза: больницайин отделенйирин арайиъ дубхьну ккуни телефондин аьлакьайилан гъадабгъну, рентгендин аппаратдиина. Хъугъузра читин ву, амма 2018-пи йисан сентябрин вазлиъ Дербентдин больницайиъ ляхин апIурайи рентгендин аппарат адайи. Хъа буржар ккунибкьан айи. Узу гъафихъан мина ляхин гизаф дапIна, дидкан варибдикан кIуруш, лап ярхи шулу. Хъа жикъиди кIуруси гъабхьиш, гьамус ихь аьзарлуйир химиотерапия апIуз Мягьячгъалайиз гъягъюз мажбур шуладар, думу ич больницайиъ апIура. Гурдмарин уьзур кайидар сагъ апIру гемодиализдин отделение абццунча, хирургияйин, травматологияйин отделенйир цIийи технологйирихъди лихура ва хайлин жара ляхнар тамам гъапIунча.

Гъи ухьу апIурайи ихь гьарсад йигъандин ляхникан ихь гележегра асиллу ву. Жвуван бахт ккабалгрур учв инсан ву. Гьамусяаьт учу Дербентдин больницайиъ заан технологйирин операцйир апIурача. Сифтена-сифте – травматологияйин ва ортопедияйин операцйир. Аьхиримжи кьюд йисандин арайиъ операцйир апIбан ляхин 88,1% за гъабхьну, янаки юкьуб ражаритIан артухъ. Му ляхни Дербентдин больница Урусатдин гьамцдар жара больницйирихъди саб дережайиъ дебккра. 2019-пи йисан больницайиъ 382 федералин ва региондин ВМП-квотйир ишлетмиш дапIна. 2020-пи йисан 421 ВМП-йин квотйирин 80% ишлетмиш дапIна. Ва му ляхин, коронавирусдин тIягъюн мялум дапIнашра, ужуди кIули гъубшну.

Дербент шагьриъ гьамус хирургияйин лап читин операцйирра кIули гъахура. Гьамусдиз адруб, шагьрин кьялаъ травматологияйин пункт ачмиш дапIна.

Саспиган тягьнйир йиврударра шулу, больницайин кIулин духтир травматолог ву, гьаддиз дугъу анжагъ травматология артмиш хьпаз фикир тувра, кIури. Амма думу дици дар. КIван уьзрарин хирургийияйин ляхинра хайлин улихь дубшна, гемодиализдин отделение, операцйир апIру ва аьзарлуйир кьабул апIру цIийи отделенйир тIаунча. Жара терефарианра ляхин ужуди гъябгъюра.

Инсанариз сагъламвал мюгькам апIуз кюмек тувувал, фунуб больницайиъ, поликлиникайиъ вушра, заан дережайинуб дубхьну ккунду. Дербентдин ЦГБ – вари терефариан гьациб кюмек туврайи больница ву. Гьякьлуди дупну ккунду, больницайин буржарра ктирчури (йиз улихьна лихури гъахьи кIулин духтри узуз 200 миллиондин бурж гъибтну), больницайин ляхнин дережара вари терефариан за апIувал рягьят ляхин дар. Вари ляхнар сабишв’инди апIури гъахьунча – айи читин гьялнаанра удучIвури, буржарра ктирчури, ляхинра лазим саягъниинди ккабалгури. Ва, икибаштIан, узуз ужуди таниш вуйи терефнахъан хъюгъюнза – травматологияйихъан. Хъа гьамус вари терефариан ляхин улихь гъябгъюра, ва думу ляхин давам хьпан бадали, узу узхьан шлуб вари апIуруза. Йиз гъийин асас вазифа гьадму ву. Гележегдиъ больницайиъ таза отделенйир ачмиш апIуз ва инсанар заан технологйириинди сагъ апIбан ляхин ккабалгуз планарик кайич.

– Варидаризси, увузра, больницайин вари коллективдизра 2020-пи йис читинуб гъабхьну. Гьаддикан сабкьюб гаф гъапнийиш, ккундийзуз.

– Дугъриданра, 2020-пи йис учуз лап гъагъиб гъабхьну. Вари дюн’яйин духтрар гьамусдиз дархьибсиб аьхю ва читин уьзрихъди женг гъабхуз мажбур гъахьну. Гизаф инсанар думу уьзри уьмрианра гъурхну. Ич коллективдиан диди кьюр гьюрматлу ва ужудар духтрар адагъну: терапевт Аьли Юсуфович ва кардиолог Ямудин Шамсудинович. Хайлин жара ич духтрарикра думу уьзур кубчIвну, амма дурар сагъ гъахьну. Гизаф читин шартIариъ ляхин апIуб алабхъунчуз.

Гьаму читин месэлайин улихь учуз кюмек гъапIдариз варидариз аьхю чухсагъул пуз ккундузуз, иллагьки сенатор Сулейман Керимовдиз ва гьадму вахтна Дербент шагьрин кIулиъ ади гъахьи Хизри Абакаровдиз. Сулейман Керимовди ихь республикайиз саб миллиардна гьацI манатдин дармнар ва жара авадлугъар хътаъну. Му зат дархьибсиб аьхю кюмекнан ляхин ву. Алверчивалин ляхнихъ хъайи жара касарира ич больницайиз ипIрубдин ва жара алатарин кюмек апIури гъахьну. Чухсагъул чпиз.

Май вазлин кIулариъ Дербентдиъ 289 йишв ади госпиталь ачмиш гъапIунча, 200 йишв айи госпиталь Дагъ. Огни шагьриъра, 60 аьзарлу кьабул апIуз шлу госпиталь Белижи поселокдиъра, 50 йишв айи госпиталь Падар гъулаъра. Дурарин варидарин арайиъ аьлакьа уьбхювал ЦГБ-йин вазифа гъабхьну. Дербентдин Пушкиндин ччвурнахъ хъайи кючейиъ айи полик-линикайиъ «уьру зона» ади гъабхьнич, думу гьамусра либхура. Ва гьаму узу ктуху йишвариъ ЮТО-йин агьалйириз сагъламвал уьбхбан кюмек гъапIну ва апIура. Коронавирусдин аьзарлуйирихъди сабси жара аьзарлуйирра сагъ апIувал ич больницайиъ яваш гъабхьундар.

– Хъа гьамусяаьт больницайиъ фициб аьгьвалат ву? Аьзарлуйир фукьан а? Коронавирусдиан аьзарлу касар цIиб гъахьнийин?

– Гъи коронавирусдин уьзур кайидарин кьадар, мичIал хьувалин уьзрар себеб вуди, сацIиб артухъ дубхьна. Амма хьадукра айи аьгьвалатна гъийин гьял саб дар. Думуган му уьзур тазади арайиз дуфнайиб вуйи, хъа гъи духтрариз думу сагъ апIбан, бицIиб вушра, тажруба а. Эгер хьадукра коронавирус уьзур кубчIвдар вари «уьру зонайиъ» ккауйиш, гьамус аьзарлуйир чпин хулариъ имиди сагъ апIурача. Ва дурариз лазим вуйи дармнарра гьавайиди тувра. Ихь республикайин Главайин вазифйир тамам апIурайи Сергей Меликовдин табшуругъниинди, думу аьзарлуйирихьна дармнар шагьрин таксистарин кюмекниинди хулаз рукьура. Дурарихьна гъягъру духтрар шагьрин транспортди гьавайиди гъахура. Коронавирусдиз аьксиди адабгънайи вакцинайикра аьхю умуд киврача. Узу думу вакцинайин руб узуз гъивунза, ва йиз ярашугъаризра гьаци апIуб теклиф вуйиз.

Гъи Дербентдин ЦГБ-йиъ вари лазим вуйибдихъди тямин дапIнайи, гизаф гъуллугъар гьуркIру тарагъру уьзрарин центр (халкьди дидиз госпиталь кIура) ачмиш дапIна. Думу Урусатдин оборонайин министерствойи тикмиш дапIнайи центр ву. 90 йишв, коронавирусдин аьзарлуйириз кIури, уьрхюрача. Имбу госпиталар, дезинфекцияйин вари лазим вуйи ляхнар гъахбалан кьяляхъ, яваш-явашди чпин аьдати ляхнихъна дуфна, душвариъ гьаммишан кьабул апIурайи аьдати аьзарлуйир сагъ апIуз хъюгъна. Ич больницайиъ лихурайи 145 медсестрайи ва 45 духтри коронавирусдин уьзур сагъ апIбаан аьгъювалар гъадагъну, гьадму гьисабнаан йиз багъри Санкт-Петербургдиъ С.М. Кировдин ччвурнахъ хъайи Дявдинна медицинайин академияйиъ. Думу читин уьзур кайидарин кьадар артухъ хьувалихьна учу гьязурди гъахьунча.

– Ихь багъри газат урхрудариз фу ккун апIурува?

– Гьарсар касдиз, гьарсаб хизандиз ислягьвал ва хушбахтвал ккун апIураза. Гъит варидарин умудар тамам, жандин мюгькам сагъ’вал ишри! 

Оцените материал
(2 голосов)
Последнее изменение Понедельник, 25 января 2021 12:13

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Читайте также

В Кайтагском районе женщин поздравили с 8 марта

март 07, 2021 Общество

...................................................................................................

В Аварском театре Махачкалы прошёл концерт к 8 марта

март 07, 2021 Культура

...................................................................................................

В Махачкале прошёл мастер-класс по балхарской керамике

март 07, 2021 Общество

...................................................................................................

Свеча на пути поколений

март 07, 2021 Общество

...................................................................................................

Воспитанию – особое внимание

март 07, 2021 Общество

...................................................................................................

Вакцинация

Сотрудники минтуризма Дагестана готовятся к вакцинации от COVID-19

март 05, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Дагестанские журналисты прошли первый этап вакцинации от COVID-19

март 05, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Продолжается антиковидная вакцинация сотрудников минтруда Дагестана

март 04, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Нурбаганд Нурбагандов вакцинировался от коронавируса

март 03, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Информация

Рекомендации Главного управления МЧС России по Республике Дагестан для…

фев 18, 2021 Информация

...................................................................................................

Где в Дагестане можно сделать прививку от COVID-19?

фев 17, 2021 Информация

...................................................................................................

Положение о конкурсе на лучшее эссе «Как сохранить родной язык в совре…

фев 17, 2021 Информация

...................................................................................................

Платите налоги вовремя

фев 15, 2021 Информация

...................................................................................................

Правила голосования на конкурсе «Европейское дерево года»

фев 01, 2021 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич