Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Создать пользователя

Поля, помеченные звездочкой (*) обязательны.
Ф.И.О*
Логин*
Пароль*
Повторить пароль*
E-mail*
Повторить E-mail*
Captcha *
Reload Captcha

Аьхю шулайи наслиз милли медениятдиан аьгъювалар тувбаъ бабан чIалну бисурайи йишв

Автор Фейзуллагь Муртузялиев, Дагъниарин бинайин уьмуми аьгъювалар тувбан мектебдин табасаран чIалнанна табасаран литературайин мялим Воскресенье, 28 февраля 2021, 18:01 223
  • Печать
  • Эл. почта
Аьхю шулайи наслиз милли медениятдиан аьгъювалар тувбаъ бабан чIалну бисурайи йишв
||| ||| |||

 

Аьхиримжи йисари, газат урхурайи гьюрматлу ватанагьлийир, мектеб бабан чIал аьгъю апIбан асас бинаси, булагъси шула. Гъулариъ дуланмиш шулайи бязи баяр-шубаризра жвуван чIалнаан эвелин аьгъювалар мектебдиъ тувуб алабхъура. Халкьдин милли лишнарин асас пай вуйи багъри чIалну ихь уьмриъ бисурайи йишв, гьяйифки, йислан-йисаз кам шула.

 

Гьаму шартIариъ бабан чIал аьгъю апIувал багъри меденият аьгъю апIбахъди сабси гъубхиш, ужу ву. Гьаци вуйиган мектебарин урхбан пландиъра милли региондин пайну лайикьлу йишв дибиснади ккунду. Мектебарин аьгъюваларин программайиз тялукь вуди кIули гъахурайи рюгьлувалинна эдебнан ва тербия тувбан асас рякъярра жвуван миллетдин медениятдиан аьгъювалар тувру дарсариин биналамиш шулайидар ву. Амма, гьяйифки, ихь республикайин мектебариз вуйи бинайин урхбан пландиъра Дагъустандин тарих, Дагъустандин география (дидиз улихьна географияйин дарсариан 17 сяаьт тувнайи), дагъустан халкьарин меденият ва аьдатар кIуру дарсар имдарди, гьамус кьюд йис ву. Хъа бабан чIалнанна литературайин дарсариз гьяфтайиъ тувнайи сяътарин кьадарра шубубдихьна кам гъахьну (улихьна йисари 1-4-пи классариъ дурариз гъулан мектебариъ 5 сяаьт тувнайи, 5-8-пи классариъ – 4 сяаьт). Гьаму аьгьвалатнаъ бабан чIалну ва литературайи урхурайидарин милли медениятдиан вуйи аьгъювалар гъадагъбаъ бисурайи йишв сабшвнуб ражари артухъ шула, фицики дурари мектебдин урхбан пландиъ имдру дарсарин вазифйирра чпиина гъадагъура. Багъри медениятдиз асас фикир туври, инсан аьгъювалар тувбаъ ялгъуз саб багъри чIал аьгъюрси ваъ, хъа халкьдин фикир апIбан саягъ, психология, хасият аьгъюрси тербияламиш дапIну ккунду.

Милли меденият аьгъю апIувал – му гьам бабан чIал, гьамсана жвуван халкьдин яшайиш, деуб-гъудужвуб, эл-аьдат, эдебият, гаф-чIал апIуз аьгъювал ву. Мектебариъ бабан чIалнан дарсар, гьам жвуван фикир ачухъ апIуз аьгъю апIбан алатси, жвуван халкьдин аьдатар, яшайиш, культура ахтармиш апIбан булагъра шула.

Багъри чIал аьгъю апIруган, саб дидкан ваъ, хъа халкьдин тарихнаканра, халкьдин хусусивалин асас лишнарикан саб бабан чIал вуйиваликанра, чIалнан тясирлуваликан ва дидиз эстетика жигьатнаан айи мумкинвалариканра мялуматар тувну ккунду. Урхурайириз учв багъри халкьдин вакил вуйивал, уьмриъ чан йишв ва учв фуж вуш аьгъю апIуз шлуганси ляхин гъубхиш, ужу ву.

Важиблу тарихи гьядисйир, яшайиш, аьдатар, абйирин мисалар, мяълийир, махъвар ва халкьдин мелзнан эсерарин жара жюрйир аьгъю апIували урхурайидарин улихь бабан чIалнан хусуси сурат дебккра. Амма саб ляхникан гьархну ккундар: жвуван меденият жара халкьаринубдиз аьксиди тувну ккундар, фицики дагъустан халкьарин яшайишдиъ, аьдатариъ гизаф уьмуми, уртахъ вуйиб ва чиб-чпин тясирнаккди кьабул дапIнайибра а. Мидланра гъайри, асас фикир халкьарин албагувалихъди, дуствалихъди, чиб-чпин гьюрмат уьбхювалихъди сатIи дапIну ккунду. Иллагьки му фикир ццийин йисан, Дагъустан Республика арайиз гъафихъан мина варж йис хьпан юбилей яркьуди тебрик апIбахъди сабси, гизаф важиблударикан саб шула. Дагъустан халкьарин арайиъ миллет жигьатнаан саб вахтнара гьюжат ясана наразивал гъабхьундар. Аьсрариинди ихь халкьар албагну дуланмиш шула ва хьиди.

Гьарсар кас фунуб-вуш саб миллетдин вакил ву, гьадму халкьдин хасият, милли психология, чIал, фикир апIбан саягъ дугъан уьмриъра атIабгура. Амма инсан ялгъузди, жаради дуланмиш шуладар, дугъан гьарган жара халкьдин вакиларихъди ва жара медениятдихъди аьлакьа ади шула. Инсан жара халкьарин медениятдин тясирнаккдира тербияламиш шула. Урусат – гизаф миллетарин уьлке ву, хъа Дагъустан му гьисабнаан лапра аьламатнан юрд ву: мушваъ йицIбариинди халкьар а, ва дурар аьсрариинди албагну дуланмиш шула. Му шартIариъ, гьелбетда, халкьарин арайиъ сюгьбат, хайирлу ляхнар бадали аьлакьйир духьну ккунду. Гьаци вуйиган, милли медениятдиан вуйи аьгъювалар тувруган, урхурайидариз жара халкьарикан, дурарин уьмрикан, аьдатарикан, дурарихьна ужуди янашмиш духьну ккуниваликан мялуматар туври ккунду.

Жвуван халкьдин медениятдикан аьгъювалар тувбаъ, мектебдилан гъайри, хизандира аьхю йишв бисура. Хизандин метлебра бицIир уьмрихьна гьязур апIувал, дугъан хасиятнаъ милли лишнарра тIаувал ву. Дюн’яйикан, бабан чIалнакан вуйи сабпи мялуматарра бицIириз хизандиъ аьгъю шулу. Дугъаз аьтрафлу дюн’яйикан сабпи хабар туврайир дада ву. Думу чан веледдихъди гьар йигъан аьлакьайиъ а, дугъу бицIириз тербияйин тясир апIура. БицIириз бабан чIалнан сабпи сесер дадайикан ерхьура, ва дидхъан тина вуйи уьмриъра, аьхю шули, халкьдин эдебнан кьиматлу лишнар дугъкан камаллу инсан хьпан заминвал шула.

Багъри медениятдин кьиматлувал шаксузди аьхюб ву, амма бабан чIалнан дарсар кивбан методикайиъ диди гьелелиг чаз лайикьлу йишв дибиснадар. Гьадму гьисабнаан табасаран чIалнан учебникариъра лазим вуйи дидактикайин ва чIал ккатIабццбан бадали вуйи материалра хусуси вуди гъядябгъну тувнайиб ккунду. Иллагьки халкьдин мелзнан эсерарин, аьдатарин тербия тувбан бадали айи мумкинвалар бегьемди ишлетмиш гъапIиш, ужу ву. Халкьдин рюгьлувалинна эдебнан тажруба чIалнан кюмекниинди насларихьан насларихьна рубкьуру. Гьаци вуйиган урус аьлим, фольклорист Ф. И. Буслаевди бикIура: «Бабан чIал инсаниятдин вари рюгьлу яшайишдин ккудудубкIру хазна ву».

ЧIал аьгъю апIувал (грамматика, улхуб, бикIуб) халкьдин уьмриъ диди бисурайи йишв аннамиш апIувалихъди ва вари Урусатдин ватан-даш’валин гьиссар тербияламиш апIбахъди сабси кIулиз адабгъну ккунду.

Бабан чIал – аьлакьа уьбхбан, улхбан алат ву. Урхурайидариз гаф-чIал апIбан эдебарикан ктибтури, сюгьбат гъабхурайи йишваз, метлебназ, вахтназ, улхурайидарин яшназ лигну, улхбан вердиш’валар артмиш дапIну ккунду.

Дарсариъ ва классдин гъирагъдиъ ляхин гъабхру вахтна актив саягънан жюрбежюр къайдйир ишлетмиш гъапIиш, ужу ву: сягьнйир дивуб, махъвар, дургъунагъар ктагъуб, ахтармиш апIбан ляхнар гъахуб, ужуди эсерар урхрударин конкурсар тешкил апIуб, шаирар-писателарихъди гюрюшмиш хьуб, шиклар-иллюстрацйирин конкурсар тешкил апIуб, презентацйир гьязур апIуб ва улупуб, жюрбежюр темйириан альбомар, стендар, газатар гьязур апIуб ва гьацдар жарадар. Урхурайидарихъди хъанара жара жюрейин серенжемар ва ляхнар тешкил апIуз шулу: шаирар-писателарин юбилеяриз бахш дапIнайи утренникар тешкил апIуб, жвуван юрдариъ экскурсйир гъахуб, музеяриз ва медениятдин аьдати центрариз хъади гъягъюб, гъулан машкврариъ иштирак хьуб ва гь. ж. Гьаму вари ляхнар абйир-бабарра хъади, гьадрарихъди аьлакьайиъ ади кIули гъухиш, хъанара ужу шулу. Жара терефнаан, му серенжемари урхурайидарин бабан чIалнан ва литературайин дарсарихьна вуйи маракьлувалра за апIуру.

Гьаци вуйиган, урхурайидариз бабан чIалнан ва литературайин дарсариъ милли медениятдиан аьгъювалар тувбан асас метлебарикан гьисаб шула: баяр-шубар, чIалнахъди сабси, жвуван аьдатарихъди, мелзнан эсерарихъди, гаф-чIал апIбан эдебарихъди таниш апIувал; жвуван халкьдиинди такабур хьпан гьиссар тербияламиш апIувал; гизаф миллетарин жямяаьтлугъдиъ мясляаьтниинди дуланмиш хьуз удукьувал, халкьарин арайиъ айи дуствал мюгькам апIувал, жара халкьарин медениятдихьна ва аьдатарихьна гъавриъ айи саягъниинди янашмиш хьувал.

Бабан чIал – халкьдин медениятдин асас бина, диб, шибритI, юкIв ву, халкьдин тарихнан чIиви шагьид ву. ЧIал – му халкьдин рюгь ву.

 

Гьаму темайиан хъана урхай:

ЧIал - халкьдин аьхю хазна ву

Оцените материал
(1 Голосовать)
Последнее изменение Вторник, 02 марта 2021 19:30

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Читайте также

Михаил Мишустин: модернизация первичного звена улучшит оказание медпом…

апр 14, 2021 Общество

...................................................................................................

Мишустин ознакомился с планом развития Дербента

апр 14, 2021 Общество

...................................................................................................

Стартовал конкурс "Золотые правила нравственности" 2021года.

апр 14, 2021 Образование

...................................................................................................

Владимир Путин поручил наладить обратную связь с регионами

апр 14, 2021 Общество

...................................................................................................

Мишустин пообещал распорядиться выделить денежные средства на оснащени…

апр 14, 2021 Общество

...................................................................................................

Вакцинация

В столичном МФЦ заработал мобильный пункт вакцинации от COVID-19

апр 13, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Ширухан Гаджимурадов вакцинировался от COVID-19

апр 13, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Сотрудники Исторического парка вакцинируются от COVID-19

апр 13, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестан поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

апр 11, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Информация

Управление Россельхознадзора по РД сообщает о вспышках гриппа птиц на …

апр 09, 2021 Информация

...................................................................................................

Минтруда Дагестана предупреждает о последствиях неформальной занятости

апр 09, 2021 Информация

...................................................................................................

27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации

март 26, 2021 Информация

...................................................................................................

Центр поддержки экспорта поможет в расширении бизнеса

март 20, 2021 Информация

...................................................................................................

Центр поддержки предпринимательства предлагает свою помощь бизнесменам…

март 20, 2021 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич