Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Коронавирусдиз аькси рубар йивувал – жвув уьрхбан варитIан мюгькам шартI

Автор Сефижат Кьасумова Пятница, 08 октября 2021, 12:17 170
  • Печать
  • Эл. почта
Коронавирусдиз аькси рубар йивувал – жвув уьрхбан варитIан мюгькам шартI
||| ||| |||

 

 

Коронавирусдин уьзур ачмиш гъабхьихъанмина Урусатдиъ сабпи ражари суткайиъ 900-тIан артухъ инсанар гъийихну. Гьяракатнан штабди туву мялуматариинди, 6-пи октябриъ коронавирусдиан уьлкейиъ 929 кас кечмиш гъахьну.

 

Гьамусдиз вари гъийихдарин кьадар 212 агъзурна 625 кас ву. Уьзур кубчIвну, цIийиди ашкар гъахьидар кIуруш – 25 133 кас. Му улупубра 25 агъзурилан улдубчIвну. ВаритIан гизаф аьзарлу гъахьидар Москвайиъ – 3589 кас, Санкт-Петербургдиъ – 2187 кас, Подмосковьейиъ – 1410 кас ва гьацира Самарский, Нижегородский, Воронежский, Ростовский областариъ гъисабназ гъадагъна. Гьаддихъди сабси, аьзарлуйирин варитIан бицIи кьадар Ненецкий автономный округдиъ – 10 кас, Магаданский областдиъ – 15 кас ва Чукоткайиъ – 16 кас ву.

Ихь республикайиъ коронавирусдин уьзрин гьялнакан кIури, РД-йиъ айи Роспотребнадзорин Управлениейин улупбариинди, аьзарлу шулайидарин кьадар августдин эвеларихъанмина ис шула. 3-пи октябриз вуйи улупбариинди, больницйириъ сагъ апIурайидарин кьадар 1900-тIан артухъди ву.
Вахтназ вуди Дагъустан Рес-публикайин Главайин вазифйир тамам апIурайи Сергей Меликовдин регьберваликкди 4-пи октябриъ респуб-ликайиъ коронавирус тарабгъбахъди женг гъабхбан Гьяракатнан штабдин нубатнан заседание кIули гъубшну.

«Аьхиримжи йигъари стационарариан сагъ духьну удучIвурайидарин кьадар иццру шулайидаринтIан артухъ хьуз хъюбгъна. Гьацира гъагъиди кетIерццнайидарра цIиб духьна. Амма, гьяйифки, йихурайидарин кьадар цIиб шуладар. Суткайиъ – 6 кас, бязиган ‒ 10 касра йихура. Гьаддиз гьял ужу шула пуз, ухьуз ухди ву. Ав, вахтниинди лазим вуйи уьлчмйир кьабул апIбиинди, цIийи урхбан йис ккебгъбахъди, отпускарин вахт ккудубкIбахъди ва сечкйир кIули гъягъбахъди аьлакьалу вуди, сентябрин вазлиъ уьзур саб дупну тарабгъбан улихьишв бисуз удукьну. Гьамус ухьу, Гьяракатнан штабди, гьаму гьял гъизгъин дархьбан бадали, гьапIну ккундуш, лигуб лазим ву», – къайд гъапIну Меликовди.

Гьаддихъди сабси, республикайин Главайи сагъламвал уьбхбан министерствойиз ва медицинайин гъуллугънан вари вакилариз чухсагъул мялум гъапIну. КтIерццурайидар цIиб хьували, коронавирусдиан аьзарлу гъахьидариз гьисаб дапIнайи койкйирин кьадар 2,6 ражари кам дапIну, пландиз асас вуди агьалйириз медицинайин кюмек тувувал аьдати къайдайиз хуз мумкинвал тувну. Мидланра савайи, республикайиъ гриппдиз аькси рубар йивуз хъюгъна.
Лазим вуйи дармнарихъди тямин апIбан месэлайикан улхури, Сергей Меликовди РД-йин минздравдиз думу месэла ижмишнаан гюзчиваликк уьбхювал табшурмиш гъапIнийи. «Багарихьди гьадму метлебариз федералин центриан аьлава дакьатар хътаъбанди ву. Коронавирусдиан кетIерццну, чпин хулариъ сагъ шулайидариз, гьелбетда, духтрарин гюзчиваликкди, пулсузди дармнар тувну ккунду. Амма му месэла республикайиъ учIруди дийибгъна. Агьалйирихьан гъюрайи аьрзйири, соцсетарин ахтармишари гьаци вуйивал субут апIура. Льготар айи агьалйирин гъатар дармнарихъди тямин апIбаъра гьял дапIну адру месэлйир гъузра. Эгер дицдар аьрзйир гъювал давам шули гъубзиш, му месэла гюзчивалинна ахтармишар гъахбан тялукь идарйири гьял апIуз гъитди ва дурари лазим вуйи уьлчмйир кьабул апIиди.

«Мициб гьял гъибтну ккундар. 500 агъзур льготникарин гьякьнаан республикайиз гизаф важиблу къарар адабгънийи: 2022-пи йисандин бюджетдиъ дармнар гъадагъуз 2,3 млрд манат жара апIувал, яна гьаму йисантIан – 1 млрд артухъ. Думу дакьатарин жавабдар гъуллугъчийи харж гъапIу гьарсаб кепкихъан жаваб тувди», – аьлава гъапIну вахтназ вуди республикайин кIулиъ айири.
Эпидемиологияйин гьял пис дархьбан бадали, профилактикайин серенжемар гъахубвал, пландиинди вуйи диспансеризация апIувал ва рубар йивувал чарасуз лазим вуйиваликанна гъапнийи.

Уьзриан бицIидарра ктIерццур-айивал фикриз гъадабгъну (гьаму йисан 9 вазлин арайиъ 5614 бицIир ктIерццбан дюшюш ашкар гъахьну) республикайин образованиейин идар-йириъ хатIасузвалин уьлчмйир кьабул апIуз табшурмиш гъапIну. Аьзарлу гъахьи бицIидарикан 571 кас больниц-йириъра ккаъну. Гьяйифки, 11 бицIир кечмишра гъахьну.
РД-йиан вахтназ вуди Роспотреб-надзорин Управлениейин кIулиъ айирин вазифйир тамам апIурайи Лариса Пантинайи туву мялуматариинди, суткайиъ коронавирусдихъди аьзар- лу хьпан 116 дюшюш ашкар шула. Гьаддихъди сабси, республикайиъ «индияйин» штамм жюре уьзурра тарабгъура. Дидин асас хусусивалар – инкубацияйин жикъи вахт, сар-сарикна гьялакди тарабгъувал, бицIидарикра кубчIвувал ва фунинна рудрарин уьзурси ачмиш хьувал ву. Аьхиримжи кьюб гьяфтайиъ инсанар му жюрейиинди ктIерцIбан 1600-тIан артухъ дюшюшар тяйин дапIна.
Лариса Пантинайи къайд гъапIганси, образованиейин идарйириъ уьзур тарабгъувалин улихьишв бисбан бадали, профилактикайин вари уьлчмйир ижмиди тамам дапIну ккунду.

Арайиз дуфнайи гьял фикриз гъадабгъну, дугъу 65 йистIан артухъ яш дубхьнайи ва сагъ апIуз даршлу уьзрар кайи, коронавирусдиз аькси рубар дириву агьалйир чпин хулариъ гъузбан къайда цIийикIултIан ачмиш апIбан теклиф дивнийи.
Вахтназ вуди РД-йин сагъламвал уьбхбан министрин вазифйир тамам апIурайи Жавгьарат Исаевайи, ужуб ерийин медицинайин кюмек тувбан, дармнарин резерв яратмиш апIбан ва агьалйириз коронавирусдиз аькси рубар йивбан бадали, кьабул апIурайи уьлчмйирин гьякьнаан мялуматар тувнийи.
Дугъан гафариинди, сентябрин эвеларихъанмина республикайиъ эпидемиологияйин гьял цIибди вушра ужувлахъинди дигиш хьуз хъюбгъна. Амма кьюб-шубуб гьяфтайилан Урусатдиъ аьзарлуйирин кьадар сабпну артухъ хьуз хъюбгъюбра мумкин ву. Гьаддихъди сабси, Жавгьарат Исаевайи мялум гъапIганси, цIийи инфекция сагъ апIбан бадали, фармацевтикайин рынокдиъ лазим вуйи кьадар дармнар адар.

Къайд апIуб лазим вуки, пандемия ачмиш гъабхьихъанмина Урусатдиъ 7 662 560 кас коронавирус уьзриан ктIерццну, дурарикан 6 778 900 кас сагъ апIуз гъабхьну, 213 агъзур кас гъийихну. Вари дюн’яйиъ, ВОЗ-дин аьхиримжи улупбариинди, 235 миллионтIан артухъ инсанар аьзарлу гъахьну, хъа Джонс Хопкинсдин университетдин гьисабариинди, дурарин кьадар 236 миллиондихьна багахь шула, 4,8 миллион инсанар уьзриккан ккадагъуз гъабхьундар. ВаритIан читин гьял США-йиъ, Индияйиъ, Бразилияйиъ ва Великобританияйиъ арайиз дуфна. Урусат гьаму сиягьнак хьубпи йишв’ин ал.

РФ-дин минздравдин кIулиъ айи Михаил Мурашкойин гафариинди, COVID-19-диан гъагъиди кетIерццнайидарин арайиъ рубар гъивдарин кьадар 0,03 проценттIан исина ву. Больницйириъ айидарикан аьхю пай рубар диривдар ву. Сентябрин аьхириъ ВОЗ-ди мялум гъапIганси, коронавирусдин SARS-CoV-2 цIийи штаммдиан инсанар йихувалин профилактикайин рубар диривбахъди сигъ аьлакьа а. Гьаддин гьякьнаан, цIийи инфекцияйиан гъийихдарин арайиъ рубар гъивдар адруваликан, Роспотребнадзорин кIулиъ айи Анна Поповайира гъапнийи.

Ухьуз рябкъюрайиси, коронавирусдиз аькси рубар йивувал – дидхьан жвув уьрхбан варитIан мюгькам шартI вуди гъубзра.

Оцените материал
(0 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Читайте также

Глава Дагестана посетил финал соревнований по стрельбе среди команд пр…

окт 28, 2021 Силовые структуры

...................................................................................................

Парламент Дагестана поддержал кандидатуру Абдулпатаха Амирханова на по…

окт 28, 2021 Политика

...................................................................................................

Более 1 млн дагестанцев приняли участие в переписи населения

окт 28, 2021 Общество

...................................................................................................

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов рассмотрел обращения граж…

окт 28, 2021 Общество

...................................................................................................

Об ограничительных мерах в связи с эпидситуацией в Дагестане

окт 28, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Вакцинация

Об ограничительных мерах в связи с эпидситуацией в Дагестане

окт 28, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Предпринимателям Дагестана окажут содействие во внедрении системы QR-к…

окт 28, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Юрий Чайка призвал глав субъектов РФ предпринять все необходимые меры …

окт 27, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Итоги заседания Оперштаба РД по недопущению распространения Covid-19

окт 27, 2021 Вакцинация

...................................................................................................

Информация

Минобрнауки РД разъясняет постановление Правительства республики о пов…

окт 28, 2021 Информация

...................................................................................................

Сотрудники Минимущества Дагестана продолжают работу по внесению данных…

окт 13, 2021 Информация

...................................................................................................

Правительство РД оптимизировало регламент согласования документов терр…

сен 28, 2021 Информация

...................................................................................................

Информируем об утверждении новых санитарных правил и норм СанПиН на те…

сен 21, 2021 Информация

...................................................................................................

Настоящий прорыв в области дагестанской травматологии и ортопедии.

сен 17, 2021 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич