Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Табасаран этнографияйин диктантдин гьякьнаан бязи фикрар

Автор Гюлягьмад Маллялиев Пятница, 26 ноября 2021, 11:33 211
Табасаран этнографияйин диктантдин гьякьнаан бязи фикрар Табасаран этнографияйин диктантдин гьякьнаан бязи фикрар Табасаран этнографияйин диктантдин гьякьнаан бязи фикрар
||||| ||||| |||||

 

 

«Табасарандин нурар» газатдин редакцияйин жягьтлувалиинди 2019-пи йисан сабпи ражари вуди табасаран чIалниинди тотальный диктант кIули гъубхиган, дидин иштиракчйири, диктантдикан газатдин машариъ ва социальный сетариъ мялуматар гъурху ихь ватанагьлийири учуз му жюрейин мяракйир кми-кмиди кIули духну ккуниваликан бикIури гъахьнийи.

 

Гьаддиз 2020-пи йисанра диктант гъабхуз ният гъабхьнийич, амма коронавирусдин уьзри ниятар чIур гъапIнийи. Цци, уьзрихъди аьлакьалу аьгьвалат сацIиб саламат гъабхьиган, диктант гъабхувал давам апIбан мясляаьт гъапIнийча. Амма аьдати диктант ваъ, хъа этнографияйин диктант. Ужуб ниятназ Аллагьра кюмек шулу, кIуру яшлуйири. Планламиш дапIнайи серенжем тешкил апIуз хабар адру терефнаан кюмек гъафнийи – республикайин жигьиларин ляхнариз лигру министерствойин дахилнаъ айи «Республикайин жигьиларин центр» идарайиъ лихурайи ихь жигьил ватанагьли Аьлимурад Аьлибеговдихьан. Дугъу Урусатдин жигьиларин проектарин конкурсдиз гьязур гъапIу «Жигьиларин гьяракат «Саб халкь» проект конкурсдиъ гъалиб гъабхьнийи, ва жюрийи думу уьмриз кечирмиш апIуз бажаранлу бализ 1,5 миллион манатдин грант тувнийи. Проектдин пландиъ улупнайи саб жерге серенжемарин цIарнаъди этнография-йин диктантра кIули гъахбан мясляаьт гъапIнийча.

Къайд апIуз ккундузузки, фуну серенжем кIули гъабхурушра, гьам аьхюб, гьам бицIиб, пулин дакьатар лазим шулу, хъа дурар жалб апIуз гъи лап читинди ву. Гьяйифки, ихь халкьдин арайиъ, имбу дагъустан миллетаринси дарди, культура жигьатнаан мяракйир тешкил апIуз ва кIули гъахуз жвуван хушниинди кюмек апIрудар цIибтIан адар. Ачухъди кIурадаршра, пулин кюмек тувуз мумкинвал айи гизаф табасаранари, диктантар, конференцйир духну гьаз ву, дурарикан фу мянфяаьт а, кIуру фикрар апIуру. Диктант тешкил апIбаз гъягъру харжар Аьлимурад Аьлибеговди гъазанмиш гъапIу грантдин гьисабнаан гъахьнийи, гьаддиз дугъаз аьхю чухсагъул мялум апIурача.

СацIибди диктантдиканра пуз ккундузуз. Думу Урусатдин этнографияйин аьхю диктант гъабхру саягъниинди кIули гъубхнийча, яна тест жюрейиинди. Вари суалар табасаран чIалниинди дюзмиш дапIнайи ва гьарсаб суалназ шубуб-юкьуб вариант жавабар тувнайи. Диктантдин суалар неинки этнографияйикан, хъа гьацира культурайикан, литературайикан, табасаран чIалнакан, тарихнакан вуйи. Учуз хъасин мидин гьякьнаан наразиди кIурударра гъахьнийи – этнографияйихъди чIалнан, тарихнан, литературайин, спортдин фу аьлакьа а? Гьаз ихь сяняаьтарикан, дуланажагъдикан, яшайишдикан артухъди суалар тувундайчва?

Жвув марцц апIури бикIурайиб дариз, анжагъ суалар дюзмиш апIбан ният аьян апIбан бадали: саб темайиан вуйи суаларин ерина вари циркларикан дурар дюзмиш апIувалин метлеб – ихь ватанагьлийирин жвуван культурайин жюрбежюр терефарихьна вуйи маракьлувал уягъ апIувал вуйи. Хъа тягьнйир бина айидар ву, дурарихъди учу рази вуча.

Узу газатдин кIулиъ дийигъхъанмина, табасаранарин хайлин серенжемариъ иштирак гъахьунза. Дурар кIули гъахувалин саягънак кайи саб нукьсанваликан пуз ккундузуз – табасаранар уч духьнайи мяракйириъ табасаран чIалниинди ваъ, хъа урус чIалниинди улхуваликан. Эгер ихь районариъ кьюб миллетдин вакилар – табасаранар ва азербайжнар Табасаран райондиъ ва табасаранар ва лезгйир – Хив райондиъ – яшамиш шулайивализ лигну, райондин дережайин мяракйириъ урус чIалниинди улхувалин гъавриъ шулуш, анжагъ табасаран уч духьнайиъ хайрар-шейрариъ урус чIалниинди улхувал гьичра дюзди гъюрадар. Гъит, теклиф дапIну, жара миллетарин вакилларра ади ишри, амма дурар бадали серенжем ккебгъну ккудубкIайиз урус чIалниинди улхувал дюз дар, аьхир. Мицисдар мяракйириъ ихь ватанагьлийири бабан чIалниинди гаф-чIал дарапIрайивал – дидин кюмекниинди жвуван фикрар мялум апIуз аьгъдрувал ву. Му ихь, табасаранарин, аьхю нукьсанвалси гьисаб апIураза. Шюкюр ибшри Аллагьдиз, этнографияйин диктантдиъ удучIвну гъулху ихь халкьдин вакилари – вахтназ вуди республикайин Правительствойин председателин сарпи заместителин вазифйир тамам апIурайи Нюсрет Уьмаровди, Халкьдин Собраниейин депутат Алавудин Мирзабалаевди, Хив ва Табасаран районарин кIулиъ айи Ярмет Ярметовди ва Мягьямед Къурбановди – му ражари багъри чIалназ гьюрмат гъапIнийи ва ихь яшайишдиан бабан чIал дубграйивалин себебарин гьякьнаан чпин фикрарикан бабан чIалниинди гъапнийи. Баладар, вари хъайи-хъайиганси гъапундар кIури, бязиган урус чIалниина улудучIвури гъахьну кIури. Асасуб гьадму вуки, му баркаван ляхнин шибритI ипну; гъюзимбу вахтарира сарун ужуб аьдат давам шул кIури, миж кивдихьа.

 

ЧIалнахъди аьлакьалу аьгьвалатнакан сацIибсан пидиза. Этнографияйин диктант гъабхру йигъан кьюбпи гьацIаъ тарихи паркдиъ Мягьячгъалайиъ урхурайи табасаран студентарин арайиъ шашкйириан турнир, хъа хябяхъган – табасаран халкьдин культурайин темайиан брейн-рингра кIули гъухнийи. Узу тяжуб гъапIуб гьадму вуйики, табасаран баяри ва шубари ярхи йигъди чиб-чпихъди урус чIалниинди гафар апIурайи! Думура гьа баладар, ихь театрин бажаранлу артист Аким Сяидялиевди чан марцци сесниинди, гьарсаб гаф дабтIну ушвниан адапIури, брейн-рингдин (шиклиъ) суалар табасаран чIалниинди хъирчруган, студентар гъавриъ даршули, суалар кьюб шубуб-ражари текрар апIуз, хъа варитIан читин дюшюшариъ урус чIалназ таржума апIуз мажбур гъахьнийчу. Табасаранар гъавриъ хьпан бадали, табасаран чIалнан гафар урус чIалназ таржума апIуб – мутIан аьхю нукьсанвал, жвуван чIалнахьна вуйи гьюрматсузвал шулин?!

Сумчриъ гъакIирикан гафар апIруб дар кIуруганси, халкьдин машквар гъабхьи мяракайикан улхруган, анжагъ камиваларикан пуб йизра дюз гъюрадар. Мярака шадди, разиди кIули гъубшнийи. Суаларра гизафдариз кьабул гъахьнийи, бязидари дурар чпин электрондин адресариз хътаувал ккун гъапIнийи – жвуван игьтияжариз ишлетмиш апIбан бадали.

Табасаран райондин ЦБС-диъ лихурайи гъуллугъчйири тарихи паркдин фойейикк тешкил гъапIу выставкайи – мушваъ диктантдин иштиракчйирихьан ихь мили сяняаьтарихъди, хурагарихъди, улихьган яшайишдиъ ишлетмиш апIури гъахьи гъаб-гъажагъдихъди, кейванйири хулан ляхнариъ ишлетмиш апIури гъахьи авадлугъарихъди таниш хьуз шуйи – диктантдиин мешреб алапIнийи. Диктантдиъ онлайн саягънииндира хайлин ихь ватанагьлийир иштирак гъахьнийи.

Натижйир йивури, пуз ккундузузки, му жюрейин, халкь сатIи апIру мяракйир гъахувал ихь гъийин гьякьикьатдиъ аьдатси ипну ккунду. Ва ухьу варидари, яшназ, лихурайи йишваз, гъуллугъназ дилигди, му ляхниз кюмек тувуб важиблу ву. Гьаму жигьатнаан, этнографияйин диктант гъабхбан кьяляхъ сягьнайиина удучIвну, ихь тарихчи Мягьямед Гьясановди гъапи гафарин тереф узура уьбхюраза – гьюкмин цирклиъ, жара заан гъуллугъариъ айи ихь ватанагьлийири, чпиз мумкинвал имиди, багъри халкьдин культура артмиш апIбак лайикьлу пай кивуб чарасуз лазим ву. Гъуллугънахъан хъичихну, халкьдихьан ярхла вуди, кабинетариъ уьмур хъапIну кIури, дурариз я чухсагъул кIурур, я гьюрмат апIрур хьидар, хъа вахт гъубшиган, дурарин ччвурар халкьди марцциди кIваълан гьархди. Неинки дурарин, ухькан гьарсарин пак буржи ву – вахт имиди, ухьук ватанпервервалин рюгь кмиди – жвуван кьувватар, аьгъювалар миллетдин хайирназ илтIикувал, халкьдин уьмур ужу апIбаз вари чарйир зигувал.

Оцените материал
(0 голосов)
Последнее изменение Пятница, 26 ноября 2021 11:38

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестан завезли 54 тысяч назальных насадок для вакцинации от корона…

окт 07, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Татьяна Беляева: Ревакцинацию от коронавируса можно пройти вместе с ва…

сен 30, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

В сентябре стартует прививочная кампания против сезонных инфекций

сен 19, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Большая часть населения Дагестана нуждается в ревакцинации

сен 16, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

В Дербенте социальные работники поздравили с Днем матери женщин, прибы…

нояб 26, 2022 Общество

...................................................................................................

В Дагестане утвердили описание медали Расула Гамзатова

нояб 25, 2022 Культура

...................................................................................................

В Каспийске запустили экологический проект «Подари пластику вторую жиз…

нояб 25, 2022 Общество

...................................................................................................

Виктория Абрамченко отметила позитивные тенденции в развитии винодельч…

нояб 25, 2022 Экономика

...................................................................................................

В Правительстве Дагестана обсудили проблемы и социализацию граждан с и…

нояб 25, 2022 Общество

...................................................................................................

Информация

Национальные СМИ Дагестана объединят в холдинг

нояб 22, 2022 Информация

...................................................................................................

Онлайн-займы на выгодных условиях

окт 20, 2022 Информация

...................................................................................................

Какие услуги Росреестра можно получить онлайн и как это сделать

сен 27, 2022 Информация

...................................................................................................

Как получить НСУ?

сен 26, 2022 Информация

...................................................................................................

Разъяснение норм федерального законодательства об ответственности за о…

сен 23, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич