Понедельник, 08 августа 2022, 07:37

Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Медицинайин заан дережайин кюмек тувра

Автор Гюльнара Мягьямедова Пятница, 24 декабря 2021, 11:54 195
Медицинайин заан дережайин кюмек тувра
||| ||| |||

 

 

Мектеб ккудубкIу жигьил баяри ва шубари кми-кмиди духтирвалин пише ктабгъури, медицинайин институтдик ясана колледждик урхуз кучIвру. Дурарикан гизафдар, абйир-бабар духтрар вуди, бицIидихъан мина гьадму кеспнахъди вердиш вуди шулу, тмундарин, духтирвалин кесп гьюрматлу вуйиб аьгъяди, гьадму пише гъадабгъуз улар хъади шулу, хъа бязидариз чпин багахьлу инсан аьзарлу духьнайи вахтна, духтир вуйиш, кюмек апIуйза, кIуру жюрейин гафари му пише гъадабгъуз тясир апIуру. Гьелбетда, духтирвалин пише гъадабгъузра думукьан рягьятди дар. Йирхьуд йисан вуздиъ урхуру, вуздин кьяляхъ ординатурайиъ, хъа лихуз хъюгъбан кьяляхъра, ужур духтир хьуз ккундуш, аьгъювалар гъадагъувал яваш апIуз хай шулдар, фицики гьар йисан медицинайин цIийи техника, цIийи дармнар удучIвура, хъа уьзрар кIуруш, гьисаб дапIну удудукьрукьан гизаф а, цIийи девриъ цIийи уьзрарра кмиди арайиз гъюру.

 

 

Яшнан аьхю инсанари Советарин Союздин вахтарин адрар гизаф апIуру: думугандин мялимарин, духтрарин тярифар яваш апIурдар. Хъа, йиз фик-риинди, гьарсаб девриъ, ужудар ва харжи инсанарси, ужудар мялимарра, ужудар духтрарра, жара кеспйирин эйсйирра шулу.

Гъийин ич сюгьбат Мягьячгъалайиъ айи Республикайин травматология-йин ва ортопедияйин больницайин (хатIа-бала дубхьну, гизафси кIурбар гъюргъю касар ахьру больница) 5-пи нумрайин отделениейин заведующий Артур Къурбановдихъди ву. Сюгьбат исихъ туврача.

– Артур Аьбдуллаевич, уву рес-публикайиъ хилин хирургияйин ужурсир духтир вуйиваликан мялум вучуз. Инстаграмдиъ айи яв подписчикар увухъди ужуди таниш ву, хъа газат урхурайидарра увухъди таниш дапIну ккун...

– Йиз абйир-бабар Табасаран райондин СиртIич гъулан агьалйир ву, узу Украинайиъ бабкан гъахьунзу, 1991-пи йисан ич хизан Дагъустандиз удубчIвну гъафну. Мушваъ, ихь табасаранариз хас вуйиси, йиз гизаф багахьлуйир –гъардшар ва чйир яшамиш шула. Узу Мягьячгъалайиъ 28-пи нумрайин мектеб ккудубкIну, Дагъустандин гьюкуматдин медицинайин академияйик урхуз кучIвунза, ва ужудар аьгъювалар ади вуз ккудубкIну, Москвайиъ ординатурайиъ гъурхунза. 2009-пи йисхъанмина йиз юкIв хъайи пише-йиин машгъул вуза. ХатIа-бала дубхьну арайиз гъафи ясана кIурбарихъди аьлакьалу вуйи уьзрар кайи касар сагъ апIури лихураза. Духтрин пише ктабгъувал дадайин насигьятнахъди аьлакьалу вуйи. Гъийин йигъаз швумал духьнадарза. Хъа Москвайиз ординатурайиз гъягъруган, нервйирин уьзрар сагъ апIру духтир хьуз ният ади гъабхьнийиз. Душваъ узухъди сюгьбат гъабхурайиган, йиз сюгьбатчийи дина гъафи (гьадму вахтна Урусатдин кIулин травматологди лихурайи) Максим Страховдихъди узу таниш дапIну, Дагъустандиан дуфнайи жигьил духт-риз травматологияйиин машгъул хьуз ккунди а, гъапнийи. Гьаддиинди месэла гьял гъабхьи. Чухсагъул йиз мялимариз, узуз аьгъювалар тувувализ, гизаф кьадар инсанариз кюмек апIуз мумкинвал гъабхьунзуз.

– Гьамусдин деврин гизаф духтрариси, увура, инсанар сагъ апIбахъди сабси, интернетдин кюмекниинди агьалйириз теклифар, насигьятар туври, лазим вуш, духтрихьна илтIикIувал ккун апIури, ляхин гъабхурава. Гьациб жюре сюгьбат гъабхували увуз фицдар мумкинвалар тувра?

– Сифте Москвайиъ ординатурайиъ гъадагъу аьгъювалар ихь республикайиъ ишлетмиш апIуз мумкинвал адайи, фицики медицинайин деврин тIалабариз жаваб тувру техника адайи. 2011-пи йисан Мягьячгъалайиъ Редукторный поселокдиъ айи больницайиъ сочетанный травмайин (инсандин бедендин гизаф йишвариъ кIурбар уьргъбан) отделение ачмиш гъапIнийи.

Отделениейин заведующийди ляхниз гъадагъуз деврин медицинайин техникайихъди таниш вуйи жигьил пишекрар агури гъахьну. Думу отделениейиз лазим вуйи техника дубхнайи. Йиз бахтнаанси, узу гьадму отделениейиз ляхниз гъадагънийи.

Республикайиъ айи саки вари духт-рар яшлудар ву. Дурари чпин аьгъювалар советарин деврихъан мина дигиш дапIнадар. Ужудар аьгъювалар ашра, дурариз компьютерихъ ляхин апIуз читинди ву. Районарин больницйириъ айи духтрариз инсан сагъ апIбан гизаф цIийи жюрйирикан хабар адар. Гьаддиз духтраризра, аьзарлуйиризра, чпин уьзриз дава-чара айиваликан аьгъяди ккунду. Узухъ Инстаграмдиъ суал хъипдариз насигьят тувуз шулзухьан.

– Улихьна йисари аьзарлуйир Москвайиз, Санкт-Петербургдиз, Ростовдиз, Краснодариз гъягъюри шуйи. Гьамус гьадму аьхю шагьрариъ апIурайи кюмек республикайиъ гъадабгъуз шулайин?

– Дюз кIурава, улихьна йисари инсанар гъагъи операцйир апIуз аьхю шагьрариз гъягъюйи ясана хусуси клиникйириъ, гизаф пул харж дапIну, операцйир апIуйи. Гьамус республикайин агьалйириз дюгьбар гьюдюхбан операцйир Мягьячгъалайин травматологияйин больницайиъ, кьялан больницайиъ пулсузди, квотайиинди апIуру. Гьяйифки, квотйир гизаф ади шулдар.

2018-пи йисхъанмина узу травматологияйин ва ортопедияйин больницайин 5-пи нумрайин отделениейиъ инсандин аьзарлу гъабхьи кьамкьлин, агъран, гъюнин ва жара дюгьбар дигиш апIури лихураза. Хъа асас вуди узу хилин кIурбар сагъ апIру пишекар вуза. Дупну ккундуки, отделениейиъ апIурайи ляхниъ Москвайин духтрарин ляхнин дережайихъ хъуркьуз мумкинвалар агурача.

– Увухьна, гьелбетда, жюрбежюр хасиятнан аьзарлуйир илтIикIури ашул. Гьаму жигьатнаан ляхниъ читинди алабхъурдарин?

– Дугъриданра, аьзарлуйир жюрбежюрдар шулу: саспидар гьюрматлувалиинди янашмиш шулу, тмундар, улхури, духтрариина алжагърудар, хъа сагъ гъахьиган, цIиб вахтналан хил алдабгъувал ккун апIрудар шулу. Варидарин хасият бисуз гъудубгъунза.

- Лик-хил дюбгънайи, зиян дубхьнайи ва коронавирусдин уьзур кайи касар учвухьна хури шулин? Дурар фици сагъ апIури шулчва?

- Гъийин девриъ думу уьзур кIваин дарапIди, саб сюгьбатра гъябгъюри шулдар. Ав, ич больницайиз гьацдар аьзарлуйир гъюру. Хъа больницайиъ дишлади температура ебцура, тест гъадабгъура, эгер коронавирус кайивал тасдикь гъабхьиш, дурар Мягьячгъала шагьрин 1-пи нумрайин больницайиз гьаърача. Душваъ травматологияйин отделениейиъ коронавирусдин чIуру уьзур кайидарра сагъ апIру йишв а. Дубхьнайи зиянра, коронавирусдин уьзурра сагъ апIуру.
Болгаркайихьан хатIа гъабхьидарин кьадар аьхюб ву. Инстаграмдиъ кми-кмиди, болгаркайихъди ляхин апIруган, ихтият хьувал ккун апIури шулза. Думу алат хатIалуб ву, каска улубкIай, элжгар алахьай. ХатIалу ляхин апIруган, гьарган ихтиятвал дюбхну ккунду.

– Яв духтирвалин тажрубайиъ увуз алабхъу варитIан аьламатнан дюшюшдикан ктибтуз шулвухьан?

– Ич ляхниъ аьламатнан дюшюшар гизаф шулу. Саб операцияйикан ктибтурза. Цци, майдин вазлиъ, Дагъустан Республикайиъ хилин хирургияйин духтрарин конференция тешкил гъапIнийча. Дина Урусатдин хилин хирургияйин ужударсдар духтрар уч гъахьнийи. Лекцйир, «гергми столар» гъухнийи, чпиз айи тажрубайихъди таниш гъапIнийи, хялар республикайин табиаьтдин ва тарихнан ядиграрихьна гъушнийи, дурариз Дагъустандин инсанар, аьдатар гизаф кьабул гъахьнийи. Йишвну кьанди, учу кафейиъ деъна-йиган, узуз больницайиан дих дапIну, гизаф гъагъиди болгаркайихьди хил гьадабтIнайи бай духнайиваликан мялум гъапIнийи. Урусатдиан дуфнайи гъарашугъари фу хабар вуш гьерхиган, узу дюшюшдикан ктибтнийза ва операция сатIиди апIбан теклиф дивнийза. Духтрар рази гъахьнийи, гьадрарикан сар ва узу йишвну сяаьт 12-диъ операция апIуз хъюгънийча. Гьарсаб таб, гьарсаб нерв хъитIри, гвачIнинган сяаьт 6-диз операцияйиъ имийча. Шубуб вазлилан думу бай консультацияйиз гъафнийи, яваш-явашди хил, вари тIубар ри-швури сагъ шулайи.

– Артур Аьбдуллаевич, уву апIурайи гьюрматлу ляхниз, маракьлу сюгьбатназ чухсагъул.

Оцените материал
(0 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестане любой желающий может пройти экспресс-тестирование на COVI…

авг 05, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане ожидается рост заражения Covid-19

июль 27, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Дагестан получил препарат для профилактики Covid-19 у лиц с противопок…

июль 15, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Дагестану дополнительно выделено 100 тыс экспресс-тестов на коронавиру…

мая 12, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

На юге Дагестана реализуют проект по закладке суперинтенсивного яблоне…

авг 08, 2022 Экономика

...................................................................................................

Дагестан достойно представлен на туристическом форуме «Путешествуй»

авг 06, 2022 Туризм

...................................................................................................

«Пусть теперь Кавказские горы пляшут»… История первого олимпийского че…

авг 06, 2022 Спорт

...................................................................................................

В ДГИ состоялся круглый стол на тему цифровизации современной жизни

авг 06, 2022 Образование

...................................................................................................

Сергею Меликову презентовали проект регионального центра «Альтаир»

авг 06, 2022 Образование

...................................................................................................

Информация

Терроризм: мнение современной молодежи

июль 18, 2022 Информация

...................................................................................................

Стартовал конкурсный отбор проектов по разработке российских решений в…

июль 01, 2022 Информация

...................................................................................................

Жителей Республики Дагестан приглашают принять участие в онлайн-олимпи…

июнь 21, 2022 Информация

...................................................................................................

Минцифры России объявляет о старте летнего общеобразовательного проект…

мая 22, 2022 Информация

...................................................................................................

В Махачкале пройдет всероссийская акция "Библиосумерки-2022"

мая 20, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич