Версия для печати

Узу я убхъурира дарза, я зигурира

Автор Зубайдат Шябанова Четверг, 13 января 2022, 15:56 250
Узу я убхъурира дарза, я зигурира
||| ||| |||

 

 

Жигьилари ва живанари ички убхъувалин ва папрус зигувалин месэла, улихьна йисариси, гъира учIрударикан саб ву. Гьамусяаьт вари дюн’яйиъ ички убхъувалиин ва тембеку зигувалиин машгъул вуйидарин кьадар лапра аьхюб дубхьна. Иллагьки гизаф ички жюрбежюр машкврар – ЦIийи йис, 8-пи март, майдин машкврар – къайд апIру вахтна убхъуру. Мидланра гъайри, живанарин арайиъ му чIуру гъиллигъарин тереф уьбхюрайидарин кьадарра артухъ шула.

 

 

Алкоголин сурсат ишлетмиш апIбан ва папрус зигбан гьякьнаан чпин фикрар ачухъ апIувал ккун апIури, узу швнур-сар жигьилихьна илтIикIунза. Дурарикан бязидарин фикрарихъди учвура таниш апIурача.

 

Гульмира Мягьямедова, менеджер, 25 йис:
– Узу затра ички гъубхъур дарза, ва дидин тIяаьмра фициб вуш аьгъдарзуз. Думу инсанари гьаз убхъураш, гъавриъра адарза. Эгер ички дарди гьевес за апIуз, рягьятвал гъадабгъуз шулдарш, йиз фикриан, думу инсандин психикайин аьгьвалат къайдайиъ адар.

 

Мягьямед Мягьямадов, алверчи кас, 33 йис:
– Узу сабпи ражари папрус йиз яш 11-12 йис вуйиган гъизигнийза. Адашди кIваълан гьархну хулаъ гъитнайи пап-русар кархьри, дурарин кум зигури, шарикариъ ил тIапIуз хъюгънийза. Мани кумраан дурар завариз тIирхуру кIури, фикир апIурайза. Шарикар жилиина ахьри гъахьнийи. БицIи вахтналан узу гъадабгъу папрусин кумраан лап гъагъи гъабхьнийзуз, ва думуган диликIди ккадархьунзу. Думу дюшюшдин кьяляхъ, папрусарихьинди гъилигубси, жандиз хяви шули, хайлин йисар гъахьнийиз.
Хъа ички убхъбакан улхуруш, дидихъди узу гъунши баяри таниш гъапIну. Дурари узуз саб крушка абцIну чяхир тувнийи. Чяхир убхъбалан кьяляхъ жандиъ ачухъ гъабхьи гьевес гъира кIваин илмийиз. Кьандиси жара гъуншдин сумчир гъабхьнийи. Сумчриъ гъунши баярихъди узура сабпи ражари жиниди арагъи гъубхънийза. Думуганра жандин гьевес за гъабхьнийиз. Учу швушв хузра гьаънийи. Аьхю машиндин кьябяъ эъну гъягъюрайи учу варидари шадвалиан ва разивалиан дих гъядябгъя-йизкьан гьарйир апIури гъахьнийча. Ичкийик кучIвувалин сабпи тажруба сар касдинра кIваълан гьархударшул. Думу дюшюшдин кьяляхъ баяр уч гъахьи йишвариъ, серенжемариъ сатIи гъахьиган, убхъури шуйча. Университетдик урхуз кучIвиган, убхъруб дипунза. Сарун дидихьна аьшкь имдариз.

 

Анастасия Гьяйдарова, шиклар йиврур, 27 йис:
– Алкоголин ва папрусин сурсатарихьна йиз аькси фик-рар айивализ асас тясир йиз дадайин насигьятари гъапIну. Дугъу туву ужуб тербияйи йиз фикриъ думу сурсатарихьна уьмурлуг къаршувал хьуз гъитну. Анжагъ ЦIийи йис улубкьру йишван жилирихъди сацIибди шампанское убхъурча. Ич хизандиъ ичкийиз кьатI’и аьксивал адайи. Хялар гъафиган, адашдира, дадайира цIи-цIибди убхъури шуйи. Гъи учухьна йиз ва жилирин дустар хяларди гъюру. Амма дурарин арайиъ ички убхърудар адар.

 

Максим Шарафудинов, алверчи, 31 йис:
– Жигьилари ва бицIидари вари аьхюдарихъан дубгъуру. Эгер аьхюдари, гьадму гьисабнаан яшлу касарира, убхъураш, папрус зигураш, жигьиларикан фу пухьа. Гьаддиз, папрусикан ва ичкийикан айи зарарнакан хабар ашра, думу чIуру гъиллигъ дипуз гьаз ккундарш, яшлу касариз суал тувну ккунду. Гьарсар бицIири имиди гъубзри, гьяйванатарира кмиди вари аьхюдари улупурайи ляхнар тек-рар апIури аьдат ву. Гьаддиз гъи жигьилари убхъурайивал дурарин абйир-бабарин тахсирси гьисаб апIураза.

 

Лаура Мещерякова, психолог:
– Жигьилари ва живанари алкоголин сурсат ва папрус ишлетмиш апIурайивал, дурарин дустарикан, абйир-бабарикан, яшайишдиъ арайиз дуфнайи дигиш’валарикан асиллу ву. Ички убхъуз хъюгърайи живандин сабпи фикир ички убхъувалиинди учв аьхю, жвуву апIурайи ляхнарихъан жаваб туврурси гъахьиваликан ву. Жикъиди кIуруш, дурари чпи аьхю уьмриз вуйи сяргьятариъ учIврувал гьисс апIура. Амма дурар чпиз туврайи зегьернан бегьемди гъавриъ адар.

Бязи живанариз ички убхъуз чпин таяри вая чпитIан яшнан цIиб аьхю баяри гуж апIуру. Дурарихъди дуствал апIури, аьлакьйир уьрхюз ккунди, живанари гележегдиъра ички убхъуз хъюгъру. ИкибаштIан, арабир пиян хьайизкьан ички гъубхъу жигьилар натижайиъ алкоголикар шулдар. Амма кми-кмиди убхъури гъахьиш, ухди-кьанди думу уьзрин бацаригъян гъюдучIвуз гъагъиди хьибди. Ички убхъурайи жигьилар ва живанар жвуван хизанарин вакиларихъди ва саб классдиъ урхурайидарихъди, сатIиди университетдиъ вая колледжариъ урхурайидарихъди албагудар. Дурар урхувалианра кьяляхъ хъахьру, ичкийи къанунар чIур апIбан дюшюшарра арайиз хуру. Дурари убхъувал ва папрус зигувал модаси гьисаб апIура. Амма гъи модайиъ сагъу уьмур хъапIувал, физический культурайиин ва спортдиин машгъул хьувал а. Папрус зигувалихьна, ички убхъувалихьна ва саб жара чIуру гъиллигъарихьна жалб апIурайи дустарихьан ярхлади гъузну ккунду.
Алкоголин сурсат ва пап-рус ишлетмиш апIбахьна аьшкь айидар ич сюгьбатнаъ сарра адайи. Миди ихь респуб-ликайин жигьилари убхърударин тереф дюрюбхрайиваликан кIура. Учу му дюшюшари лапра рази гъапIну. Хъа ичкийихьна ва папрусихьна вуйи ичв фикир фициб вуйичв?

Оцените материал
(0 голосов)