Воскресенье, 27 ноября 2022, 12:21

Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Наркомандин ихтилат

Автор Зубайдат Шябанова Пятница, 21 января 2022, 10:24 178
Наркомандин ихтилат
||| ||| |||

 

 

Мягьямадоварин хизан 1990-пи йисари Хив райондиан Мягьячгъалайиз кючмиш гъабхьну. Аминатдиз ва Сабириз гьаму шагьриъ Артур кIуру бай ва Самира кIуру риш гъахьнийи. Узу Дагъустандиз гъафиган, дурариин улукьуз гъушнийза. Хулаъ Артурна СамиратIан адайи. Артури наркотикар ишлетмиш апIурайиваликан ухдитIан деебхьнайзуз. Ва ич сюгьбатнаъ дугъу чан уьмрин думу вахт жин гъапIундайи, аьксина чав гьаму улихьна йигъари респуб-ликайин наркодиспансериъ сагъ’вал мюгькам апIури гъахьиваликан ктибтнийи. 

 

Узу «Табасарандин нурар» газатди думу диспансерин духтрарихъди сигъ аьлакьйир уьрхюрайиваликан, дурари учуз республикайиъ наркоманияйихъди аьлакьалуди арайиз дуфнайи аьгьвалатнакан мялуматар туврайиваликан гъапнийза. Яваш-явашди ихтибарвал апIуз хъюгъри, Артури, чав наркотикариин фици машгъул гъахьнуш, сюгьбат ккебгънийи. Му хизандин вакиларин ччвурар ва фамилия гьюдюхюнза. Йиз макьалайи сар шлиз-вуш тясир апIур, думу чIуру гъиллигъарихьан ярхла хьуз гъитур кIури, миж кивуз ккундузуз.
Синтетикайин наркотикарикан гъи гизаф улхура. Полицияйин вакилари къанунсузди наркотикар масу туври гъидису касарикан кми-кмиди мялуматар тувра, хъа духтрари наркотикарик кайи химияйин зегьерлуваликан ктибтура. Амма наркоманари фици ва фтилан чпин рякъ ккебгъраш, ктибтрур гьеле-меле алахъудар. Артурин дюшюшдиъ вари байвахтналан ккебгънийи.

 

Сабпи бутулка ва клей

«Учу албагу ва бахтлу хизандиъ бабкан гъахьунчу. Амма ич бахт ярхиб гъабхьундайи. Адашди арагъи убхъуз хъюгъруган, узу бицIи бай вуйза. Дугъу лап пиян хьайиз, чахьан ликри дугъу-жвуз даршлу гьялназ гъяйизкьан убхъуйи. Узуз, бицIи бализ, думуган ич адаш дирбашси, игитси гьиргъри гъахьнийзуз. Сад йигъан йиз дуст балихъди ички айи бутулка гъадабгъну, думу убхъуз шагьрин гъирагъдиъ айи багъдиз гъушнийча. Думуган учу мектебдин шубубпи классдиъ урхурайча. Лап яманди пиян гъахьнийчу. Амма думуган ичкийихьна гъабхьи даккнишин узуз анжагъ сад йисазтIан гьубкIундайзуз. Йисар гъягъбахъ артухъси убхъуз, убхъру дустарихъди вахт гьапIуз рякъяр агури шуйза. Живан вахтна узу спортдиинра машгъул гъахьунза. Белки, спортдин кюмек дубхьну, узу гьамусдиз чIивидира имишул.
Байвахтари клейдихъ ниъ хъапIбиин машгъул вуйи йиз тай баяр гизаф айи. Гьадрарин жергейигъ узура гъяйза. Мидкан хабар гъабхьиган, мектебдиъра, абйир-бабарин терефнаанра узухъди гъалмагълар апIбан дюшюшар гъахьнийи. Амма дурари узу яваш гъапIундайи. Аьксина, баярихъди жиниди ярквраз гъягъюри, гьадушваъ психикайиз тясир, гьевес за апIру сурсатар ишлетмиш апIуйча. Клейдихъ ниъ хъапIбаан беден гъагъи гьялназ дуфну, кьюб ражари больницйириъра ахънийзу.

 

Университет, дарш анаша

Гужназ мектеб ккудубкIну, узу университетдик урхуз кучIвнийза. Сабпи курснаъ урхурайиган, марихуанара ишлетмиш апIуз хъюгънийза. Узу думу гвачIнинганра, хябяхъганра зигури гъахьунза. Хайлин жигьилари, анашайи бедендиз саб жюрейинра тясир апIудар ва зарар тувудар, кIури шулу. Дурар дюз дар. Ухди-кьанди дидихьна вердиш шулу, ва диди чан асиллувалиан сарра деетудар. ВаритIан хявиб гьадму вуки, гьубкIри шулдар. Гьевес за апIбан бадали, улихьди ишлетмиш апIури гъахьи наркотикдин кьадар гъюблан-гъюбаз артухъ апIури ккунду. Мидиз амотивационный синдром кIуру. Интернетдиъ урхай, думу лап гъагъи вахт ву. Яна чIиви инсан жан алдру гьяйванатдиз вая набататдиз илтIикIурайиганси шулу.
Наркотикари узухьди университет ккудубкIуз гъитрадайи. Узу анаша зигувалихьан ярхла хьуз ва университет ккудубкIну ляхниъ дийигъуз кьаст гъапIунза. Амма гъагъиди вуйи. Сифте думу шлубкьан масу гъададабгъуз чара апIуйза ва анаша зигурайи дустарихьан ярхла гъахьунза.

 

Кьяляхъ хътакударза

Университетдин кьяляхъ узу саб ресторандиъ музыкантди ляхниъ дийигъунза. Ляхин асас вуди йишвну ва дилихру йигъари шуйи. Саб серенжемдиъ йиз ляхнин юлдшарихъди ички гъубхънийча ва сар дустру учуз синтетикайин наркотикдин тIяаьм фициб вуш дадмиш апIуз теклиф гъапIнийи. Сифте узуз диди сабпну тясир гъапIундайи. Кьандиси диди йиз хасият лапра гьюдюхюз гъитну. Узу гьаз-вуш варидариз узкан ктибтуз, ялхъвнар апIуз ва шадвал хъапIуз хъюгънийза. Мидланра гъайри, хураг ипIуз ва ахуз иштагьра гъудубгнийиз.

Хъайигъан узу думу наркотикди гъагъи гьялназ гъахи. Гьаз-вуш лап яманди гъурцувал, гьевес пуч дубхьнайивал, саб ляхнихъра юкIв хътрувал гьисс апIуз хъюгъюнза. Сад-кьюд йигълан, му наркотик дустру пулсузди туврайивализ лигну, думу сабансан ражари ишлетмиш гъапIнийза. Сифте узу гьисс гъапIу вари лишнар му ражарира текрар гъахьи. Амма му ражари наркотикди узу артухъдиси чан бацаригъ гъючIюркьнийи. Думу ишлетмиш апIурайи вазари узу лап усал гъахьнийзу. Нервйирра гъагъи гьялназ гъафнийиз. Ликар-хилариин тIирхар алахьуз хъюгънийиз. КIвак гьаммишан гъалабулугъвал кабхъну, гьевес адарди йигъар гьаъри гъахьунза. Я уьл ипIуз шули имдайзухьан, я ахуз. Пулра имдайиз, дустарра яваш-явашди узхьан ярхла гъахьи. Амма узу, наркотикдиканIан гъайри, сабдиканра фикир апIурадайза, вари вижнасуз гъабхьнийзуз.

Синтетакайин кьилаз ухшар вуйи наркотик ишлетмиш апIури, шубубпи ваз гъябгъюрайи. Сад йигъан, дустарихъди сатIиди пул кивну, думу зегьер масу гъадабгъуз йикьрар гъапIунча. Баярин арайиъ узуз цIибдитIан таниш дару жигьил бай айи. Дугъан уркънайи улар, хайлин вахтназ саб йишвахьинди лигури дийигъувал, хал-хизан хътру касибринсиб кабцIнайи, амкIун ниъ хъайи палат гъяркъиган, узура гьамци хьиди кIури, фикир гъапIнийза. Му жигьил сарун аьдати инсан дарувалин вари гъавриъ айи. Узу думуган наркотик дипуз кьаст гъапIунза. Ав, гъагъиди вуйи. Асас вуди сифте йигъари. Хъа магьа, думу зегьер ишлетмиш дарапIри, гьацI йис шулайиз. Дидхьан ярхла хьуз хъирснайи швушву ва тазади арайиз гъафи цIийи дустари кьувват тувразуз. Арабир наркотик зигуз тямягь шулу. Амма узу сарун дидихьна хътадакур кIури, аьхю миж кайиз», – ктибтнийи Артури.

Интернетдиъ ва кючейиъ пропаганда гъабхура кIури, наркоман шлуб дар. Сарира кючейиъ учвуз наркотик тувидар. Асас вуди сабпи ражари наркотик лап ихтибарвал али дустру тувру, думура – пулсузди. Гьаз дугъу му ляхин апIураш, ухьу вари гъавриъ ахьа. Гьаддиз, инсандин гъиллигъар, маракьар аьгъю дарапIди, дуствал уьбхюз, цIийи дустариин ихтибарвал апIуз гьялак махьанай.

Оцените материал
(0 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестан завезли 54 тысяч назальных насадок для вакцинации от корона…

окт 07, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Татьяна Беляева: Ревакцинацию от коронавируса можно пройти вместе с ва…

сен 30, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

В сентябре стартует прививочная кампания против сезонных инфекций

сен 19, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Большая часть населения Дагестана нуждается в ревакцинации

сен 16, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил замминистра сельского хозяйства Рос…

нояб 26, 2022 Сельское хозяйство

...................................................................................................

В Табасаранском районе улучшились показатели системы здравоохранения

нояб 26, 2022 Общество

...................................................................................................

В Дагестане в рамках федерального проекта бесплатно обучено более 2000…

нояб 26, 2022 Общество

...................................................................................................

Артисты оперы и балета Дагестана провели благотворительную акцию

нояб 26, 2022 Общество

...................................................................................................

В Махачкале определили лауреатов премии «Душа Дагестана»

нояб 26, 2022 Культура

...................................................................................................

Информация

Национальные СМИ Дагестана объединят в холдинг

нояб 22, 2022 Информация

...................................................................................................

Онлайн-займы на выгодных условиях

окт 20, 2022 Информация

...................................................................................................

Какие услуги Росреестра можно получить онлайн и как это сделать

сен 27, 2022 Информация

...................................................................................................

Как получить НСУ?

сен 26, 2022 Информация

...................................................................................................

Разъяснение норм федерального законодательства об ответственности за о…

сен 23, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич