Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Табасаран литература артмиш апIбак пай кивдарикан сар

Автор Ражаб Нуров Пятница, 21 января 2022, 11:58 245
Табасаран литература артмиш апIбак пай кивдарикан сар
||| ||| |||

 

 

Гьяжиаьли Аьлимурадов гизаф йисарин арайиъ Табасаран райондин жюрбежюр гъуллугъариъ гъилиху кас ву. Гьадму гьисабнаан думу 13 йисандин арайиъ Табасаран райондин «Колхоздин уьмур», гьамусяаьт Республикайин дережайин «Табасарандин нурар» газатдин кIулин редактордира гъилихну. Чан уьмур халкьдиз бахш гъапIу му кас неинки ихь, хъа гьацира Хив, Дербент районариъра, республикайиъра машгьур ву.

 

 

Гьяжиаьли Аьлимурадович Аьли-мурадов 1929-пи йисан Табасаран райондин ЧвулатI гъулаъ бабкан гъахьну.
Дугъан байвахт уьмрин варитIан читин йисарикан гьисаб шула. Аба дукIну, бицIидимиди хизандин гъайгъушнар кIул’ин алахьу касдин уьмур, фициб терефнахъанди гъилигишра, гьии даруб ухьуз варидариз мялум вухьуз.

Дугъан ккудубшу уьмур гьамци кIваина хуз шулу: 1941-пи йисан ЧвултIарин ккергъбан мектеб ккудубкIну, дугъу 1949-пи йисан ТинтIарин 7 йисандин мектеб, 1952-пи йисан Хючнаарин кьялан классарин мектеб ккудукIну. Дагъустандин Сулейман-СтIальскийин ччвурнахъ хъайи пединститутдин физикайинна математикайин дарсар кивру мялимар гьязур апIру факультетдиъ урхури гъахьну.

Сагъламвалихъди аьлакьалу вуди, сад йислан думу академический отпуск гъадабгъуз мажбур гъахьну. Думу йисари Хючнаарин кьялан мектебдин директор Якьуб Жамалович Къурбанов вуйи. Гьадму кас себеб духьну, Гьяжиаьли Аьлимурадов уьмрин кьисматну кIваин алдру жилгъйириъ итну. «Гьяжиаьли, яв бажармиш’валар узуз аьгъязуз. Сад йисандин арайиъ ляхин адарди гъузуз хай даршул. Районойиз душну лигухьа, мялимдиз игьтияж айи мектебар гизаф а, йиз фикриан, уву ляхниъ учIвнийиш, гизаф ужу шуйи», – гъапнийи дугъу. Жвуван мялимдин гафар бегелмиш гъахьир, дугъахъди райондин халкьдин образованиейин отделиз гъушнийи. 1953-пи йисан Гьяжиаьли Аьлимурадович швнуб-саб вазлиъ СиртIчарин 7 йисандин мектебдиъ мялимди лихури гъахьну.

Гьеле Хючнаарин кьялан мектебдиъ урхури имиди, думу КПСС-дин членвализ кандидатди ктагъну. Гьаддиз арайиан сацIиб вахт гъябгъяйизра, 1954-пи йисан ВЛКСМ-дин райкомдин кьюрпи секретарди гьаъну, хъасин – сарпи секретарь гъахьну.
1956-1958-пи йисари дугъу областдин партийный пишекрар гьязур апIру мектебдиъ урхури гъахьну. Думу ккудубкIбалан кьяляхъ, 1958-1962-пи йисари Гь.Аьлимурадов КПСС-дин Табасаран райкомдин агитацияйинна пропагандайин отделин заведующийди гъилихну. Ляхниъра имиди ЦК КПСС-дин ВПШ ккудубкIну.

Дугъан журналиствалин бажар-миш’валар фикриз гъадагъну, 1962-пи йисан думу «Колхоздин уьмур» (гьамусяаьт «Табасарандин нурар») кIуру газатдин редакторди дерккну. Душваъ 1974-пи йисазкьан гъилихну. Анжагъ образование давам дапIну ккунивали дугъаз архаинвал туври гъахьундар.
Думу ккудубкIбахъан, Гьяжиаьли Аьлимурадовичди Кафари Осетияйин педагогвалин институтдиъ кьюбпи заан образование гъадабгъну. Думуган Табасаран райондиъ кьюб заан образование айидар тек-биртIан адайи.

1975-пи йисан му касдиз райисполкомдин председателин заместителин гъуллугъ ихтибар гъапIну. Думу 11 йисан райисполкомдин, 23 йисан райкомдин бюройин членди ктагъну. Анжагъ гьаму далилари, Гь. Аьлимурадов зегьметнахьна фици янашмиш гъахьнуш субут апIура.
Ккудубшу аьсрин 70-пи йисари рес-публикайиъ халачйир гьясил апIувал – улихь гъябгъюрайи ихь милли пишйирикан саб вуйи. Амма райондиъ халачйир гьясил апIуз думукьан ужудар шартIар адайи. Гьадму ляхин фикриз гъадабгъну, райондин руководствойиъ Гь. Аьлимурадов халачйир гьясил апIру «Табасаран» объединениейин генеральный директорди тяйин апIуру. Натижара рази дархьиди гъузуз шлубсиб гъабхьундар. 7 йисандин арайиъ иугъу халачачйириз зегьмет зигуз вари шартIар яратмиш гъапIну. Асас вуди ктухиш, Хючнаъ кьюб мертебайин дараматар, Жвуллиъ, Къужник, Хьарагъ, Халагъ, СиртIич цIийи цехар дивру. Райондиъ айи вари 13 цехдиъ парниинди мани апIру гъурулушар, йигъандин аквар, рягьятвал гъадабгъру, марццишин апIру ужагъарра кмиди, яна фу лазим вуш, вари гьязур гъапIнийи. Хъа райондиъ айи халачйирин кьадар, Цухдигъ, Дагъни, ТIивак гъулариъ хулаъ халачйир урхру къайдайин цехар яратмиш апIбиинди 3500 касдихьна за гъапIнийи. ДумутIанра савайи, ТIаттил гъулаъ атIнар урхру цех дивбаз лигну, 350-сан дишагьли ляхнин эйсйир гъахьнийи.

Гьамус дугъан яратмиш апIу-валикан саб-кьюб гаф пидихьа. Гь. Аьлимурадовдин уьмрикан, дугъан яратмиш’валин рякъкан 2002-пи йисан Мягьячгъалайиъ академик Мягьямед Ражабович Гьясановди чапдиан адабгъу «Табасаран тарихнаан» кIуру аьхю китабдиъ чап дапIнайи «Зегьметнан ярхи рякъ ккадапIур» кIуру материалиъ ачухъди дибикIна. Китабдиъ адлу ва гьюрматлу табасаранлуйирин шикларин арайиъ дугъан шикилра а.
Гь. Аьлимурадов 40 йистIан артухъ вахтна яратмиш апIбан рякъюъ ади гъахьну. Дугъан сабпи эсерар 1954-пи йисан удубчIву «Табасарандин альманахдиъ» чап дапIна. Гь. Аьлимурадовди мюгьюббатнакан, ватандикан, дустваликан, ватанперверваликан ва табиаьтдикан хусуси хатIниинди бикIура. 1972-пи йисан дугъан «Тахсиркрин шил» кIуруб повесть кайи сабпи китаб чапдиан удубчIвну, хъа 2001-пи йисан – «Хабарсузди гъудургур» кIуру паяр. Аьлим М. Гь. Юсуфовдин гафариинди, му повесть табасаран литературайин метлеблу эсерарин жергйириъ а. Повестдин шубубпи пай «Тахсиркрин кьяляхъди жаза либцура» ва гьацира юкьубпи пайра чапдиан удучIвна.

Му касдин 2007-пи йисан удубчIву «ГьяжитIай ва КъубатIай» кIуру китабдиъ, автори шуллугъчи дустар гьациб шадвалиинди улупнаки, гъи хасиятнан дурарин суратназ ухшар инсанар ихь арайиъра рягьятди агуз шулу. Гьаддихъди сабси, китаб гъурхиган, авториз чан халкь, дурарин тарих, аьдатар, яшайиш, культура ва чIал дериндиан ккунивал ва аьгъювал ачухъди рябкъюра. Дугъан аьхиримжи йисари гъибикIу китаб «КIару тIюхъ» кIуру повесть ву.
Гь. Аьлимурадов вари, терефариан артмиш’вал кайи инсан вуйи. Дугъу йигъандин арайиъ саб ляхин тмунубдихъди рягьятди ттархьну апIури гъахьну, месэла, яратмиш апIбан ляхниин машгъул вуйири, чIатинди удучIвну, сацIиб вахтна бахчайиъ ляхин апIури гъахьну, эгер чаз мажал гъабхьиш, саб-кьюб партия шеш-беш, шахматар хъаъбахьанра кьяляхъ зигури гъахьундар. Чан яратмиш апIбан рякъюъ сабпи гамар алдагъурайи вахтна, Гь. Аьлимурадовди, кюкю дапIнайи багъдин тяриф апIури, гьамцдар гафар гъидикIну: «ЙицIимиржид йисаъ айи риш пуз шулувуз му вахтна багъ». Дугъан багъ, дугъриданра гъира жигьилуб, арбабуб ва жумартуб ву. Дюн’яйиъ айи, битмиш апIуз мумкинвал айи назиниъматар вари Гьяжиаьли халуйин багъдиъ а. Дугъу битмиш гъапIу кюкйири инсан гьяйран апIуз гъитру.

1988-пи йисхъан мина Гь. Аьлимурадов чан багъри ЧвулатI гъулаъ агъсакъларин Советдин председателдира лихури гъахьну. Жямяаьтлугъ ляхнариъра Гь. Аьлимурадовдин активвал аьхюб вуйи.

Гьяжиаьли халуйин миржиб нуфусдикан ибарат вуйи хизан гъулаъ варитIан албагу хизанарин жергейиъ а.
Гь. Аьлимурадов – Табасаран райондин фольклорин фестиваларин, адлу шаирарин юбилеярин, гьацира спортдин серенжемарин ужур тешкилатчира вуди гъахьну. Думу швнуб-саб райондин ва республикайин шахматаринна шашкйирин турнирариъра иштирак гъахьну.
Гь. Аьлимурадов Табасаран халкьдин милли Советдин сарпи председательдира гъахьну. Дугъан зегьмет, райондин ва республикайин экономика ва культура за апIбак киву пай медаларихъди ва гьюрматнан грамотйирихъди лишанлу дапIна. 1999-пи йисан дугъаз «Дагъустандин культурайин лайикьлу гъуллугъчи» кIуру заан ччвур тувну.

Учв лихури гъахьи вари ляхнариъ Гьяжиаьли Аьлимурадович лап аьхю гьюрмат айи кас вуди гъахьну. Думу гьацира дявдин ва зегьметнан ветеранра ву.
2008-пи йисан Гьяжиаьли Аьлимурадов чан багъри гъулаъ кечмиш гъахьну, амма думу гьаргандиз чав аьгъю ксарин кIваъ гъузна.
Дугъан дада, рягьматлу Зюгьре-баб, 100 йисан яшамиш гъахьнийи.

Оцените материал
(1 Голосовать)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Читайте также

Дагестан получил рекордные 600 млн рублей на проект «Местные инициатив…

мая 27, 2022 Экономика

...................................................................................................

Байрамбек Магомедов: «Снижение дополнительной нагрузки на субъекты МСП…

мая 27, 2022 Экономика

...................................................................................................

С приходом в Дагестан крупных туроператоров повысится конкуренция в от…

мая 27, 2022 Туризм

...................................................................................................

Правительство Дагестана держит на контроле строительство дорог в объе…

мая 26, 2022 Транспорт и связь

...................................................................................................

Народный фронт в Дагестане исполнил мечту юного боксера из Донбасса

мая 26, 2022 Общество

...................................................................................................

Вакцинация

Дагестану дополнительно выделено 100 тыс экспресс-тестов на коронавиру…

мая 12, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Более 80% дагестанцев привиты от коронавируса

мая 11, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Депутат Госдумы допустил причастность США к разработке коронавируса

мая 11, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Ситуация по коронавирусу в Дагесане

апр 30, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Информация

Минцифры России объявляет о старте летнего общеобразовательного проект…

мая 22, 2022 Информация

...................................................................................................

В Махачкале пройдет всероссийская акция "Библиосумерки-2022"

мая 20, 2022 Информация

...................................................................................................

Крымская операция

мая 13, 2022 Информация

...................................................................................................

Стартовал Всероссийский журналистский конкурс "Многоликая Россия…

мая 12, 2022 Информация

...................................................................................................

Стартовал обучающий проект "Цифровые профессии"

мая 11, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич