Понедельник, 08 августа 2022, 06:35

Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Бабан чIалнан дарсариъ чIиви ляхин гъабхураза

Автор Мейлан Нежефов Понедельник, 28 февраля 2022, 10:25 243
Бабан чIалнан дарсариъ чIиви ляхин гъабхураза
||| ||| |||

 

 

Ихь бажаранлу шаир Шамил Къазиевди гъапиганси, гьарсаб халкьдиз чан багъри бабан чIал хътабгъурайи нефесси, марцци булагъдин шидси, мухриин али чюнгюрси дубхьну ккунду. Фицики чIал адарш, халкьра адар.

 

ЧIал – халкьдин девлет ва хазна ву. ИкибаштIан, ухьуз варидариз мялум вуйиганси, Дагъустан, дуствалин гъаласи, гъарзарин чIулси, чIаларин дагъра ву. Гьарсаб милли чIал, ккабалгну, аьсрариан аьсрариз халкьдин мелзну сакIал дапIну, арайиз адабгънайи уьмарат ву.

Гъи, гьадму абйирилантина гъубзнайи ва узухьна дурубкьнайи чIалнан, намуснан ирс аьхю аьшкьниинди бабан чIалнан ва литературайин дарсариъ урхурайидарихьна рубкьури, гамар алдагъураза.

Гьяйифки, улихьганси дарди, гъи чIалнахьинди, чIал уьбхбан терефназди ликар алдагъурайи касарихьинди, бикIурайи шаирарихьинди, дарс киврайи мялимарихьинди вуйи лигувал ва хатур-гьюрмат зяиф шула.

Гьаз зяиф шула ва дици хьпан тахсиркар фуж ву?

Саб гъапиб, «урх, жан бай, жвуван бабан чIал аьгъяди хьувал инсандин заанвал ву» кIуру абйир-бабар гъи ихь арайиан кам шулайивал.
Кьюб гъапиб, йислан-йисаз мектебариъ, колледжариъ, ссузариъ, вузариъ бабан чIал аьгъю апIбаз туврайи сяътарин ва тялукь урхбан идарйирик урхуз кучIврайидарин кьадар цIиб шулайивал.

Шубуб гъапиб, урхрудариз чIал аьгъю апIуз ва литературайихъ юкIв хъайидариз китабар адрувал, айи китабарра, йирси духьну, ишлетмиш апIуз шлу гьялнаан удучIвнайивал.

Узу зиихъ кудухнайи читинвалариз дилигди, гъи бабан чIалнан ва литературайин дарсар киври, Хив райондин Мажвгларин гъулан кьялан мектебдиъ лихураза. Гъи йиз кьисматниин, узу бабан чIалнан дарсарин мялим вуди ва гъулаъра дуланмиш шулайи-валиин кьадарсуз рази вуза. Фицики, шагьрариъси дарди, гъулаъ урхурайидарин абйир-бабар рякъюри, дурарихъди гаф-чIал апIуз ва урхурайирин аьгьвалатнакан, дугъан гвачIин-хябяхъдикан ктибтуз рягьятди ву.

Узу мектебдиъ ляхин апIуз хъюгъю сабпи йигълантина йиз асас буржйирикан ва метлебарикан вуди бабан чIалнан ва литературайин дарсариъ жвуван халкьди гъизгъин дявйириъ, улхбар-рахбариъ гъизигу жафайикан, аьх гъапIу балйир-сузйирикан, халкьдин намуснан ирснакан, медениятдикан, дуланажагъдикан, чIалнакан, ватандикан, табиаьтдикан, гьамрар вари кIваъ айи ва гьацира дурар сабхилди накьишариинди халачийиъ атIагнайи дадайикан заан дережайиъди урхурайидариз ктибтувал, ктибтуб, фагьум-фикриъ гъибтри, ккатIабццувал, ккатIảбццуб – хътIюбкъювал, хъа хътIюбкъюбсана, кIуруш, урхурайидарин гъяназ рубкьувал гьисаб апIураза. Фицики, зиихъ узу кудухнайи лишнар сан-гьисабназ гъадагъну, дурарихьна вуйи заанвал ва ккунивал гъянаъ гъабхьи ва закурин йигъан дурар жвуван веледарихьна гъурукьу касдиз, дюн’яйик пак пай кайи инсан ву, пуз хай шулу.
Йиз буржи ва метлеб лазим вуйи къайдайиинди тамам апIуз иштагь ади, узу фицдар чарйир гъагнуш ва гъийин йигъан агувал давам апIураш, исихъ ктибтидиза.

Саб гъапиб, мектебдин администрацияйин терефнаан кюмек дубхьну, бабан чIалнаан дарсар кивру кабинет (шиклиъ) гьязур гъапIунза. Бабан чIалнан ва литературайин дарсариъ герек шлу алатар гьуркIну а: таблицйир, илчIихбарин, изложенйирин гъварчар, шаирарин суратар, шаирарин яратмиш апIбарин гъварчар, компьютер, электронный доска, яна, саб гафниинди, кабинетди ФГОС-дин гъийин йигъандин вари тIалабариз жаваб тувра.
Кьюб гъапиб, узу мектебдиз гъяйиз тикмиш дапIнайи музейиъ урхурайидарин, гъуландарин, хуландарин кюмекниинди саб хайлин ляхин кIули гъубхунза ва думу ляхин давам апIураза.

Гъи ич музейиъ ихь абйир-бабари ишлетмиш апIури гъахьи варжариинди алатар а. Дина кми-кмиди урхурайидар хъади гъягъюри, классдин гъирагъдиъ вуйи тарихнан дарсар кIули гъахураза.

Шубуб гъапиб, ич гъулаъ ва багарихь ерлешмиш духьнайи гъулариъ яшлуйирихьна, яна дявдин йисарин баярихьна, далу терефнан ветеранарихьна, халачйирин устадарихьна, колхозариъ ва сов-хозариъ гъилиху касарихьна урхурайидар хъади гъягъювал гъи халис аьдат дубхьнайиз. Дицдар гюрюшариъ яшлуйирикан гъийин деврин набалугъариз гъулкан, аьдатарикан, аьхюр-бицIирихьна вуйи гьякь-гьюрматнакан, ихь халкьдин дуланажагъдикан, медениятдикан, деврикан, вахтарикан ва инсанарикан ктибтуб ккун апIураза. Му ляхни урхурайидариз гележегдин уьмриз дарсар тувра гъапишра, узу гъалатI даршул. Фицики яшлуйирихьан гъадагъу аьгъювалар гьам чIалнан, гьам литературайин дарсариъ ишлетмиш апIури, ккатIарццури ва сочинение-йиъ атIаргуз гъитри шулза.

Юкьуб гъапиб, классдин гъирагъдиъ гъахру дарсар давам апIури, урхурайидарихъди гъуларилан, идарйирилан, чIурарилан, булагъарилан, яркврарилан чарх йивури, топонимикайин ва гьацира диалектариъ айи нугъатнан гафар уч апIури, чIиви ляхин гъабхураза. Му ляхнира литературайин ва чIалнан дарсариз саб хайлин эгьемият тувру.

Хьуб гъапиб, гъи бабан чIалнан ва литературайин дарсарихьна вуйи хатур-гьюрмат заан дережайиъди уьбхюри, шаирарин яратмишариз бахш дапIнайи вечерар, ачухъ дарсар тешкил апIурача, литературайиан ва чIалнаан вуйи цалин газатар гьязур апIурача, олимпиадйир, ахтармиш’валин илчIихбар, классдин гъирагъдиъ гъахру дарсар, «ЧIиви классика» конкурс, фольклориан вуйи сягьнйир, шаирарин цIийи китабарин презентацйир, «Аьламатнан майдан» тамаши, шаирарихъди вуйи гюрюшар ва хайлин жара серенжемар кIули гъахурача. Му серенжемарин гьякьнаан мектебдиъ урхурайидарин фикир ачухъ апIуз ккундузуз: «ЧIалнаан ва литературайиан гъахурайи гьарсаб серенжем кIвак таза цIюмгъял кабхьрудар вучуз, цIийиди мялум гъабхьи таза гаф марцци гъизилиз барабар вучуз».

Гьелбетда, чIалнахьна вуйи ккунивал гафариинди пуз ва жарарихьна рубкьуз даршул. Бабан чIалнан тIяаьм, тарих ва ирс бабан фуниъ амиди, бабу, «жан бай» дупну, фунилан алдату хилихъди, хъа бабкан хьпахъан – бабан никк-дихъди ва кьяб’ин йивурайи лай-лайдихъди гьарсар касдин гъянаъ убчIврайиб ву. Хъа, йиз фикриан, зиихъ узу кудухнайи ва гъахурайи серенжемари думу гьиссар нивкI’ан уягъ апIура ва цIийи алаура.

Мидланра савайи, йиз бирмиш-буйругъ тамам апIури, урхурайидари гъийин йигъан бабан чIалниинди туврайи Табасаран театрин прямой эфирарихъ, «Рубас» радиойин ва «Мил», «Улхура Хив» телепередачйирихъ аьхю иштагьниинди ва аьшкьниинди хъпехъури, «Табасарандин нурар», «Аку хяд», «Ас-салам», «Табасарандин сес» газатар, «Ппази», «Дагъустан дишагьли», «Литературайин Табасаран» журналар уликк уьрхюри шулу, ва гьаму чап апIбан дакьатарин гьарсаб нумра гъи бабан чIалнан кабинетдиъра айич.

Гьацира урхурайидариз нумуна вуди Дагъустан ва вари Урусатдин бажаранлу шаир Расул Гьямзатовдин гафар кIваин апIури шулза: «Эгер йиз чIал йибкIуруш закур, узу гъи йикIуз вуза гьязур». ЧIалнан гъадри кайи ва дидин гъавриъ айи касдиз му гафариъ зурба мяна а.
Йиз улхуб аьхирихъна гъюри, табасаран халкьдин бажаранлу шаир Ю. Базутаевдин гафар кIваина хуз ккундузуз:

Гирами дуст, бабан
чIал ихь,
Яв, йиз – вардин девлет
вуйихь,
Яв пайра ка, явра ву бахт,
Гъуз гафариз туври
кьимат.

 

Оцените материал
(3 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестане любой желающий может пройти экспресс-тестирование на COVI…

авг 05, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане ожидается рост заражения Covid-19

июль 27, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Дагестан получил препарат для профилактики Covid-19 у лиц с противопок…

июль 15, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Дагестану дополнительно выделено 100 тыс экспресс-тестов на коронавиру…

мая 12, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

На юге Дагестана реализуют проект по закладке суперинтенсивного яблоне…

авг 08, 2022 Экономика

...................................................................................................

Дагестан достойно представлен на туристическом форуме «Путешествуй»

авг 06, 2022 Туризм

...................................................................................................

«Пусть теперь Кавказские горы пляшут»… История первого олимпийского че…

авг 06, 2022 Спорт

...................................................................................................

В ДГИ состоялся круглый стол на тему цифровизации современной жизни

авг 06, 2022 Образование

...................................................................................................

Сергею Меликову презентовали проект регионального центра «Альтаир»

авг 06, 2022 Образование

...................................................................................................

Информация

Терроризм: мнение современной молодежи

июль 18, 2022 Информация

...................................................................................................

Стартовал конкурсный отбор проектов по разработке российских решений в…

июль 01, 2022 Информация

...................................................................................................

Жителей Республики Дагестан приглашают принять участие в онлайн-олимпи…

июнь 21, 2022 Информация

...................................................................................................

Минцифры России объявляет о старте летнего общеобразовательного проект…

мая 22, 2022 Информация

...................................................................................................

В Махачкале пройдет всероссийская акция "Библиосумерки-2022"

мая 20, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич