Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Мегьемер Гьяжиибрагьимовдиз сакьюдар жавабар

Автор Шихмягьямад Гьямидов Понедельник, 23 мая 2022, 11:44 53
Мегьемер Гьяжиибрагьимовдиз сакьюдар жавабар
||| ||| |||

Макьалайин шилнаъди 

 

Гьюрматлу ватанагьли! 6-пи майдин «Годекандик» чап дапIнайи яв аьхю макьалайин тIалабар яш 85 йис дубхьнайи, 5 йисан мектебдиъ ва 55 йисан Дагъустандин университетдиъ гъилиху мялим ва аьлим вуйи узузра тялукьдар вуйиб гьисаб дапIну, увуз сакьюдар жавабар тувбанди гъахьунза.

 

 

Дугъриди кIурза, «Годекандик» уву гизаф дерин мянайин макьалйир чап апIурава, ва дурар вари лап аьхю аьшкьниинди урхураза. Йиз фикир вуйиз, уву Дагъустандин лайикьлу мялим вушул кIури. Ахтармиш гъапIунза – дарди гъабхьну. Фуж тахсиркар ву? Диришру бицIи веледдиз дадайин нана тувурдар кIуруганси, эйсийи чав тIалаб дарапIиш, ясана дустарикан сари дарпиш, гьякимариз думу кIваин шули адар. Гьамшвахъди саб гьядиса кIваин апIурза. Хайлин йисари Дербентдин электросетарин директорди гъилиху куркаккжви Сейфуллагь Эвсетов хъасин «Дагэнергойиъ» лихури гъахьну. Му кас табасаранарикан заан образование айи сарпи энергетик вуйи. 1966-пи йислан мина дустар вуйча. 2005-пи йисан дустран 70 йис шулайиган, «Дагэнергойин» директор Гьямзят Гьямзатовдихьна душну, Сейфуллагьдин биография ктибтунза. Узура чан кабинетдиъ имиди, проф-комдин аьхюриз дих дапIну, дугъкан Гьямзатовди Эвсетов Сейфуллагьдиз «Дагъустандин лайикьлу энергетик» ччвур тувуз документар гьязур апIуб тIалаб гъапIну. Шубуб вазлилан му ляхин «гъижибкIнийча».

ГъуштIларикан гъи йицIур «Дагъустандин лайикьлу мялимар» а. Дурарикан ккергъбан классарин мялим Жемилов Селим «Урусатдин ла- йикьлу мялимра» ву. Му ляхниз узура кюмекар гъапIунза.

Ав, Мегьемер! Мектебариъ ва вузариъ урхурайидарин аьгъювалар зяиф шула. Му ляхникан увура швнуб-сабан гъапунва. Мялимари ва аьлимари 1960-1990-пи йисариси аьшкьлуди ляхин апIури имдар. Мидин себеб – бицIи маважиб ву. КIваин апIурза, хьуд йис улихьна университетдин профессорин маважиб 30 агъзур манат вуйи, хъа ректорин – 40 агъзур. Улихьна йисари профессораринтIан ректорин маважиб 500-600 манатдинтIан артухъ дайи. Гизаф аьлимар, хизан уьбхбан бадали, кьюб-шубуб вуздиъ лихура, хъа мялимар, чпин ляхин дипну, гъазанмиш апIуз жара ляхнариз гъягъюра.

СССР-ин вахтна варитIан аьхю маважиб академикариз туврайи, Политбюройин члендин маважиб 1100 манат, членвализ кандидатдин – 900 манат, министрин – 800 манат вуйи. Доцентди лихурайи йиз маважиб 450 манат – министринтIан кьюб ражари цIибди вуйи. Хъа гьамус министрин маважиб доцентдинтIан 15-20 ражари артухъ ву.

Мялимариз, аьлимариз, духтрариз правительствойи маважибар тяйин апIура, хъа гьякимари чиб чпиз маважабарин кьадарар улупура. Апрелин вазлиъ «Черновик» газатдиъ Дагъустандин бязи гьякимарин маважибар улупнайи. Дугъриданра, гизафдари чпиз ккунибкьан маважиб гъадабгъура. Мисал вуди улупиш, 2019-пи йисан Дербентдин мэр Хизри Абакаровди 100,2 млн гъазанж гъадабгъна. Дугъаз шли мициб маважиб къайд гъапIну? Жаваб гъюра – чав чаз. Гьамци, Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовди 12,14 млн, Рамазан Жяфаровди – 12,09 млн, Алексей Гьясановди – 20,28 млн гъазанж гъадабгъна. Му ляхнар чан вари гъазанж 2,9 млн манат вуйи Сергей Меликовдиз рякъюри адарин? Му гьякимариз 8-10 агъзур гъадабгъурайи «жигьил» пенсионерар, ясана 12-15 агъзур манат гъадабгъурайи жигьил мялимар рякъюри адарин?!

Геннадий Зюгановди варитIан бицIи маважиб ва пенсия 25 агъзур манат дапIну ккунду кIури, швнуб-сабан гъапну, амма апIури адар. ИтIру сурсатарин ва медикаментарин кьиматар гъи кьюб ражарикьан артухъ духьна. Шид «Рычал-су» варитIан багьалу бензитIан багьа дубхьна. Му ляхнариз лигуб шлин вазифа вуш аьгъю кас адар!

Хъа уву, аьяндар Мегьмер, В.И Лениндин китабар эзбер апIуз дих апIурава. «Гъубшу гъюран хинкIар даршул» кIуруганси, думу вахтар гъушну. Хъа, гьапIуз вуш, СССР гъюбхю, солдтарин чекийир алахьну ва шинель хъабхьну гъилиху И.В. Сталин кIваин апIури адарва. Гъи, багьади вушра, гъуландарин раккнарихъна, КамАЗдиъди хю ва шекер хура, хъа В.И.Лениндин вахтари ва дихъанмина саки 1960-пи йисаризкьан лап аьжузди уьмур гьапIунхьа. Гьелбетда, Ватандин Аьхю дявира себеб гъабхьну. Амма гъийин жигьилариз думу йисарикан аьгъдар. Дугъриди кIурава, ватанагьли, дупну ккнуду. Хъа гъапIну кIури, жигьилар хъугъри имдар. Зиихъ улупнайи бязи гьякимарин дакьатар рякъюри, гизафдарин, чпи ляхин-кар адарди гъузнайиган, закурин йигъ’ин хъугъ’вал гъубзри адар.

Хъанара. Писателари ва бязи коммунистари Лениндин ва партияйин тярифар апIури гъахьну, партияйи чпин фунар ацIрайиган. Амма КПСС-дин регьберваликкди СССР-ин экономика зяифди гъабхьну. Геннадий Зюгановди гъапиганси, Горбачёвдин «азадвалари» ва Ельциндин ичкийихьна вуйи аьшкну кьудратлу СССР гъадабгъну. Горбачевдин ислягьвалин политикайиинди Берлиндин цал алдабгъну, «Варшавский договор» ккутIну ва Германия сатIи гъапIну. Му ляхин ислягьвалиинди кIули гъубшну, хъа мумкин вуйи жарасира хьуз.

Гьюрматлу Мегьмер! Уву кIурайи «Урхурайидарин программйирик Лениндикан вуйи мялуматар цIийи алаувал» Урусатдин яшайиш варж йисандин кьяляхъна илтIибкIбаз барабар ву. Гьадушвбан В.И.Ленин чан мавзолейиъ «сикинди» гъузри.

Гъи ухьу «Гъалибвалин йигъ» 9-пи Май лап заанвалиинди къаршуламиш апIурахьа. Амма вари дюн’яйин Кьюбпи дявдин иштиракчйир гизаф гьюкуматар ва СССР-ин респуб-ликйир гъахьнушра, му йигъ къайд апIурайи гьюкумат саб УрусаттIан дар. Гъалибвалин параддиъ Урусатдин яракьлувал улупури, гъалибвал гъазанмиш гъапIу регьбрарикан кIури имдар. Гьамци 2021-пи ва 2022-пи йисари 9-пи майдиъ маршал Жуковдин ччвур кIваин гъапIундар. Ихь Каспийск шагьрин майдандиин «Гъалибвалин маршаларин» шиклар лап утканди алабгнайи. ГьапIуз вуш 2021-пи йисан 9-пи майдиъ му шиклар илимдайи. Дурарин жергейиъ Леонид Брежневра айи. 1992-пи йисан Бакуйиъ чап дапIнайи «Анекдотарин гъварчнак» анекдот ка: «Брежневдикан фици маршал гъахьну? – Кремль гъадабгъиган». Лайикьлу маршаларин жергейиъ хас дарди Брежневра айиган, вари шиклар алдагъуб мумкин ву.

Зиихъ гъапиганси, гъийин урхурайидарин аьгъювалар зяиф шула. Матфакдин студентаригъра «зарбнан таблица» аьгъдрудар гъяди шуйи. Заан образование айи жигьил язнайи аба-йихьан гьерхру: Ургуб ражари урчIвуб фукьан шулу?» Жаваб вуди 63 гъеебхьиган, язнайи чан калькуляторин кюмекниинди аба «ахтармиш» гъапIну. Мицир аба йиз багахьлу вуди гъахьну.

Йиз фикриан, Мегьмер Гьяжи-ибрагьимовдин дерин мяънайин макьалйир аьхю тираж айи ва гизафдари урхурайи «Новое дело» газатдик чап дапIну ккунду. Хъа му ляхнизра таниш’валар лазим ву.

Оцените материал
(0 голосов)
Последнее изменение Понедельник, 23 мая 2022 11:48

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

Дагестану дополнительно выделено 100 тыс экспресс-тестов на коронавиру…

мая 12, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Более 80% дагестанцев привиты от коронавируса

мая 11, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Депутат Госдумы допустил причастность США к разработке коронавируса

мая 11, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Ситуация по коронавирусу в Дагесане

апр 30, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

Зикрула Ильясов: Главы субъектов получили новые полномочия по взаимоде…

июнь 29, 2022 Политика

...................................................................................................

Семинар по реализации государственной национальной политики в субъекта…

июнь 29, 2022 Общество

...................................................................................................

Сергею Меликову презентовали туристско-рекреационный потенциал местнос…

июнь 29, 2022 Туризм

...................................................................................................

Сергей Меликов провел заседание Совета по развитию градостроительства …

июнь 29, 2022 Политика

...................................................................................................

В Дагестане начата работа по развитию рыбной отрасли

июнь 29, 2022 Экономика

...................................................................................................

Информация

Жителей Республики Дагестан приглашают принять участие в онлайн-олимпи…

июнь 21, 2022 Информация

...................................................................................................

Минцифры России объявляет о старте летнего общеобразовательного проект…

мая 22, 2022 Информация

...................................................................................................

В Махачкале пройдет всероссийская акция "Библиосумерки-2022"

мая 20, 2022 Информация

...................................................................................................

Крымская операция

мая 13, 2022 Информация

...................................................................................................

Стартовал Всероссийский журналистский конкурс "Многоликая Россия…

мая 12, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич