Версия для печати

Ислягь уьмур бадали жан тувну

Автор Ражаб Нуров Понедельник, 23 мая 2022, 11:46 124
Ислягь уьмур бадали жан тувну
||| ||| |||

 

Игитар кIваълан гьархидархьа!

 

 

Урусатдин Яракьлу кьувватари Украинайиъ кIули гъабхурайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ гьаму улихьна йигъари Табасаран райондиан вуйи сарсана эскер гъакIну – думу Дагъни гъул’ан вуйи Ариф Аьбдуллаев (шиклиъ) ву.

 

 

Аьбдуллаев Ариф Нариманович 1987-пи йисан 6-пи октябриъ Табасаран райондин Дагъни гъулаъ бабкан гъахьну. Дугъу сифте Дагъниарин бегьем дару кьялан мектеб, хъасин, 2005-пи йисан, Жулжгъарин кьялан мектеб ккудукIну. 2011-пи йисхъан мина Ариф Нариманович контрактдиинди Урусатдин Яракьлу кьувватарин Чечен Республикайин Наурский райондин Калиновская кIуру станицайиъ айи 16544-пи нумрайин частнан жергйириъ гъуллугъ апIури гъахьну.

Арифдихъди сатIиди Украинайиъ кIули гъябгъюрайи хусуси метлеб айи дявдиъ операцияйиъ иштирак шулайи дустари дугъан игитваликан гьамци ктибтура: «Донецкдин областдин Сладкое кIуру гъулан багахь чюлиъ гюллйир куркIну читин гьялнаъ айи чан дустар душмнихьан къутармиш апIурайи вахтна, Ариф ва дугъан дустар хаинкрари йивурайи минйирикк ккахьну, гьадму къурхулу йишвахь думу варитIан кьаназ гъузну. Дурарин полк техникайихъ хъубзру убгруб адарди дийибгънийи. Арифдиз душмандихьан дадабгъу, убгруб айи КамАЗ гъибихъну. Думу чпин полкнаъ айи техникайихъ хъубзну, Арифди дяви гъябгъюрайи йишв’ан танкар ва БТР-ар адауз кюмек гъапIну ва полк аьжаликкан ккадабгъну. Амма учв, гьадушвахь хатIа дубхьну, али йишв’ин гъакIну».

Арифди Жулжгъарин кьялан мектебдиъ урхурайи вахтна, дугъан классдин руководитель вуди гъахьи РД-йин журналистарин Союздин член, РД-йин культурайин лайикьлу гъуллугъчи, заан категорияйин мялим Амир Кьасумовди ихь жигьил игитрикан гьамци кIура: «Арифдин бицIидихъанмина кьувватлу армияйин жергйириъ хьуз улар хъайи, думу ужур спортсменра вуйи, пучIу атлетикайиан райондин талитариъ гьарган сабпи йишвар гъадагъури шуйи. Думу гьарган дюзвал ккунир, аькьюллур, фикирлур, ужуб хасият хъайир вуйи, дугъу мектебдиъра ужуди урхури гъахьну. Ариф яшлуйирихьнара гьюрмат айи кас вуйи, думу бицIидаризра гиран ктапIрур дайи. Классдин кIакIнаъ айирси шуйи. Мялимарира Ариф айи классдин гизаф тярифар апIури шуйи. Райондиъ гъягъру серенжемариъра лап жанлуди иштирак шули гъахьну, думу КВН-диъ, «Хядарихьна алдагъурайи гамар» кIуру конкурсдиъ иштирак’вал апIуз, гьацира литературайин эсерар урхуз ккунир вуйи».

Арифдин адаш Нариман Аьбдул-лаевди, жвуван бай кIваин апIури, къайд гъапIнийи: «Ариф йиз варитIан аьхюну бай вуйиз, гьаддиз дугъу ич хизандин гъайгъу зигуз гизаф кюмекар апIури шуйи. Гьеле бицIидимиди спортдиин гизаф машгъул гъахьнийи, армияйиз гъягъюзра дугъан гизаф улар хъайи, гьаддиз узура дугъаз манигъ’вал гъапIундайза. 2011-пи йисан думу жвуван хушниинди ва контрактдин бинайиинди армияйиз гъушну. Арифди гъуллугъ апIурайи военный частарианра хайлин командирарихьан чухсагъул мялум апIбан кагъзар гъафнийи. Дугъан мялимарира, частнан командирарира, гьамцир бай арайиз адагъну, аькьюллуди тербияламиш апIбаз чухсагъул кIури шуйи. Ариф чан кIул’инди, жарарихъ хъпебехъди ляхин апIру бай вуйи. Хизандиъра, гъулаъра дугъаз аьхю гьюрмат айи».

Арифдиз гьацира «Республика Крым уьбхбаз лигну» медалра а, ду-шваъра дугъу аьхю хъуркьувалар гъазанмиш гъапIну. Арифдин шубурсана чвйир Урусатдин Яракьлу кьувватари Украинайиъ кIули гъабхурайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак шула. Дурарира чпин эскервалин буржи намуслувалиинди тамам апIура.

Арифди, Акъа гъулан гъвалахъ хъайи аьхю гъядун гъирагъдихъ Хяр’ин кIуру йишв’ин цIийи хуларра тикмиш дапIну, жигьил уьмур хъапIуз хъюгъну имийи. Гьамус Арифдин хулаъ хпирна шубур бицIир ими.

Оцените материал
(0 голосов)