Понедельник, 08 августа 2022, 06:45

Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

«Гюлле, наънан тIибхури гъабхьишра, дадайин кIвак ккубкIру»

Автор Эльмира Аьшурбегова Вторник, 24 мая 2022, 12:19 311
«Гюлле, наънан тIибхури гъабхьишра, дадайин кIвак ккубкIру»
||| ||| |||

 

 

 

 

 

 

Гафар цIарариъ итну, чпин фикрар ва гьиссар инсанарин арайиз адагъу шаир дагълу дишагьлийи Анхил Мариндин ушв кпирхну, Курклийиан вуйи Щаза абйир-бабари хул`ан утIуккну ва гьаци, апIурайи мяъли себеб вуди жвув дургну, саризра мялум дарди дюн`яйилан гъушу шаир дишагьлийирра улихьдин вахтари ихь ижми аьдатарин ватандиъ гизаф гъахьуншул. Хъа Совет деврин синигъарикан улхрудар фукьан ашра, дагълу дишагьлийириз думукьан хъайивал гъапIу вахтра гъабхьундаршул.

 

Хулан гурзлилан чIатинди лик алдабгъуз ихтияр адру дагълу дишагьлийирин хилиъ кьалам ивну, совет деври дурариз дюн`яйин вари терефариз ва гьарсаб гъуллугънахьна рякъяр дюзмиш гъапIну. Му деври чан хлинцциккди арайиз адагъу шаир-дишагьли Фазу Гьямзатовна Аьлиевайин (1932-2016) кечирмиш шулайи йисан 90 йис къайд апIура. Шаирвал, гьюкуматдин ва жямяаьтлугъ ляхнар сатIиди кIулиз адагъури гъахьи Фазу Гьямзатовнайин заан ччвурар, наградйир, аьхю гъуллугъар кудухну ккудукIуз даршлукьан гизаф ву. 33 йисан яшнаъ ади Дагъустан халкьдин шаир,15 йисандин арайиъ Дагъустандин Верховный Советдин председателин заместитель, Дагъустандин ислягьвал уьбхбан комитетдин председатель, Советарин ислягьвалин фонднан Дагъустандин отделениейин председатель, думу фонднан гъизилин ва жара медаларин сагьиб, 1971-пи йислан чан уьмрин аьхиризкьан «Дагъустан дишагьли» журналин кIулин редактор, ДАССР-ин Верховный Советдин юкьуб дих апIбарин депутат, «Гьюрматнан лишан» ордендин, Халкьарин дуствалин ва жара орденарна медаларин сагьиб, Дагъустан Республикайин Гьюкуматдин премияйин лауреат, Дагъустан Республикайин дишагьлийирин союздин председатель ва хъанара ихь уьлкйирин ва харижи гьюкуматарин терефнаан наградйирин ярхи сиягьнан эйси гъахьи кас. Думу Урусатдин Федерацияйин варитIан аьхю награда – Святой апостол Андрей Первозванныйдин ордендиинди лишанлу гъапIну. Гьюкуматдин чапханйириъ дугъан 100-тIан артухъ китабар адагъна ва эсерар ургцIурихьна чIалариз илтIикIна. Шаирин гьар юбилейдиз жумартвалиинди дугъан китабарин гъварчар адагъури гъахьну, хъа 70 йисаз дугъан поэзияйин ва прозайин эсерарин 12 том «Гьякал» («Талисман») кIуру ччвур алди чапдиан адагъну.

 

Аьхю Совет гьюкуматди ва багъри Дагъустанди дугъаз апIурайи кюмек дугъан чан терефнаан гьюкуматдин уьмриинди яшамиш хьувалиин, чан бикIурайиб ва кIурайиб гьюкуматди дибиснайи рякъюн гъуллугънаъ дебккувалиин дийибгъну гъабхьну. Думу чан деврикан вуйи мяълийин эйси ву, ва дугъу чан ляхин ва эсерар республикайин жямяаьтлугъ ва политикайин гьядисйирихъди аьлакьалу апIури гъахьну. «Узуз кми-кмиди гьамци кIури ебхьури шулзуз: «Фазу гьамкьан гизаф бикIуз ва гьамци жанлуди республикайин жюрбежюр серенжемариъ иштирак хьуз, Дагъустандилан илтIикIуз фила хъуркьрайкIан?» Узу дугъан зегьметкеш`вализ аьхю кьимат тувраза ва ФазутIан натижалу жара шаир аьгъдарзуз»,- гъапну дугъкан Расул Гьямзатовди.

 

Ф. Аьлиева чан эсерариъ ва кIурубдиъ миллетдин уьмур ва жямяаьт тIауз, ватандаш`валин нугъат уьбхюз чалишмиш духьна. Дугъу чав апIурайи ляхин халкьдиз гъуллугъ апIувал ва чан кьувват халкьдихьан вуйиб гьисаб апIура:

 

Дагълуйири, дивну йиз гевюлин хал,

Ригъдин рангну абкну, гъадабгъну завхьан;

Лизи рангну гъабсну думу хулан цал,

Гъадабгъну дагъларин ягъал кIакIнахьан.

КIван унчIваригъ гъивну дурари шюшйир,

Дидиъ саб вахтнара мучIуди дархьуз.

ГьитIибкIну дархьуз йиз гевюлиъ айиб,

Вари инсанарин уликк ккади хьуз.

 

Хунзах райондин Гиничутль гъулаъ аьдати хизандиъ бабкан духьнайи риш 5 йисаъ ади, дугъан адаш гъакIну. Хъасин шуран бицIивахт дявдин йисариин алабхъну. Дугъаз гъулаъ дявдиз баяр гьаънайи бабарин гьял ва бай дявдиан гъюбаз ккилигури гъакIи аьхю баб гъяркъну. Белки, гьадмуган бицIи шуран кIваан гъушдар вушул гьамус вардиз машгьур духьнайи дугъан гафар: «Гюлле, наънан тIибхури гъабхьишра, дадайин кIвак ккубкIру».

 

Мектеб ккудубкIну, Фазуйи гъулаъ 4 йисан мялимвал апIуру. Думуган Дагъустандиъ дишагьлийирин мялимвалин институт либхурайи, ва Ф. Аьлиевайи сад йисан гьадму институтдиъ урхуру. Хъайисан риш Москвайиз Максим Горькийдин ччвурнахъ хъайи институтдик урхуз кучIвуз гъягъюру. Гъулаъ аьхю духьнайи шураз, имбу экзаменар ужуди тувнушра, урус чIалнаан экзамен читинди тувуз алабхъуру. Амма кьюб дубхьнайи, хъа учв магълуб гъахьирси гьисаб дарапIрайи риш гьюкуматдин миллетариз кюмек тувбан политикайи хъанара уьрхюру: Фазу институтдиз гъадагъуру. Му институтди дугъан гележегдиз аьхю мумкинвалар ачмиш апIуру, ва мушваъ урхури имиди дугъан сабпи китаб («Йиз багъри гъул») чапдиан удубчIвуру. Дугъахъди саб курснаъ машгьур Белла Ахмадулинайи ва Юнна Морицди урхури гъахьну. Гьадрарилан ккебгъну, Ф. Аьлиевайин эсерар деврин ужударстар таржумачйири ва шаирари урус чIалназ илтIикIну. Дурарин арайиъ Л. Щипахина, И. Лиснянская, В. Туркин, Я. Серпина, С. Северцев, И. Озерова, А. Ахундова, Т. Жирмунская, Ст. Сущевский ва хайлин жара гафнан машгьур устадар а, ва дурарин таржумайилан Ф. Аьлиевайин шиърар дюн`яйиз гъарагъну.

 

Урхурайи йисари Фазу жигьил писатель Муса Мягьямедовдихъди таниш гъахьну, хъасин дурар эвленмишра шулу. Вахт ухди гъябгъюру. Дурарин аьхюну бай Афгъанистандиз дявдиз гьаъру. Белки, гьадмуган гъалаблу мухриъ «Гюлле, наънан тIибхури гъабхьишра, дадайин кIвак ккубкIру» кIуру гафар аьхир адру кьадар текрар гъахьуншул. Афгъандиан сагъ-саламатди кьяляхъ гъафи бай дадайихьан жара бедбахтвали тадагъну – думу машиндин аварияйикк ккахъну. Аьхир адру хажалатнаан удучIвуз яратмиш`валин ляхни кюмек гъапIунзуз, кIуру хъасин шаир дишагьлийи. Гьацдар гъагъи бедбахтвалари ва чав ашукьди айи гьюкумат 1990-пи йисари сабпну ккадабхъували шаириз аьхю тясир гъапIну, ва гьарган гележегдихьна хъугъ`валиинди гьялак вуйи дугъан гафарик пашманвалин ва умудсузвалин гьенгар ачмиш гъахьну. «СССР-иъ узу гизаф ужуди яшамиш шули гъахьунза. Инсанарин арайиъ дуствал ва мани гаф-чIал айи. Ич китабар, урус чIалназ илтIикIну, Москвайиъ чапдиан адагъури, ва урус чIалниинди удучIвбаз лигну, миллионариинди инсанари урхури гъахьну, - кIура Ф. Аьлиевайи чан аьхиримжи йисарин саб интервьюйиъ. - СССР-иъ вардиз ляхин айи, даш-баш, йивбар-йихбар адайи. Зегьметкешарик закурин йигъан гьякьнаан гъалаб ктайи, дурар, чиб кьаби гъахьиган, жвув уьрхюз шлу кьадарнан пенсия гъювалиин инанмиш вуйи. Хъа фукьандар рабочйири, нежбрари курортариъ рягьятвал гъадабгъури гъахьну! Гъи дина гъягъюз шлихьан шула? Зегьметкеш кеспйир вари заанди дидиснайи. Ва учу, писателарира, Яратмиш апIбан хулаз душну, рягьятвал гъадабгъури гъахьунча. Перестройкайи ухьхьан вари дадабгъну!» Гьюкумат ккадабхъбахъди сабси, думу хъугънайи ва дагъларси гъадмиб вуди гьисаб апIурайи дюзвал гьутIубччвну ва гъарабгъну. «Шаирин гьял гъи гизаф читин дубхьна, гьаз гъапиш дугъаз дакьатарин дарвал ка, - къайд апIура Фазу Гьямзатовнайи гьадму интервьюйиъ. - Магьа узуз гонорарианди китабар тувну. Гьар гъафири китаб ча кIуру, ва узу, дид`ин дибикIну, китаб тувраза, сабкьан масу тувнадарза. Маважибдиинди яшамиш шулаза. Эгер шаири гонорар гъадабгъурадарш, я саб йишваъ ляхинра апIурадарш, дугъан гьял фициб хьибди, машгъулвал наънан хьибди?»

 

Ф. Аьлиевайин яратмиш апIбариъ асасдар вуди Ватандикан, мюгьюббатдикан ва дявдикан вуйи темйир улупуз шулу. Дугъан гаф гьарган гьисслуб ва патетикайин сяргьятниин алиб ву. Гьарсаб тема ачмиш апIури, думу чан эсерариъ чакан улхура, дугъу дюн`я чан улариан рябкъюрайиси улупура, чав кIурайиб ва чан гьяракат дюзуб вуди гьисаб апIура, думу учв чаин гьяйран ву:

 

Фазу! Гьаму ччвур алди, махъврак шлубсиб,

Уьмрин рякъди лицураза жилиин.

Лицури ваъ, тIирхураза, ничхирси,

Рази дарур хъяркьну авам апIбиин.

Дагъларилан тина - даима хьадаз,

Мурадар кюкдихъ шлушваз тIирхураза.

Йиз метлеб дуфнайиганси аьмалназ –

Йиз ччвурниин гьадмукьан гьяйран вуза!

 

Гьадму саб вахтна чан кIурайибдиъ ва бикIурайибдиъ машгьур шаири фунур вушра аьдати дишагьли учвтIан зади вуйирси дидисна ва миди вуйидарин хъуркьувалариин аьхю шадвал улупура, дугъу вари дюн`яйиз чан ккунивал мялум апIура.

 

Ачухъди кIурза, Фазу Гьямзатовнайи гъибикIубдик ва гъапибдик узуз дугъан гьаму гафар варитIан багьади вузуз: «Гюлле, наънан тIибхури гъабхьишра, дадайин кIвак ккубкIру». Гьяйиф, инсаниятдиз мицдар гафари гьелелиг бегьем тясир дапIнадар ва дадйирин юкIвар гюллдихь гьирчну ими!

 

Оцените материал
(2 голосов)
Последнее изменение Вторник, 24 мая 2022 12:24

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестане любой желающий может пройти экспресс-тестирование на COVI…

авг 05, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане ожидается рост заражения Covid-19

июль 27, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Дагестан получил препарат для профилактики Covid-19 у лиц с противопок…

июль 15, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Дагестану дополнительно выделено 100 тыс экспресс-тестов на коронавиру…

мая 12, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

На юге Дагестана реализуют проект по закладке суперинтенсивного яблоне…

авг 08, 2022 Экономика

...................................................................................................

Дагестан достойно представлен на туристическом форуме «Путешествуй»

авг 06, 2022 Туризм

...................................................................................................

«Пусть теперь Кавказские горы пляшут»… История первого олимпийского че…

авг 06, 2022 Спорт

...................................................................................................

В ДГИ состоялся круглый стол на тему цифровизации современной жизни

авг 06, 2022 Образование

...................................................................................................

Сергею Меликову презентовали проект регионального центра «Альтаир»

авг 06, 2022 Образование

...................................................................................................

Информация

Терроризм: мнение современной молодежи

июль 18, 2022 Информация

...................................................................................................

Стартовал конкурсный отбор проектов по разработке российских решений в…

июль 01, 2022 Информация

...................................................................................................

Жителей Республики Дагестан приглашают принять участие в онлайн-олимпи…

июнь 21, 2022 Информация

...................................................................................................

Минцифры России объявляет о старте летнего общеобразовательного проект…

мая 22, 2022 Информация

...................................................................................................

В Махачкале пройдет всероссийская акция "Библиосумерки-2022"

мая 20, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич