Четверг, 06 октября 2022, 03:09

Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Хасиятназ тялукь вуйи пише кадабгъну

Автор Умгьанат Сулейманова Понедельник, 19 сентября 2022, 10:19 226
Хасиятназ тялукь  вуйи пише кадабгъну
||| ||| |||

 

 

Украинайиъ гъабхурайи хусуси метлеб айи операция ккебгъну, миржиб вазкьан шула. Му вахтнан арайиъ думу дявдин гьяракатариъ намуслуди эскервалин буржи тамам апIурайи хайлин ихь эскрари чпин жюрэтлувал улупну. Ва гъи думу дагълу игит баярин сиягьнаъ Расим Агъасиевдин ччвура бикIуз шулу.

 

 

Расим Шарафутдинович Агъасиев 1994-пи йисан Табасаран райондиъ ТIивак гъулаъ бабкан гъахьну. 2012-пи йисан Юсуф Базутаевдин ччвурнахъ хъайи мектеб ужудар аьгъювалариинди ккудубкIну, думу Санкт-Петербургдин гьюкуматдин политехнический университетдиъ урхуз учIвру.

Университетдиъ урхури имидитIан, Расимди, жюрбежюр спортдин талитариъ иштирак шули, дурариъ сабпи йишвар гъадагъури гъахьну. Гьаддиз дугъаз Санкт-Петербург шагьрин спортдин комитетдин терефнаан кми-кмиди дипломар ва кьиматлу пешкешар тувуйи.

Университет ккудубкIбалан кьяляхъ думу 2016-пи йисан Урусатдин Яракьлу кьувватарин жергйириъ гъуллугъ апIуз гъягъюру. Эскервалин гъуллугъ тамам апIурайи вахтна Расимди Санкт-Петербургдиъ айи РФ-дин Яракьлу кьувватарин душмандин дявдин дакьатариз гьавайиъди аьксивал тувру кьушмарин академияйиъ урхуз учIвру. Вуз ккудубкIиган, жигьил пишекар Калининград областдиъ айи Гусев шагьрин танкарин кьушмариз аьлакьайин аьхюрди гьаънийи…

Ухьуз рябкьюрайиганси, Украи-найин мянасуз политикайин зулми-ккан Донбассдин агьалйир азад апIбан бадали женгариъ иштирак шули, чпин эскервалин буржи тамам апIурайи хайлин жигьиларин кьисматар, уьмрин хиялар, метлебар саб дупну дигиш гъахьну. Мисалназ, чан ляхнихъ юкIв хъайи уткан бай Расим му гьядисйирин натижайиъ жандин сагъ’валихъ мягьрум гъахьну.

Расим Агъасиевсдар игит баяр ухьуз айивал, гьелбетда, дурар аьхю гъапIу, дурариз ужуб тербия туву абйир-бабарин гьунар ву.
Агъасиев Шарафутдин Нажмутдинович ТIивак гъулан мектебдин директорди лихури хайлин йисар ву. Расимдин дадайира, Низакет Агъасиевайи, мектебдиъ ляхин апIура.
Ватандиз вафалу ватанпервер тербияламиш апIбаз дурариз газатдин редакцияйин терефнаан чухсагъул мялум дапIну, узу Расимдин абйир-бабарихъди чпин балин гьякьнаан сюгьбат гъубхунза. Дюзди кIуруш, гьар ражари ич, редакцияйин журналистарин, Украинайиъ эскервалин буржи тамам апIури, чпин жанар фида гъапIу ясана гъагъи зийнар гъахьи жигьиларин абйир-бабарихъди вуйи гюрюшар пашмандар ва гъагъидар шулич…

– Гьюрматлу Шарафутдин Нажмутдинович ва Низакет Аьбдулкеримовна, Рамисди гъуллугъ апIурайи частнан командованиейихьан улихьна йигъари бализ ужуб тербия тувализ лигну учвуз чухсагъул мялум апIурайи кагъаз гъафиваликан, хъа гьацира гъагъи зийнар духьнайи Расимдиз «Кьягьялвалин орден» тувну кIури мялуматар гъеерхьунзуз. Учву думу кагъзикан ва Расимдин гьялнакан кьюб гаф дупну ккундийзуз.

– Расимдиз учу хулаъра, мектебдиъ мялимарира туву тербия, учу сатIиди гъизигу зегьмет дугъу зяя дарапIбаз йиз бализ гъи чухсагъул кIураза. Узуз жили веледарикан айир сар гьадму вуйиз, имбудар шубар вуйиз. Хъа Расимди чан хасиятназ тялукь вуйи пише ктабгъурайиган, узу къаршу гъахьундайза, фицики бай чан кьастниин ижмиди дугъужвну, ният кIулиз адабгърур вуйиз.
Ав, улихьна йигъари Расимди гъуллугъ апIурайи частнан командир Андрей Кончаковдихьан кагъаз гъафунчуз.

«Гьюрматлу Шарафутдин ва Низакет, мицир лайикьлу бай тербияламиш гъапIу учвуз чухсагъул кIураза. Расим кIакIначи, низамлу, ляхниин юкIв али, дугъри офицер ву. Чан нумуналу гъуллугъниинди дугъу частнан хусуси составдин арайиъ аьхю гьюрмат гъазанмиш дапIна. Учвхьан ичв бал’инди дамагъ апIуз шулучвхьан!
Учу умудлу вучаки, Расим гележегдиъра чан гъуллугънахьна дугъривалиинди янашмиш хьиди, дугъу ихь аьхю Ватандин улихь ватандаш’валин буржи намуслувалиинди тамам гъапIну ва апIиди. Мицисдар офицерар, эскрар, дирбаш баяр Ватандихъ хъимиди, душман ухь’ин гъалиб хьидар. Чухсагъул учвуз хъанара», – дибикIнайи кагъзик.

– Хъа Расим чав гъи наан а?

– Расим гьелелиг Москвайиъ больницайи ами. Саб женгнаъ дугъан арчул ликрик гюллйир куркIну, ва думу дишлади кьушмарин аьзарханайиз гъухнийи. Духтрарира хайлин чарйир гъизигну, амма фукIара апIуз гъабхьундар. Гьамус балин арчул лик гакIвлинуб хьибди. Баладар, кIураза, шюкюр ибшри сар Аллагьдиз, бай чIивиди гъузну.

– Расим фундар женгар иштирак гъахьнуш, учвуз мялуматар ашул-чвуз… Дугъаз «Кьягьялвалин орден» фу гьунар апIбаз тувну?

– Украинайиъ гъягъюрайи дявдин женгариъ дугъан асас метлеб танкистаринна пияда кьушмарин арайиъ телефондин аьлакьа уьбхюб вуди гъабхьну. Му гизаф хатIалу ляхин вуйиштIан... Телефондин аьлакьа адруган, кьушмари дидиснайи йишвар, сенграр уьрхюз лап читинди алабхъуру...
Расим, ихь эскрарихъди дявдин гъизгъин женгариъра иштирак шули гъахьну.

– Саб ражари дагъдин кIакIниина удучIвунча, ктибтнийи, телефондин аьлакьа ужуб апIуз кIури. Душмнариз мурар хьайи йишв аьгъю гъабхьну, ва дурари Расимдинна дугъахъди хъайи эскрарин терефназди гюлле уьлюбхну. Чан хиликк ккайи эскрик гюлле кубкIиган, духтрарин кюмек гъяйиз думу ккеркурза кIури, думу чан бедендихъди уьрхюрайи Расимдин ликрикра гюллйир куркIну... Операцияра фукьан вушра читинуб ва ярхиб гъабхьну... Магьа гьамус больницайиъ а. Чак иццрушин кашра, гьар зенг гъапIу вахтна учу сикин апIуз гьяракат шулу, вари ужу вуйиз, кIури.

– Ляхнин, гъуллугънан гьякьнаан гележегдиз балин ниятар фицдар ву, Низакет хала?

– Йиз фикриан дугъу чан гъийин гъуллугъназ тялукь вуйи ляхин апIиди. Гьаз гъапиш, Расим Ватан, хизан, халкь бадали гьаммишан жан тувуз гьязур вуйир, дюзвал, гьякьлувал абгури, инсандиз кюмек апIуз ккунир ву. Дугъхьан гьюкуматдин идарйириъ жара ляхин апIуз хьибди кIури, фикир дариз. Дугъан хасиятназ хас вуйи ляхин гъи чав апIурайи ляхин ву... Бализ гаф тувна, думу Дербент шагьрин военкоматдиъ ляхниъ дерккуз, ва, бегьемди сагъ духьну, кьяляхъ гъафиган, иншаллагь, Расим цIийи ляхнизра удучIвиди.

Узхьан Рамис Агъасиевдихъди гюрюшмиш хьуз гъабхьундарзхьан, хъа телефондиан дугъахъди гафар гъапIунза.

«Инсан чан Ватан, хизан, халкь бадали гьаммишан жавабдарвал зигрур духьну ккунду. Инсан гафариинди игит шлуб дар, анжагъ ляхниинди. Гъи магьа думу ляхниз ачухъ майдан Украинайиъ гъягъюрайи гъизгъин женгар. Хусуси метлеб айи операцияйиъ иштирак шулайи ихь игит эскрар ва офицерар фуж бедендин сагъ’валихъ мягьрум духьна, шли чпин жанар фида дапIна. Узухъди сатIиди гизаф жигьилар думу гъизгъин женгариъ иштирак гъахьну, аферин кIурза дурар аьхю гъапIу абйир-бабариз. Фукьан вушра дирбаш, кIубан жигьил эскрар а ухьуз гъи. Иншаллагь, му дявдинра аьхир дубхьну, дюн’яйиин ислягьвал шул кIури, умуд кивурхьа», – гъапнийи жюрэтлу табасаран бали.

Оцените материал
(0 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

Татьяна Беляева: Ревакцинацию от коронавируса можно пройти вместе с ва…

сен 30, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

В сентябре стартует прививочная кампания против сезонных инфекций

сен 19, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Большая часть населения Дагестана нуждается в ревакцинации

сен 16, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане около 20 медучреждений развернули ковидные госпитали

авг 28, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

В Дагестане в День учителя педагогам вручили государственные награды

окт 05, 2022 Образование

...................................................................................................

В Правительстве Дагестана обсудили программу развития сельских террито…

окт 05, 2022 Экономика

...................................................................................................

В Дербенте прошла молодежная просветительская акция Российского общест…

окт 05, 2022 Культура

...................................................................................................

В Дагестане пройдет первая образовательная резиденция Национальной теа…

окт 05, 2022 Культура

...................................................................................................

Бизнес освободят от проверок в 2023 году

окт 05, 2022 Экономика

...................................................................................................

Информация

Какие услуги Росреестра можно получить онлайн и как это сделать

сен 27, 2022 Информация

...................................................................................................

Как получить НСУ?

сен 26, 2022 Информация

...................................................................................................

Разъяснение норм федерального законодательства об ответственности за о…

сен 23, 2022 Информация

...................................................................................................

Памятки по маркерам употребления психоактивных веществ родителями обуч…

сен 23, 2022 Информация

...................................................................................................

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТ…

сен 23, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич