Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Жуковдин медалин сагьиб

Автор Ражаб Нуров Пятница, 20 января 2023, 13:07 208
Жуковдин медалин сагьиб
||| ||| |||

 

 

Ватандин Яракьлу кьувватарин жергйириъ гъуллугъ апIувал ихь уьлкейин жигьил баярин гирами буржи ву. Гизаф ихь ватанагьлийири чпин вазифйир заан намуслувалиинди, дирбаш’валиинди ва дурумлуди кIулиз адагъура. Йиз гафар ихь жигьиларин абйир-бабариз гъюрайи кагъзари тасдикь апIура. Гьацдар жюрэтлу касарикан сар Табасаран райондин Дагъни гъул’ан вуйи Кимран Аьбдурягьмановра ву.

 

Урусатдин Президентдин къарарниинди, жюрэтлувал ва фидакарвал улупбаз лигну, Кимран Аьбдурягьманов Жуковдин медаль тувувалихьна улупну.
2022-пи йисан 30-пи декабриъ Табасаран райондин кIулиъ айи Мягьямед Къурбановди Кимран Аьбдурягьмановдиз чав гъазанмиш гъапIу медаль тувну.

Кимран Исламович Аьбду-рягьманов 1996-пи йисан 29-пи февралиъ Табасаран райондин Дагъни гъулаъ бабкан гъахьну. Дагъниарин бегьем дару кьялан мектеб ккудубкIну, Кимранди 2013-пи йисан Жулжгъарин кьялан мектебдиъ урхувал давам гъапIну. Мектеб ккудубкIбалан кьяляхъ, думу Дагъустандин гьюкуматдин гъулан мяишатдин институтдин психологияйин факультетдик урхуз кучIвру.

2016-2017-пи йисари дугъу Урусатдин Яракьлу кьувватарин жерг-йириъ чан гъуллугънан буржи тамам апIури гъахьну. Дидин кьяляхъ чан институтдиъ урхувал давам апIуру.
2018-пи йисан Кимран Аьбдурягьманов Коми Республикайин МЧС-диъ ляхин апIуз гъушнийи, гьадушваъ военкоматдиъ дугъаз конт-рактдиинди армияйиз гъягъюз теклиф апIуру.
Дугъу 2019-пи йисхъан 2022-пи йисазкьан контрактдиинди Мурманский областдин Печенегский райондин Спутник кIуру посёлокдиъ чан гъуллугънан буржи тамам апIури гъахьну. Ургубпи июлиъ дугъан контракт ккудубкIну.

2022-пи йисан 22-пи февралиланмина мартдин 16-пи йигъазкьан думу Украинайиъ кIули гъябгъюрайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак гъахьну. Душваъ Кимранди гъуллугъ апIурайи ротайи Новоторецк, Новосёловка, Новобахмутовка кIуру йишвар гъидисну. Кимран дяви гъябгъюрайи йишвариз яракь ва снарядар хьади гъягърур вуйи. 16-пи мартдиъ яракь хьади душну, кьяляхъ хъадакну гъюрайи вахтна, саб варж метр гьудучIвайизра дугъан БТР Украинайин терефнаан «Град» РСЗО-йин йивбарикк ккабхъру. Кимрандиз, кIуликна ликрик рукьан тикйир куркIну, гъагъи зийнар шулу, дугъан кIул’ан саб хайлин ифира гъябгъюру. Дугъан дуст Константин Анохин али йишв’ин йивну гъакIну. Дугъахъди БТР хъапIрайи сарсана эскриз, Андрей Дудиндиз, гьацира взводдин командир Артем Булатовдиз, ротайин командир Николай Федченкойизра хатIалу зийнар гъахьну, ротайин командир гьамусра госпиталиъ ими.

«Мартдин 16-пи йигъан дявдин саб женгнаъ гъагъи зийнар хьпан кьяляхъ, Донецкдиъ айи госпиталиъ зийнар сагъ апIури гъахьунза. Кьюб гьяфтайилан вертолетдиъди Растовдиъ айи госпитализ гъухунзу. Душваъ бедендин гъагъи зийнар гъахьи йишвариан рукьан тикйир адагъну, Владикавказдиъ айи госпитализ гьаунзу. Душваъра саб вазлин вахтна имиди, сагъ хьпалан кьяляхъ частназ кьяляхъ хътакунза. Контракт ккудубкIубси, июлин вазлиъ гъулаз кьяляхъ хътакунза. Гьелелиг бедендин вари гьендемар сагъ духьнадариз. ЦIиб фикрин улдугури, кIваълан гьархри имиза. Вари йишвар сагъ гъахьибси, хъана цIийи контракт йибтIну, кьяляхъ гъягъюз ккундузуз», – къайд гъапIнийи Кимранди.
Кимран Аьбдурягьманов 2021-пи йисан Москвайиъ Уьру майдандиин кIули гъубшу параддин, ва гьадму йисан Калининграддиъ кIули гъушу учен-йирин иштиракчира ву. Дугъаз ду-швариъ иштирак хьпан грамотйирра а.

Шаксузди, ихь жигьилари гъуллугъ апIурайи частарин командирарихьан абйир-бабарин, ерли военкоматдин, газатдин редакцияйин, мектебдин адресназ чухсагъул мялум апIбан кагъзар гъювал – вари ихь бицIи халкьдин заанвал ву. Гьаддиз ухьу нумуналуди гъуллугъ апIурайи ихь жигьил вакилариз, дурар гъюрхю абйир-бабариз ихь терефнаанра чухсагъул пуз буржлу вухьа.
Кимранди гъуллугъ апIури гъахьи частнан ротайин командир Николай Федченкойихьан дугъан абйир-бабариз гьамциб кагъаз дуфнайи: «Гьюрматлу Ислам Рамазанович! Учвухьна илтIикIурайиб ичв бай Кимранди гъуллугъ апIури гъахьи частнан командование ву. Гьамцир бай тербияламиш апIбаз учвуз ич терефнаан аьхю чухсагъул кIурача. Дугъри, мюгькам аьгъювалар айи, жавабдар эскер ву. Чахъди армияйиъ гъуллугъ апIурайи эскрарин арайиъси, дугъаз командованиейин терефнаанра аьхю гьюрмат а.
Ватандиз гъуллугъ апIурайи вари муддатнаъ Кимран чан эскервалин пишейин устадвал за апIбан зиин дугъривалиинди ва дурумлуди гъилихну. Командирарихьна, чахъди гъуллугъ апIурайи эскрарихьна думу гьюрматлувалиинди янашмиш гъахьну. Гьаддиз учвра дурарин арайиъ гьюрмат айир ву.

Ичв бализ ужуб тербия тувувализ лигну, учвуз командованиейин терефнаан аьхю чухсагъул мялум апIурача. Учву халис ватанпервер тербияламиш гъапIунчва, дугъ’инди уткан хьуз шулучвхьан. Учу умудлу вучаки, Кимранди чан гъуллугънан аьхиризкьан ватандаш’валин буржийихьна вуйи мициб янашмиш’вал дигиш апIидар.
Учвуз жандин мюгькам сагъ’вал, вари ужувлар, хушбахтвал ккун апIурача».

Кимрандин классдин руководитель Айнисе Маллялиевайи дугъкан гьамци гъапнийи: «Кимранди мектеб заан кьиматариинди ккудубкIну. Думу мектебдиъ ва райондиъ кIули гъягъру спортдин ва культурайин серенжемариъра жанлуди иштирак шуйи. Саб гафниинди, вари терефарихъанди гъудуркьу, зигьимлу бай вуйи. Дугъу учв гьар вахтна бицIидаризра кюмек апIуз гьязур вуйивал улупуйи, яшлуйиринна гьюрмат уьбхюйи. Гизаф ужур, саламат бай вуйи. Думу мялимарихьна лап гьюрмат айир вуйи. Чахъди саб классдиъ урхурайидарра дугъкан гизаф разиди шуйи. Зат кучIал ккунир дайи. Учв гъяйи йишв аьгъю апIрурра дайи. Классдиъ айидарин арайиъра дугъаз ужуб гьюрмат айи».
Кимрандин абйир-бабар Ислам ва Къизейбат Аьбдурягьмановари чпин баликан гьамци ктибтурайи: «Кимран гизаф аькьюллу, гъапибдихъ хъпехъру, аьхюр-бицIир аьгъю бай ву. Кимран, аьрза дибикIну, жвуван хушниинди армияйиз гъушну. Думу гьарган чан кIул’инди ляхин апIрур ву.

Кимрандиз кьюр байра а. Дугъан хпир Мадинара дугъкан гизаф разиди ву. Думу хизандиз ккуниб-даккниб адарди гъибтур дар».
Ухьура умудлу хьидихьаки, дугъу чан гележегдин уьмриъра жигьилариз нумуна улупиди. Гъит дугъаз Аллагьди сагъ’вал туври.

Оцените материал
(0 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

Дагестанцы утрачивают доверие к вакцинам

янв 25, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Даны рекомендации для профилактики гриппа и ОРВИ

дек 21, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Грипп и ОРВИ: эпидобстановка в регионах СКФО на минувшей неделе

дек 19, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

"Цербер" станет лидером после Нового года: главный инфекцион…

нояб 24, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

В Республиканском онкоцентре вновь прошел День открытых дверей

янв 30, 2023 Медицина

...................................................................................................

Абдурахман Махмудов встретился с соцработниками Дербентского района

янв 30, 2023 Политика

...................................................................................................

Магомед-Султан Магомедов вспомнил годы работы с Абдуразаком Мирзабеков…

янв 30, 2023 Общество

...................................................................................................

За героический поступок Виталий Ивлев представлен к ведомственной нагр…

янв 30, 2023 Общество

...................................................................................................

Предприниматели из горных районов республики получат субсидии

янв 30, 2023 Экономика

...................................................................................................

Информация

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информируе…

янв 11, 2023 Информация

...................................................................................................

Региональные меры поддержки ИТ-отрасли 

янв 09, 2023 Информация

...................................................................................................

Федеральные меры поддержки ИТ-отрасли

янв 09, 2023 Информация

...................................................................................................

Информация о действующих конкурсных отборах на получение государственн…

дек 16, 2022 Информация

...................................................................................................

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХКОНКУРСНЫХ ОТБОРАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО…

дек 09, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич