Воскресенье, 04 июня 2023, 00:46

Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Сяргьятар адру ккунивал

Автор Зубайдат Шябанова Пятница, 31 марта 2023, 08:52 274
Сяргьятар адру ккунивал Сяргьятар адру ккунивал Сяргьятар адру ккунивал Сяргьятар адру ккунивал
|||||| |||||| ||||||

 

 

Гъи Украинайиъ кIули гъябгъюрайи хусуси метлеб айи дявдин операция-йиъ Хив райондиан хайлин эскрар иштирак шула. Саки дурари варидари игитвал улупурайивалин шагьидар шулахьа. Хъа абйир-бабари, йигъ-йишв дюъйир апIури, Аллагьдикан дурар сагъ-саламатди хулаз гъювал ккун апIура. 

 

 

«Дявдин женгнаъ веледар айи бабан фикрар фицдар хьиди? КIвак гьаммишан гъалабулугъвал кади, улариъ нивгъ ади, йигъну сикинвал, хъа йишвну нивкI адарди йигъар гьаъраза. Узуз шубур бай азуз. Дурар вари Украинайиъ дяви ккебгъу сабпи йигъланмина гьадушваъ а. Веледдин 5 йис вая 20 йис, 50 йис вушра, бабан юкIв жвуван бицIирихъан убгуру. Бабан ккунивализ сяргьятар айиб дар. Хъа ярхла йишвариъ дявдин женгариъ айи веледарихьна вуйи ккунивалин гьиссар, дурар душмнин гюллдихьан, хатIа-балайихьан уьрхюз дадйирин дюъйир урхувал хъана яманди кьувватлу шулу. Йиз веледарихьна ва имбу ихь эскрарихьна илтIикIури, гьамци пуз ккундузуз: жан йиз баяр, наан ашра Аллагьди уьрхричву. Узуз учву вари ккундузуз, учву гьар дакьикьайиъ фикрариинди дадайин мани хабаъ тIаъраза. Гъит дадйирин ккунивалин мани гьиссарин кьувватну учву душмнин гьюжмарихьан уьрхри. Йигъ-йишв, вари бабариси, узузра учву сагъ-саламатди, гъалибвал гъадабгъну хулаз гъюз дюъ’йир урхураза. Йиз гирами веледар, юкIв учвухъди хъайиз. Гьаммишан фикрариъ ичв гъвалахъ хъаза», – гъапну ич сюгьбатнаъ игит эскрарин дада Нарусат халайи.

Нарусат Рамазанова Хив райондин Заан Яракк гъул’ан ву. Ухьу гъавриъ гъахьиганси, дугъаз шубур бай а: Шириф, Акиф ва Асиф. Вари баяр Украинайиъ гъябгъюрайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак шула.

Нарусат Рамазанова 1967-пи йисан Хив райондин Чювекк гъулаъ бабкан гъахьир ву. Гьадму саб вахтна чпин гъулаъ мектеб ккудубкIнайи успагьи Нарусат швушв агурайи Заан Яракк гъул’ан вуйи Эфендийиз кьабул гъахьнийи. Ва дурари, сумчир дапIну, хал-хизан ккебгъру. Эфендина Нарусат, чпин хал-йишв улихь гъябгъюз зегьмет зигури, мал-къара уьбхюри, гъулан жара хизанарин кьяляхъ гъудрузди яшамиш шулайи. Амма дурарин бахтлу уьмур ярхиб гъабхьундар. Хабарсузди арайиз гъафи уьзри Эфенди уьмриан гъухнийи. Гьяйиф, адашдиз чан игит баяр Ватандиз вафалу эскрар гъахьивал ва дурарин гьунарар гъяркъюндар.

Магьа улихьна йигъари прапорщик Шириф Рамазановдиз, чан гъуллугънан буржи фидакарвалиинди тамам апIбаз лигну, РФ-дин Президентдин къарариинди «Жюрэтлувал улупбаз лигну» медаль тувну.
Запорожский областдин Несте-рянское гъулаъ хусуси метлеб айи дявдин операция гъабхурайи вахтна, взводдин командир Шириф Рамазановди, чан хиликк ккайи хусуси дестейин дахилнаъди нацистарин оборона кьатI дапIну, ВСУ-йин техникайин кьюб аьдад терг гъапIну ва душмнин 4 эскер йисирвализ гъадагъну.
Сакьюдар йигъарилан дугъан кьялану гъардаш Акиф Рамазанов, дявдин женгариъ улупурайи кьягьялвализ лигну, РФ-дин Президентдин къарариинди Суворовдин медаль тувбиинди лишанлу гъапIнийи.
БицIину гъардаш Асифра дурарин кьяляхъ гъузрадар.

«Гъулариъ жигьилариз ляхин апIру йишвар адруган, райондин хайлин жигьил баяр контрактдиинди военный гъуллугъариз гъягъюз мажбур гъахьнийи. Гьаци сифте йиз аьхюну бай Ширифра Чечен Республикайиъ ерлешмиш духьнайи РФ-дин Яракьлу кьувватарин частнаъ эскервалин гъуллугънаъ дийигънийи. Гьадушваъ ляхин апIури, дугъан 14-15 йис ву. Дугъан кьяляхъди дина кьюбби тмуну баярра гъушну. Акиф ляхниъ дийигъну кьюд йистIан дубхьнадар. Думу ляхниз гъадагъну саб-кьюб вазлилан дяви ккебгънийи.

Улихьнаси узу иццурайиваликан хабар гъабхьи Шириф, чпин аьхюрихьан ихтияр гъадабгъну, уз’ин улукьуз гъулаз гъафну. Дугъу узу Ростовдин больницайиз гъахну, духтрарихъди гафар дапIну, гьамушвхьан ляхниз багахь вузуз кIури, узу хабаъ тIаъну, сагъ йихь дада, дупну, Украинайиз кьяляхъ гъушну. Мягъян, гъапундайза. Дугъан улари ва кIваъ айи кьастну вари улупурайи. Шириф гьаммишан ич хизандин гъайгъушнаъ айир ву. Вари баяр ужудар вуйиз. Хъа вушра, йиз Эфенди кечмиш шлуган, Ширифди швушв духну, гьацI йискьан бегьем дубхьнайи. Дугъу думуган вари хизандин гъайгъушнар чан гъюнариина гъадагъну. БицIину чвйириз швушварра гъахну, дурар ляхнариъ дерккбанра, дурариз хал-йишв апIбанра гъайгъу гъизигну. Вари баяри чпиз хал-йишв гъапIнушра, учу жара духьнадарча.

ИкибаштIан, дяви ккебгъиган, вари бабариси, узура йиз баяриз, гъуллугънаан удучIвну гъачай, кIури гъахьунза. Амма дурари шубриддира, учу ватандин эскрар вуча, кIури, саб гаф гъапIниз. Дяви ккебгъу йигъари Шириф лап гъагъи женгар гъягъюрайи йишваъ ади гъахьну. Гьамусра гьаци вушул, амма дурари узуз фукIара ктибтудар. Аьхюну бай военный гъуллугънаан пенсияйиз гъягъюз гьязур шулайи. Дяви ккебгъиган, пенсияйиз удучIвуз гьязур апIурайи кагъзар ярхлазди гьадагъну, думу дявдиз гъушну.

Швушварра вари ужудар вуйиз. Сар ГъуштIлан ву, сар – Дербентдиан, сар – Каспийскдиан. Дурарин абйир-бабарра вари Аллагьди уьрхри. Чпикан ккун гъапIубдиз санурикьа ваъ гъапиб дарзуз. Ширифдин хпир Фарида чан шубрид бицIидарихъди Каспийскдиъ, хъа тмуну кьюрид швушвар, Диана ва Гюлбес, гъулаъ а. Магьа узу, сагъ’вал зяиф дубхьну, гьамусяаьт больницайиъ аза. Хъа гъулаъ ич хянаъ гьамусяаьт 25 мал айич. Гьадрариз, хулан ляхнариз, гъафи-гъушуриз лигурайидар швушвар вуйиз. Баяр, контрактдиинди военный гъуллугънаъ ади, вазарикра гъюрдайи. Чпин жилар хулаъ адар дупну, сарикьан гъапиб дарзуз. Йигъан швнуб-саб ражари зенгар апIури, йиз сагъ’валин гьял фици вуш аьгъю апIури шулу. Дурар сарра йиз веледарихьан жара апIурадарза. Йиз швушвар тербияламиш гъапIу абйир-бабариз нур убгъри чпиз», – аьлава гъапIнийи Нарусат Рамазановайи.

Игит баяр тербияламиш гъапIу увузра баркаллагь, Нарусат хала. Уву сагъ духьну яв хизанарихьна, худларихьна вахтниинди рукьувал ва яв кIваъ айи мурадарихъ хъуркьувал ккун апIурача. Хъа баяр гъалибвал гъадабгъну гъюрувалиин учу вари инанмиш вуча. Жараси хьубра мумкин дар.

Оцените материал
(4 голосов)
Последнее изменение Пятница, 31 марта 2023 08:55

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестане эпидобстановка заболеваемости корью по-прежнему остается с…

апр 18, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Султанай Омарова: «Вакцинация вырабатывает иммунитет против кори»

апр 16, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Цунтинском районе проведут второй тур иммунизацию против полиомиелит…

март 10, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане более 160 тысяч детей привиты от полиомиелита

март 06, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

Сергей Меликов: "Мы хотим воспитывать своих Роберто Карлоса и Сам…

июнь 03, 2023 Спорт

...................................................................................................

Конкурс "Строймастер-2023" прошел в каспийском «Колледже арх…

июнь 03, 2023 Общество

...................................................................................................

В Правительстве прошло совещание о взыскании долгов за пользование вод…

июнь 03, 2023 Общество

...................................................................................................

Диана Алиева: Отношения между Дагестаном и Азербайджаном будут только …

июнь 02, 2023 Культура

...................................................................................................

Абдуразак Джамалудинов поздравил детей участников СВО с праздником

июнь 02, 2023 Общество

...................................................................................................

Информация

Продолжается прием работ на республиканский конкурс на лучший антитерр…

июнь 02, 2023 Информация

...................................................................................................

Сохранение здоровья детей – главная задача семьи, государства и общест…

мая 31, 2023 Информация

...................................................................................................

Соблюдайте правила безопасного поведения на воде

мая 30, 2023 Информация

...................................................................................................

Правила сжигания мусора

мая 29, 2023 Информация

...................................................................................................

Военная служба по контракту: денежное довольствие и льготы

мая 26, 2023 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич