Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Ккунивал ва сабур лазим ву

Автор Эльмира Аьшурбегова Пятница, 19 мая 2023, 12:00 334
Ккунивал ва сабур  лазим ву
||| ||| |||

 

 

Гъийин заманайин бицIидар жиликан ктIигъайизра телефонариин ва компьютерариин илчIихура, хъа абйир-бабариз чпин веледар, гаджетариан адаъну, дарсариин вая ляхниин алауб читинди алабхъура. Му месэла гьял апIбан гьякьнаан психологари гизафси фу теклиф апIураш, гьаму макьалайиъ уч апIбанди гъахьнийза.

 

 

 

БицIир ктадарсри гаджетдиъ айиган, думу дидхъан хътаъбан бадали, «Гьамусяаьт гьадму кутIубшв! Фициб ахмакь мутмуйиз лигурава! Тамшир апIуз хьуб дакьикьасан тувразавуз – хъасин узуз уву компьютерихъ дярякъри!» ва жара му жюрейин гафар пуб, бицIир усал апIуб вая гьадму герендиъ жвуву гаджет ктIубшвуб психологари аьхю гъалатI вуди гьисаб апIура. Дицдар жюрейин гафари ва чIигъари думу месэла гьял апIурдар.

Саб герендиъ жвув бицIирин йишв’ин дерккай. Мисалназ, лап ужуб кинойиз лигурачва. ВаритIан аьшкьлу духьнайи вахтна, дуфну сари телевизор ктIубшвура. Рази хьидинчва?

Гьаци бицIиризра чаз шадвал туврайи аьгьвалатнаан удучIвуз ккунди шулдар. Гьадму арайиъ дугъан бедендиъ гьяракатнаъ айи гормонарин дережайиъра кмиди гаджет дипуб кьабул апIуз шуладар. Думу дугъаз иццру апIувалик гьисаб ву. Гьаци вуйиган, гужниинди му месэла гьял апIбан ерина психологари абайиз-бабаз «бицIирин дюн’яйиъ» жвув учIвбан тек-лиф апIура. Янаки, сифте бицIирин багахь деъну, думу лигурайиб фу-вуш, дикъат тувну ккунду. Гизаф вахт харж апIубра лазим дар – гьацI дакьикьайиъра думу ляхин апIуз шулу. Хъасин бицIирихьан (элегури ваъ, дугъахьна гьюрмат уьбхюри) думу фтиз лигураш, гьаддик дугъаз фу кьабулди аш, гьерхбалан ккебгъуб теклиф апIура. Жаваб фициб тувраш дилигну, бицIирин гъавриъ айивал вая гъалатIар дугъаз уччвуб гафниинди ачмиш дапIну ккунду. Эгер бицIири яв суалариз жавабар тувраш, думу гаджетдиан аьдати уьмриз хътакуз хъюгъна. Гьамус уву дугъан уьл ипIуз вая дарсар гьязур апIуз вахт вуйиб кIваин гъапIиш, думу хъпехъуз ва ебхьуз гьязур ву. Аьдат вуди бицIириз адашдин ва дадайин чахьна айи дикъатлувал кьабул шулу, думу дурарин гафнахъ хъпехъуру. Хъа эгер велед мютIюгъ гъахьундарш, сабур мудубганай – хъанара суал тувай, цIиб кьаназси дугъахъди деай. Думу адашди, дадайи чаз дикъат туврайивалиин гьаци шад хьуз мумкин вуки, дугъу чав компьютер ктIубшвуб мумкин ву.

Гьелбетда, саб ражну бицIирихъди мици вахт гьапIбиинди му месэла гьял апIуз шлуб дар. БицIирин дюн’яйихъди абйир-бабарин гьаммишан аьлакьа ади ккунду. Думу ляхин аьхюри чаз хуш’вализ илтIибкIну, гьялак дарди, хъял ктарди апIури ккунду. Аьхюр гьялакди айи жара ляхинра велед бадали ву, хъа бицIириз чаз вахт харж апIбакан гележегдиъ хайир артухъди хьибди.

Хъа ужуб-харжибдин гъавриъ шлу яшназ дуфну адру, лап бицIи баяр-шубарин хилариан, мисалназ, телефонар фици адагъуру? Дурар, экрандихьан гьудудучIври, сяътариинди мультфильмариз лигруган, фици дерккру? Гьаму суалар Дербентдиъ бицIидарин багъарин ва мектебдин яшнан баяр-шубарихъди ляхин гъабхурайи психолог Марьям Идрисовайиз тувнийза. Дугъу узуз гьамци гъапнийи: «Дициб яшнан бицIидарин дикъат жалб апIбан бадали, кьюб шартI лазим ву: тамши ва жарарихъди (сар касдихъди вая гизафдарихъди) сатIиди саб фтиин-вуш аьшкьламиш хьувал. БицIи яшнан баяр-шубариз хиларигъян апIуз шлуб, ниъ хъапIуз ваяки кьацI кахьуз шлуб бегелмишди шулу. Дурар, чпиз теклиф гъапIумитIла даршра, чпин хиларигъ тамшир апIрубдиин рази шулу. Эгер чахъди фужкIара хъади гъумрахьди, конструкторарихьди тамшир апIуз мумкинвал гъабхьиш, бицIири дишла телефон вая мультфильмар дирчру. Гьаз гъапиш дициб дюшюшдиъ саб лигувал ваъ, бицIир учв иштирак хьувал а».

Хъа цIиб аьхю яшнан баяр-шубарин темайихьна хътакури, йиз гафар давам апIуз ккундиз. Эгер, телефон кутIубшв кIури, бицIирихьди элегурайи адашдин вая дадайин чан хилиъ телефон аш – бицIир якьинди хъпехъидар. Улихьнаси Урусатдин саб шагьриъ яшамиш шулайи ихь сар ватанагьлийи гьамциб ихтилат ктибтнийзуз. Дурарин бицIидар айи багъдиъ абйир-бабар уч дапIну, дурариз гьамци гъапну: «Гьюрматлу абйир-бабар! Элгьет йигъарин ва машкврарин кьяляхъ ичв бицIидари, чпин компот айи астакнар саб-сабдик йивури, фу-вуш жибкIури, арагъи убхъурайи аьхюдаристар гафар апIура. Дурар хьайи йишвахь мубхъанай!»

Телефонар-компьютера-ринубра гьациб аьгьвалат ву. Психологари дарпишра, эгер адашди, чаз мажал ккабхъси, компьютериъ вая телефондиъ тамшир апIураш, дадайи саб хил’ан телефон дидрипри, бицIидариз уьл гьивраш, бицIири дици хьувал чазра аьдат вуйиси гьисаб апIиди. Тербия тувбан бадали, гафариинди макIан, тажрубайиинди улуп, кIурайиб ву.

Гьелбетда, абйир-бабарин нумуна ужуб вушра, бицIидар, сяътариинди мянасуз мутмйириз лигури, гаджетариъ гъузрувалра гизаф алабхъура. Психологари кIурайибдиинди, бицIири, экрандиан учвсир жара бицIири апIурайибдиз лигури, учв дугъан йишв’ин алиси, дугъан гьиссар пай апIура. Дурарин яшназ, гьаци жарадариз лигури, жвув аьгъю апIуб, уьмрин тажруба гъадабгъуб хас ву. Улихьган бицIидари баяр-шубарихъди кючйириъ тамшир апIуйи. Думу аьдати уьмур гьамус гьеле-мелера имдар, дид’анди экран дубхьна. Гьамус дурар блогерариз, тамшир уйнамиш апIурайидариз лигура. Са-сабган лигурайибдиъ саб мяна адаршра, бицIидари гьяракатнаъ айидарин гьиссар пай апIура. Гьацдар жюрейин видеойириз лигури, бицIир экрандик карсраш, дугъаз чан таярихъди гьубкIну гаф-чIал, тамшир апIувал адарди, адашдинна дадайин терефнаан дикъат бегьем даршули, дугъахъди сатIиди цIибдитIан вахт ададапIри хьуз мумкин ву, кIура психологари. Гьаддиз, бицIир бахтлур, жвув’ин хъугъ’вал алир хьпан бадали, дугъан уьмрихьна гьаммишан ккунивалин дикъат ади ккунду. Веледдихъди сатIи вахтну, чаз бицIиризси, адашдизна дадайизра шадвал ва бахтлу гьиссар гизаф тувру – анжагъ гьадму сатIи вахт шадвалин гьиссари абцIну хьувал-дархьувал аьхюдарикан асиллу ву.

Психологари гьацира гизаф жара мясляаьтарра тувра: бицIир жвувахъди ляхник кауб – янаки дугъахьди хулаъ жвуваз кюмек вуди бицIи-бицIи ляхнар апIуз гъитуб гизаф мяналу ву. (БицIириз чухсагъул пуз, дугъу гъапIу ляхнин ужудар терефарин тяриф апIуз кIваълан гьапIну ккундар. Дугъхьан удудукьрайибдин гьякьнаан элегуз, люкьнар апIуз хай шулдар!); компьтерихъан, телефондихъан хъадаъну, дурарин ерина бицIириз фу теклиф апIуз шулуш, гьадму тереф рякъяриз дилигну ккунду: белки, бицIир музыкайин, шиклар зигбан, спортдин вая жара секцийириз, кружкйириз гьаарчва; бицIириз инсанаригъна гъюдучIвуз, дуствал ккебгъуз улупну, кюмек дапIну ккунду; хулан гьяйванат уьбхюз хъюгъюб, хъа эгер жвуваз мал-марчч, пеъ-шюхъ аш, дурариз лигруган ихтиятвалиинди бицIирра дурариин аьшкьламиш апIуб ужу ву; гаджетарихъди шлу вахтнан кьадар улупну, бицIир гьадму кьадарналан улдудучIври вердиш хьуз гъитну ккунду. Эгер бицIирин уьмур шаду гьядисйириинди ва разивалин гьиссариинди абцIнаш, думу учвра гаджетарихьна илтIикIуз гьялак хьидар.

«Хил’ин али тIубарра вари сабсдар шулдар», – кIура абйирин мисали, саб хизандиъ айи веледарикан улхури. Хъа жа-жара хизанариъ айи бицIидар хъанара сар-сарихьан тафавутлу ву, ва саб жюрейин мясляаьтар варидариз сабси даблагрубра ашкар ву. Гьаддиз урхбан идарйириъ гьарсар бицIирихьна рякъ абгуз хусуси жюрейин янашмиш’вал ишлетмиш апIуру. Дициб ляхин ккабалгузра думукьан рягьятди дар: йисариинди бицIириз дикъат туври, дугъа-хьна ужувлан рякъяр агури духьну ккунду. Аммаки гьар фици вушра, му ляхниъ ягъур хьпан бадали, бицIирихьна ккунивал ва аьхю сабур улупувал чарасуз лазим ву.

Оцените материал
(1 Голосовать)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестане эпидобстановка заболеваемости корью по-прежнему остается с…

апр 18, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Султанай Омарова: «Вакцинация вырабатывает иммунитет против кори»

апр 16, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Цунтинском районе проведут второй тур иммунизацию против полиомиелит…

март 10, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане более 160 тысяч детей привиты от полиомиелита

март 06, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

Валентина Матвиенко: "Расул Гамзатов был подлинным художником сло…

июнь 07, 2023 Культура

...................................................................................................

Татьяна Голикова: "Мне сегодня очень приятно чествовать нашего ве…

июнь 07, 2023 Культура

...................................................................................................

В Махачкале пройдет Всероссийский форум ко Дню России

июнь 07, 2023 Общество

...................................................................................................

Трудовые ресурсы Дагестана насчитывают более 1млн 400 тысяч человек

июнь 07, 2023 Экономика

...................................................................................................

В Правительстве обсудили меры по снижению дисбаланса спроса на рынке т…

июнь 07, 2023 Общество

...................................................................................................

Информация

Аренда студии в Красноярске

июнь 04, 2023 Информация

...................................................................................................

Продолжается прием работ на республиканский конкурс на лучший антитерр…

июнь 02, 2023 Информация

...................................................................................................

Сохранение здоровья детей – главная задача семьи, государства и общест…

мая 31, 2023 Информация

...................................................................................................

Соблюдайте правила безопасного поведения на воде

мая 30, 2023 Информация

...................................................................................................

Правила сжигания мусора

мая 29, 2023 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич