Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Лайикьлу пишекар ва гьюрматлу баб

Автор Зубайдат Шябанова Пятница, 19 мая 2023, 12:11 377
Лайикьлу пишекар ва гьюрматлу баб
||| ||| |||

 

 

Хив райондиъ саб вахтна фельдшер-акушерди лихури гъахьи Сефият Исмяилова таниш дару хизан гьеле-меле адаршул. Аьламатнан ляхин дар. Табасаран хизанар ихь республикайиъ варитIан гизаф бицIидар айидарси гьисаб апIура. Хъа 35 йисан фельдшерди гъилиху Сефият Исмяиловайи агъз-рариинди бицIидариз аку дюн’я рябкъюз кюмек гъапIну. Мисалназ, Хив райондин ЦIудухъ гъулан Назлуханум Мазановайиз дугъу 14 бицIир хуз кюмек гъапIну.

 

 

Сефият Исмяилова Хив райондин Ккугъ гъулаъ бабкан гъахьну. Сифте багъри гъулан мектеб, хъасин 1969-пи йисан Каспийскдин медучилище ккудукIну, фельдшервалин диплом гъадабгъну кьяляхъ гъафи жигьил пишекар Ккугъ ва гъунши Яргъил гъуларин медпунктдиъ лихуз гьаънийи. Чан гъюнариин алабхъу жавабдарвал гьисс гъапIиган, садпи йигъари жигьил шураз сацIиб гучIра гъабхьнийи, фицики гъулан фельдшериз вари аьгъюди ккунду. Гъуландар медпунктдиз хирургдин, гинекологдин, бицIидарин духтрин вая жара пишекар духтрарин кюмек, гьацира зиян дубхьнайишв илибтIуб, руб йивуб ккун апIури илтIикIуру. Хъа дагълу гъулан фельдшериз чахьна илтIикIу иццурайир дишлади райцентриз гъахуз гьаммишан вахтра ва транспортра ади шулдайи. Гьаддиз медицинайин сабпи кюмек дугъу йишв’ин туври гъахьну. Дугъу чаз аьгъдруб китабарик абгуйи ва тажруба айи духтрарихьан насигьятар гъадагъуйи. Амма бицIидар хурайи бабарихъди дугъаз сарна сарди гъузувал алабхъуйи.

Ляхниъ дийигъну кьюд йислан Сефият Гъвандикк гъулан жигьил Сулейман Исмяиловдиз кьабул гъахьнийи. Сумчир апIбан кьяляхъ, Сефият Гъвандикк гъулаъ акушервалин ляхниъ дийигъуру. Гьамус дугъу райондиъ варитIан аьхю гъуларикан саб вуйи Гъвандикк ва думу гъулан сельсоветдик кахьрайи Арчугъ ва ЦIудухъ гъуларин агьалйириз кюмек апIурайи.

Дагълу акушер аьхю шагьриъ бицIидар хру хулак гьисаб ву. Ва Сефият Исмяилова варидариз кюмек апIуз гьязур вуйи. Чан сад-кьюд йискьан бегьем дубхьну адру бицIидар жилирихь гъитри, дугъу хайлин ражари бицIидар хурайи бабарин гъвалахъ йишвар адаъну. Дугъу узуз ктиту бязи дюшюшари мюгьталра гъапIунзу. Ва дугъахъди вуйи сюгьбатнан кьяляхъ, иццурайириз фу чара дапIнура кюмек абгуз ва дугъан уьмур уьбхюз му жигьил дишагьлийиз фукьан мюгькам гьиссарин кьувват тувна кIури, хиял шулу.

Сефият Исмяилова йигънуси, йишвнура инсандихьна сабпи дихнахъди хъуркьуйи. Йишвандин мучIушназ, убгъурайи мархьлиз, миркклуцI улубзнайи рякъяриз, аьхю микIариз дилигди, думу дишагьлийириз кюмекназ рякъюъ учIвуйи. Ликри 5-6 километрин манзил, бязиган вазлин аквнаккди рякъ гьадабтIури, ухди хъуркьуз жилгъйир агури, гъягъюйи. Макьала урхурайидарин арайиъ Арчугъ гъулаз гъушу кас аш, думу узу фтикан улхураш, гъавриъ хьиди.

«Саб ражари Арчугъ гъулаъ бицIир хуз даршули лап гъагъи гьялнаъ айи дишагьли райцентриз гъахуз «Медицинайин тяди кюмекнан» машин гъафнийи. Гъулазди хъуркьайиз кьюб дагъдин арайиъ нир’ин али ккуру ва мягьражар хътру гъяд гъябкъиган, узу мушвлантина машин хъапIударза кIури, машин хъапIрайир эдеънийи. Дугъаз начар ккауз мажбур гъахьнийза. «Узузра бицIидар азуз, узузра фукьан вушра гучIурарзуз. Амма ухьуз гьадушваъ ккилигура!» – ижми сесниинди гъапиза дугъаз. Думу, машнаанра уьру духьну, дуфну рулихъ деу ва учу явашди гъядлан улдучIвча. Думу кьюрдун йигъ лап хявиб вуйи. Дишагьли машиндиъ итну, кьяляхъ гъя-гъюрайидар рякъ’ин миркклуцI улубзнади ЦIудхъарин гъунарикк аварияйихьан Аллагьди гъюрхюнчу. Машин дагъдин рякълан улчвубхну абхъради Аллагь кюмек гъахьунчуз, думу швнуб-сабан кчвубхури, йишв’ин илбицури, машнак асккан заина ккудудубчIври гъабхьнийи. Амма больницайиз вахтниинди гъурукьунчу ва дишагьлийиз кюмек гъабхьи», – ктибтура йиз сюгьбатчийи.

Сефият Исмяиловайихьан Арчугъ гъулахъди аьлакьалу сабсан дюшюш гьархуз шуладар. Саб ражари дугъахьна, чан хпириз кюмек ккун апIури, гьялакди сар жигьил гьяйвниинди гъюру. Кьюрдун вахт вуйи. Гьяйвниинди кьюр касдихьан гъягъюз шулдайи, дурар гужбалайиинди ликри гъулаз хъуркьру. БицIир хурайи дишагьли гъагъи гьялнаъ айи. Сефият Исмяилова операция лазим вуйивалин бажи гъавриъ ахъру. Думуган му гъулаъ сар касдизра машин адайи. Думу машин абгури, гьялакди гъунши Лика гъулаз гъягъюру ва гьадушваъ сар агьалийин кьяб хъайи мотоциклиинди кьяляхъ гъюру. Гьямила дишагьли кьябаъ, хъа учв мотоцикл хъапIрайирин кьяляхъ деъну, дурар Хивна больницайиз вахтниинди рукьуру.
Бязи вахтари фельдшериз кьюрдну мярхяриъди дишагьлийир больницайиз гъахубра алабхънийи.

Чпин уьмур ляхниз ва инсанариз кюмек апIбаз бахш апIурайи инсанар гизаф а. Хъа дурарин варидарин аьхю хизанар вуйинхъа? Гьаммишан жара инсанариз кюмекнаъ айи дишагьлийи хулан ляхнариз ва жвуван веледариз фици вахт абгури гъахьнийкIан? Му суалар узу 55 йистIан артухъ Сулеймандихъди яшамиш шулайи Сефият Исмяиловайизра тувнийза.
«Узу ва йиз чи Гюлзада саб хизандиз, багъри гъардшариз швушварди гъафунча. Думу ич аьхю бахтси гьисаб апIураза. Думу албагу аьхю хизандиъ 5 бай ва сар чи айи. Сифте швуван чвйир, сижар, сижар аба – вари сатIиди саб хизандиъ хъасин саки 15 йисан йиз чу-ччухъди хал-хизан ккебгънайи швуван чвуччвухъди сатIиди яшамиш гъахьунча. Я эвелиъ, я хъасин хулан ва мяишатдин ляхнар сар-сариин илирчдар, ляхнар имиди гъубзри, ич веледаркьан жара гъапIдар дарча. Вари сар-сарихьна багъридарси янашмиш шуйи. Ургуд йисан ахниъ ахънайи сижаризра сатIиди лигури гъахьунча. Саб ражарикьан я наразивал, я гьюжат ич хизанарин арайиъ гъабхьиб дар.

Йиз Сулейманра гизаф ужуб юкIв айи, сабурлу ва гьякь'вал ккуни инсан ву. Думу сикин дарди лихрур ву. Чав ляхнихъан дуфну, дурцну ашра, медицинайин кюмек ккун апIури илтIикIдарихьна узу вахтниинди гьауз кюмек апIури шуйи. Йиз веледар иццури, температура ади Сулеймандихь гъитри, кюмек ккунди дих гъапIу дишагьлийирихьна рякъюъ учIвбан хайлин дюшюшар гъахьнийиз. Жилир узуз варибдин кюмекчи вуйи. Дугъан кюмек дайиш, узу фукIара апIуз хъуркьудайи», – жаваб тувнийи дугъу.

Сулейман ва Сефият Исмяиловариз 6 велед гъахьну: кьюр бай ва юкьур риш. Дурар вари эвленмиш духьна ва ужудар хизанарин эйсйир ву. Сулейман ва Сефият Исмяиловар гьамусяаьт Каспийск шагьриъ Тарлан кIуру балихъди яшамиш шула. Юкьрид шубарра дадайин ря-къюъди гъушну. Дурар вари, медколледжар ккудукIну, медсестрйирди лихура. Гьарсаб машквриз аьхю хизан чпин веледар ва худлар хъади сатIи шули, абана баб чпин хъуркьувалариинди рази апIуру.

Сефият Исмяилова гьацир ву, варидарин гъайгъушнаъ айир. Гьаддиз Аллагьди дугъаз албагу хизан ва бахтлу уьмур тувуншул.

Оцените материал
(0 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестане эпидобстановка заболеваемости корью по-прежнему остается с…

апр 18, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Султанай Омарова: «Вакцинация вырабатывает иммунитет против кори»

апр 16, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Цунтинском районе проведут второй тур иммунизацию против полиомиелит…

март 10, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане более 160 тысяч детей привиты от полиомиелита

март 06, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

Марина Ахмедова: Стихи Расула Гамзатова сегодня приобретают особое зву…

июнь 07, 2023 Культура

...................................................................................................

В России дан старт онлайн-акции «Свеча памяти»

июнь 07, 2023 Общество

...................................................................................................

Валентина Матвиенко: "Расул Гамзатов был подлинным художником сло…

июнь 07, 2023 Культура

...................................................................................................

Татьяна Голикова: "Мне сегодня очень приятно чествовать нашего ве…

июнь 07, 2023 Культура

...................................................................................................

В Махачкале пройдет Всероссийский форум ко Дню России

июнь 07, 2023 Общество

...................................................................................................

Информация

Аренда студии в Красноярске

июнь 04, 2023 Информация

...................................................................................................

Продолжается прием работ на республиканский конкурс на лучший антитерр…

июнь 02, 2023 Информация

...................................................................................................

Сохранение здоровья детей – главная задача семьи, государства и общест…

мая 31, 2023 Информация

...................................................................................................

Соблюдайте правила безопасного поведения на воде

мая 30, 2023 Информация

...................................................................................................

Правила сжигания мусора

мая 29, 2023 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич