Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Табасаран – игитарин макан

Автор Гюльнара Мягьямедова Пятница, 26 мая 2023, 12:34 277
Табасаран – игитарин макан Табасаран – игитарин макан Табасаран – игитарин макан Табасаран – игитарин макан Табасаран – игитарин макан
||||||| ||||||| |||||||

 

 

Гъи агъзрариинди табасаранар (гьякьлу цифра пуз шулдар), ихь гьюкуматдин маракьар уьрхюри, Урусатди кIули гъабхурайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ игитарси иштирак шула. Дагъустан Республикайин Правительствойин председатель Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовди гъапиганси, Табасаран – Урусатдиз игитар тувру жадан ву.

 

 

Гьяйифки, гьарсаб дявдин женгнаъси, гьаму дявдин операция-йиъра гъийихдар адарди дар. Му пашман сиягьдик Табасаран райондиан 49, Хив райондиан 15 ва Дагъустандин Огнийиан 19 эскрар ка. Муниципалитетариъ хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ гъийихдарин, бегьем дару мобилизацияйин дахилнаъди СВО-йиз душнайидарин хизанариз кюмек тувбан ляхин гъабхура. Гъийиху кьягьяларин гьюрмат уьбхюри, дурари гъурху мектебариз, дурар яшамиш гъахьи кючйириз табасаран баярин ччвурар тувра.

2023-пи йисан майин 23-пи йигъан РД-йин Р.Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи милли библиотекайиъ «Дагъустандин машгьур баяр» проектдин дахилнаъди СВО-йиъ гъийихдариз, Урусатдин Игит ччвур туву табасаранариз бахш дапIнайи серенжем кIули гъубшну. Серенжем Дагъустандин Огни шагьрин, Табасаран ва Хив районарин иштирак’валиинди Р.Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи милли библиотекайи ва «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйи тешкил дапIнайиб вуйи.

Библиотекайиз уч духьнайидарин арайиъ Урусатдин Игитар вуйи генерал-полковник Рустам Мурадовдин, генерал-лейтенант Эседуллагь Абачевдин, капитан Руслан Къурбановдин ва дявдин операцияйиъ гъакIи капитан Исрафил Мягьямедовдин багахьлуйир, Табасаран ва Хив районарин, Дагъустандин Огни шагьрин администрацйирин главйир ва вакилар, табасаран халкьдин илимдин ва культурайин интеллигенция, жямяаьтлугъ касар, мектебариъ ва вузариъ урхура-йидар айи.

КIваин апIурача, 2022-пи йисан РФ-дин Президент Владимир Путинди шубур табасаранлуйиз Урусатдин Игит ччвурар тувну. СВО ккебгъхъанмина табасаранарин арайиъ Урусатдин Игит кIуру ччвур сабпи ражари Хив райондин Зилдикк гъулан вакил – ЛНР-ин Халкьдин милицияйин эскервалин 2-пи корпусдин командующий, генерал-майор Эседуллагь Абачевдиз, дугъан кьяляхъди Табасаран райондин ТIаттил гъулан вакил – танкарин взводдин командир, аьхюну лейтенант Руслан Къурбановдиз тувнийи. Табасаран райондин Хянягъ гъулан вакил, Кафари флотдин жаради вуйи мотострелковый 200-пи бригадайин танкариз аькси идара апIру ракетйирин батареяйин командир, капитан Исрафил Мягьямедов табасаранарикан шубурпи Урусатдин Игит гъахьнийи. Гьяйифки, дугъаз Игит кIуру ччвур йикIбан кьяляхъ тувнийи.

Хъа ихь халкьдин вакиларикан сарпирди Урусатдин Игит ччвур 2018-пи йисан Сирияйиъ дявдин месэлйир хъуркьувалиинди тамам апIбаз лигну, генерал-лейтенант Рустам Мурадовдиз тувнийи. Дугъу СВО-йиъра ужуб иштирак’вал улупну, ва 2023-пи йисан дугъаз нубатнан званиера – генерал-полковник – тувну. РД-йин милли библиотекайин директорин заместитель, «Дагъустандин машгьур баяр» проектдин автор Сарат Жабраиловайи чан удучIвну улхбаъ проект уьмриз кечирмиш апIбакан ктибтнийи.
«Гьаму йисан январин вазлихъанмина гьаму жюрейин 4 гюрюш тешкил дапIнача. Дагъустан гьарган чан игитариинди машгьур ву. Гъи, Ватанди дих гъапIган, ихь жигьилар сабхилди гъудужвну. Игитар гъахьи ихь баяр дурариз чешне ву. Ухьу дурариинди дамагъ апIурахьа!» – гъапнийи дугъу.

Серенжем Дагъустандин лайикьлу артист Аьбдуллагь Мирзакеримовди «Бай гъафундар» кIуру мяълийиинди давам гъапIнийи. Устадвалиинди тамам гъапIу мяълийи уч духьнайидарин кIваз пашман гьиссар гъахнийи.

РД-йин Халкьдин Собраниейиъ Дагъустандин Главайин вакил Нюсрет Уьмаровди чан удучIвну улхбаъ къайд гъапIганси, игитвалар, гьунарар улупури, ихь баяри медаларикан, орденарикан фикир апIурадар, дурари чпин ляхин намуслуди кIулиз адабгъура. «Игитари ихь республика машгьур гъапIну. Дурарин гьунарар уьлкейин кIулиъ айидарин дережайиъди лишанлу гъапIну. Ухьуз варитIан гизаф игитар айивалиин дамагъ апIурхьа. Гьамцдар кьягьял, дирбаш, ижми рюгь айи баяр вердиш гъапIу абйир-бабариз чухсагъул мялум апIураза», – гъапнийи Нюсрет Уьмаровди.

Серенжемдиъ Хив райондин терефнаан РД-йин Халкьдин Собраниейиъ депутат, депутатарикан сарпир вуди СВО-йиз гъушу Расим Гьяжиагъаевра удучIвну гъулхнийи. «Ихь игитари гъапIу гьунарар гьархну ккундар. Гьамусяаьт чпиз табшурмиш дапIнайи ляхин намуслувалиинди тамам апIури, гюллдин улихь дийигънайи гизаф кьадар жигьилариканра гьархну ккундар. Гизафдариз Игит кIуру ччвур тувнадаршра, Ватандин маракьар уьрхюри, дурари чпиз айи варитIан кьиматлуб – уьмур тувну. Ихь арайиъ дурар вари Игитар ву», – къайд гъапIну депутатди.

Расим Гьяжиагъаевдин кьяляхъ серенжемдиъ Урусатдин кьушмари «Азовсталь» завод бисругандин женгарин иштиракчи Заур Шихялиевра удучIвну гъулхнийи.

Табасаран райондин ТIюрягъ гъулан Урусатдин халкьарин аьдати культурайин центрин гъуллугъчйир вуйи Сураят Исмяиловайи ва Муслимат Къаибовайи гъябгъюрайи серенжем табасаран халкьдин мяълийириинди давам гъапIнийи. Гьацира Дагъустандин лайикьлу артист Рукьият Гьямзатовайи табасаран чIалниинди мяъли гъапIнийи.

Серенжемдиъ Табасаран ва Хив районарин главйир Мягьямед Къурбанов ва Ярмет Ярметов, Дагъустандин Огни шагьрин мэрин вазифйир тамам апIурайи Алагьверди Халилов, РД-йин милли политикайин ва диндин ляхнариз лигру министр Энрик Муслимов, Рустам Мурадовдин адаш Уьсман Мурадов, ихь машгьур аьлимар Мягьямед Гьясанов, Зейдулагь Юзбегов ва Мягьямед Ризаханов, шаир Гюлбике Уьмарова ва табасаран интеллигенцияйин жара вакилар удучIвну гъулхнийи.

Мягьямед Къурбановди къайд гъапIганси, СВО-йиъ Ватан уьбхюри, Табасаран райондиан 49 касди чпин жанар дивна. «Гъи Табасаран райондиъ СВО-йиъ гъийиху эскрарин багахьлуйирихъди гюрюш кIули гъубхунза. Дурари чпин яшайишдикан, хизандиъ айи аьгьвалатнакан, гьял апIуз читинди вуйи месэлйирикан ктибтнийи. Къайд дарапIди гъибтуз шулдар, гьадрарикан сарикьан гьюкуматдиз вуйи аьксиваликан гъапундар, дурари чпин веледари уьмрар гьава-йиди тувубси гьисаб апIурадар, фукьан гъагъиди вушра, чпин кьисмат кьабул гъапIну. Гьацдар абйир-бабарихъ игит баяр шулу. Гъийиху эскрарин багахьлуйириз гьюрмат апIувал ихь вазифа ву. Табасаранарин арайиъ игит адарди гизаф вахт гъабхьну. Диди ихь жигьиларин арайиъ кьягьялар адруваликан кIурадар, ихь кьягьяларин кьяляхъ «йирфар» хътрувал субут апIура. Гъи ихь халкьдин ад за дубхьну имиди, ухьу тарихнаъ ихь шил гъибтруганси дапIну ккунду. Ихь интеллигенцияйихьна, СВО-йин иштиракчйирикан, ихь кьягьяларикан китаб адабгъбан месэлайиз фикир тувувал ккун апIури, илтIикIураза», – гъапнийи Мягьямед Къурбановди.

Табасаран райондин гимназияйиъ урхурайи Амина Къарахановайи ва Арслан Къягьримановди Урусатдин Игитар вуйи Рустам Мурадовдикан ва Руслан Къурбановдикан ктибтнийи.

Дагъустандин Огни шагьрин администрацияйин вакилари СВО-йиъ гъакIи Исрафил Мягьямедовдин уьмрин рякъкан, дугъан гьунарарикан яркьуди мялум гъапIнийи. Исрафил Мягьямедовдин 10 йисаъ айи бали Летиф Мягьямедовди чан адашдиз бахш дапIнайи шиир гъурхнийи. Бали шиир урхруган, залиъ дуснайи гизаф инсанарин уларилан нивгъар гъягъюз хъюгъю. Гъит ихь веледарин уьмриъ дявдин фигъан затра дарибшри.

Хив райондин культурайин отдели Эседуллагь Абачевдиз бахш дапIнайи мурччв гьязур дапIнайи. Игитрин уьмрин рякъкан райондин администрацияйин вакилари ктибтнийи. Хив райондиъ кIули гъубшу ватанпервервалин мяълийирин конкурсдин гъалибчи Зубейда Мурадовайи урус чIалниинди «Гъудужвурхьа» мяъли апIруган, залиъ айидар вари ликри гъудужвну, ватан бадали жанар туву игитарикан вуйи мяълийихъ хъпехънийи.

Гьарсаб серенжемдиин, мажлисниин, мяракайиин ухшар алапIрур – думу серенжем ккебгъну ккудубкIайизкьан гъабхурайир ву. Гьаму ражари Игитариз бахш вуйи серенжем кIули гъубхур ихь машгьур шаир, табасаран чIалниинди чапдиан удубчIвурайи «Дагъустандин дишагьли» журналин редактор Сувайнат Кюребегова вуйи.

Серенжемдин аьхириъ удучIвну гъулху «Табасарандин нурар» газатдин кIулин редактор Гюлягьмад Маллялиевди, Урусатдин Игитар тербияламиш гъапIу абйир-бабариз чухсагъул мялум дапIну, дурарин дадйириз, хпариз кюкйирин кунцIар тувнийи.

Оцените материал
(2 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Дагестане эпидобстановка заболеваемости корью по-прежнему остается с…

апр 18, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Султанай Омарова: «Вакцинация вырабатывает иммунитет против кори»

апр 16, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Цунтинском районе проведут второй тур иммунизацию против полиомиелит…

март 10, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане более 160 тысяч детей привиты от полиомиелита

март 06, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

Валентина Матвиенко: "Расул Гамзатов был подлинным художником сло…

июнь 07, 2023 Культура

...................................................................................................

Татьяна Голикова: "Мне сегодня очень приятно чествовать нашего ве…

июнь 07, 2023 Культура

...................................................................................................

В Махачкале пройдет Всероссийский форум ко Дню России

июнь 07, 2023 Общество

...................................................................................................

Трудовые ресурсы Дагестана насчитывают более 1млн 400 тысяч человек

июнь 07, 2023 Экономика

...................................................................................................

В Правительстве обсудили меры по снижению дисбаланса спроса на рынке т…

июнь 07, 2023 Общество

...................................................................................................

Информация

Аренда студии в Красноярске

июнь 04, 2023 Информация

...................................................................................................

Продолжается прием работ на республиканский конкурс на лучший антитерр…

июнь 02, 2023 Информация

...................................................................................................

Сохранение здоровья детей – главная задача семьи, государства и общест…

мая 31, 2023 Информация

...................................................................................................

Соблюдайте правила безопасного поведения на воде

мая 30, 2023 Информация

...................................................................................................

Правила сжигания мусора

мая 29, 2023 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич