Версия для печати

Заан хъуркьувалар улупурайи студентарин слёт

Автор Гюльнара Мягьямедова, Наргиз Гюлечова Пятница, 06 декабря 2019, 15:51 162
Заан хъуркьувалар улупурайи студентарин слёт
||| ||| |||

 2019-пи йисан ноябрин 30-пи йигъан Мягьячгъала шагьриъ ДГУ-йин филологияйин факультетдин актовый залиъ Табасаран, Хив районариан ва Дагъустандин Огни шагьриан вуйи студентарин слёт кIули гъубшнийи.

 

Думу серенжем гъабхайиз сад йигъ ккимиди студентарин слётдин тешкилатчйири «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиъ пресс-конференция кIули гъубхнийи. Пресс-конференцияйиъ журналистарин суалариз форумдин тешкиллувлаин комитетдин председатель, Табасаран райондин вакил Халетдин Къурбановди, ДагГАУ-йин илимдинна ахтармишар гъахбан отделин начальник, Хив райондин вакил Назима Уьлчибегвоайи, ДГУ-йин химияйин факультетдин 3-пи курснаъ урхурайи студент риш, Дагъ.Огни шагьрин вакил София Къурбановайи жавабар тувнийи. Персс-конференцияйиъ Халетдин Къурбановди къад гъапIганси, му жюрейин серенжем юкьубпи ражари гъабхура. Тешкиллувалин комитетди республикайин вузарин вакиларихъди сатIиди урхбаъ заан хъуркьувалар улупурайи 60 студент гъядягъну. Думу студентар ДГУ-йиъ, ДГМУ-йиъ, ДГТУ-йиъ, ДГПУ-йиъ, ДагГАУ-йиъ, ДГУНХ-диъ, Правовая академияйиъ урхурайидар ву. Гьаму йисан «отличнойиз» урхурайи студентарин арайиъ илимдин ляхниинра машгъул духьнайи, жямяаьтлугъ серенжемариъ жанлуди иштирак'вал апIурайи, спортдиъ ужудар хъуркьувалар гъадагъурайи студентарра айи.

Газатдин редакцияйиз хяларди дуфнайи Назима Уьлчибеговайи ва София Къурбановайи, журналистарин суалариз жавабар туври, мялум гъапIганси, йислан-йисаз заан аьгъювалар гъадагъуарйи табасаран студентарин кьадар артухъ шула. Гьаму жюрейин серенжемар тешкил апIбан асас метлебра – студентарик хъана ужуди урхуз аьшкь капIувал ву. Гьаму йисан 3-4-пи курсариъ урхурайи ва магистратурайин 2-пи курснаъ айи студентар гьисабназ гъадагъну, сабпи-кьюбпи курснаъ айидариз чпин хъуркьувалар улупуз хъана мумкинвал гъубзра.

Аьхиримжи йисари гизаф баяр-шубар 9-пи класс ккудубкIну,колледжариз урхуз гъягъюра. Ужуди мектеб ккудубкIу гизаф жигьилар уьклейин жара регионаризра урхуз гъягъюра. Гьелбетда, ихь гьаму районариан уьлкейин жара йишвариъра заан аьгъювалар гъадагъури урхурайи студентар цIиб адар. Улихьна ражари гъубху форумдиъ гьацдарикан 2-3 кас лишанлу гъапIнийи.

Слёт Табасаран, Хив районарин, Дагъустандин Огни шагьрин главйирин, гьацира РД-йин Халкьдин Собарнаийиъ ихь миллетдин вакилар вуйи депутатарин, меценатарин кюмекниинди тешкил гъапIуб вуйи.
30-пи нобяриъ слёт гъябгъюрайи залиъ, студенатрилан савайи, Табасаран ва Хив районарин, Дагъустандин Огни шагьрин главйир, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутатар, жюрбежюр министерствйирин кIулиъ айидар, республикайин вузарин аьлимар, муниципалитетарин жюрбежюр идарйирин гъуллугъчйир, табасаран халькдин яратмиш апIбарин ва илимдин рякъюъ айи интеллигенцияйин вакилар ва хайлин жара касар уч духьнайи. Серенжем ачмиш гъапIу Халетдин Къурбановди удучIвну улхуз гаф Дагъус-тандин Огни шагьрин глава Зейдуллагь Гьяшимовдиз тувнийи. «Гьюрматлу вуйи хялар, форумдин иштиракчйир, студентар! Студентвалин йисар – инсандин варитIн ужуб вахт ву. Жигьилар, ихь уьлкейинси, ихь республикайинра гележег ву. Гъийин девриъ жигьилариз чпин удукьувалар улупуз гизаф мумкинвалар а. Хъа чав деврира дерин аьгъювалар тIалаб апIура.

Ухьу гьарсари багъри ругарин кьисматнакан фикир апIури ккунду. Жигьилар уьлкейин политикайин, экономикайин, яшайишдин артмиш'валиъ иштирак шули ккунду. Хъа ихь жигьиларин арайиъ заан хъуркьувалар гъадагъурайидар йислан-йисаз артухъ шулайивалиинди дамагъ апIурахьа. Планар дивай, кIваъ айи аку хиялар кIулиз адагъбиин зегьмет зигай, натижйир гъадагъай», – гъапнийи чан улхбаъ Зейдуллагь Гьяшимовди.

Дугъан кьяляхъ трибунайихъна «Табасаран район» муниципалин образованиейин глава Мягьямед Къурбанов удучIвнийи. Дугъу форумдин иштиракчйир чан ва Табасаран райондин жямяаьтлугъдин терефнаан тебрик гъапIнийи. «Заан хъуркьувалар гъадагъу студент жигьилар лишанлу апIувал аьдатнаъ абхъна. Му аьдатну студентариз кюмек апIура. 2014-2015-пи йисари гьаму залиъ ухьу тебрик гъапIу студентар гъи илимдин кандидатар гъахьну, жюрбежюр министерствйириъ, идарйириъ лихура. Гележегдиъра бажаранвал кайи жигьилариз кюмек тувуз гьязур вухьа. Ихь Правительствойи, минист-рари, депутатари, дилаварчи касари, интеллигенцияйи ихь жигьилари лайикьлу зегьметниинди гъадабгъу диплом дипну гъидритуз, дурарин бажаранвал республика бадали ишлетмиш апIуз кюмек тувур кIури, умуд кивурхьа. Гьюрматлу жигьилар, гележег учвкан асиллу ву. Гъи учву ужудар студентар вуш, закур учвкан ужудар пишекрар духьну ккунду. Учу – муниципалин образованйир учву кьабул апIуз гьязур вуча. Районариъ «Земский духтир», «Земский мялим» проектар уьмриз кечирмиш апIура. Багъри ругар учвуз ккилигура», – гъапну чан улхбаъ Мягьямед Къурбановди.

Чан нубатнаъди серенжемдиъ удучIвну гъулху «Хив район» муниципалин образвоаниейин глава Ярмет Ярметовди слётдин иштиракчйир, студентар тебрик гъапIнийи. «Гъи ухьу тебрик апIурайи студентар ихь рес-публикайин дамагъси гьисаб ву. Имбу студентарра ухьу фикир тутрувди гъитнадархьа. Гъийин серенжемди дурарра ужуди урхбахъна жалб апIура. Гьаму залиъ дуснайи министрар, депутатар, интеллигенцияйин вакилар чпин вахтна учвуси студентарди гъахьидар ву. Урхбахъ, зегьмет зигбахъ юкIв хъайивали дурар хъуркьуваларихьна гъахну. Дурар чешнеди дисуз шулу. Урхувал ккудубкIбан кьяляхъ, муниципалитетар учвуз ккилигура, гьюрматлу жигьилар!», – къайд гъапIну Ярмет Ярметовди.

Слётдиъ удучIвну гъулху РД-йин Халкьдин Собраниейин къанунчивалин, гьюкумат тикмиш апIбан ва ерли самоуправлениейин Комитетдин Председатель Алавудин Мирзабалаевди уч духьнайидар шадлугънан серенжемдихъди тебрик гъапIнийи. «Гъийин серенжемдин тешкллувалин бина ккивдар вузарин мялимар, профессорар, илимдин докторар ву. Дурарин зегьмет студентарин удукьувалариз зарб гъапIиган, гьамциб натижа шула. Учвуз гьамусяаьт айи мумкинвалар гьаргандиз гъузрудар дар. Жигьилди имиди вари мумкинвалар ишлетмиш апIинай. Читинваларихьан гучI мапIанай. Эгер учвуз гъи Мягьячгъалайиъ 10 агъзуртIан артухъ студентарин арайиъ ичв йишв гъибихънуш, уьмриъра гьаци хьибди. Уьмрин гьарсаб цирк-лиъ, илимдиъ ихь ччвурну, ихь районди, ихь шагьри ла-йикьлу йишв бисруси апIинай, фицики ухьу ихь жилик ккунивалиинди китIнахьу. Абйир-бабарси, Ватанра ктабгъуз шлу мутму дар. Ухьу, ухьуз наан ужуди вуш, ватанра гьадушваъ вуйихь, кIуру гъатарикан дархьа. Ватан инсандиз варитIан ужуди ккабалгуз ккуни йишв ву. Учву зигурайи зегьметну заан хъуркуьваларихъна гъа-йихри», – гъапнийи Алавудин Мирзабалаевди. Дугъан кьяляхъ удучIвну гъулху РД-йин агьалйирин сагъламвал уьбх-бан министр Жамалудин Гьяжиибрагьимовди, Табаса-ран халкьдин агьли касарин Советдин Председатель Исамудин Рамазановди, РД-йин юстицияйин министр Къазимягьямед Сефикъур-бановди, дестейин компанйирин фирма «АС» тешкилатдин президент, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Сефер Аьлиевди, Каспийск шагьрин главайин заместитель Загьирбег ТIайибовди, ДГУ-йин проректор Назир Аьшурбеговди, РД-йин образованиейин ва илимдин Министерствойин Жямяаьтлугъ Советдин член Патимат Уьмаровайи, бабан чIалар аьгъю апIбан Центрин директор Марина Гьясановайи студентарин адресназ ужудар насигьятнан гафар гъапнийи. Чпин улхбариъ дурари слётдин важиблуваликан, аьхиримжи йисари республикайиъ жигьиларин месэлйириз аьхю фикир туврайиваликан, республикайин, уьлкейин гележег жигьиларин аьгъюваларин дережайикан асиллу шулайиваликан, бажаранлу жигьилар региондин мюгькам артмиш'валин бина вуйиваликан къайд гъапIнийи.

Серенжем гьаци албагнайики, гьарсар касдин улхбан кьяляхъ, 5 студентдиз дип-ломар ва багьалу пешкешар багъиш апIуйи. Хъа пешкешар тувбан кьяляхъ, артистари табасаран, лезги, азербайжан чIалиинди мяълийир апIуйи. Гьацира ДГУ-йин КВН-дин дестейи студентарин уьмриан зарафатнан сягьнйирра улупнийи.

Аьхириъ, серенжемдин тешкилатчйириз чухсагъул мялум апIури, ДГМУ-йин ординатурайиъ урхурайи Диана Аьбдуллаева удучIвнийи.

Мажлис ккебгъну ккудубкIайизкьан ДГМУ-йин студент Билал Пирмягьямедовди ва ДГУ-йин студент риш София Къурбановайи кIули гъубхнийи.
Слёт зализ уч духьнайидарин сатIи вуйи шикил йивбиинди ккудубкIнийи.

Оцените материал
(2 голосов)