Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Создать пользователя

Поля, помеченные звездочкой (*) обязательны.
Ф.И.О*
Логин*
Пароль*
Повторить пароль*
E-mail*
Повторить E-mail*
Captcha *
Reload Captcha

«Ас-салам» газатдин 15 йис къайд гъапIну

Автор Зори Табасарана Понедельник, 13 января 2020, 15:49 151
  • Печать
  • Эл. почта
«Ас-салам» газатдин 15 йис къайд гъапIну «Ас-салам» газатдин 15 йис къайд гъапIну
|||| |||| ||||

 

Табасаран райондин Хючна гъулаъ айи культурайин хулан улихь 8-пи январиъ гвачIниан мина хайлин инсанар уч духьнайи. Дурари, салам тувбан кьяляхъ, сар-сариз тебрик апIури, уьру бафтайиинди дабалгнайи ва дараматдин улихь дебккнайи машин улупури, «Гьаму вуйин?», – кIури гьерхри ва «Маншалагь!» пувалиинди чпин разивал ашкар апIурайи. Клубдин дегьлиздикк арчулну терефнаъ кьюр-шубур жигьили гьар учIвуриз столиин дарагънайи нумрйир, дидикIнайи бицIи кагъзар туврайи.

 

Мурар вари табасаран чIалниинди чапдиан удубчIвурайи «Ас-салам» газатдин 15 йис къайд апIбан мажлисназ гьязурлугвалар вуйи.
Серенжемдиз райондин вари гъулариан агьалйир, Мягьячгъалайиан, Дербентдиан хялар дуфнайи.

Саб бицIи гагь хьайизра, клубдин зал инсанарихьди кьикьнигъди абцIнийи, ва шадлугънан мярака ихь ватанагьли Мягьяммадшафи Аьшуровди Кьур'андиан аят урхбиинди ккебгънийи.

«ННТ» каналиъ лихурайи машгьур журналист Мягьяммадрасул Абакаровди, мажлис ачмиш апIури, «Ас-салам» газат фицдар читин шартIариъ тешкил гъапIнуш, гъубшу аьсрин аьхирариъ диндин аьгъюваларихьна республикайин агьалйирин аьхю тамарзувал айи вахтна, нубатнан нумра удубчIвайиз газат урхрудар дидиз фици сабурсузди ккилигури ва, хилиз гъурубкьган, фици думу цIаб-цIабди урхури гъахьнуш, ктибтнийи.

«Гъи «Ас-салам» газат Дагъустандин 8 чIалниинди, ва гьацира урус, инглис, татар ва башкир чIалариинди удубчIвура, дидин уьмуми тираж 100 агъзурихьна дубхьна. Газатди инсанар, миллетар ва халкьар сатIи апIура. Му гафар ухьу гъи табасаран чIалниинди удубчIвурайи «Ас-салам» газатдин 15 йисандин юбилей къайд апIуз уч духьнайивалира тасдикь апIура. Шюкюр Аллагьдиз, газатдин вакилари, читин вахтариан намуслуди кIул адабгъну, гъи чпин баркаллу ляхин давам апIура», – гъапнийи журналистди ва сабпи гаф газатдин редактор ва Табасаран райондин имам Ансар Рамазановдиз тувнийи.

Чан улхбаъ Ансар Рама-зановди мяракайиз жара йишвариан дуфнайи хялариз ва райондин агьалйириз чухсагъул гъапнийи ва дурар важиблу гьядисайихъди тебрикра гъапIнийи. Хъасин дугъу табасаран чIалниинди «Ас-салам» газат чапдиан фици адабгъуз хъюгънуш ктибтнийи.

«Дагъустандин муфтий Аьгьмад-гьяжи Аьбдул-лаевди, имбу чIалариинди газат удубчIвури, табасаран чIалниинди газат адрувал дюз дар кIури, газатдин ляхин албагуз мумкивал айи журналист агуз табшурмиш гъапIнийи. Амма думу ляхин читинуб гъабхьнийи, фицики, саб терефнаан, думу кас журналиствалин ужуб тажруба айир, хъа тмуну терефнаан, ислам диндикан хабар айир, диндин гафар, терминар табасаран чIалназ таржума апIуз удукьрур духьну ккундийи. Аьхирки, му ляхин апIуз ихь машгьур шаир ва публицист Пирмягьямед Кьасумовдин улихь теклиф дивнийи. Муфтийи, чахьна дих дапIну, дугъахъди сюгьбат гъубхнийи. «Узхьан думу ляхин апIуз удукьидар… Узуз диндиан аьгъюваларра адарзуз. Ярхи уьмриъ узу жара, диндихьан ярхла вуйи темйириан макьалйир дикIури гъахьунза. Мициб жавабдарвал жвув’ин илипиган, думу кIулизра адабгъну ккунду», – кIури, Пирмягьямед халуйи теклиф кьабул гъапIундайи.

Амма муфтий Аьгьмад-гьяжи сацIиб вахтналан хъана дугъахъди гюрюшмиш гъахьнийи, хъасин шубубпи ражарира. Аьхирки, Пирмягьямед халу рази гъахьнийи, ва 2005-пи йисан думу ляхнихъ хъюгънийи…

Дупну ккундуки, газатдин ляхин албагувал рягьти ляхин гъабхьундайи, фицики Пирмягьямед халуйиз диндин лексика урус чIалнаан табасаран чIалназ таржума апIбаъ жилгъа ачмиш апIувал ва сифте вахтари кIулди вари газат чапдиан адабгъувал алабхънийи.

Вушра яваш-явашди ляхин улихь гъябгъюз хъюгънийи. Гьелбетки, табасаран чIалниинди удубчIвурайи диндикан вуйи газат табасаранлуйири аьхью аьшкьниинди къаршуламиш гъапIнийи, фицики думу диндин аьгъюваларихъ дахаргнайи ихь ватанагьлирийиз хътабгъурайи марцци гьавайик гьисаб вуйи. Газатдиз динагьлийири гьар жюрейин суалар кайи ва чухсагъул мялум апIурайи кагъзарра кми-кмиди хътауйи…

2010-пи йисан, сагъламвалин гьял себеб дубхьну, Пирмягьямед халуйи муфтийихьна учв му ляхнихьан азад апIбан тавакъу хьади гъушнийи, ва думуган газатдин редактовалин вазифйир узу гъахуз хъюгъюнза», – ктибтнийи Ансар Рамазановди.

«Гъи ихь мажлисдиъ ухьу, турпут ипну, жюрбежюр пешкешар, хъа газат урхурайидарин арайиъ, дурар аьшкьламиш апIуз кIури, гьяждиз путевка ва «Лада Гранта» автомобиль уйнамиш апIидихьа», аьлава гъапIнийи Ансар Рамазановди.

Мажлисдиъ Дагъустандин муфтиятдин, Табасаран райондин администрацияйин, милли политикайин ва динарин ляхнарин министерствойин вакилар, Табасаран халкьдин яшлу касарин советдин председатель Исамудин Рамазанов, «Табасарандин нурар» газатдин кIулин редактор Гюлягьмяд Маллялиев удучIвну гъулхнийи. Дурари «Ас-салам» газатди ислам тарабгъбаъ, агьалйирин диндин аьгъюваларихьна айи игьтияжар гьуркIбаъ, аргъаж шулайи насилиз тербия тувбаъ уйнамиш апIурайи аьхю ва важиблу роликан гъапнийи ва газатдин коллективдиз хъуркьувалар ккун гъапIнийи. Сягьнайиина улхуз удучIвдари, уч духьнайидариз улихь ккимиди тувнайи нумрар кайи кагъзар бицIи кьутдиан адагъбиинди, жюрбежюр пешкешарин сагьибарра тяйин гъапIнийи.

Мажлисдиъ табасаран чIалниинди удубчIвурайи «Ас-салам» газатдин коллективдиз – редактор Ансар Рамазановдиз, макьалйир диндин къанурарихъди тархьраш, ахтармиш апIру редакторар Рашид Аьлимурадовдиз ва Мугьяммад-Амир Мевлю-товдиз, корреспондент АьбдулмутIалиб Гьясратов-диз, газат урхрударихьна рубкьувалин отделиъ лихурайи Аьбдулла Аьлиевдиз ва корректор Шарафутдин Дашдемировдиз муфтиятдин терефнаан пешкешарра тувнийи.
Мажлисдиъ «Нашидуль-ислам» дестейин иштиракчйири саб-швнуб уткан нашидарра урхнийи.

Мажлиснан асас гьядиса – Табасаран райондиъ «Ас-салам» газатдиз подписка дапIнайидарин арайиъ, тупут ипну, гьяждиз путевка ва машин уйнамиш апIувал – серенжемдин аьхириз гъибтнийи. Кьисматну му йигъан кьюр кас рази ктаънийи: Сиртич гъулан агьали Мевлют Наврузбегов гьяждиз путевкайин ва Хючна гъулан агьали Эспет Рягьимова автомобилин эйсйири гъахьнийи.

Мажлис уч духьнайидари дюаь апIбиинди ккудубкIнийи.

 

Шиклар: 1. «Лада Гранта» автомобилин эйси Эспет Рягьимова

2. Гьяждиз путевка эйсийихьна гъурубкьну

Оцените материал
(1 Голосовать)
Последнее изменение Понедельник, 13 января 2020 15:54

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Читайте также

Коронавирусом в Дагестане заразились 9974 человека

авг 15, 2020 Общество

...................................................................................................

В с. Хосрех Кулинского района открыли новый ФАП

авг 14, 2020 Медицина

...................................................................................................

Махачкала готовится к масштабной реконструкции проспекта И. Шамиля

авг 14, 2020 Общество

...................................................................................................

В Дагестане реализуются проекты «Чистый город» и «Чистый район»

авг 14, 2020 Общество

...................................................................................................

МЧС Дагестана провело дезинфекцию в с. Геджух  Дербентского района

авг 14, 2020 Общество

...................................................................................................

В Дагестане за сутки коронавирусом заразились 56 человек

авг 14, 2020 Общество

...................................................................................................

Алексей Егоров возглавил Управление ФСБ по Дагестану

авг 14, 2020 Политика

...................................................................................................

В Дагестане построят новое водохранилище объемом 50 млн кубометров

авг 14, 2020 Общество

...................................................................................................

Станция переливания крови Дагестана обратилась с просьбой к донорам

авг 14, 2020 Медицина

...................................................................................................

В Дагестане появятся ветряные и солнечные электростанции

авг 14, 2020 Экономика

...................................................................................................

Информация

КЦ национального домена разработал сайт для обращений граждан о мошенн…

авг 14, 2020 Информация

...................................................................................................

Положение о ХII Всероссийском конкурсе «СМИротворец»

авг 12, 2020 Информация

...................................................................................................

Институт оценки регулирующего воздействия как форма взаимодействия биз…

авг 11, 2020 Информация

...................................................................................................

Карта РТРС поможет найти мастера для установки телевизионной антенны

авг 06, 2020 Информация

...................................................................................................

В России стартует книжная акция «Книжные сезоны. #Сказка в книжном»

июль 31, 2020 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 07 марта 2017 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-68946. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич