Агьалйирин гъайгъушнаъ айи инсан

 

Дагъустан Республикайиъ жвуван халкь бадали чпиз айи аьгъювалар ва кьувват гьяйиф дарапIди зегьмет зигурайи касар гизаф а. Гьадрарикан сар гъубшу йисан декабрин вазлин 25-пи йигъан 80 йисандин юбилей къайд гъапIу Рамазан Аьлиевра ву.

Рамазан Гьяжиибрагьимович Аьлиев 1938-пи йисан Табасаран райондин Ккувлигъ гъулаъ аьхю хизандиъ бабкан гъахьну. Чан багъри гъулаъ ккергъбан классарин мектебдиз, хъасин Кюрягъ гъулан, 8-пи классдихъан 10-пи классдиз Ккуми гъулан мектебариз гъягъюри, аьгъюваларихьна аьхю иштагь айи жигьили 1955-пи йисан ужудар аьгъювалариинди кьялан уьмуми образование гъадабгъну.

«Йиз байвахт яманди гаш’вал айи вахт вуйи. Мектебдиз гъяцIли ликариинди гъягъюри шуйча. Кьюрдун лап аьхъю вахтари шаламар алахьуйча. Ухди чIяргъюри хьпаз лигну, шаламарик 3-4 йигълан цIийи пинйир киври шуйи. Бязи баяр-шубар мектебдихъан хътакуйи. Кюрягъ гъул`ан вуйи ич мялимди турба-йиъди дукI хури, мектебдиъ аш апIури (мектеб хусуси хулаъ айиб вуйи), бицIидариз гьиври шуйи. Мектебдиъ аш тувру кIури, баяр-шубар хъана мектебдиз гъюз хъю-гъюйи»,

– ктибтура Рамазан халуйи.

Мектебдин кьяляхъ Дербент шагьриъ айи медицинайин училищера ужудар кьиматариинди ккудубкIу жигьил пишекар 3 йисандин арайиъ СертIил, Ханак, Гьарихъ ва КуртIил гъулариъ фельдшерин вазифйир тамам апIури гъилихну. Гьаммишан заан образованиейикан фикрар апIури гъахьи Рамазан 1965-пи йисан Саратов шагьрин медицинайин институтдин хябяхъдин отделениейик урхуз кучIвру. Ургуд йисан институтдиъ урхури ва му шагьрин сагъламвалин карханйириъ лихури гъахьи жигьил, урхуб ккудубкIиган Дагъустандиз хъадакну гъюру. Сифте Дербент шагьриъ медицинайин тяди кюмекнан духтирди, хъасин душваъ кIулин духтирди лихури гъахьну. «Мушваъ гьуркIну духтрар, транспорт адрувализ лигну, гизаф читин месэлйир арайиз гъюйи. Бакуйиъ фтизиатрариз вуйи 4 вазлин курсариъ урхбан кьяляхъ, 1973-пи йисан узу туберкулёздиан иццурайидар сагъ апIру больницайиъ лихуз хъюгъюнза. Му гъагъи уьзрихъди женг гъабхбаан жвуван аьгъювалар артухъ апIури, Тбилиси, Минск, Москва, Мягьячгъала шагьрариъ 4 вазлин курсариъ урхури, вахт гьапIри гъахьунза. Гьацира 15 йисандин арайиъ туберкулёздин диспансерин заведующийра вуди гъахьунза», – кIура Рамазан Гьяжиибрагьимовичди.

Чан уьмрин 60 йистIан артухъ агьалйирин сагъламвализ бахш гъапIу духтрик чпин коллективдиз жигьил духтрар гъюри адрували аьхю гъалабулугъвал кипра. Дугъу тасдикь апIурайиганси, 9 духтрикан 8 кас пенсионерар ву. Мушваъ лихру духтрарихьан жара хусуси клиникйириъ лихуз шулдар. Гьаддиз ужуб маважиб, ужудар шартIар адарш, жигьилар мина лихуз гъидар. «Гьамусяаьт узу диспансерин заведующийдин вазифйир тамам апIураза. Туберкулёз уьзрихъди вуйи сагъ апIбан дикIбар, 2 йисандин арайиъ гюзчивал гъабхури, хъасин Мягьячгъалайиз хътаури шулча. Му уьзур кайидариз вуйи дармнар гьавайиди тувра. Учу Кьибла Дагъустандин районарианра агьалйир кьабул апIурача. Дербент шагьрин гьацI пайра йиз участок вуйиз», – давам апIура Рамазан Аьлиевди.

Агьалйир сагъ апIувализ бахш гъапIу 60 йискан 46 йисан му гъагъи уьзрихъди женг гъабхурайи ва заан хъуркьувалар гъазанмиш гъапIу заан категорияйин духтир Рамазан Аьлиевдиз гьаму йисарин арайиъ швнуб-саб Гьюрматнан грамотйир ва «Дагъустан Республикайин лайикьлу духтир» кIуру ччвур тувна. Дугъаз чан албагу хизандиъра, коллективдиъра, шагьриъра аьхю гьюрмат а.

Ужур пишекарси, ужур кюлфетчира вуйи, сикинсуз юкIв айи му ватанпервери чан уьмрин юлдаш вуди гъахьи Перисултнахъди (думу кечмиш гъахьну) 3 веледра тербияламиш гъапIну. Аьхиримжи 33 йисандин арайиъ Рамазан халу чан кьюрпи хпир вуйи ФатIимат Аьлиева-Мирзаевайихъди, чпин Гьябиб кIуру балихъди ва дугъан хизандихъди сад хулариъ албагну яшамиш шула. Дурариз 8 худул ва 8 гудулра а.

«Йиз баяр-шубариз узутIан ФатIимат гизаф ккунду. Дурари йиз уьмрин юлдшиз, жарадариси, «бажи» гъапундар, «дадай» кIура», мялум гъапIнийи – Рамазан Аьлиевди. Чан уьмрин йисар баяр-шубариз аьгъювалар тувбаз, образованиейиз бахш гъапIу ФатIимат бажийизра му баяр-шубар, худлар-гудлар вари чан гъахидар гъахьну.

Ич сюгьбатнан аьхириъ узу «Яв кьисматниин, уьмриин, пишейиин разиди вуна?» кIури, гьерхиган, йиз сюгьбатчийи гьамциб жаваб тувну: «Ав, йиз кьисматниин, пишейиин рази вуза. Узхьан шлу кюмек инсандиз апIруган, кIваз рягьят, яшамиш хьуз кьувватра артухъ шулиз. Ич хизандиъра сар-сарихьна гьюрмат ади, сар-сарин гъавриъ хьуз чалишмиш шули яшамиш шулача».

Гъубшу 80 йисандин юбилейихъди тебрик апIури, Рамазан Гьяжиибрагьимовдиз жандин сагъ’вал, ляхниъ хъуркьувалар, уж`валар ккун апIураза!.