Хив райондин регьбервал шли апIиди?

 

2019-пи йисан 5-пи мартдиъ, Хив райондин депутатарин Собраниейин къарариз асас вуди, райондин глава хьуз ккуни кандидатарин гьякьнаан конкурс мялум гъапIнийи.

Сессияйиъ депутатари Хив райондин глава хьуз улупнайи ватандашарихьан кагъзар кьабул апIру комиссияра тяйин гъапIну. Дидин дахилнаъ Хив райондин жямяаьтлугъ палатайин председатель Бегбала Бегов, РОО-йин методист Къачмаз Меликов ва райсобраниейин вакил Инаят Рамазанова айи. Дурари, мартдин 11-дилан башламиш дапIну, 30-пи йи- гъазкьан Хив райондин регьбервал апIуз ккуни ватандашарихьан тялукь кагъзар кьабул гъапIну. Думу улупбариз асас вуди, Хив райондин гележегдиин маракьлу вуйи 20 кас арайиз удучIвну.

4-пи апрелиъ Хив райондин администрацияйин конференц-залиъ конкурсдин кьюбпи этап кIули гъубшну. Душваъ райондин глава хьуз кагъзар туву вари 20 касди конкурс гъабхбан гьякьнаан тешкил дапIнайи комиссияйин гюзчиваликкди тялукь тестариз жавабар тувну.

РД-йин Главайин ЮТО-йиъ вари ихтиярар айи вакил Фуад Шихиевди къайд гъапIганси, конкурс къанундин бинайиинди кIули гъабхура.

Конкурсдин кьюбпи этапдин дахилнаъди кандидатари тестариз жавабар тувну. Душваъ улупнайи 60 суалназ жаваб тувбаз дурариз саб сяаьт жара дапIна. Натижйир 2-3 йигъаз мялум хьиди. Улупнайи натижйириз асас вуди, багахь вахтна (улубкьурайи гьяфтайиъ) конкурсдин аьхиримжи этап кIули гъябгъиди. Гьадмуган Хив райондин цIийи главайин ччвурра мялум хьибди, – къайд гъапIну Ф.Шихиевди.

Аьлава апIурача, айи мялуматариз асас вуди, Хив райондин глава хьуз гьязур вуйи вакиларин арайиъ улупнайи вахтназ райондин главайин вазифйир тамам апIурайи Агъамирзе Гьямзабегов, дугъан заместитель Ярмет Ярметов, хайлин йисари Урусатдин кьувватнан гъурулушариъ жавабдар гъуллугъариъ дилихнайи Юрий Наврузбегов, РД-йин силисчивалин управлениейиъ тешкиллу тахсиркарвалихъди женг гъабхру отделиъ лихурайи Тажир Тагъилаев, РД-йин Минздравдин мялуматаринна анализ апIру центрин начальникдин вазифйир тамам апIурайи Эдуард Мустафаев, РД-йин Главайин кадрйирин резрвдин вакил Физули Мурсалов, Хив ОВД-йин йишвариин вари ихтиярар айи ва яшар бегьем дархьи живанарин месэлйириз лигру отделин начальник Гьяжигъурбан Юсуфов, Хиварин спортдин мектебдин директор Гьяжирамазан Мазов, МФЦ-йин директор Азим Аьбдулагъаев ва жара вакилар а.

КIваина хурхьа, 2018-пи йисан 26-пи ноябриъ Хив райондин глава Бейдуллагь Мирзоев чан хушниинди му гъуллугънаан удучIвнийи. Улупнайи йигълан мина райондин главайин вазифйир дугъан заместителди гъахьи Агъамирзе Гьямзабегов тамам апIура.