Армияйиз гъягърударин кьадар артухъ гъапIну

 

2019-пи йисан хьадукран призывдин вахтна Дагъустан Республикайин дявдин гъуллугъназ 3000 ватандаш гъягъиди. Дидин гьякьнаан апрелин 5-пи йигъан кIули гъубшу пресс-конференцияйиъ РД-йин дявдин комиссар Дайтбег Мустафаевди мялумат тувну.  

РД-йин военкомдин гафариинди, вари Урустадиъ Яракьлу Кьувватриз ва дявдин жара идарйириз гъуллугъ апIуз 135 агъзур ватандашдиз дих апIбанди ву. Эгер гъубшу йисан Дагъустандиан хьадукрара, чвнура сатIиди 2580 кас дявдин гъуллугъназ гъушнийиш, гьаму йисан хьадукран призывдин вахтна Яракьлу Кьувватарин жергйириз 3000 жигьил гъягъиди.

«Дагъустан Республикайин Главайи районарин, шагьрарин ва республикайин призывдин кампанйирин ляхнин къайда аьгъю апIбан къарар адабгъна. Призывдин пунктарси, республикайин призывникар сатIиди уч шлу пунктра жигьил эскрар кьабул апIуз гьязурди а: гьарсар касдиз алахьру палтар, рубкьру ипIруб, жара алатар гьязур дапIна»,

— гъапну Д.Мустафаевди.

Армияйиъ гъуллугъ апIру вахт 12 ваз ву. Дявдин гъуллугъ республикайин армияйиз гъягърудар уч апIру пунктнаан удучIву йигълан ккебгъра. Ихь призывникари дявдин 4 (Кьиблайин, Кьялан, Ригъ удучIвру ва Ригъ ккабхъру) округариъ ва кафари флотдиъ гъуллугъ апIиди. Дявдин гъуллугъназ гъягъюрайидар чпи гъуллугъ апIру частариз дявдинна транспортдин авиацияйин 6 самолетдиъди ва поездариъди гъахиди.

«Гьаму хьадукран призывдин вахтна дявдин гъуллугъназ гъягъюрайи 3000 ватандашдикан 2 агъзур касдиз С, Д, Е категорияйин водителарин ихтияр айивализ лигну, дурар машинар хъаърударди гъягъиди»,

— къайд гъапIну республикайин военкомди.   

Призывдихъди аьлакьалу серенжемар гъахури, республикайин 70 агъзуртIан артухъ ватандашариз дих апIиди.

Д.Мустафаевди мялум гъапIганси, мажбур вуди гъуллугъназ гъахбахъди сабси, йикьрариинди (контрактариинди) гъуллугъ апIуз ккунидарра жалб апIбан ляхин гъабхура.

Жигьил эскрарин сабпи пай армияйиз 2019-пи йисан апрелин 17-пи йигъан гьауз планламиш дапIна.

Цци 2002-пи йисан бабкан гъахьи 15 агъзур бай дявдин гьисабназ гъадагъна. Гьацира 1000-кьан жигьилар дявдин заан урхбан идарйириз гъягъюз гъядягъна. Дурари ЕГЭ тувбан кьяляхъ, дявдин вузариъ имтигьнар тувди.  

Табасаран ва Хив районарин гьякьнаан улхури, Д.Мустафаевди ихь районари, мажубр вуйи гъуллугъназси, контрактдиинди вуйи гъуллугъназра бегьем гьязурди айи баяр туврайиваликан гъапнийи.