Китабдин презентация гъабхьну

 

 

Апрелин 18-пи йигъан Дагъустандин Огни шагьрин тарихи культурайин Центриъ Тажудин ТIагьировдин урус чIалназ илтIибкIу «Багъри Гуми гъул» кIуру китабдин презентация гъабхьну. Му серенжемдиъ музейин ва шагьрин культурайин Хулан пишекрар, Дагъустандин Огни шагьриъ яшамиш шулайи Гуми гъулан агьалйир, Тажудин ТIагьировдин дустар иштирак гъахьну.

 

Серенжем шагьрин библиотекачи Сара Муртузялиевайи кIули гъубхну. Дугъу къайд гъапIганси, Т.ТIагьировди табасаран чIалниинди гъибикIу чан гъулкан вуйи китаб 2012-пи йисан чапдиан удубчIвну. Му китаб арайиз гъюбан бадали, дугъу хайлин зегьмет гъизигну. Дупну ккундуки, гьар вахтна жарадаризра кюмекнан хил гьачIабккури, варидарихъди албагну яшамиш шулайи му ватанпервериз китаб бикIуз мялуматариинди гизафдари кюмек гъапIну.

 

«Табасаран чIалниинди вуйи китаб удубчIвбан кьяляхъ, гизафдариз узу тамам гъапIу ляхин кьабул гъабхьну. Гьацира айи нукьсанвалариканра гъапидар гъахьнийи. Гьаддиз, думу китаб таржума апIруси, узу хъана йиз гъулкан ва гъуландарикан вуйи мялуматар ахтармиш гъапIунза ва урус чIалниинди вуйи китабдиъ Ватандин Аьхю дявдин ва Афгъанистан Республикайиъ гъабхьи дявдин иштиракчйирикан гъибикIунза. Йиз асас метлеб – гьамусдин вахтнан жигьилар, чпи наънан вуш аьгъюди, багъри юрднахьна ккунишин, жвуван чIалнахьна, тарихдихьна вуйи маракьлувал дудрубгди, айиб уьбхюри яшамиш хьувал вуйиз», – кIура Т.ТIагьировди.

Дагъустандин Огни шагьрин яшлу агьалйирин Советдин председатель Мягьямед Сяидовди, му Советдин член Сулейман Фатуллаевди, культурайин Хулан директор Фероза Мягьямедовайи, музейин пишекар Назлуханум Гьяжиевайи, искусствойин мектебдин мялим Чимназ Имамовайи ва гьацира жарадари му йигъан Тажудин ТIагьировичди му кьюбби китабарихъ гъизигу зегьметназ аьхю кьимат тувну.

Китабарин авторихъди гизаф йисариинди таниш вуйи музейин пишекар Чимназ Мегьтиевайи чан улхбаъ гьамци гъапну: «Узу урус чIалниинди вуйи китаб гъурхунза. Гьацира думу бикIурайи вахтна узхьан удукьру кюмекра гъапIунза. Тажудин ТIагьировичди вари гъавриъ шлу саягъниинди, ужуб устадвалиинди китабар гъидикIну. Думу тебрик апIураза ва ихь гьюрматлу инсан яшамиш шулайи хулак Тажудин ТIагьировдиз вуйи мемориалин доска кебхну ккунивал тасдикь апIураза».

Му мяракайиъ табасаран чIалнииинди Зарифа Гьясановайи, Кузьмин Гьюсейхановди мяълийир гъапIну.

Серенжемдиъ иштирак гъахьи Гуми гъул`ан вуйи Зейфуллагь Аьбдуллаевди, гьамусяаьт баяр-шубари багъри чIалнан ерина урус чIал ишлетмиш апIурайивализ лигну, китаб урус чIалназ илтIибкIбан месэла арайиз гъафиваликан гъапну.

«Му китабар чапдиан адагъру вахтна, узу швнур-сар кюмек апIуз шлу касарихьна илтIикIунза. Анжагъ сарира кюмек гъапIундар. Китабар жвуван хизандинна йиз баяр-шубарин кюмекниинди чапдиан адагъунза, табасаран чIалниинди – 300, урус чIалниинди – 50 китаб», – давам гъапIну Т.ТIагьировди.

Му китабдиъ 2012-пи йисан декабрин 21-пи йигъан «Табасарандин нурар» газатдин 51-пи нумрайиъ тувнайи Дагъустан Республикайин жигьиларин лайикьлу тербиячи Г.Ш.Рустамовдин макьалара чап дапIна. Му макьалайин аьхириъ автори Дагъустандин Огни шагьриъна Табасаран райондиъ «Багъри Гуми гъул» кIуру китабдин презентацияйин серенжемар кIули духну ккуниваликан, Ватандин Аьхю дявдин ветеран яшамиш шулайи хулан цалик мемориалин доска кебхну ккуниваликан бикIура.

Серенжемдин аьхириъ му йигъан мициб мярака тешкил гъапIдариз ва дидин вари иштиракчйириз Тажутдин халуйи ва дугъан багахьлу вуйи Камил Эфендиевди чпин терефнаан чухсагъул мялум гъапIну.