Мектебди аьсрин рякъ ккадапIну

Хили-Пенжигьарин кьялан мектеб. Дидин тарих гьамус варж йис ву! Амма, аьхю тарихдиз дилигди, думу Табасаран райондин варитIан жигьил ва ужударсдар мектебарикан саб ву.

 

Апрелин 26-диъ мектебдин аьтрафдиин юбилей якьуди къайд гъапIну. Cеренжемдиз «Табасаран район» МР-ин глава Мягьямед Къурбанов кIулиъ ади администрацияйин ва райондин идарйириз регьбервал туврайи жавабдар вакилар, гъунши гъуларин администрацйириан, мектебариан ва жара йишвариан хялар, мектебдиъ урхурайидар, мектебдиъ улихьган лихури гъахи мялимар-ветеранар ва гъуландар гъафнайи.

Гъулаъ сабпи мектеб абццхъан тина варж йис тамам хьпаз тялукь вуйи машкврин эввелиъ дидин иштиракчйири мектебдихъ Ватандин Аьхю дявдиъ гъийихдарин гьюрматназ тикмиш дапIнайи гюмбетдихъ кюкйир дивнийи.

Юбилейин шадлугъар мектебдиъ урхурайидарин литературайинна художествойин ва музыкайин эсерариинди ачмиш гъапIнийи.
Хъасин мектебдин директор Азер Рягьимхановди гъуландар ва хялар юбилейин машкврихъди тебрик гъапIнийи, гъулан уьмриъ мектебдин эгьемиятнакан ктибтнийи.

«Мектебдин юбилей – му варидиз аьхю шадвал ву. Тмуну терефнаан – ич улихь лихури гъахьидарин ва мектебдин 200 йис хьпан юбилей къайд апIрударин улихь аьхю жавабдарвалра ву. Гъийин мектеб – му ухьу варидари – мектебдиъ лихурайидари, урхурайидари, абйир-бабари, выпускникари ва хялари – сатIиди тикмиш гъапIу хал ву. Думу хал, кирпчариканси, ихь ляхнариинди, гъайгъушнариинди, бажаругълувалиинди ва гьяракатариинди арайиз гъафну, дюзмиш гъабхьну. Гьарсар касди дидик фициб-вушра чан пай кивну. Натижйирира шад апIуру», – гъапнийи дугъу ва мектебдин тарихдин асас кIварарикан ктибтнийи.

«Хили-Пенжигь кьюб класс ккади (1-2-пи классар) сабпи мектеб 1919-пи йисан ачмиш гъапIну. Думуган мектебдиъ 50-60 урхурайир айи. 1935-пи йисан мектебдин дараматар тикмиш апIайиз, думу швнур-сар касдин хусуси хуларикк ерлешмиш гъабхьну. Мектебдиъ лихури гъахьи сарпи мялимар Хантемиров Шагьбала Гьяжиагъаевич ва Аьбдуллаев Манаф Аьзизович вуйи. 1940-пи йисан ккергъбан мектеб ургуд йисандин мектебдиз илтIибкIнийи, хъа 1960-пи йисан думу миржид йисандин ва 1979-пи йисан кьялан мектебдиз илтIибкIну», – къайд гъапIнийи мектебдин директори. Дугъу мектебдиз жюрбежюр йисари регьебервал туври гъахьи ва мектебдин уьмриъ ужуб шил гъибту директорарин, Урусатдин жюрбежюр регионариан ва республикайин жара районариан вуйи ва мектебдиъ гъилиху мялимарин ччвурар ктухнийи.

Гъябгъюрайи йисан Хили-Пенжигьарин кьялан мектебдиз 206 байна риш урхуз гъюра. Дурариз аьгъювалар ва тербия туври, 41 мялим лихура. Дурарин арайиъ РД-йин лайикьлу мялим, РФ-дин уьмуми образованиейин гьюрматлу гъуллугъчйир, халкьдин прос-вещениейин отличникар а. Мектебдиъ образованиейин цIийи къайдйириинди аьгъювалар тувуз вари шартIар яратмиш апIура.

Хъасин гаф райондин глава Мягьямед Къурбановдиз тувнийи. Дугъу мектебдин коллектив, урхурайидар ва гъуландар, серенжемдиз уч духьнайидар вари Хили-Пенжигь мектеб абццну варж йис тамам хьпан юбилейихъди тебрик гъапIнийи. М. Къурбановди гьам райондиъ, гьам вари республикайиъ образованиейиз аьхю фикир туврайивал къайд гъапIнийи, фицики баяр-шубарин урхбан ва уьмрин хъуркьувалар, дурар фицдар ватандашар шулуш, мектебдикан ва мялимарикан асиллу ву.

Мягьямед Къурбановди Хили-Пенжигьарин кьялан мектебдиз пешкеш вуди гъийин деврин технологйир масу гъадагъуз 300 агъзур манат тувнийи ва мектебдин коллективдиз гъюзимбу вахт на аьхю хъуркьувалар ккун гъапIнийи.

Серенжемдиъ гьацира «Табасаран район» МР-ин главайи заместитель Заур Исаев, райондин Гюзчивалинна гьисабнан органдин председатель Иса Исаев, райондин образованиейин управлениейин начальник Аьбдусалам Гьясанов, ЦРБ-йин кIулиъ айи Абсеретдин Мирзабегов, «Хили-Пенжигь гъулан совет» СП-йин глава Шамсетдин Сеидов, Дарвагъ гъулан кьялан мектебдин директор Заман Къягьриманов ва жарадар удучIвну гъулхну. Дурари варидари мектебдин коллектив, гъуландар ва уч духьнайидар мектебдин юбилейихъди тебрик гъапIнийи.

Серенжемдиъ, гизаф йисари лайикьлу зегьмет зигбаз ва образование артмиш апIбак аьхю пай кивбаз лигну, мектебдин 100 йис хьпан юбилейихъди аьлакьалу вуди, мялимвалин ляхнин хайлин ветеранар райондин главайин ва гьацира образованиейин управлениейин терефнаан гьюрматнан грамотйирихъди лишанлу гъапIнийи. Хъа райадминистрацияйин культурайин, спортдин, туризмдин ва жигьиларин политикайин отделин начальник Аьбдулвагьаб Аьбдуловди чан багъри гъулан мектебдиз багахь вахтари чан дакьатарихъ спортдин майдан дивуз гаф тувнийи.

«Гьамус ич мектебдин тарихдиъ кьюбпи варж йис ачмиш шула. Думу йисарра ич мектебдиз бегьерлудар, хъуркьувалар айидар шул кIури, умудлу вуча», – гъапнийи аьхириъ мектебдин директор Азер Рягьимхановди.

Хили-Пенжигьарин мектебдин варж йис хьпан юбилейин машквар, мяълийир, ялхъвнар апIури, кьаназ давам гъабхьнийи.