Мектебариз китабар жара апIура

Февралин 5-пи йигълан башламиш дапIну, Хив райондин мектебариз китабар жара апIуз хъюгъну.

Мялум вуйиганси, республикайин гьюкмин кIулиъ айидари кьабул гъапIу саб жерге серенжемарин натижайиъ му ляхин жанлу апIуз мумкинвал тувну.

Хив райондиъ мектебариз китабар лазим саягъниинди жара апIбан, китабариин голограммйир дюзди аларсбан ляхин вахтназ улихьна тешкил дапIнайи тялукь комиссияйин вакилари ахтармиш гъапIну. Комиссияйиз райондин главайин вазифйир тамам апIурайи Агъамирзе Гьямзабегов (председатель), РОО-йин ва РД-йин образованиейинна илимдин Министерствойин вакилар дахил шула.

А.Гьямзабеговди субут гъапIганси, улупнайи вахтназ Хив райондиз 1-11-пи классариъ урхурайидариз 15 912 китаб духна, дурарикан 599 ккергъбан классариз вуйи табасаран ва лезги чIаларин китабар ву.

– Райондиз духнайи китабарин кьадарну йишвариин урхурайидарин игьтияжар тамам апIуз мумкинвал тувди. Сарун абйир-бабариз китабар масу гъадагъувалра алабхъидар: гъи райондиъ саки вари урхурайидар пулсузди китабарихъди тямин апIуз мумкинвал дубхьна. Хъа гьарсаб китабдиин чан штрих-код ва голограмма диврайивали дурар гележегдиъ масу тувбан рякъяр хъяркьди, – гъапну А.Гьямзабеговди.

Сабпидарди цIийи китабар Хиварин ва ЦIийи Фрюгъярин мектебариз тувну. Китабар райондин вари мектебарин вакилари РОО-йиъ тартиб дапIнайи графикдиинди гъадагъиди.

РОО-йиан жара апIури имиди гьарсаб китабдин 1-пи ва 17-пи машариин гьарсаб мектебдин штамп ва тялукь голог-рамма дивра. Йишвариин китабар гьарсар урхурайирин чан ва дугъан абйир-бабарин къул зигбиинди жара апIиди. Китабар уьрхювалихъан урхурайидар, абйир-бабар, библиотекарар, директорар, РОО-йин кIулиъ айидар жавабдар ву. Китаб пуч апIбан, дубгбан дюшюшариъ журумра улупиди.