Жумартвал – аьхю уж’валнан ляхин ву

 

 

 

Инсандиз кюмек апIувал – му жизбивалар адру, аьхю кьувватар ва гизаф вахт тIалаб апIурайи ляхин ву. Кюмек апIбан игьтияж айи агьалйирихъди адапIу гьарсаб сяаьт, дурариз харж гъапIу гьарсаб манат ясана туву жара кюмек лап важиблу ву: дураризра, ухьузра. Яв гъвалахъ хъайи, читин гьялнаъ айи касдин юкIв цIибдикьан рази апIувал аьхю уж’валнан ляхин даринхъа? Рягьимлувалин «Умуд» фонднан метлебра, чаз айи мумкинвалариз лигну, гьацдар читинвалариъ айидариз кюмек тувувал ву.

 

Табасаран райондиъ «Умуд» фондну чан ляхин 2016-пи йисан январихъан мина ккебгъна. Думу райондин жигьиларин жямяаьтлугъ тешкилатарин вакилари тешкил гъапIну. 2018-пи йисан декабризкьан дидин председатель Аьбдуселим Гираев вуйи.
Ккудушу шубуд йисандин арайиъ «Умуд» фондну чан ляхнин асас терефнаан – цIибди тяминди вуйи, гизаф бицIидар айи хазанариз итIру сурсатарин, гьацира мектебдин яшнакк ккуркьайиз ва мектебдиз гъягъру яшнан бицIидариз канцелярияйин шей’ар, алахьру палтар тувбаан – хайлин ляхин гъубхну.

Фонднан гъазанжарин асас булагъар ватандашари ва тешкилатари чпин хушниинди туврайи ва Хючна гъулаъ алвер апIурайи йишвариъ дивнайи тялукь ишкIариъ ипрайи пул ву. Гьаци, 2016-пи йисан 136 150 манат уч гъабхьнийи ва райондин вари гъулариан 70 хизандиз адресдиинди вуйи кюмек апIуз мумкинвал гъабхьну. 2017-пи йисан уч гъабхьи 145 800 манат пулихъ райондин гъулариан 50 хизандиз кюмек гъапIну. Читин вахтар дуфнашра, жумартвалин ляхниъ иширак шулайидарин кьадар йислан-йисаз артухъ шула. 2016-пи йисантIан 2018-пи йисан, месела, «Умуд» фондназ саки кьюб ражари артухъди пул гъафну – 256 агъзур манат. Думу пулихъ райондин гъулариан 100-тIан артухъ хизанариз кюмекар гъапIну.

Улихьна йисариси, 2018-пи йисанра «Умуд» фондну жюрбежюр серенжемар ва мяракйир кIули гъухну. Гьаци, месела, райондин администрацияйин кюмекниинди ва «Мега» алвер апIру хулан эйси Айваз Рамазановдихъди сатIиди 1-пи июндиъ Хючнаъ Кьалухъ Мирзайин ччвурнахъ хъайи спорткомплексдин майдандиин бицIидар уьрхбан Йигъ къайд гъапIнийи. Серенжемдиз Дербент ва Дагъустандин Огни шагьрариан, Дербент райондин Чинар гъул’ан, Хив ва Табасаран районариан теклиф дапIнайи 200-тIан артухъ майиф бицIидариз мани хураг гьивнийи, пешкешар тувнийи ва табасаран эстрадайин ва табасаран драмтеатрин артистарин концерт улупнийи.

Сач 25-31-пи августдиъ фонднан вакилари «БицIидар мектебдиз гьязур апIурхьа» мяргьяматлувалин серенжемдин дахилнаъди гизаф бицIидар айи хизанариан 35 бицIириз кюмек гъапIну. Думу тешкил апIуз Эльман Гьяжимурадовди (Хючна гъул), Анзор Къази-мягьямедовди (Дербент) кюмек апIури шубудпи йис ву.

Декабрь вазлиъ КЦСОН-дихъди сатIиди майифдарин Йигъаз тялукь серенжем тешкил гъапIнийи. Думу серенжем кIули гъабхуз Айваз Рамазановди, Анзор Къазимягьямедовди кюмек тувнийи. ЦIийи йисаз тялукь вуди тешкил гъапIу серенжемдин спонсорарра гьадрар вуйи.

Гьелбетда, «Умуд» фонднан гъайгъушнар гьаму зиихъ кудухнайи серенжемариинди ккудукIурадар. Хъа дидин вари ляхнариъ директор Рамис Рамазанов кIулиъ ади райондин гизаф вазифйир тамам апIру жигьиларин Центри, Табасаран райондин ЦРБ-йин духтир Рамис Шябановди, кIул’инди вуйи дилаварчи кас Артур Гьяжиибрагьимовди, райондин волонтерари ва Аьбдусалам Аслановди регьбервал туврайи ТОКС-ди аьхю активвал улупура.

Рягьимлувалин «Умуд» фонд бицIидаризра, аьхюдаризра читин аьгьвалатнаъ кюмек апIуз кIури, яратмиш дапIнайиб ву. Хъа дидхьан анжагъ агьалйири, жюрбежюр тешкилатари хушниинди туву дакьатарииндитIан кюмек апIуз шулдар. Хъа сар аьрифдар касди гъапну: «Эгер ухьхьан гьарсарихьан жилиин жара инсан, зат дарш, сар каскьана бахтлу апIуз гъабхьиш, жилиин вари инсанар бахтлудар шуйи».