Ихь хатIасузвал гизафси ухькан асиллу ву

Шаксузди, гъийин вахтна ГИБДД-йи важиблу вазифйир тамам апIура. Ухьуз йигълан-йигъаз ихь рякъяриъ гьяракат апIурайи машинарин кьадар ва дурарин гьяракат артухъ шулайивал рябкъюрахьуз. Гьамдихъди сабси, рякъяриъ ихь уьмриз хатIалувалин дюшюшар арайиз гъювалра за шула. Хъа ГИБДД-йин гъуллугъ дициб гьяракат айи рякъяриъ ихь уьмур ва сагъламвал уьрхюз жалб дапIнайиб ву.

Табасаран райондин ОМВД-йин ГИБДД-йин отделин начальник, полицияйин майор Рамис Умалатовди ич гюрюшдиъ къайд гъапIиганси, гьаму йисан ккудубшу вахтна Табасаран райондин аьтрафариин автотранспортди гьяракат апIру рякъяриъ кьюб хатIалу дюшюш гъахьну. Хъа ккудубшу йисан улупнайи вахтна райондин рякъяриъ хатIалу дюшюшар гъахьундайи. Ццийин дюшюшарикан сабнубдиъ машин хъапIрайири чан машин шилди гъягъюрайи ватандашдик кубкIну, тмуну дюшюшдиъ автомобиль рякълан ултIубччвну ва илдибгъну. Шилди гъягъюрайи ватандашдизра, илдибгъу машиндин эйсийизра жюрбежюр гъагъишнан зийнар гъахьну ва дурар Дербентдиъ больницайиъ сагъ апIури гъахьну.

Ццийин ккудубшу вахтнара райондин ОМВД-йин ГИБДД-йин отделениейи, рякъяриъ автотранспортди гьяракат апIбахъди аьлакьалу хатIалу дюшюшар дархьбан ва административ ихтиярар чIур апIбан дюшюшар хьуз гъидритбаан бадали, хайлин ляхин гъубхну. Амма, гьаци вушра, рякъюъди гъягъбан къайдйир чIур апIбан 676 дюшюшар ашкар гъапIну.

Рякъюъди гъягъбан къайдйир чIур апIбан дюшюшарин арайиъ асас йишв хатIасузвалин чIулар алдарди машинар ишлетмиш апIували, ОСАГО-йин тIалабар тамам дарапIрайивали, автомобиларин шюшйир мучIу апIурайивали ва жара дюшюшари бисура. Къайд дапIну ккундуки, ихь уьлкейиъ ички дубхъну рулихъ деънайидариз вуйи жаза бицIиб дар. Хъа машин хъапIрайир дициб гьялнаъ ади дугъкан тахсирра ктубчIвиш, жаза хъана аьхюб ву. Гьаци вушра, ички дубхъну рулихъ деъру касарра гьелелиг гъузна. Ццийин ккудубшу вахтна дицисдар 2 кас ашкар гъапIну, хъа хьур касди арагъи дубхънайивалин гьякьнаан ахтармишар гъабхбаккан кIул ккадабгъну. Дицисдар касарихьна къанундиъ улупнайи уьлчйир кьабул гъапIну.

Йисандин ккудубшу вахтна райондин ОМВД-йин ГИБДД-йин отделение республикайиъ кIули гъахури гъахьи гьяракатнанна профилактикайин вари серенжемариъ иштирак гъабхьну, гьадму гьисабнаан, месела, «Ички дубхъну машин хъапIрайир», «ХатIасузвалин чIулар», «Агувал», «Тонировка», «БицIидарин кресло», «Маршрутка», «Мугъаят йихь – шилди гъягъюрайир», «КучIлин госномерар» ва гьацдар жарадар. Хъа 20-пи майдиан 11-пи июндиз, урхурайидари мектебар ккудукIбахъди, дурар мина-тина гъягъюб артухъ хьувалихъди аьлакьалу вуди, «Фикир тувай – бицIидар!» операция кIули гъубхну.

«Аьдат вуйиганси, Рамазандин ваз улубкьайиз ва дидин кьяляхъ сумчрар апIрударин кьадар артухъ шулу, – гъапнийи Рамис Умалатовди. – Гьадму вахтна сумчрин машинар саб цIарнаъди хъаъну гъягъбан, жарарихьна руль ихтибар апIбан къайдйир чIур апIувалин дюшюшар гизаф шулу. Бязи машинар хъаърудари машинарин номерариин жюрбежюр дикIбар кайи табличкйирра аларсури шулу. КIваълан гьапIну ккундар: тялукь ихтиярар ва къанунарин тIалабар чIур апIрударихьна жазайин уьлч-йир кьабул апIувал улупна.

Гьамус хьад улубкьна. Хьад – баяр-шубари рягьятвал йивру вахт ву. Гьаддихъди аьлакьалу вуди дупну ккундуки, РД-йин МВД-йиз баяр-шубар экскурсйириз ва спортдин жара серенжемариз дестйириинди гъахбан кьабул дапIнайи къайдайин актарин тIалабар чIур апIбан гьякьнаан гизаф аьрзйир гъюри шулу. Гьюкуматдин тялукь къарариъ баяр-шубарин дестйир, гьадму гьисабнаан инвалид баяр-шубар, шагьрарин айитI, шагьрарин гъирагъарихъна ва шагьрарин арайиъ вуйи маршрутариъ автобусариъди гъахувал тешкил апIбан тялукь тIалабар тартиб дапIна. Думу тIалабар тялукь ляхин кIул’ина гъадабгънайи вари машинар хъаърудариз аид ву ва дурар тамам дапIну ккунду. Думу месэла ич гьар йигъандин гюзчиваликк хьибди»,

– давам гъапIнийи Рамис Умалатовди.

Рякъяриъ гьяракат апIбан хатIалу, пашманвалин дюшюшар дархьувал гьам машин хъапIрударикан ва гьамсана шилди гъягъюрайидарикан, рякъяриъ гьяракат тешкил апIурайидарикан варидарикан асиллу ву. Жиниб дар, гьарсаб ДТП дидин иштиракчйириз ва дурарин багахьлуйириз аьхю бедбахтвализ илтIибкIуру. Дици вуйивалин гьякьнаан ухьу, рякъяриъ гьяракат апIбан иштиракчйири: машинар хъаърайидари ва шилди гъягъюрайидари, гьич сарира гьархну ккундар. Думу терефнаан вуйи тялукь къайдйир ва тIалабар варидари тамам апIувал чарасуз лазим ву. Ихь хатIасузвал гизафси ухькан асиллу ву.