Зегьмет – шадвалин ва бахтнан булагъ ву

Сабпи ражари «Татляр» агрохолдингдин кIулин директор Ягь’я Гьяжиевдихъди узу 2016-пи йисан август вазлин 23-пи йигъан Дербент райондиъ кIули гъубшу «Гъул – Урусатдин рюгь» кIуру Вариурусатдин форумдиъ таниш гъахьнийза. Чан зегьметниинди ихь республикайиъси, Урусатдиъра ад айи руководителин хъуркьуваларин сир аьгъю апIуз ккунди, узу хъанара дугъахъди вуйи гюрюшдикан фикрар апIури гъахьунза. Магьа нубатнан, Дербент райондин АПК – йин гьялнакан вуйи вуйи макьала гьязур апIуз ккунди, узу Дербент райондин ужуди артмиш шулайи Татляр гъулаз гъушнийза.

 

Ягья Мягьямедэрифеевичдин мяишатдикан фукьан вушра дибикIна. БицIивахтнахъанмина ужур тIумутIчи вуйи чан адаш Мягьямедэрифей Гьяжиев-дихъди тIумтIарин багъариъ чахьан удукьру кюмек апIури гъахьи му зегьметкешдин жилихьна вуйи ккунишну инсан мюгьтал апIуру.

«Узу 2014-пи йисан октябрин 31-пи йигъхъанмина 2015-пи йисан январин 16-пи йигъазкьан ихь республикайин улихь-кIулихь хьайидарин теклифниинди, узуз даккунди вушра, Дербент райондин главайин вазифйир кIули гъахури гъахьунза. Анжах, узхьан кабинетдиъ деъну ляхин апIуз, жилиин вуйи ляхнихьан ярхла хьуз гъабхьундарзухьан», – кIура ич сюгьбатнаъ дугъу.

Ягья Гьяжиевдин проектдиинди, Урусатдиъра ужудар мяишатарикан гьисаб шулайи «Татляр» агрофирмайихъди ООО «Виноградарь», ООО «Уллучай», СПК «Уллутеркеме» (питомник) сатIи дапIну, агрохолдинг «Татляр» арайиз гъафну. Давди дирчнайи жилар тIумтIин багълариз илтIикIури, Татляр гъулаъ яшамиш шулайи агьалйирси, гъунши гъуларин агьалйирра ляхнихъди тямин апIурайи руководители гьамци кIура: «Инсандиз кюмек апIруган, дугъан хлиъ балугъ ивуб рягьят ляхин ву. Хъа дугъан хлиъ балугъар дисру кIир ивиш, инсанди чан мадар апIуз хъюгъру». Вушра, мектебариз, студентариз, спортсменариз ва чахьна илтIикIдариз гьар вахтна кюмек апIру руководители «Уллу-Теркеме» гъулаъ бицIидарин багъра дивну.

Дугъан гафариинди, ихь республикайиъ тIумтIарихъди ляхин апIури, артмиш шулайи 36 гъулан мяишатар 2011-пи йисан гъахьи аьхълушнарин кьяляхъ гъагъи гьялнаъ ахьну, ва гьюкуматдин терефнаан саб кюмекра адарди, ккадахьну. Дурарикан 2012-пи йисаз гъубзуб саб йиз сюгьбатчийин мяишат вуйи. Гьар вахтна чан кьувватниин хъугъвал алди вердиш вуйи Я.М.Гьяжиевди кредитар гъадагъну, цIийи кIул’ан багълар кивуз хъюгъру. Гьаму вахтназ агрохолдингдиъ 1600 гектариъ тIумтIарин багълар, а ва дурар артухъ апIбаз гьар вахтна фикир тувра. Гьацира, му мяишатдиъ жара йимишарин гьарар, бистнин мейвйир кивна. Мягьсуларра урзура. Вушра, йиз сюгьбатчийихъ хъпехъруган, Дербент райондиъ вартIан асасуб – ригъун мейва вуйибдин гъаври гъахьунза. Мяишатдиъ ляхин апIурайи пишекрари гьар йигъан 1000 манат, хъа механизаторарин маважиб тIумтIар уч апIру вахтна 50-60 агъзур манат ву.

«Гьамусяаьт учу лазим вуйи ляхнар вари кIули духну, тIумтIар уч апIру вахтназ гьязурди ача. Пишекрар, техника, шид – лазим вуйиб вари ачуз. Анжагъ уч гъапIу бегьер иша гъябгъюрадар. ТIумтIар хифар дар, му мейва кьаназ гъибтуз шлуб дар. Гизафси, бегьер чяхрин ва коньякарин заводариз туврача. Гьацира, ич гъубшу йисандин бегьерин пулра гьелелиг чяхрин заводдихьан тувуз шуладар. Эгер Советарин вахтари мицдар месэлйир гьюкуматди гьял апIури гъахьнуш, гьамус дурар руководителиин алахьура. Гьаддиз, тIумтIар кьаназ уьрхру йишв тешкил апIру проектдиканра фикрар апIураза. Думу проект кIулиз адагъуб думукьан рягьят ляхин дар. Хъана кредитаригъ гъючIвну ккунду», – давам апIура йиз сюгьбатчийи.

Фукьан кьувват ашра, зегьметнахъ юкIв хъашра, жвуван хизанди увуз кюмекнан хил гьачIрабккиш, мицдар хъуркьувалар гъазанмиш апIуз читинди алабхъура. Ягь’я Гьяжиевдин бай Азаддизра чан абайин, адашдин пишекарвал кьабул гъабхьну, ва му рягьят дару цирклиъ «Татляр» агрохолдингдин хъуркьувалар дурари сатIиди апIурайи ляхнин натижйир ву.

«Ихь Урусат лазим вуйи кьадар тIумтIарихъди тямин апIбан бадали 5 миллион тонн тIумтIар лазим ву. Гьамусяаьт Дагъустан ва Крым республикйири сатIиди 500 000 тонн бегьертIан гъадабгъурадар. Жара йишвариъ тIумтIар адар. ТIумтIарикан гъапIу чяхирна коньяк масу тувуз шуладар. Дурарин ерина инсанари къалп ишлетмиш апIура. Мициб гьялнахъди вуйи месэлйир гъитIиккури, республикайин ва Урусатдин гъулан мяишатдин министерствйириз мялуматар хътаури шулза. ТIумтIариз муштарйир адруган, жафа дизигну, 18-20 манатдиз тувру вахтна гьавайиди ляхин кIули гъабхурайивалик гьисаб шулу. Гьамусяаьт гьюкуматдикан гьарсаб кило-йиз манатна гьацI, кьюб манат субсидйириз ккилигурача», – кIура Я.Гьяжиевди.

РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат, ужур инсан ва руководитель Ягь’я Мягьямедэрифеевичди му йигъан чаз гьар вахтна кюмек апIури, 6 йис улихьна уьмриан гъушу чан хпир Сельмира кIваин гъапIнийи. Мурари 5 бицIир зегьметнахъ юкIв хъади, уж`валин гъадри ади тербияламиш гъапIну. Гьаму вахтназ 13 худулна 2 гудул айи Ягь’я Гьяжиевдина дугъан уьмрин кьюрпи юлдаш Наидайи дурар Гьяжиеварин хасиятар хъайи зегьметкешар хьуз чалишмиш хьуб давам апIура.

2017-пи йисан Ягь’я Мягьямедэрифеевичдикан «Багъри жилин дих» кIуру китаб гъибикIну. Му китабдин автор гизаф йисариинди «Дагестанская правда» газатдиъ гъилиху журналист А.М.Исмяилов ву.

«Зегьмет – шадвалин ва бахтнан булагъ ву. Хъуркьувалар хьпан бадали гьарсар инсан чан йишв`ин алди, гьарсари жавабдарвалиинди чан вазифйир тамам апIури ккунду. Жара сир адар», – кIура ич сюгьбатнан аьхириъ адлу тIумутIчи, ужур кюлфетчи ва жавабдар руководитель вуйи Ягья Гьяжиевди.

ДугъритIанна, мицир инсандихъди сюгьбат гъубхиган, уьмрихьна, зегьметнахьна, инсанарихьна вуйи лигбар ужуб терефназди дигиш шулу.

Му ватанпервер гьар вахтна чан сирнакан, хъуркьуваларикан, фикрарикан ктибтуз гьязур ву ва хьадан вахтна кабинетдин ерина тIумтIарин багъдин гъвалахъ илибкну аьхю пажси тешкил дапIнайи йишвакк вари чахьна гъюрудар кьабул апIуру. Ич газатдин пишекрарин терефнаан дугъаз жандин сагъвал ва хъанара аьхю хъуркьувалар ккун апIурча!