Лагерариз гъягъру баяр-шубариз – буюр

Хьадан тятIиларин вахтна Хив райондиан рягьятвал гъадабгъуз бицIидарин лагерариз гъягъюрайи баяр-шубарин гьякьнаан мялуматар, хабрар гъадагъуз узу РД-йин Хив райондиъ айи МФЦ-йин директор Азим Аьбдулагъаевдихьна илтIикIунза. Дугъахъди гъабхьи йиз сюгьбат жикъиди исихъ чап апIурача.

‒ Азим Аьбдуллаевич, ихь райондиан лагерариз гъягъюрайи урхурайдарин кьадар, дурарин евескарвал фицдар ву?

‒ Учу ихь райондин вари мектебарин директорариз баяр-шубарин лагерарин гьякьнаан мялуматар тувнача. Урхурайидарин лагерариз гъягъюз иштагь а, фицики рякъ-хулиъ алахъу-гьахъу швнур-сар баяр-шубарихьан гьирхбар-хъирхбар дапIнача. Хъа, гьаз вушра аьгъдарзуз, дурарин абйир-бабарин терефнаан разивал адар.

‒ Лигру гьялариан, абйир-бабарин юкIвар архаинди дар, дурариз гучI кайи гьял ву. Му ляхнин гьякьнаан фици фикир апIурава?

‒ ИкибаштIан, велед фукьан аьхю гъахьишра, жвуван хулан-йишван эйси гъахьишра, гьелбетда, абайизна бабаз думу терефнаан архаинвал айиб дар. Велед дурариз гьарган бицIир ву. Амма узуз дурар умудлу апIуз ккундузузки, лагерариъ вари терефариан баяр-шубарин гъайгъу жвуван хулаътIанна ужуди зигура. ГучI апIбан ляхин адар. Лагерарин аьгьвалат ахтармиш апIуз гъягъюри-гъюри, йиз магьа шубуд йис вуйиз. Душван гъайгъу зигурайивал гъябкъиган, сач узу йиз веледарра лагериз гьаунза. Эгер юкIв архаинди дайиш, узу думу ляхин апIидийинхъа? Урхурайидарин иштагь адрувализ лигну, гьаму кьанди ихь райондин образованиейиз регьбервал туврайи Казбек Къазиевди чан веледарра лагериз гьаъну. Гьаддиз гьаму учу дапIнайи ляхниинди ихь урхурайдарин абйир-бабариз душваъ архаинвал айивал субут апIурача.  

‒ Лагерариз гъягъру касарин швнуб смена а? Ва гизафси фуну лагерар ктагъури шулу?

‒ Вари шубуб смена а. Дагъустандиъ 30-кьан лагерар ашра, гизафси ктабгъурайиб «Солнечный берег» кIуру йишв ву. Узузра душв гизаф кьабулди вузуз. Имбу йишварси дарди, душв марцци, архаинвализ аку майдансиб йишв ву. Саб гафниинди, кIваз хуш йишв ву. Гьаму йисанра ихь мектебариъ урхурайидари кадабгънайи йишв гьадушв ву. Вари лагерариъ рягьятвал гъадабгъурайи йигъарин кьадар 20 йигъ ву.  

‒ Сменйир фици гьязур апIурачва? Гъягъюрайи баяр-шубарин кьадар фициб ву?

‒ Сабпи сменайин заявк-йир кьабул апIру вахт 2019-пи йисан майин 16-19-пи йигъар вуйи. Ихь райондиан кьюб заявка гъахьну. Саб Хиварин кьялан мектебдиан, сабсана ‒ Лик`арин. Дурар, 10-пи июндиан 30-пи июндизкьан рягьятвал гъадабгъну, разиди кьяляхъ гъафну.  

Кьюбпи сменайин заявк-йир кьабул апIурайи вахт июндин 15‒18-пи йигъар вуйи. Му ражарира кьюр касдин заявкйиртIан гъафундайи. Дурар кьюрид гъардшар, йиз худлар, Хиварин мектебдиан ву. Кьюбан дурариз зенг дапIназа, лагериъ айи шартIариин гизаф разиди ву. Дурари 3-пи июлилан 23-пи июлизкьан лагериъ рягьятвал гъадабгъи.

Шубубпи сменайиз гъягърудариз заявкйир тувру вахт июлин 10-13-пи йигъар ву. Заявкйир туву баяр-шубари рягьятвал гъадабгъурайи вахт 26-пи июлиан 15-пи августдизкьан ву. Умуд кивраза, белки, гьамускьан лагерариз гъягърударин кьадар артухъ шул.  

‒ Азим Аьбдуллаевич, ихь баяр-шубари лагериз фицдар документар уч дапIну ккундуш, сабансана кIваин апIурхьа.  

‒ Буюр, вари бегьемди гъавриъ шлуси ктухарза: бицIирин паспортдин ксерокопия вая бабкан хьувалин шагьадатнама; чарасуз вуйи медицинайин страхованиейин полисдин ксерокопия; № 079/У къайдайин медицинайин справка; вари прививкйир йивнайивал тасдикь апIурайи сертификатдин копия; кIамкIариз ва эпидпаротитдиз аьксиди вакцина гъивувал мажбури вуди улупуб; 3 йигъандин арайиъ тарагъру уьзрариан аьзарлу духьнайи касарихъди аьлакьйир дархьивалин гьякьнаан справка.