Литературайин маш

Халибегов Амир, Асккан Ягъдигъ гъул

Табасаран

Дюн’яйилан илдицишра сабшвнубан,
Бихъидар узуз йишв увутIан уткан.
Гирами ва кIваз мани багъри Ватан,
Гюрчегвали дабалгнай Табасаран.

Ягъал дагълари алахьна чру палтар.
АлтIарццну авуз гюрчег чюллер, багълар.
Рубас нириъ урсри а бицIи нирар.
Гюрчегвали абцIнайи Табасаран.

Кьюрд улубкьган ккапIнава лизи чарчли,
Хьадан ригъдикк шулва уву, нур туври.
Хусуси табиаьтдин вува эйси.
Жвуваз гьахи юрд, ккуни Табасаран.

Рази вуза хьувал’ин яв агьали.
Жигьил жан тIубкIура такабурвали.
Дагълу инсанар яшамиш шулайи
Вафалу вуза увуз, Табасаран.

 

Залум дюн’я

Фукьан яман дубхьнадарин му дюн’я –
Инсанвал кам шули а йигълан-йигъаз.
Фукьан читин дарин ухьуз му дюн’я –
Бахтна шадвал гъягъюра ухьхьан ярхлаз.

Жвув гьюрмат уьбхюз шулашра чалишмиш,
Гьич сацIибкьан ккабгъуз шулдар му дюн’я.
Жвуваз бахтлуди хьуз ккундуш яшамиш,
Бахтсузвалин рякъюхъ хъитруб ву дюн’я.

Амма уву махьан пашман, эй инсан,
Умуд кади гъузну ккунду гьар вахтна.
Аллагьди ухьуз тувнайи имтигьян
Сабурнахъди бисну ккунду гьаммишан.

Сабур апIин, дюъйир апIин, эй инсан.
Саб вахтназ яшайиш вухьуз му дюн’я.
Женнетдин агьли ишри гьарсар инсан.
Агь залумкар, читин вуйи му дюн’я.

 

 

Малларажаб Шагьбазов, ТIюрягъ гъул

Табасаран – багъри юрд

Табасаран, вува уву багъри юрд,
Багъри бабхьан жара дариз ккунивал.
Табасаран, кивну аза вук умуд,
Ухь’ин гъидрибтбаз пис касдин агъавал.

Табасаран халкь ву лап жумартлу,
Чпин арайиъ хялариз лап гьюрматлу,
Пис касарин ниятариз чиб жюрэтлу,
Сабвал, шадвал а увуъ, йиз багъри юрд.

Табасаран шуру дубхнайи халачийиъ
ТIапIна накьиш, аьламатнан сюгьюрчи!
ЧIивидарси рякъюру гьарсаб шикил,
Гъизил хилар хьайи шуран багъри юрд!

Кьаркьул, Гьергик дагълар яв гъаравлиъ
Дийигъна саб-сабдин гъаншариъ, кади фурс,
Адрабхъриву аьжуз, ужуз дарвалиъ
Багъри юрд, буржлу вуча уьбхюз яв намус.

КIваълан гъубшиш бицIи герен, яд уьлке,
Рябкъру нивкIра увкан вуйиз, багъри юрд!
Даягъ вуди, дамагъ кади пуз шулу,
Учуз вардиз багьа вува, багъри юрд.

Пишекрарин сан адар яв баярин,
Фициб-вушра пишейиин дар машгъул.
Мялим, аьлим, духтир, вари жарадар
Яв намуслу баяр ву гьа, багъри юрд!

Ургур чвуччвун гъалиъ ургур пягьливан,
Яв пягьливнин йирфар ктруркIур жилик.
Гьюрматназ гирами вуйи Дюрхъян
Икрам вуйиз, гарцIил кивну яв ругдик.

Кьалухъ Мирзайин рюгьдиз шуйкIан гиран?
Гъи мажлисдиъ чакан кьюб гаф дарапIиш?
Кьалухъ Мирзайин мягьлайиъ гъахьунзу бабкан
Мирзайин Ватан, багъри юрд Табасаран!

Ву арайиз дуфну, урчIвцIур йис ву тамам,
Тебрикназ гъюр яв халкь вая махлукьат.
Гьарган ув’ин ибшри ислягьвалин аям,
Йиз бицIи халкь, йиз ккуни Табасаран!

 

Гардан пеъ

Ухнарин гъабхьну гьацIкьял,
Дакьракьи ккадапIна чан унтI.
Ужуб ву ихь пеълин гьял,
Гардан пеълик кубчIвна кьуртI.

Ахъли – аьзиз итни йишван
Илибтурхьавай ихь пеъ!
Ихь гъазмайин бицIи унчIвгъян
Аьбкъинай муртйир айи сеъ.

Сар Аллагьдин амуртIан
Йиз бализ хилин хьуддиз,
Саб уччвуб тумунубтIан,
Шюхъяр хиди гьяятдиз!