Фикир тутрувди гъитнадар

Аьхиримжи йисари республикайиъ, жямяаьтлугъ къайда уьбхюри ва террористарихъди аькси женг гъабхури, чпин жанар диву ва сакьат гъахьи МВД-йин гъуллугъчйирин кьадар цIиб дар. Гъуллугънан вазифйир тамам апIурайи вахтна уьмрихъ мягьрум ва сакьат гъахьи гъуллугъчйирин хизанар яшайишдин терефнаан уьрхбан месэлайин гьякьнаан РФ-дин МВД-йин Табасаран райондиъ айи отделин начальник, полицияйин подполковник Тельман Гьяжиевдихъди сюгьбат гъубхунза. Думу жикъиди исихъ чап апIурача.

– Тельман Гьяжиевич, гъуллугънан вазифйир тамам апIурайи вахтна йивну гъийиху ва сакьат гъахьи ичв идарайин гъуллугъчйирин хизанар, сакьат гъахьи гъуллугъчйир яшайиш жигьатнаан уьрхбан бадали, фициб ляхин гъабхурачва?

– Думу жигьатнаан ляхин гъабхувал Урусатдин МВД-йин Табасаран райондиъ айи отделениейин РЛС-дин начальникдин кюмекчийиз табшурмиш дапIнача. Гъуллугънан вазифйир тамам апIурайи вахтна йивну гъийиху гъуллугъчйирин хизанариз лазим вуйи кюмек тувбан гьякьнаан ляхнин план тешкил дапIнача ва гьарсаб гьациб хизандихъ амур апIбиинди жавабдар гъуллугъчи хъитIнача. Ич гъуллугъчйири гьадму месэлайин гьякьнаан хайлин серенжемар кIули гъахура. Мидланра гъайри, дицдар гъуллугъчйирин гьюрмат уьбхбан серенжемарра тешкил апIурача. Мисалназ, цци февралин 23-пи йигъан ич отделин кIулиъ айидарин регьберваликкди ва МВД-йин ветеранарихъди сатIиди гъуллугънан вазифйир тамам апIурайи вахтна йивну гъийиху гъуллугъчйирин гьюрматназ вуйи ядигарихъ (шиклиъ) кюкйир дивунча.

– Гъуллугънан вазифйир тамам апIурайи вахтна йивну гъийиху ва сакьат гъахьи гъуллугъчйирин бицIидариз фициб фикир туврачва?

– РФ-дин МВД-йин Табасаран райондиъ айи отделин полицияйин гъуллугъчйири, гъуллугънан вазифйир тамам апIурайи вахтна йивну гъийиху ва сакьат гъахьи гъуллугъчйирин хизанариъ айи бицIидариз кюмек апIбан бадали, саб хайлин ляхин гъабхура. Дицдар бицIидариз, йисарикк ккуркьайизкьан, кюмек апIувал, яшайишдин месэлйир гьял апIбаъ, урхбаъ кюмек тувувал, дурариз насигьятар тувувал, бицIидарин багъариъ ауз кюмек апIувал, гьацира мектебариъ дарсар ккергъайиз, дурар мектебдихьна гьязур апIувал, думу бицIидари фици дарсар урхуруш ва, аькьюллуди гъузбан бадали, дурар гьаммишан гюзчиваликк гъитувал, мектеб ккудубкIбан серенжемдиъ иштирак хьувал, тятIиларин вахтна дурар рягьятвал гъадабгъру лагерариз, путёвкйир тувну, сагъламвал мюгькам апIру лагерариз гьаувал, гьацира, дицдар бицIидариз ляхниъ дийигъуз кюмек апIувал уч’ина гъадабгънача.

РФ-дин МВД-йин вузариъ урхуз ккуни бицIидариз направленйир тувну, Суворовдин ччвурнахъ хъайи училищейик ва полицияйин колледжарик, жара вузарик кучIвбан бадали, дурар гьязур апIбан ва жара лазим вуйи кюмек туврача.

Мидланра гъайри, Тельман Гьяжиевди къайд гъапIганси, райондиъ айи полицияйин отделин вакилари, дицдар бицIидарин месэлйир вахтниинди гьял апIбан, дурариз рукьру пулин дакьатар вахтниинди тувбан бадали, дурар гьаммишан чпин гюзчиваликк гъитра. РФ-дин ОМВД-йи, Табасаран райондиъ тешкил апIурайи серенжемар лазим вуйи саягъниинди кIули гъахбан бадали, мониторинг гъабхура. Мониторинг гъябгъюрайи вахтна, йивну гъийиху ва сакьат гъахьи гъуллугъчйирин хизанар яшайиш жигьатнан уьрхбан гьял дарапIу месэлйир арайиз адагъура, кьялан гьисабариинди пенсияйин фициб кьадар гъюраш, медицинайин кюмек тувраш, дурар хуларихъди ва жара ляхнарихъди фици тямин дапIнаш, дурарин ихтиярар фици уьрхюраш, ахтармиш апIура.

Къайд дапIну ккундуки, чан гъуллугънан вазифйир тамам апIурайи вахтна йивну гъакIи РФ-дин Табасаран райондиъ айи ОМВД-йин ОУУП-дин ва ПДН-дин аьхюнур участковый Гьясян Мевлудинович МутIалибовдин гьюрмат уьбхюри, 2017-пи йисан 17-пи ноябрихъан мина Дербент шагьриъ айи 2-пи нумрайин гимназияйиз дугъан ччвур тувна. Къанун уьбхру органарин йивну гъакIи гъуллугъчийин бай Э.А. Аджигелдиевди гьамусяаьт Урусатдин МВД-йин образование тувру тешкилатдиъ урхура.