Табасаран райондин студентарин форумдин сабпи натижйир

 

 

Февралин 16-пи йигъан ДГУ-йин конференцйир гъахру залиъ Табасаран райондиан вуйи студент жигьиларин форум кIули гъубшну. Райондин глава Мягьямед Къурбановдин жягьтлувалиинди тешкил гъапIу му серенжемдиъ республикайин чIатху вузариъ ужудар кьиматариз урхурайи 100-дихьна студентар иштирак гъахьнийи.

 

Йигъну сяаьт 10-диъ ккебгъу серенжем хябяхъган сяаьт 5-диз давам гъабхьнийи.

Форумдин сакьюдар натижйирикан гьамусяаьт, улихь ккимиди, улхуз шулу. Уч духьнайи студентари, йиз рякъбариан, чпин теклифариъ, фикрариъ, чпиз айи аьгъювалариъ райондин кIули айидарин игьтияж айивал гьисс гъапIнийи – мумкин ву, сабпи ражари… Сифте нач’вал кайи, вердиш дарувалиан мелз дибиснайи студентари серенжем ккебгъну саб-кьюб сяаьт хьайизра дидин ляхниъ жанлуди иштирак’вал апIуз хъюгънийи. Форумдин метлебра Табасаран райондиан вуйи студентариз райондин учIру месэлйир гьял апIбаъ ва дидин артмиш’валин программа тартиб апIбаъ иштирак хьуз мумкинвал тувувал вуйи.

Думу гьаци вуйиб, пленарный заседание ачмиш апIури, райондин глава Мягьямед Къурбановдира, студентарин ужударсдар проектар ва теклифар уьмриз кечирмиш апIбаъ кюмек тувуз гьязур вуза кIури, тасдикь гъапIнийи.

Серенжемдиз теклиф дапIнайи Дагъустандин Главайин ва Правительствойин администрацияйин руководителин заместителди лихурайи Нюсрет Уьмаровди, РД-йин премьер-министрин насигьятчи Муса Мазановди, Халкьдин Собраниейин депутат Сефер Аьлиевди, ДГУ-йин илимдин ляхнарин проректор Назир Аьшурбеговди ва гь. ж. студентарикан Табасаран райондин цIийи главайиз муниципалитетдин улихь дийигънайи учIру месэлйир гьял апIбаъ кюмек тувуб ккун гъапIнийи.

Университетариъ урхурайи жигьилари, дестйириз пай духьну, шубуб сяаьтнан арайиъ 5-6 проект гьязур гъапIнийи. Думу проектари студентар багъри райондиъ арайиз дуфнайи гьялнахъди таниш вуйивал, агьалйирин яшайишдин дережа за апIбаъ чпин пай кивуз, йирси месэлйир гьял апIбаъ таза рякъяр агуз дурар гьязур вуйивал, жвуван юрднахъан дурарин юкIв убгурайивал субут апIурайи. Гьелбетки, му ужуб лишан ву.

Студентарин проектарикан улхуруш, дурар гизафси райондиъ туризм ва гъулан мяишат артмиш апIбахъди, агьалйириз медицинайин кюмек тувбан къайда рягьят апIбахъди, аргъаж шулайи наслариз цIийи мумкинвалар арайиз хувалихъди аьлакьалу вуйи.

Серенжемдин аьхириъ форум тешкил апIуз кюмек гъапIдариз ва дидиъ иштирак гъахьидариз Табасаран райондин главайин терефнаан чухсагъул мялум апIбан кагъзар тувнийи.

Йиз фикриан, форум кьюбиб терефаризра мянфяаьт кади гъубшну. Райондин главайи чан улихь дивнайи месэлйир гьял апIбаъ чаз цIийи, таза фикрарихъди, теклифарихъди ацIнайи, жвуван жиб ваъ, район, халкь бадали лихуз гьязур вуйи жигьил терефкрар гъагну. Студентаризра цIийи мумкинвалар ачмиш гъахьну, фицики Мягьямед Къурбановдин теклифниинди, багарихьди Табасаран райондиан вуйи студентарин Союз тешкил апIиди. Диди, саб гъапиб, студентариз гьаммишан райондин руководствойихъди аьлакьйир уьрхюз, кьюб гъапиб, урхруган алахьру жюрбежюр месэлйир ашкар апIуз, дурар, табасаран депутатар, гьюкмин вакилар жалб дапIну, гьял апIуз мумкинвал тувди.

Дидланра савайи, Мягьямед Къурбановди вазлиъ саб ражари студентар султ йигъан Мягьячгъалайиъ кьабул апIуз – дурарин месэлйир гьял апIбан бадали – ният айиваликанра гъапнийи.

Хъа варитIан асасуб – урхувал ккудубкIурайи студентариз багарихьди райондиъ, кадрйирин резерв яратмиш апIбан бадали, кIули гъябгъру конкурсдиъ иштирак хьуз ва хъасин ляхниъ дийигъуз мюгьлет хьибди.

Гъалара шибритIнаъ диву сабпи гъвандилан ккебгъру. Гъит, думу гъван берекетнан кайиб ибшри!