Бахтлу уьмрикан вуйиз мяъли

Гюлназ ва Мурад Гьяжикъурбановар Табасарандиъси, саки вари Дагъустандиъ машгьур артистар духьна. Дурарикан бикIувал ккун апIури, ич редакцияйиз хайлин инсанар илтIикIну. Instagram ва жара социалин сетариъ ухьуз варидариз рябкъюрайиганси, му бажаранлу артистар сикин дарди, азад вахтнакан, рягьятвал гъадабгъбакан фикир дарапIди, гьаммишан сумчрариъ вая жюрбежюр шагьрариъ кIули гъягъюрайи концертдин программйириъ иштирак шула.

Дурариз учухьна гъюрайи теклифарикан гъапнийча, ва артистари аьхю аьшкьниинди чпин учIубкьу графикдиъ учухъди вуйи гюрюшдиз йишв гъабгну.

Гюлназ узуз гьеле дугъу аьхю сягьнайиина сабпи гамар алдагъайиз таниш вуйзуз. Хъа гъи дугъкан машгьур артист духьнайиган, дугъан хасиятра, гевюлра дигиш дубхьну, думу бегьем фурс ва дамагъ кайи дишагьлийиз илтIикIну кIури, фикир апIурайза. Хъа дици дайи. Учухъди гюрюшдиз чан гъардшихъди машнан успагьи кIалбарин, гьаммишан шадвалин инчI ккайи, гъюдли ва сабурлу хасиятнан, нач ва намус уьбхюрайи дагълу дишагьли гъафну. Сабпну гъилигубси, Гюлназ аьгъдру кас думу, хал-хизан хъайи, чан уьмрин юлдшихъди шубур велед тербияламиш апIурайи дада вуйивалихъ хъугъуб мумкин дар.

«Улихьди швушвар ктагъуз баяр маскурдиз вая булагъдиина гъягъюри шуйи. Гьамус сумчрари думу ляхин кIули гъабхура. Уьмрин юлдшихъди сифте саб сумчриъ алахънийча, йиз гъардаш Мурадра чан уьмрин юлдшихъди, думу сумчриъ дяркъну, таниш гъахьир ву. Гъи узуз 3, хъа Мурадлиз 2 велед ачуз.

– Яв жилирра артистарикан вуйин?

– Ваъ. Думу МВД-йин цирклиъ лихура. Хъа йиз уьмрин юлдаш артиствалихьан ярхла айир вушра, варибдин гъавриъ айир ву, ва дугъу гьаммишан насигьятар ва теклифар туври шулзуз. Дугъан кюмек – йиз гъавриъ айивал – гьисс апIураза ва гьаддиз лихузра гьииди шулазуз.

– Сягьнайиин алди ичв фукьан йисар ву?

– Саки 15 йис шула. Мурад, мектебдин 6-пи классдиан хъюгъну, сумчрариз мяълийир апIуз гъягъюрайи. Ич бицIирнур гъардаш Рамисра учухъди сатIиди хъа. Дюзди гъапиш, сифтена-сифте музыкайиин юкIв алир бицIирнур гъардаш вуйи. Дугъу учура дидихьна багахь гъапIну.

Гъи сягьнайиин 15 йис гъабхьиган, ляхнин натижйирикан, алахьу читинваларикан, хъуркьуваларикан пуз шулу. Учу му рякъ ктабгъбиин швумал гъахьундарча. Ва гъи, кIул ис дапIну, йиз кьюрид гъардшариз икрам апIуз ва чухсагъул пуз ккундузуз.

Мурад Гьяжикъурбанов: – Узу ДГУ-йиъ пишекарвал гъадабгъунза. Амма йиз гележег, артиствалин кеспналан гъайри, жара пишекарвалиъ рябкъюрадарзуз. Йиз чуччу кIуруганси, учу бицIи вахтнахъан мина гьаму рякъюъ ача. Ва гъи фукIара дигиш апIуз ккундарзуз. Гьарсар таза артистдиз чаз кьабул вуйи, бажаранлу кас ади шулу. Учу Дагъустандин лайикьлу артистар Марьям Къазиевайин ва Аьбдуллагь Мирзакеримовдин мяълийирихъ хъпехъури, дурарихъан мяъли апIуз дубгъури гъахьнийча. Дурарихъан гъира дарс гъадабгъурача.

– Хизандиз, хулан ляхнариз, веледариз, сумчрариз, яна варибдиз вахт фици бихъурачвуз?

Мурад: – Варибдихьинди жвуваз ккуниганси лигуз, гьяйифки, хъуркьудар. Хъа учу хизандизра, чарасуз ляхнаризра шлубкьан вахт абгурача.

– Увуз яв фунуб мяъли вая клип кьабулди вувуз?

– Мяълийирикан гизафси «Бабан хилар» кIуру мяъли ва гьадму клип кьабулди вузуз.

– Ихь Instagramдин подписчикари, учвухъди тазади мяълийир апIуз хъюгърайи Мадина Гьяжикъурбанова фуж ву кIури, гьерхра.

Мурад: – Думу ич эмейин риш ву. Учу саб хизандиъ багъридарси аьхю гъахьунча. Гьамусяаьт дугъу Волгограддиъ медакадемияйиъ урхура. Хъа урхувал ккудубкIбан кьяляхъ, дугъу чан уьмрин рякъ ктабгъиди. Дугъак, дишди гъапиш, мяълийир апIуз бажаранвал ка, ва дугъаз ужуб сесра а.

– Ихь тамашичйири ичвкан асас вуди фуну мяълийир тамам апIуб ккун апIури шулу?

– Гизафси ихь халкьдиз багахь вуйи мяълийир тамам апIуб ккун апIуру: «Табасаран», «Дада», «Бабан хилар» ва гьацира жарадар.

– Гюлназ, увуз, узуз айи мялуматариинди, музыкайин пишекарвал адарвуз. Пишекарвал адарди сягьнайиин гъагъиди дарин?

– Учу сабпи гамар алдагъурайиган, Аьлимурад Аьлимурадовдихъди таниш гъахьнийча. Дугъу, 10 йисантIан артухъ вахтна кюмек апIури, учу за хьуз, ич яратмишар загьир апIуз кюмек тувну. Дугъу мяълийир, клипар, сценайин суратар ктагъуз, Урусатдин шагьрариъ, Дагъус-тандиъ концертар улупуз кюмек апIури гъахьунчуз. Гъи учу гъудуркьу артистар хьпаъ думу касди аьхю роль уйнамиш гъапIну.

– Гюлназ, сацIиб яв успагьи палтариканра кидибта.

– Йиз палтарин арайиъ варитIан кюгьне милли булушка, ихь халкьдин тарихи палат варитIан ккуниб вузуз. Дидихъна вуйи арсран камар 4 насил улихьна айиб вуйи. Дидин 200-тIан артухъ йисар ву.

– Ихь сюгьбатнан аьхириъ ихь халкьдиз фу пуз ккундийчвуз?

– Ихь багъри табасаран гьарсар касдиз жа-жаради хъуркьувалар, сабвал, сагъ’вал, хизандиъ гьюрмат ва хушбахтвал ккун апIурача. Гъит, ихь ватанагьалийир спортдиъ, культурайиъ, медицинайиъ, образованиейиъ гьаммишан улихь хьайидар, гьарсаб ккебгърайи цIийи хизан мюгькамуб ва бахтлуб ибшри.