ЦIийи ФАП – цIийи мумкинвалар

Зубайдат Шябанова
Сентябрин эвелариъ Табасаран райондин Гюгьрягъ гъулан агьалйирин теклифниинди учу дина гъушнийча. Хайлин учIру месэлйир арайиз дуфнайи гъулан кьялаъ, кIару дифаригъян гъюрайи аку нурси, цIиб улихьна ачмиш дапIну имбу цIийи ФАП дивнайи.

 

ФАП-дин заведующий Таимат Мурадовайи ич гюрюшдиъ къайд гъапIганси, гъулаъ цIийи дарамат гъябгъюрайи йисан 19-пи августди абццну. Муганаз гъулан бицIидарин багъдиъ ФАП-диз саб хал арендайиз гъадабгъну гъабхьнийи.

«ФАП ачмиш апIру шадлугънан серенжемариз республикайин сагъламвал уьбхбан министр Татьяна Беляева, райондин кIулиъ айи Мягьямед Къур-банов, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Алавудин Мирзабалаев, Табасаран райондин ЦРБ-йин кIулин духтир Абсеретдин Мирзабегов ва гьацира ич гъуландар гъафнийи.

Му идара республикайин Мин-здравдин сагъламвал уьбхру сабпи звено деврин тIалабариз жаваб тувруганси цIийи алапIбан программайин дахилнаъди тикмиш гъапIуб ву. Дидин тикилишчивалин ляхнар гьеле апрель вазли ккергънийи, ва бицIи вахтнан арайиъ ФАП ачмиш апIуз мумкинвал гъабхьну. Гъи учу иццурайидар сагъламваликан аьрзйир апIури илтIикIурайи гъуландар цIийи идарайиъ кьабул апIурача.

Аьхиримжи йисари Табасаран райондиъ гьадму программайин дахилнаъди 10-тIан артухъ цIийи ФАП-ар, духтрарин амбулатория, участокдин больница арццну. Райондин глава Мягьямед Сиражудиновичди ва райондин ЦРБ-йин кIулин духтир Абсеретдин Исмяиловичди гьарсаб гъулаъ агьалйириз заан дережайин медицинайин кюмек гъадабгъру рякъяр яратмиш апIура. Узуз саки вари гъуларин цIийи ФАП-арин гъуллугъчйир танишди вузуз. Дурари деврин цIийи идарайикан, гъулайваларикан, агьалйирин разиваликан шадди ктибтруган, ич гъулаъ цIийи ФАП фила абццуйкIан кIури, фикир апIуйза», – гъапи Таимат Мурадовайи.

Таимат Мурадова Гюгьрягъ гъулан агьалйирин сагъламвалин гъай-гъушнаъ ади 26 йистIан артухъ ву. Аьхиримжи 7 йисан думу фельдшерди лихура. Фельдшерин ляхин гьииб ву пуз шулдар: агьалйир кьабул апIувал, гьарсарин дерди-далайихъ хъпехъувал, сикин дарди иццрударихьна хулаз гъя-гъювал, рубар йивувал, хатIа-бала гъабхьи дюшюшариъ медицинайин сабпи кюмек тувувал, диспансеризация, вакцинация, профилактикайин серенжемар гъахувал… Хъа деврин цIийи къайдйириз ва тIалабариз тялукь вуди лихурайи фельдшерариин кагъзар арцIбахъди вуйи ляхинра ал. Гьамрар вари чешнелуди ва вахтниинди тамам апIбан бадали, чан ляхин кIваантIан ккуни ва вари вахт дидиз сарф апIру пишекар духьну ккунду. Таимат Мурадовайи регьбервал туврайи ФАП-диъ гьацдар вакилар 8 кас лихура. Дурар я хябяхъ, я гвачIин, машквар вая дилихру йигъ дарпиди агьалйирин гъайгъушнаъ шулу. Инсандиз фунуб вахтнара гьии дарди хьуз мумкин ву. Думу вахтна медицинайин сабпи кюмек тувру вакил вахтниинди хъуркьну ккунду. Гьаддиз гъуландарин терефнаан дурариз аьхю гьюрмат а. Читин дюшюшариъ ФАП-дин гъуллугъчйири сифте вуйи медицинайин кюмек тувну, чпин гъулхьан 10 километр манзилнаъ айи СиртIич гъулан участокдин больницайиан тяди медицинайин кюмек тувру машиндин дестейиз зенг апIуру.

ФАП-дин вакиларихъди вуйи сюгьбатнан кьяляхъ учу дурар лихурайи идарайилан ул илбицунча. Ав, дугъриданна, думу гъийин деврин духтрарин идарайин вари тIалабариз жаваб тувру йишв ву. Мушваъ вари шараитар айи процедурйир гъахру ва жара швнуб-саб аку кабинетар, деврин авадлугъар, кондиционер, лазим шлу вари дармнар, интернет, телефон а. Ляхинра деврин тIалабариз жаваб тувруб шул кIури, миж кивурхьа.