Гриппдиз аькси рубар йивуз гучI мапIанай

Наргиз Гюлечова
27-пи сентябриъ «Дагестанская правда» газатдин редакцияйин конференцйир гъахру залиъ Дагъустан Республикайин сагъламвалин министр Татьяна Беляева ва республикайин Роспотребнадзорин управлениейин кIулиъ айирин заместителин вазифйир вахтназди вуди тамам апIурайи Ирина Алжанбегова журналистарихъди гюрюшмиш гъахьну. Гюрюш гьамусяаьт рес-публикайиъ гъябгъюрайи грипп уьзриз аькси вуйи гъяламар йивру серенжемдиз бахш дапIнайиб вуйи.

 

Конференция ачмиш апIури Ирина Алжанбеговайи мялум гъапIганси, грипп вая мичIал дубхьну сарикан сарихьна тарагъру жара уьзрар чвлин ва кьюрдун вахтари арайиз гъюрайидар ву. Серенжем тешкил гъабхбан себеб гьадму вуки, мектебариз, вузариз баяр-шубар гъягъюз хъюгъиган, гизаф инсанар саб йишв’ина гъварч шулайивализ лигну, сарикан тмунурикна уьзур кубчIври, хъасин думу инсанарин арайиъ тарабгъуз хъюбгъру. Хъа цIийи йисаз туврайи тятIиларин вахтна, образованиейин идарйириъ урхурайидар вая жара йишвариъ лихурайи касар асас вуди хулаъ гъузрайивализ лигну, уьзур яваш шулу, ис дабхъру. Гьаддиз, иццру касарин кьадар артухъ дархьбан бадали, аьдат вуди, гьар йисан грипп-диз аькси вуйи гъяламар йивура.

Конференцияйиъ Татьяна Беляе-вайи къайд гъапIганси, гъийин йигъаз республикайиъ вакцина гьубкIна ва 5 агъзур дозйирсан хъанара хъубкьрира а.

«Гьаму йисан Дагъустандиъ 1 миллион 700 агъзур аьхюдарин ва 689 агъзур бицIидарин гриппдиз аькси вуйи гъяламар дапIну ккунду. Гъийин йигъаз гьадрар вари сабишв’инди гьисаб гъапIиган, рубар йивнайидарин кьадар 49% дубхьна. Му кьадар йигълан-йигъаз дигишра шула. Уьзур хъанара артухъси агьалйирин арайиъ тарарабгъбан бадали, 60% агьалйириз гриппдиз аькси вуйи гъяламар йивуб чарасуз ву.

Гьацира, республикайин шагьрариъ гриппдиз аькси вуйи вакцина апIру мобильный бригадйирира жанлуди ляхин апIура.Пуз ккундузузки, му уьз-ризра фикир тувну ккунду. Думукьан гъагъиб дар дупну гъядапIну гъибтну ккундар. Гриппдиан инсан йикIузра мумкин ву. Мисал вуди гъадабгъиш, сач республикайиъ му уьзриан 10 кас кечмиш гъахьну. Хъа гъапIу вакцинайи гьарсар кас уьзрихьан уьрхюра.

Ав, хайлиндариз гъяламар йивуз гучIуру. ГучI дапIну ккундар! Асас вуди гьамусдин абйир-бабарихьна илтIикIну кIураза, гъялам йивбакан зат зарар адар. Гьаддиз, уьзрихьан уьрхбан бадали, ичв веледариз вакцина апIинай», – гъапну министри.

Къайд дапIну ккундуки, гриппдиз аькьси вуйи гъялам фуну яшнаъ ашра йивуз ихтияр айиб ву. Эгер инсан сарун му уьзриан иццру гъахьиш, сагъ хьбан кьяляхъ анжагъ 10 йигълантIан гъялам йивуз ихтияр адар.