Гьюрматназ ва медалариз лайикь гъахьи баб

 

Зубайдат Шябанова

Гьаму йигъари Табасаран райондин глава Мягьямед Къурбанов ЖагътIил гъул’ан вуйи гизаф бицIидарин баб Эспет Ханмягьямедовайиин улукьуз гъушну.

 

Къайд дапIну кундуки, гьамусяаьт Эспет Ханмягьямедовайин юкьур бай ва шубур хтул хусуси метлеб айи дявдин операция гъябгъюрайи йишваъ а.
Эспет халайиз райондин главайи кюкйирин кунцI ва «Табасаран райондин улихъ лайикьлу хьпаз лигну» медаль тувну.
Му наградайиинди Эспет Ханмягья-медова, хайлин йисарин баркаллу зегьметназ ва веледаризна худлариз ужуб тербия тувбаз лигну, лишанлу гъапIну.
Мягьямед Къурбановди ва дугъахъди дуфнайи райондин делегацияйи Эспет баб 8-пи мартдин машкврахъди тебрик гъапIну. Дугъаз чухсагъул мялум апIури, сагъ’вал уьбхбаъ ва улихь дийигънайи месэлйир гьял апIбаъ кюмек тувуз гьязур вуйиваликан гъапну.

Эспет Ханмягьямедова ЖагътIил гъулаъ бабкан гъахьну. Дугъу 1949-пи йисан миржид йисандин ерли мектеб ккудубкIну. Пенсияйиз гъягъяйизкьан, саки 45 йисандин арайиъ думу чпин гъулаъ халачйирин фабрикайиъ гъилихну.

Чан жилир Иса Ханмягья-медовдихъди дугъу 12 велед (8 бай ва 4 риш) тербияламиш гъапIну. Гьамусяаьт дурариз 36 хтул ва 7 гудул а. Баярикан 4 – Багьадин, Абудин, Арсен ва Руслан, гьацира шубур хтул – Керим, Кемран ва Рамис – хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ а. Чан хушниинди СВО-йиз гъушу хтул Тимур Ханмягьямедов женгариъ кечмиш гъахьну.

«Фуну касдихьанра му гъагъи дерд аьгь апIуз шулдар. Уву аьхю гьюрматназ лайикьлу вува. Ичв баяр ва худлар имбудариз ватанпервервалин, дирбаш’валин ва игитвалин нумуна ву. Дурариз сагъ-саламатди шлубкьан ухди кьяляхъ багъри хулаз гъюб ккун апIураза»,

– къайд гъапIнийи Мягьямед Къурбановди.

Эспет Ханмягьямедовайи главайиз хялижвди гъювализ чухсагъул гъапнмйи, вари табасаран баяриз сагъ’вал ва СВО-йиан вахтниинди чпин хулариз гъюб ккун гъапIнийи.
Улихьнаси Эспет Ханмягьямедова РД-йин Правительствойин председатели Амет-Хан Султандин ччвурнахъ вуйи «Жигьилариз ватанпервервалин тербия тувбаз лигну» медалииндира лишанлу гъапIнийи.