София адашдиз ккилигура

Умгьанат Сулейманова

Украинайин ругариин ислягь халкьар миллетчйирихьан азад апIбан бадали гъабхурайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйин женгариъ улупу кьягьялвализ лигну, табасаран офицер Сеид-Мирза Халидовдиз 2024-пи йисан 26-пи феврали «Дагъустан халкьдин Игит» ччвур тувну.

 

Халидов Сеид-Мирза Мирзагьюсейинович 1994-пи йисан Дербент шагьриъ бабкан гъахьну. Дурарин хизандиъ думу йирхьур чуччун кьяляхъ гъахьи айина-адру сар чве ву. Дербент шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи 16-пи нумрайин мектеб гъизилин медализ ккудубкIну, Сеид-Мирза 2011-пи йисан Москвайиъ кьушмарин командирарин заан училищейик урхуз кучIвну. Дугъу училище заан хъуркьувалариинди ва лейтенантдин звание ади 2016-пи йисан ккудубкIуру, хъа 2018-пи йисан Забайкальейиъ Борзя шагъриъ ерлешмиш дубхьнайи дявдин саб частнаъ мотострелковый ротайин командирин вазифйир тамам апIуз хъюгъру. 2020-пи йисан Халидов штабдин начальникди тяйин апIуру ва дугъаз нубатнан званиера тувру.

Луганскдин ва Донецкдин Халкьдин республикйирин ислягь ватандашар нацистарихьан азад апIбан гьярякатариъ капитан Сеид-Мирза Халидовдин хиликк ккайи эскрари чпин улихь дивнайи вазифйир заан дережайиъди тамам апIбаз лигну, табасаран офицериз вахт хьайиз улихьна майорин звание тувру, ва гьацира думу «Дирбаш’вализ лигну» медалиинди лишанламиш апIуру.

Саб шакра адарди пуз шулзухьан, «Дагъустан халкьдин Игит» ччвурназра Сеид-Мирза лап лайикьлу ву, фицики дугъу чан уьмур Ватандиз гъуллугъ апIбаз бахш гъапIну, ва гьаддихъди сабси абайи ккергъу игитвалин аьдатарра давам апIура. Дугъан аьхю аба Халидов Мирзакерим Ватандин Аьхю дявдин иштиракчи ву. Дявдин хьуд йисандин читин рякъ ккадапIну, думу тап Берлиндизкьан гъушну. Мирзакерим Халидов разведка гъабхрур ва гьаммишан кIакIнаъ айир вуди гъахьну. Гъагъи зийнар себеб духьну, дугъхьан дяви ккудубкIубси гъулаз гъюз гъабхьундайи, гьаддиз, Мирзакерим гъакIну кIури, Табасаран райондиъ Хюряхъ гъулан накьваригъ дугъаз лишан дивнийи. Хъа 1947-пи йисан дявдин иштиракчийиз цIийикIултIан багъри йишвар рякъюб кьисмат гъабхьнийи. Думу 2001-пи йисан 5-пи майди уьмриан гъушну. Гъийин йигъазкьан худлари ва гудлари Мирзакерим абайин медалар, наградйир багьалу савкьатарси уьрхюра.

Сеид-Мирза гъалибвал хьади кьяляхъ хътакбаз, дугъан уьмрин юлдаш Магьият ва бицIи риш София ккилигура. София гьеле бицIидарин багъдиъ ими, амма, адаш гъалиб духьну гъюбак умуд кивну, дугъу урус чIалниинди адашдиз «Дяви батIул апIинай» кIуру шиир урхури шулу. Дидиъ набалугъ бицIири, аьхюдарихьна илтIикIну, суал тувра: «Фу бадали йихура тахсир ктру бицIидар? Ажугълу дявдиз гучI ккапIбан бадали, фукIа апIинай сарун».
Гъит Софияйи урхурайи шиърин гафар вари халкьариз ебхьри, ва ихь баяр, чвйир, бицIидарин абйир, гъалиб духьну кьяляхъ гъюри. Хъа мицир игит бай тербияламиш гъапIу Сеид-Мирзайин адаш Мирзагьюсейиндиз ва дада Гюлишандиз баркаллагь кIурхьа.