Табасарандин ялав уьбхюрайи чирагъ

Зубайдат Шябанова

Гьаму йигъари Санкт-Петербург шагьриъ кIули гъубшу Варихалкьарин культурайин форумдиъ Урусатдин Президент Владимир Путинди къайд гъапIганси, Ригъ алабхъру терефнан уьлкйири чпихь урус чIал, урус авторарин китабар, мукьмар ва мяълийир, яна, саб гафниинди, вари культура къадагъа дапIна. Гьацдар гьяракатариинди думу уьлкйирин кIулиъ айидарин ва политикарин метлеб – чпихь яшамиш шулайи ихь ватандашари чиб-чпихъди багъри чIал дарапIуб, милли аьдатар ва тарих кIваълан гьархуб, уьлкейин гьядисйир ва игитарин дарсар чешнеди дидрисуб ву, фицики, тарихи гьядисйир аьгъювали ухьуз гъи вари дюн’яйиъ гъягъюрайи гьяракатарин себеб фу вуш, метлеб фу вуш, дюзди гъавриъ хьуз кюмек тувра.

Урус культурайин бина багъри чIал, тарих, азадвал, рягьимлувал, зигьим ва диндин марццивал уьбхбалан ва гьацира хайлин бицIи халкьарин культурйир, милли чIалар ва динар артмиш шулайи регионар сатIиди, албагну саб аьхю хизанси яшамиш шулайивалилан ккебгъра. Урусатдин аьтрафариин 190-тIан артухъ жюрбежюр халкьар яшамиш шула. Гьадмукьан миллетар, милли чIалар, аьдатар айи уьлке дюн’яйиъ сабра адар. Милли чIал ва культура саб-сабдихъди тархьну гъюра. ЧIал адрушваъ – культура, культура зяиф гъабхьишваъ чIалра дубгуру. Гьаддиз ухьу чIал ва культура уьбхюз вари терефариан чалишмиш духьну ккунду.

Ав, жвуван культурайихъан юкIв убгурайидар а, хъа, гьаддихъди сабси, багъри чIалнахьанра, аьдатарихьанра ярхла шулайи инсанарра алахьуру. Мисалназ, милли газатдиъ лихури 20 йискьан вуйиз. Гьаму йисарин арайиъ «учвуз багъри чIал уьбхбаз, думу артмиш апIбаз чухсагъул», «газатди ихь чIал инсанарин мелзниин уьбхюз кюмек тувра», «редакцияйи устад, игит, лайикьлу, бажаранлу, зигьимлу табасаран аьдати ватандашар жара халкьарин улихьна дамагълуди адагъура» кIуру жюрейин гафар хайлин ражари гъеерхьунзуз.

Хъа «ичв газат шлиз лазим ву?», «дидик урхуз ужуб фукIара кадар» кIурударра а. Думу гафар гъеерхьиган, кIваан гаркIал адатганси иццру апIуру.

Газат я йизуб дар, я – редакторинуб. Учу душваъ лихурайи ихь халкьдин аьдати вакилар вуча. Газат ихь вари уьмуми табасаран халкьдинуб ву. Халкьдин сурат, халкьдин маш, халкьдин аьдат, халкьдин ялав, халкьдин хяд, халкьдин нур! Газат шлиз лазим ву, кIурудариз пуз ккундузуз: думу лазим вуйидар а! Гьарсаб нумрайиз ккилигурайидар, гьарсаб макьала саб гаф гъидидипди урхурайидар, гьар йисан думу подписка апIувал аьдатси уьбхюрайидар гизафдар а. Учуз дурарихьна ихь халкьдикан, ватандиъ шулайи гьядисйирикан, районарин хабрарикан шлубкьан вахтниинди мялуматар тувуз уч’ин али ляхин лайикьлуди кIули адабгъуз ккундучуз.

Магьа гъи нубатнан аьдати лихру йигъ ву. Ляхнин гъарашугъар планеркайин кьяляхъ цIийи макьалйир дикIуз гьязур шула. Редакцияйин умун аьгьвалат ара-арайик учухьна гъюрайи подписчикарин мани ялавну артухъ хьуз гъитру. Мушваъ хялариз гьарган шад ву ва варидариз йишв а.

БикIурайи макьала вая гъабхурайи интервью саб дупну телефондин зенгну кьатI апIуру. Асас вуди редакцияйиз
зенгар газат чапдиан удубчIву йигъари шулу. Сар шли-вуш чугъсагъул, тмунури – гъалатI деебтунчва, шубурпири – материалиъ алабхъурайи гафнан мянайин гъаври шуладарза, кIура.

Варидарихъ хъпехъурача. ГъалатI дюз алапIурча, гъавриъ адруриз мяна ачухъ апIурча.

Магьа сабсана зенг. Телефондихъан сар дишагьлийи газат подписка дапIнайиваликан, амма чахьна газат дурубкьрайиваликан аьрзйир апIура. Думу яшамиш шулайи гъулан почтальон агурача ва месэла гьял апIбан теклиф диврача.

Редакцияйин коллективди саб газатдин номеркьан чапдиан ададабгъди гъибту дюшюш тарихдиъ гьеле гъабхьундар. Газат гьар гьяфтайиъ улупнайи вахтназ чапханайиз тувра. Ва думу чапдиан удубчIву йигъан гвачIнинган районариз
гъабхура. Думу подписчикарин хилиз рубкьувалихъан жавабдрар редакцияйин коллектив ваъ, почтайин вакилар ву.
Гьамусяаьт подписка апIру вахт ккебгъна.

Учу газат подписка апIру гьарсар ватандашдиз ккилигурача. Табасаран халкьдиз бабан чIалниинди вуйи республикайин газат анжагъ «Табасарандин нурар» газаттIан адар. Чан дережа, ад, гужли тарих дудрубгуз дидиз гьарсар подписчик лап важиблу ву. Газат подписка апIбиинди учву, ихь халкьдин уьмуми тарихдик ичв пай киври, политикайин, экономикайин, гъулан мяишатдин, хабрарин, мялуматарин, акцйирин, конкурсарин, успагьи шикларин, яратмишарин, культурайин ва гьацира жара ихь уьмуми майдандин уьмриъ кюмекчйир ва иштиракчйир шулачва.
Газатди багъри ватандикан, ичв гъулкан, майилармирасарикан, гъуншйирикан, коллективдикан бикIура. Му гьарган маракьлу ву. ИкибаштIан, учу фунуб вахтнара ичв теклифарихъ, арайиз дуфнайи месэлйирихъ, насягьятарихъ хъпехъуз гьязур вуча.

Гъи Ригъ алабхъру терефнан уьлкйири ихь культурайиин бац иливурайи вахтна, учву гъирагъдиъ гъудрузди, багъри чIал уьбхюрайи ва артмиш апIурайи газатдин подписка апIувалиинди дидин уьмур кьувватлу хьуз гъитрачва. Гъачай, гьадму 1950-пи, 1960-пи, 1990-пи йисари ихь абйирбабарин, гъуншйирин ва почтальонарин мелзниин алди гъабхьи «Табасарандин нурар» гъи сатIиди уьбхюрхьа!

Подписка райондин ва гъуларин почтайин идарйириъ, Мягьячгъала шагьриъ «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиъ апIуз шулу. Шагьрариъ яшамиш шулайидарихьан ва сачтIанмина Табасаран райондин агьалйирихьанра подписка «Дагпечать» тешкилатдин киоскариъ апIуз шулу.

Сабсана пуз ккундузуз. Багахьлуйириз, абйир-бабариз, жвуван гъулан мектебдиз, касиб хизанариз учвхьан сад йисаз багъри газатдиз вуйи подписка варитIан хушлу пешкеш хьибди. Сад йисандин муддатнаъ гьар гьяфтайи газат хилиз
гъюруган, дурари учвуз чухсагъул пиди. Подпискайин гьякьанаан суалар аш, гьаму телефондиз зенг апIинай: 8-929-
872-00-72; 88722-66-15-89.