Палестинайин агьалйириз Дагъустандиан кюмек

Наргюз Гюлечова

Дагъустан Республикайин рягьимлувалин «Инсан» ва «Марцци юкIв» фондари гьямусяаьт дяви гъябгъюрайи Палестинайин Гъаза кIуру юрднан кюмекназ игьтияж’вал айи агьалйириз кьюб ражари – 20-пи ноябри 30 тоннайин, хъа 21-пи ноябри 27 тоннайин – рягьимлувалин кюмек хътапIну.

Урусатдин Президент Владимир Путиндин ва РФ-йин МЧС-дин министр Александр Куренковдин табшуругъниинди ва Урусатдин Государственный Думайин депутат Ризван Къурбановдин кюмекчи Рустам Бегериндин кюмекниинди Дагъустандиан вуйи рягьимлувалин гъагъ айи Урусатдин МЧС-дин самолет 20-пи ноябриъ Мягьячгъалайин аэропортдиан Египетдин Эль-Ариш шагьриз гьапIну.
Рустам Бегеринди «Табасарандин нурар» газатдиз туву мялуматариинди, гьяфтайин арайиъ 30 миллион манат уч
дапIну, гьаму рейснаъди «Марцци юкIв» ва «Инсан» фондарин терефнаан кюмек вуди итIру сурсатар, палат, медицинайин препаратар ва гьацдар жара чарасуз лазим вуйи шей’ар гьаъну.

«Гьаму кудухнайи сурсатар вари 2 гьяфта улихь уч дапIну, гьязурди айич. Дагъустандиан вуйи кюмекнан гъагъ
дина гьапIуз мумкинвал шлуб аьгъю гъабхьибси, учу сурсатар уч апIуз гьяракат гъапIунча. Узуз, йиз рягьматлу дадайи, «Читин гьялнаъ айи касариз кюмек апIуз чара апIин, жан бай» гъапнийиз. Гъи мусурман халкь гьамциб аьзабнакк ккади, узхьан гъирагъдиъ дийигъну гъузуз шулдарзухьан. Йиз фикриан, гьамусяаьт гьадму читин гьялнаъ айи ихь мусурман чвйир-чйириз кюмек апIуб, сар йиз ваъ, хъа гьарсар мусурман касдин буржи ву. Му кюмекнак хайлин дагъустанлуйирин пай ка. Чпиз варидариз чухсагъул. Гьамци сатIиди ляхин апIбиинди, гъи ухьхьан читин гьялнаъ ади, лап чарасуз кюмек ккунди айи касариз рягьимлувалин кюмек апIуз шула. Хъа багарихьди Москва шагьрианра дина гьапIуз сабсана рейс гьязур апIураза», – аьлава гъапIну Рустам Бегеринди.

Гъийин йигъаз Урусатдиан Палестинайиз, ипIру-убхъру сурсатарра кади, 190 тоннайин рягьимлувалин кюбмек гьапIна, гьадму гьисабнаан дурариз лазим вуйи шей’арра: ахнар, гутйир, марццишин апIру шей’ар, дармнар ва
хъана гьацдар жарадар.

Къайд апIуб лазим вуки, Дагъустандиан Палестинайиз кюмек гьапIбан бадали, Урусатдин МЧС-ди самолет республикайиз гьапIуб ккун апIури, Дагъустан Глава Сергей Меликовра Александр Куренковдихьна илтIикIну. Дявдин зулмикк ккайи Палестинайин ислягь агьалйирихьна 30 тоннайин гъагъ 21-пи ноябриъ гъурубкьну. Мидин гьякьнаан республикайин Главайи гъапиганси, гьамусдихъантинара кюмек апIуз республика гьязур ву. Дугъу уьлкейин улихь хьайидарин гьациб мясляаьт гъабхьиш, Дагъустандин аьтрафариин Палестинайиъ гъябгъюрайи думу дявдин зиллетнаккан гьергну Урусатдиз хъади гъюрайи 200 кас, хъа сабпи нубатнаъди дишагьлийир ва бицIидар кьабул
апIуз гаф тувну.

Палестинайин агьалйир вахтназди вуди яшамиш хьбан бадали, Сергей Меликовдин табшуругъниинди, Къарабудагъкент райондиъ айи «Леззет» санаторий гьязур апIуз хъюгъна. Гьацира, эгер мюгьтажвал ади гъабхьиш кIури, «Дельфин» гостиницара гьязурди гъибтна. Мидин гьякьнаан Дагъустан Республикайин Правительствойин
председатель Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовди къайд гъапIганси, 200 кас Палестинайин агьалйир дестйириинди
республикайиз гъюбаз ккилигура.

«Дагъустанди кьабул апIурайи Палестинайин агьалйирин сабпи десте, гьаму йигъари республикайиз хъуркьди.
Гьюкмин органариз, республикайиз гъюрайи хялар вари лазим вуйибдихъди тямин дапIну ккунивалин табшуругъ
Сергей Алимовичди тувна», – гъапну РД-йин Правительствойин председатели. Палестинайиъ гъябгъюрайи дявдин зулмиккан гьергну Урусатдиз дуфнайи гьарсар ислягь агьалийиз яшайишдин паспортарра гьязур апIруваликан РД-йин зегьметнанна яшайишдин артмиш’валин министр Мурад Къазиевди мялум гъапIну.
Дугъан гафариинди, му ляхниъ кюмек апIуз саб гьюкмин органари ваъ, хъа республикайин рягьимлувалин фондари
ва волонтерари гаф тувну.
«Палестинайин агьалйир вахтназди яшамиш хьуз гьязур апIурайи «Леззет»санаторийин шараитар ужудар ву. Учу
дина душну, душван гьял ахтармиш гъапIунча. Санаторий манишнахъдира тямин дапIна. Гъюрайи хялариз гьар йигъан 3 чIив ипIрубра тувди. Хъа гьял дапIну ккуни имбуну месэлйир, Палестинайиан гьергнайи ислягь агьалйир гъюз хъюгъбан кьяляхъ, айи аьгьвалатназ дилигну, гьял апIиди», – аьлава гъапIну министри.