Успагьиди фици гъузру?

Зубайдат Шябанова
Саб ражари сар йиз таниш дишагьлийи гъапнийи: жигьилар жигьилвалиинди успагьидар ву, хъа дишагьли, саб яш гъабхьиган, чан успагьивал уьбхюз гъайгъушнаъ духьну ккунду.

 

Дугъан гафар фалиъ ахьганси, аьхиримжи вахтна интернетдин жюрбежюр сайтариъ ва социальный сетариъ эстетикайин медицинайин клиникйириъ духтрари-косметологари туврайи пишекарвалин насигьятарин гизаф реклама а. Дупну ккундуки, дурарин процедурйирин кьиматарра гъюблан-гъюбаз ис шула. Амма рекламайихъ хъебехъну, пишекриин хъугъвал апIуз шулин? Чан образование бегьемди тасдикь апIуз даршулайи духтрин хилиз жвуван сагъ’вал ихтибар фици апIуру? Жвуваз зарар даршлубси косметолог фици ктагъуруш, гъийин деврин дишагьлийири асас вуди фтиз фикир тувраш ва косметологарин фицдар процедурйириз гизафси игьтияж аш, суалар хьади, узу ихь республикайиъ машгьур духтир-дерматолог, косметологияйин хусуси клиникайин кIулин духтир Анжела Муртазялиевайихьна илтIикIнийза.
Къайд апIуз ккундузуз, макьала учву рекламаси гьисаб дарапIбан бадали, духтир лихурайи косметологияйин клиника фунуб шагьриъ айиб вуш ва дидин ччвур фу-вуш ашкар апIурадарча.

– Анжела Муртазялиевна, интернетдиъ ва социалин сетариъ косметологияйин кабинетарин, салонарин жанлу реклама а. пишекар тажруба айи ужур вуйин-дарин фици аьгъю апIуз шулу?

– Инстаграмдиъ ва жара сайтариъ чпин игьтияжарин реклама туврайи пишекар-косметологарикан улхуруш, мушваъ узхьан саб кьатI’и гафниинди пуз шулдарзухьан, фицики гъи чпин хусуси машар гъахурайи ва пациентари чпин ляхниз заан кьимат туврайи ужудар пишекрарра ашул. Хъа вушра, йиз фикриан, инстаграмдиъ ужур пишекар бажагьат агуз шул, гьаз гъапиш аьхю пай заан пишекарвалин дережа айи косметологариз социалин сетариъ дусуз затра вахт шулдар. Фунуб циркил гъадабгъишра, ужур пишекрихьна, реклама дарапIишра, кьюб-шубуб ваз улихьна нубат ади шулу. Гьаци ву косметологияйиъра.
Косметологдихь процедурйир гъахайиз, сифте дугъу учвуз консультация тувуб ккун апIинай. Сюгьбатнаъ думу духтир учвуз лазим вуш, думу учвуз ккуни процедурйирин гъавриъ аш, аьгъю хьибди-чвуз. Гьацира гюрюшдиъ деврин косметологияйин цIийиваларикан гьерхай. Духтри чан ляхниъ фицдар къайдйир ишлетмиш апIураш, аьгъю апIинай. Чав дурар сабра ишлетмиш апIурадаршра, косметологди дицдар къайдйирин уьмуми усуларин гъавриъ ади ккунду.
Ва, икибаштIан, варитIан асасуб, пишекрин образование ахтармиш апIинай. Дугъаз медицинайин заан образование ади ккунду. Мидланра гъайри, нач дарапIди, учвуз фициб процедура гъабхуз ккундуш, гьадму процедурайин методикайиан пишекриз тувнайи сертификат улупуз гъитай.

– Медицинайин образование адарди лихурайи косметологарихьан фициб хатIа а?

– Медицинайин образование адарди косметологияйин рубаркьан йивуз ихтияр адар. Гьязур дару пишекри гъиву рубари инсандин хамраз чIуру тясир апIуру.
Къайд апIуз ккундузуз, аьхиримжи вахтна ич клиникайиз жюрбежюр салонариъ машариз рубар дивну, чпин машар, кIвантIар, хъюхъяр айибтIан чIур дапIну илтIикIурайидар гизаф а. Саризра жиниб дар, пишекарвал адарди, курсарихъ, лекцйирихъ хъебехъну, сертификат гъадабгъну, косметологар вуча кIури, кабинетар тIаърайидар гизаф а. Дурари гъиву рубарин кьяляхъ учу хайлин дигиш’валар гъахбиин лихури шулча. Косметолог-духтриз анжагъ тялукь теклиф тувузтIан ихтияр адар, яна саб дарш жара процедура чарасуз дапIну ккунду, кIуру косметологдихьан ихтиятди гъузай. Гьарсаб процедура гъабхру швнуб-саб къайда а. Духтри дурар вари пациентдиз дупну ккунду – багьалударси, ужузди вуйидарра.

– Косметологари ишлетмиш апIурайи препаратар бедендиз зарар айидар вуйин?

– Ишлетмиш апIурайи препаратар Урусатдин аьтрафариин сертификация дапIнайидар вуди ккунду. Фунур вушра ужур пишекри швнуб-саб машгьур фармацевтикайин компанияйин дармнарихъди ляхин апIуру. Амма дурар вари ахтармиш дапIнайидар духьну ккунду. Косметология му экспериментар гъахру йишв дар. Косметологияйин цирклиъ лихури гьамус 15 йистIан артухъ вуйиз. Узу лихуз хъюгъну амиди ихь дишагьлийир инъекцйирихьна цIиб хъугъвал алдарди лигуйи. Дурари думу рубари онкология ачмиш хьуз гъитру кIури, фикир апIуйи. ИкибаштIан, думу фикрар дюзидар дар. Гъи дишагьлийирси, жиларира чпиз хъайивал апIуз ва кьабивалин лишнарихъди, машнак, жандик кайи тIагъмйирихъди, тIюхъярихъди, кьарцIарихъди женг гъабхуз хъюгъна. Эгер гьадму процедурйир духтри ахтармиш дапIнайи дармнарин кюмекниинди гъахураш, думу хай шлу ляхин ву. Хъа гъи хайлин дишагьлийири, ужузди ву кIури, Wildberriesдиан вая Озондиан инъекцйир, дармнар масу гъадагъури, дурар машариз йивура. Саб жюрейин сертификат адру, ахтармиш дарапIу дарман ишлетмиш дапIну ккундар. Дидкан хатIа хьуз мумкин ву.

– Анжела Муртазялиевна, дишагьли кьаназ успагьиди ва жигьилди гъузбан бадали, уву фицдар насигьятар тувурва?

– ВаритIан асасуб ва варитIан сабпиб – хулаз гъафиган, маш косметикайихьан марцц апIуб. Гьаз-вуш ихь дишагьлийириз машназ пудра вая тональный кремар йивуз ккунду, амма думу марцц апIуз гьархру. Маш марцц дапIну йишвандин крем кадатай. Гьацира 30 йис гъабхьихъанмина антиоксидантар вая витаминар ишлетмиш гъапIиш, харжи хьибдар. Лазим дарди машариз жюрбежюр рубар миванай. Диди учвуз зарартIан тувидар. Спортдиин машгъул йихьай ва марцци гьавайихьна удучIвури апIинай.

– Сабсана гьедрерхди гъибтуз шулдарзухьан. Ухьу мусурман республикайиъ яшамиш шулахьа, ва саки вари жилар жюрбежюр инъекцйирихьна къаршуди лигура: диндиинди маш дигиш апIуз ихтияр адар кIури шулу. Хъа гъи хиджаб хъабхьнайи хайлин шубари чпин машар дигиш апIура…

– Ав, дюз кIурава. Ихь бязи жилар успагьи дишагьлийирин кьяляхъди лигури шулу. Хъа хал-хизан ккебгъиган, гьаз-вуш дурариз чпин хпари чпиз хъайивал дапIну ккундар. Учу учухьна гъафи дишагьлийирин успагьивалра уьбхюри, дурариз уларикк ккадрахьрустар процедурйир гъахуз чалишмиш шулача. Диндиз къаршу ляхин учу сабра апIурадарча. Ич ляхнин тажрубайиъ клиникайиз наразивал кади жилар гъафи дюшюш гъабхьундар. Аьксина вуди, узу гъапиганси, аьхиримжи вахтна жилари чпира чпиз хъайивал апIуз ва лазим дару кьарцIарихьан азад хьуз рякъяр агура.