Заан Яракк мист абццну

Мейлан Нежефов
Аьхиримжи йисари ихь районариъ саб ужуб аьдатну мюгькам ччивар деетура. Фила-вуш багъри гъулариан удучIвну гъушу ва гъи чпин хилиъ мумкинвалар айи касари гъуландариз жюрбежюр кюмекар апIура. Дурарин меценатвалин дакьатарихъ мектебар, бицIидарин багъар, спортдин майднар, динагьлийириз мистар дивра, рякъяр рас апIура, штун кIулар йитIура ва хъана жара ляхнар кIулиз адагъура.

 

Гьациб шадлугънан йигъинжагъ улихьнаси Хив райондиъ Ергук дагъдин канчIарикк ерлешмиш дубхьнайи Заан Ярккарин гъулаъра гъабхьну. Мушваъ, гьамусяаьт жара йишвариъ яшамиш шулайи гъуландарин, гъулан жямяаьтдин ва гъунши гъуларин агьал-йирин кюмекниинди Аллагьдин хал абццну. Дидкан узуз мялуматар Хив райондин имамарин советдин председатель Шябан Салигьовди тувнийи.

«Кьисматну узуз хьуб-йирхьуб ражари му гъулаз гъюз рякъ удубчIвнийи. Гьар ражари мистан раккнар аьхю гурдар алахьну хъяркьну шуйи. Аллагьдин хал мициб гьялнаъ гъябкъган, кIваз аьзият гъабхьнийиз. Узу заан ярккарин жигьиларихьна илтIикIну, му ляхин мици гъибтуб мусурмнариз ухшар даруваликан гъапнийза. Саб яш дубхьнайи мистан цалар гьутIурччвну, даргъузра кмиди хъюгънайи. Хъа саб вахтна мистаз гъюрайи динагьлийирин кьадар цIиб гъабхьиган, цалар саб гьял уликкна духну, му гъулаъ айи табасаран чйири мистаъ халачйирра урхури гъахьнийи.

Чухсагъул йиз теклиф кьабул дапIну, кIан’ан-кIулиз душв уьлдюбхну, гъи гьамциб уьмарат тикмиш апIуз бакар гъахьи вари инсанариз. Хъа иллагьки, райондин главайин заместитель Мирзабег Багъичевдиз ва райондин судьяйин вазифйир кIули гъахурайи ТIаиб ТIаибовдиз.

Дурар кьюридра му гъулан агьалйир ву. Мист ккебгъну-ккудубкIайизкьан, дурар, чпин адмивалин ва ватанпервервалин лишнар улупури, гьар йигъан апIурайи ляхнин суракьнаъ ади, ният кIулиз удубчIвайизкьан улихь гьучIвну амийи.

Заан Ярккарин гъул’ан вуйи кьюдварждилан зиина хизанар гъи Дербентдиъ, Каспийскдиъ, Мягьячгъалайиъ, Дагъ. Огни шагьриъ, Мамедгъалайиъ ва Урусатдин жара регионариъ яшамиш шула. Дурарикан хайлиндари чпихьан шлу дакьатар хътаури, му ляхник чпин хусуси пай кивну. ИкибаштIан, гьациб кюмек жара гъуларианра тувну. Аферин чпиз. Му йигъан жара йишвариан гъафи хяларихъди багъри гъулаз йицIбариинди заан ярккарра гъафнийи. Мажлисдиъ ислам диндин университетдин аьлим Аьбдурягьман Аьдилов, Дагъ. Огни шагьрин Мягьямед Ярагъийин ччвурнахъ хъайи медресейин мялим, вари дюн’яйин гьяфизарин ассоциацияйин вакил, шейх, Кьур’андин марцци келимйир йицIуб жюрейиинди урхру аьлим Ибрагьим аз Зубаджи, Белижи поселокдин имам Ризван Гьябибов ва жара гьюрматлу касар, райондин гъуларин имамар ва агьалйир иштирак гъахьнийи. Чпин улхбариъ удучIвну гъулхдари уч духьнайидариз абйир-бабарихьна, аьхюр-бицIирихьна вуйи рафтарикан, бедендин шикаствал кайи ва агьли касариз гъайгъу тувбан гьякьнаан, инсандин гъавриъ ва гъадриъ хьуваликан, чIуруб гъапIуриз жаваб тувуз кьаст дапIну даккниваликан ктибтнийи. Багъри бабан чIалниинди Гъвандккарин гъулан имам Шихкерим Кьайдаевди нашидар гъурхнийи.

Гьадму йигъан меркездин университетдиъ аьгъювалар гъадагънайи авар бай Мягьямед Мягьямедов республикайин муфтиятдихъди вуйи йикьрариинди гъулан имамди ктагъну. Дугъу чан вазифйир лазим вуйи къайдайиинди кIули гъахбиин узу инанмиш вуза», – гъапнийи чан улхуб аьхирихъна гъюри Шябан Салигьовди.