Жямяаьтлугъ палатайи чан ляхин дигиш дапIну ккунду

Гюлягьмад Маллялиев

УлдубчIвурайи гьяфтайин эвелиъ, 21-пи августдиъ, республикайин жямяаьтлугъ уьмриъ важиблу гьядиса гъабхьну – республикайин кIулиъ айидар цIийиди кадагънайи Жямяаьтлугъ палатайин ва гьацира республикайин жямяаьтлугъ тешкилатарин вакиларихъди гюрюшмиш гъахьну. Думу гюрюшдиз парламентдин депутатаризра, районарин ва шагьрарин кIулиъ айидаризра дих гъапIнийи.

Серенжемдиъ асас удучIвну улхуб республикайин кIулиъ айи Сергей Меликовдин вуйи. Дугъу, лизибдиз лизиб, кIарубдиз кIаруб кIури, республикайин уьмрин жюрбежюр цирклариъ йигълан-йигъаз артухъ шулайи учIру месэлйирин, гьадму гьисабнаан агьалйирин аквар хътатIувалин, рякъяриъ аварйириъ гизаф инсанар йихувалин, хулариъ ва карханйириъ газ тIубкIувалин чарасуз дюшюшархьувалин, кючйириан хъархъас вахтниинди адабгъури адрувалин вагь.ж.себебар ашкар гъапIнийи.
Му аьгьвалат арайиз гъювал, Сергей Меликовдин фикриинди,тялукь тешкилатарин кIулиъ айидари (агьалйир газрахъди, штухъди, электричествойихъди тямин апIру компанйири) чпин асасвазифйир тамам дарапIрайивалиан, хъа гьаддихъди сабси аьдати ватанагьлийири къанундин къайдйир чIур апIрувалиан шула.

Республикайин главайи чан улхбаъ улихьдин Жямяаьтлугъ палатайин вакиларин ляхинра тянкьид гъапIнийи, фицики дурар гизафси, чпин асас вазифйиркIулиз адагъбан ерина, жвуваз мянфяаьт кайи, амма жямяаьтлугъ тешкилатдиз хас дару ляхнариин машгъул духьнади гъахьну.
Сергей Меликовди Жямяаьтлугъ палатайин вакиларикан гъи республикайин экономикайинна яшайишдин гьял ужу апIбаъ гъабхурайи ляхниъ кюмекчи хьубва агьалйиринна гьюкмин органарин аьлакьйир мюгькам апIбаъ арачи хьуб ккун гъапIнийи.

«Жямяаьтлугъ палатайи, журналистари, аьдати агьалйири гьюкмин органари гъабхурайи ляхнин камивалариканра, гьелбетда, дупну ккунду, амма гьарсаб тянкьид апIувал бина айиб гъабхьиш, ужу шул. Республикайин кIулиъ айидари гъабхурайи ляхин кьиматсуз апIуваликан ухьуз саризра файда хьибдар, диди жямяаьтлугъдин арайиъ анжагъ наразивалар артухъ апIиди ва Дагъустандин хайир даккнидарин рягънихъ шид хъипди», – гъапнийи Сергей Меликовди.

Чан улхбан аьхириъ региондин кIулиъ айириРД-йин Жямяаьтлугъ палатайин вазифйир ва мумкинвалар яркьу дапIну ккунивал ва республикайин вари дережайин гьюкмар асас жямяаьтлугъ тешкилатдиз вари терефарихъан кюмек тувуз гьязур вуйивал къайдгъапIнийи.