100 агъзур тонна йимишар ва мейвйир уьрхру йишвар гьязур апIиди

Наргиз Гюлечова
Дагъустандиъ гъулан мяишатдин циркил, читинвалар алахьурашра, дурумлуди артмиш шула. Мисал вуди гъадабгъиш, цци хьадан вазарин вахтна малдарвалин цирклиъ мал-къарайинна пеэрин, чIивиди имиди гъагъ гьисаб апIбиинди, 66 агъзурна 300 тонна йикк гьясиллувализ гъубшну. Му кьадар сачдин улупбарихъди тевиган, саки 100% артухъ ву. Гьаддихъди сабси гьясил апIурайи никкдин ва муртйирин кьадарра сачтIан 100-тIан артухъ дубхьна: Къайд дапIнайи вахтнан арайиъ республикайиъ 440 агъзурна 200 тоннайин никк ва 99,5 миллион муртйир гьясил дапIна.

Циркил хъанара ужуди артмиш апIбан ва улихь гъабхбан бадали, цци республикайиъ сабпи ражари вуди, Урусатдин регионариан вуйи, жинснан чарвйир уьрхюрайи 90-тIан артухъ мяишатар иштирак духьнайи Вари Урусатдин жинснар чарвйирин XXIII выставка кIули гъубшну. Дагъустандиан вуйи жинснан чарвйир уьрхюрайи 20 мяишатдира 450 чарва хьади выставкайиъ иштираквал гъапIну. Выставкайин натижйириинди, ихь республикайин вуйи мяишатарин малдарариз 1-пи, 2-пи ва 3-пи дережайин 45 аттестат тувну. Гьацира Хунзах райондин вуйи «Знатные люди» СПК-йиз машинра пешкеш гъапIнийи.

Дагъустан Республикайин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министерствойин пресс-гъуллугънан кIулиъ айи Мягьямед Аьбдуллаевди «Табасарандин нурар» газатдиз тувнайи мялуматариинди, республикайин гъулан мяишатдин малдарвалин цирклиъ инвестицйирин шубуб аьхю проект уьмриз кечирмиш апIура: СтIал Сулейман райондиъ ООО «Алияк» – мушваъ 400 ккудузру хюнйир уьрхюри, никк гьясил апIру, гьаму деврин тIалабариз жаваб туврайи ферма яратмиш апIура; Къизилюрт райондиъ ООО «ДагМясо» – мушваъ суткайин арайиъ 50-рилан 70-риинакьан кIул маларин йикк гьясил апIру кархана яратмиш апIура; Хасавюрт райондиъ уьмриз кечирмиш апIурайи ООО «Батыр-Демир» инвестицйирин проектди йисандин арайиъ 40 миллион ухди аргъаж шлу пеэрин муртйир хуз мумкинвал тувди.

Мидланра гъайри, Мягьямед Аьбдуллаевди тувнайи мялуматариинди, ццийин ккудубшу гьацI йисандин арайиъ республикайин гъулан мяишатдиъ гьясил апIурайи ипIру-убхъру сурсатарин кьадар сачтIан 7,8% за гъабхьну. Гьадму сурсатарин арайиъ йиккун кьадар 5 агъзурна 200 тоннатIан артухъ (116,5 %), дулдурмйир – 910 тонна (138,4 %), кIаму – 196 тонна (103 %) ва гьаци имбуну сурсатарра.

«Гъулан мяишатдин сурсатар заан кьиматнаан масу гъададагъбан бадали, янаки агьалйириз кюмек ибшри кIури, гьаму йисан эвелиан июндин аьхиризкьан республикайин шагьрариъ ва гъулариъ элгьет йигъандин 66 ярмаркйир тешкил гъапIну. Мидланра гъайри, январин вазлиан июндизкьан республикайин 4 шагьриъ районарин арайиъ вуйи 25 ярмарка, 2 выставка, 1 фестиваль ва Мягьячгъала ва Каспийск шагьрариъ 2 республикайин ярмаркйир кIули гъухну.
Мидланра гъайри, гьаму йисан хьадан вазари Москва шагьрин Манежный майдандиин регионарин арайиъ вуйи «Урусатдин тIяаьмар» ярмаркара кIули гъубшну. Душваъра Дагъустан Республикайин БотIлих райондиан вуйи ООО «Баранди» чан сурсатар, хъа асас вуди чарвайин йиккун хурагар хьади иштирак гъабхьну», – гъапну министерствойин вакили.

Республикайин гъулан мяишат артмиш апIури, гьамусяаьт хайлин районариъ кьюрдун вахтна мейвйир, йимишар уьрхру йишварра гьязур апIура. Мисал вуди гъадабгъиш, сач декабрин вазлиъ Табасаран райондин ТинитI гъулаъра йимишар уьрхру йишв ачмиш дапIна.

Гьамусяаьт республикайиъ айи мейвйир ва йимишар уьрхру йишвариъ 25 агъзурна 200 тоннайин сурсатар уьрхюз шулу. Республикайиъ хъанара дицдар йишвар тикмиш апIбан инвестицйирин проектар уьмриз кечирмиш апIури, 2030-пи йисаз 100 агъзур тонна йимишар ва мейвйир уьрхру цIийи йишвар ачмиш апIуз планламиш дапIна.