УчIру месэлйириз гъилигну

Мейлан Нежефов
3-пи октябриъ Хив райондин администрацияйин конференц-залиъ муниципалитетдин кIулиъ айири Ярмет Ярметовдин регьберваликкди нубатнан совещание кIули гъубшну.

 

Совещаниейиъ райондин вари гъуларин главйир, мектебарин директорар, бицIидарин багъарин заведующйир, жюрбежюр тешкилатарин, идарйирин ва карханйирин кIулиъ айидар, Юнармияйин, «Сарпидарин гьяракатнан» ва ТОКС-дин дестйирин вакилар иштирак гъахьнийи.

Уч духьнайидарин улихь райондин главайин сарпи заместитель Агъамирзе Гьямзабегов удучIвну гъулхнийи. Дугъу гъи райондин гъуларин рякъяр рас апIбан ва штар зигбан проектарин гьякьнаан гъахурайи серенжемарикан ктибтнийи. Дугъриданра, рякъярин гьякьнаан сан-гьисаб гъадабгъиш, хайлин ляхнар уликкна духна. Асас вуди аьхю ляхин Гъурна дерейиан Табасаран райондизди ва Ярккарин гурилан СтIал Cулейман райондизди вуйи терефариъ дубхна. Гьяйифки, дугъу къайд гъапIганси, гъахурайи серенжемариз сарун чвлин гьавйири манигъвал тувра. Гьаддиз дурар вахтназ вуди дерккди. Хъа му арайиъ, рандайикк ккадрахьди ва ляхниъ цIалцIам дархьиди гъузнайи суалар, гъалатIар дюз алаъбан гъайгъушнаъ духьну ккунивал А.Гьямзабеговди къайд гъапIнийи.

Совещание давам апIури, ЖКХ-йин кIули айи Гьяжибала Ибрагьимовди маракьлу доклад гъурхнийи. Дугъан гафариинди, 2023-24-пи йисариз идарйириъ манишин тувру ва думу ялав уьбхру пичарин аьгьвалат фициб вуш гъаразнаъ ади, гъуларин главйирихьан, мектебарин, бицIидарин багъарин, ФАП-арин, культурайин хуларин ва почтайин отделенйирин гъуллугъчйирихьна гьерхуб-хъерхуб апIури, дурарихьна илтIикIнайиваликан ва учвра идарйирилан чарх йивнайиваликан ктибтнийи. Саб гафниинди, гьял апIуз даршлу учIруди дийибгънайи месела райондин саб идарайиъра адар. Хъа айи бицIи-бицIи рас ва марцц апIбан ляхнар пишекрари, вахтниинди ва заан дережайиинди тамам дапIнайиваликан гъапнийи. Янаки, пишекрар ляхнариз дуфну, идарйир аргру пичар закур ляхник ирчрушра гьязурди ву.

Хьадан шубуб вазлин тятIиларигъди лагерариъ урхурайидари рягьятвал гъадабгъбан натижйир йивури ва гъябгъюрайи урхбан йисанра думу ляхниз кюмек хьуб ккун апIури, райондин образованиейин отделин кIулиъ айи Назаряли Тарланов уч духьнайдарихьна илтIикIнийи. Гьадму гьисабнаан, ЦIийи ЗахитI гъулаъ ерлешмиш дубхьнайи йигъандин лагериъ мобилизацияйин дахилнаъди душнайидарин къарилан заина веледари гевюл ачухъди гьапIу вахтнан гьиссарикан улхури, гьацдар лагерар чпихьра тешкил апIбан гьякьнаан гъябгъюрайи йисан Гъвандккарин ва ЦIийи Фрюгъярин мектебари аьрзйир тувнайиваликан ктибтнийи.

Совещаниейин аьхириъ, Хив ва Агъул районарин военный комиссар Сулейман Гьюсейновди, чвлин призывдихъди аьлакьалу ляхин гъабхбакан мялумат тувнийи. Къанундиинди армияйиъ гъуллугъ апIуз буржлу вуйи, 18 йислан 30 йис’ина яшариъ айи жигьилариз гъуллугъназ гъягъюз повесткйир хътаура. Дурар сифте райондин ЦРБ-йиъ сагъламвал ахтармиш апIру серенжемариъ иштирак хьиди.

Военкомди гьарсар призывникди РФ-дин Яракьлу кьувватариъ гъуллугъ апIбан тяйин дапIнайи сад йис анжагъ Урусатдин аьтрафариин адапIрувал ва СВО-йиъ гъягъюрайи гьяракатарихъди дугъарарин саб аьлакьара адрувал субут гъапIнийи.